Bekräfta var du befinner dig

Bekräfta var du befinner dig eller välj från en lista med länder för att få kontakt med din lokala Ottobock-marknad. Vi kommer att se till att du framöver skickas vidare till den sida du har valt, så att du alltid är på rätt ställe.

An amputee with a prosthetic leg faces a group of prosthetic users
An amputee with a prosthetic leg faces a group of prosthetic users
An amputee with a prosthetic leg faces a group of prosthetic users

Före en benamputation

Sammanfattning

Att förbereda sig för en planerad amputation

Du kanske redan vet sedan en längre tid att en amputation väntar. Även om ingreppet är en omvälvande händelse är du inte ensam i den här svåra livsfasen. Vi vill stöda dig i dina förberedelser inför detta steg. Få reda på vad som sker vid en benamputation, vem som tar hand om dig och framför allt vad som händer efteråt.

Kontakt med vårdpersonal

Kontakt med vårdpersonal

Till ditt vårdförsörjningsteam hör allihopa som tar hand om dig före, under och efter amputationen. I centrum står din ortopedingenjör, som också fungerar som samordnare. Det är viktigt att du behandlas av vårdspecialister som har lång erfarenhet av patienter som genomgått en benamputation. Här ger vi dig information så att du känner till de olika uppgifterna och det allmänna behandlingsförloppet. Informationen kan hjälper dig att bygga upp kontakten med de rätta vårdspecialisterna och med vår checklista kan du kontrollera om du har tänkt på alla steg.

Orsaker till amputation

De vanligaste orsakerna till en benamputation

En amputation innebär att ett skelettben avskiljs från kroppen i frisk vävnad. När en kroppsdel i en led avskiljs från kroppen talar man också om exartikulation. En amputation är nödvändig när en insjuknad kroppsdel inte förväntas tillfriskna och det gör att patientens liv står på spel. Orsakerna kan vara till exempel nedsatt genomblödning, infektioner, olyckor, cancersjukdomar eller en medfödd missbildning av extremiteterna (dysmeli). I vissa av de nämnda fallen visar det sig under en längre tid att en amputation är ofrånkomlig. I motsats till dessa fall måste också ibland helt oförutsedda amputationer göras, till exempel på grund av svåra komplikationer efter en olycka.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,infos_for_amputees
Amputationsnivåer

Lämplig amputationsnivå bestäms

Termen amputationsnivå beskriver det ställe på kroppen där en kroppsdel amputeras. Den fastställs av läkare före operationen och avgörs utifrån orsaken till amputationen.

Vid ett planerat ingrepp kan din ortopedingenjör inkluderas i överläggningarna inför amputationen. Ortopedingenjören kan ge råd om vilken amputationsnivå som är bäst lämpad för den efterföljande protesförsörjningen.

Amputationsnivån avgör nämligen, vid sidan om andra faktorer, vilken protes som är lämplig för dig. Den bestämmer vilka delar som måste ersättas med protesförsörjning.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,mobility_after_amputation
Försörjningsteam

Vårdspecialister finns där för dig och tar hand om dig

Din försörjning före och efter en amputation ligger i händerna på ett team som består av vårdpersonal från olika specialområden. Vem som tillhör det och vilken roll som varje person har i din behandling har vi sammanställt här för dig.

En central roll i detta team har ortopedingenjören. Vi råder dig att redan före amputationen i mån av möjlighet försöka komma i kontakt med ortopedingenjör på din ortopedtekniska klinik. Det är fördelaktigt att hitta någon som redan har stor erfarenhet av att arbeta med patienter som genomgått en benamputation och därför kan ge dig goda råd.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,mobility_after_amputation