Bekräfta var du befinner dig

Bekräfta var du befinner dig eller välj från en lista med länder för att få kontakt med din lokala Ottobock-marknad. Vi kommer att se till att du framöver skickas vidare till den sida du har valt, så att du alltid är på rätt ställe.

An amputee poses happily
An amputee poses happily
An amputee poses happily
Leva med armamputation

Amputations-rehab: Vad du kan förvänta dig

Rehabiliteringsprocessen är avgörande för den som nyligen har förlorat en hand eller arm. Ta reda på hur processen kan hjälpa dig att läka din stump, återställa din rörlighet och förbereda dig för en armprotes.

Rehabiliteringsprocessen är avgörande för den som nyligen har förlorat en hand eller arm. Ta reda på hur processen kan hjälpa dig att läka din stump, återställa din rörlighet och förbereda dig för en armprotes.

Sammanfattning

Läkning, träning och förberedelser för en protes

Direkt efter en operationen har din återhämtning och läkningen högsta prioritet. Rehabiliteringsprocessen är en viktig del av denna tid. Tillsammans med ditt vårdteam kommer du att fokusera på att återfå din styrka och att läka stumpen. Ni kommer också ta de första stegen för att börja använda en protes.

Rehabilitering vid amputation börjar så snart som möjligt efter din operation och pågår vanligtvis i ungefär sex månader. Under den tiden kommer ditt vårdteam att skapa en detaljerad plan för att läka din stump och göra dig redo för protesen. Du måste också börja förbereda dig för din nya vardag.

Den här artikeln guidar dig genom några av de viktigaste stegen i den processen. Kom bara ihåg: allas erfarenheter kommer att vara olika. Ditt vårdteam kommer att hjälpa dig att förstå vilka aktiviteter som är viktigast för dig.

Fortsätt läsa för att få veta mer om hur rehabilitering av amputationer hjälper:

  • Läka din restled så snabbt och framgångsrikt som möjligt.

  • Stärka de delar av din kropp som påverkas av din amputation.

  • Förbereder dig för att använda en protes*.

*Den här artikeln fokuserar på anordningar för användare som har haft en överarmsamputation. Om du har genomgått ett annat ingrepp kan din protesläkare ge dig mer information om högre amputationsnivåer.

Hantera svullnaden

Reducera ödem i din stump

De första stegen i rehabiliteringen efter en amputation börjar omedelbart efter operationen. Under dagarna efter kirurgin kommer ditt vårdteam på sjukhuset att övervaka ditt sår och eventuella tecken på infektioner. Det är viktigt att din stump börjar läka ordentligt.

En av de viktigaste förändringarna som ditt vårdteam kommer att fokusera på är svullnad, eller "ödem". Ödem är en normal reaktion på en amputationsoperation och kommer vanligtvis att minska med tiden. Om det tar för lång tid kan det bromsa din läkning och göra det svårare att anpassa en protes. Direkt efter operationen kommer du och ditt vårdteam att börja arbeta tillsammans för att se till att eventuell svullnad minskar med tiden.

Ödembehandling

Efter operationen svullnar vanligen stumpens vävnad. Denna svullnad (ödem) är en helt normal reaktion på operationen. Svullnaden går i vanliga fall tillbaka efter ungefär en vecka. Tills stygnen tas bort läggs bara ett löst sårförband. Stumpen får först inte utsättas för tryck.

För att bedöma tillbakagången av svullnaden bör stumpens omkrets mätas regelbundet. Vid mätningen ska alltid samma mätpunkter användas och resultatet antecknas på måttblad. Om det inte görs är resultaten inte jämförbara och det går inte att identifiera om svullnaden avtar.

CPO is measuring residual limb

Korrekt sängläge

Om stumpen förblir svullen under en längre tid kan såret inte läka lika bra, vilket gör att tidpunkten för att börja anpassa en protes skjuts fram. Redan i sjukhussängen behöver du ha rätt sängläge, så att muskler och leder inte förkortas eller stelnar. I början intar brukarna oftast ett bekvämt och smärtfritt läge – av erfarenhet är detta däremot inte alltid det optimala läget. Stumpen behöver fortsättningsvis ligga så sträckt som möjligt. Den får under inga omständigheter ligga upphöjt – exempelvis på en kudde – eftersom musklerna då kan förkortas och stumpen senare kan röras sämre.

Mobilisering

Rör din stump flera gånger om dagen. Du förhindrar därmed att lederna blir mindre rörliga. Tidig mobilisering är viktig för att den aktiverar blodcirkulationen och ger dig bättre balans. Be vårdpersonalen visa dig rörelseövningar som passar till din aktuella situation. Framför allt axelleden måste mobiliseras så tidigt som möjligt, eftersom den annars kan bli stel. Genom en kombination av rätt läge och rätta rörelser kan du förbereda din arm väl på att bära en protes.

Kompressionsbehandling

Tidig kompressionsbehandling

Efter operationen får du ett sårförband som byts ut med jämna mellanrum. Därefter börjar kompressionsbehandlingen, till exempel med ett kompressionsförband. Den behandlande läkaren bestämmer den exakta tidpunkten. Syftet med den här behandlingen är att minska stumpödemet och förbereda stumpen för din senare protes. Kompressionen av stumpen bidrar till att optimera anpassningen till din protes. Dessutom främjar kompressionen blodcirkulationen i stumpen. Det leder till minskad smärta och ärret läker bättre.

Tidigt ödem-behandling

Tidigt ödem-behandling

Till en början kommer din sjukhusvårdspersonal bara att bandagera din kvarvarande lem löst för att undvika att sätta ytterligare tryck på såret och stygnen. De kommer regelbundet att byta bandage när de övervakar dig. 

An amputee in a blue t-shirt with their residual limb bandaged
Tidig kompressionsbehandling

Påbörja kompressionsbehandling

Efter operationen får du ett sårförband som byts ut med jämna mellanrum. Därefter börjar kompressionsbehandlingen, till exempel med ett kompressionsförband. Den behandlande läkaren bestämmer den exakta tidpunkten. Syftet med den här behandlingen är att minska stumpödemet och förbereda stumpen för din senare protes. Kompressionen av stumpen bidrar till att optimera anpassningen till din protes. Dessutom främjar kompressionen blodcirkulationen i stumpen. Det leder till minskad smärta och ärret läker bättre.

Ditt vårdteam kommer vanligtvis att applicera detta hjälpsamma tryck på ett av två sätt.

Kompressionsförband

Genom kompressionsförbandet kan trycket justeras från dag till dag eller även under dagens lopp. Trycket ska vara högst på stumpänden och minska i kroppens riktning. För att linda förbandet används elastiska binda som fixeras med tejp. Eftersom den här metoden kräver en del övning och erfarenhet, bör antingen förbandet läggas av fackpersonal eller av dig själv när vårdpersonalen har visat rätt lindningsteknik. Stumpen ska inte snöras åt av förbandet. Det får inte göra ont.

Silikoninlägg

Dessa anordningar är ett snabbt och lättanvänt alternativ till ett kompressionsbandage och finns i många färdiga storlekar. För att skapa ett så heltäckande och jämnt tryck över hela amputationsstället, är det viktigt att ingen luft innesluts vid stumpänden när du tar på dig linern!

I början kan det hända att du svettas mer än vanligt i linern. Det kommer att minska efter en viss användningstid. För att undvika hudirritation kan du smörja huden längs kanten med lite Ottobock Derma Prevent. Dessutom är det viktigt att silikonlinern rengörs efter varje användning. Ytterligare information finns i bruksanvisningen för linern.

An amputee wearing a blue t-shirt and a silicone liner covering their residual limb
Fortsatt kompressionsbehandling

Fortsatt kompressionsbehandling

Vårdpersonalen kommer vanligtvis att be dig fortsätta med kompressionsterapi tills de kan se att din stump inte längre ändrar storlek (ett tecken på att svullnaden har försvunnit). Under denna tid kommer de att utbilda dig eller din vårdare i att använda ditt kompressionsbandage eller silikonfoder hemma.

När ditt vårdteam beslutar att du kan sluta med kompressionsbehandling är du redo för ett viktigt nytt steg: att prova din första protes!

An orthotics and prosthetics professional aids an amputee in wrapping their residual limb with a compression bandage
Träning utan protes

Förberedelse för att använda en armprotes

Medan du och ditt vårdteam arbetar med att hantera eventuell svullnad i din kvarvarande extremitet efter operationen kommer du också att börja ta de första stegen mot att använda en protes.

Dessa steg omfattar vanligtvis följande:

  • Stärka och sträcka ut musklerna i din restled, axel, rygg och bål.

  • Eventuell träning som du kan behöva för att använda din återstående hand och arm (din "ljudande sida") på nya sätt.

Här är några viktiga områden som du och ditt vårdteam förmodligen kommer att fokusera på.

Rörlighet i musklerna

Efter operationen vill du naturligtvis placera din kvarvarande extremitet i ett så bekvämt och smärtfritt läge som möjligt. Du kan lägga den på en kudde eller stötta den på något sätt. Även om det till en början kan bidra till att minska smärtan kan det också leda till att dina kvarvarande armmuskler förkortas och blir stela. Detta kan begränsa den rörlighet som du vill uppnå senare.

Med tiden kommer ditt vårdteam på sjukhuset att uppmuntra dig att lämna din stump utsträckt vid din sida så mycket som möjligt när du inte tränar eller tar hand om den. Det är viktigt att dina leder bibehåller eller återfår maximal rörlighet i alla rörelseriktningar.

An orthotics and prosthetics professional examines an amputees residual limb and arm movement

Muskeluppbyggande träning för stumpen

Så snart som möjligt efter operationen kommer din vårdpersonal att uppmuntra dig att börja röra din kvarvarande extremitet några gånger varje dag. Den här övningen kan bidra till att förbättra din rörlighet, balans och cirkulation. Övningen även hjälpa dig att uppnå största möjliga rörelseomfång när du börjar använda en protes.

Det är särskilt viktigt att få din axel i rörelse igen (om möjligt), eftersom den annars kan stelna och begränsa din förmåga att röra armen. Ditt vårdteam kommer att visa dig hur du kan röra och placera din stump på ett sätt som bäst stöder din återhämtning, läkning och förberedelser för en protes.

An amputee discusses residual limb strengthening techniques with Ottobock professionals

Stärka de stödjande musklerna

När du börjar röra din stump igen kan du märka att amputationen också kan påverka andra delar av kroppen. Det är till exempel normalt att känna en viss ansträngning i ryggen. Det beror på att kroppens vikt och balans har förskjutits och att dina muskler behöver tid att vänja sig vid förändringen. 

Du kan hjälpa till genom att regelbundet träna överkroppen, axlarna, bålen och benen. Genom träningen hjälper du din kropp att anpassa sig till den nya balansen, stärka viktiga muskler som stödjer din restbenägenhet och förbereda dig för större självständighet efter din återhämtning.

An orthotic and prosthetic professional teaching an amputee strengthening techniques for their supporting muscles

Förbättra den friska sidans förmåga

När du har förlorat en hand eller arm kan du snart upptäcka att du måste förlita dig på din kvarvarande lem på många nya sätt (särskilt om du har förlorat din dominerande hand). 

När du arbetar med att stärka din stump kommer ditt vårdteam också att visa dig några användbara sätt att bygga upp nya färdigheter på din friska sida. Dessa kan inkludera viktiga dagliga aktiviteter – som att borsta tänderna, skriva eller använda en smartphone – som du kanske vill vara bekväm med att göra med en hand.

A prosthetic hand user stretches their right leg to prepare for a workout
Hud- och ärrskötsel

Stöd för ditt läkande sår

I de flesta fall sluter sig amputationssåret inom de första tre till fyra veckorna och bildar ett ärr. Även om ärret ser ut att ha läkt bra och endast ärrvävnadens färg förändras lätt, tar det betydligt längre tid för att ärret att läka helt. Först efter ungefär 1,5 år har ärret läkt färdigt även på djupet. Under den tiden är det av högsta prioritet att ta hand om hud och ärr.

Det finns några viktiga åtgärder som kan hjälpa dig stödja läkningsprocessen, så att stumpen är redo för en protes när det är dags att börja använda den.

Efter att vårdpersonalen och läkarna har skött din stump med sårrengöring och byte av förband och bindor på sjukhuset, vårdar du nu i rehabiliteringsfasen själv din stump, ärret och även din friska arm. Bara genom kontinuerlig, intensiv vård kommer du att kunna bära din protes utan besvär.

Desensibilisera huden

Efter amputationen förekommer det ofta att huden på stumpen är mycket känslig. Det kan åtgärdas på olika sätt. Använd här alltid material som är bekväma för dig och arbeta från stumpänden mot kroppen.

Desensibilisera huden

Efter amputationen förekommer det ofta att huden på stumpen är mycket känslig. Det kan åtgärdas på olika sätt:

  • Gnugga eller knacka försiktigt på huden med en mjuk borste eller en spetsig massageboll. Detta bidrar till att långsamt öka det tryck som din hud tål. 

  • Gnugga försiktigt ner din kvarvarande lem med en handduk eller tvättlapp.

  • Oavsett vad du försöker, börja alltid i slutet av din stumma kroppsdel och arbeta dig mot kroppen.

An orthotic and prosthetic professional uses a massage ball on an amputees residual limb to desensitize their skin

Hygieniska åtgärder

Det är också mycket viktigt att hålla stumpen ren. Tvätta den varje dag med ljummet vatten och en oparfymerad, hudvänlig tvål.

Ottobock erbjuder flera vårdprodukter som kan hjälpa dig att rengöra din hud eller ditt ärr. Du kan också be din läkare om rekommendationer.

An amputee cleans their residual limb

Ärrbehandling

Återfukta regelbundet ditt ärr och huden runt omkring det. Ärr kan inte producera den fukt som vanligtvis håller huden mjuk och flexibel, vilket den behöver vara när du börjar bära en protes. Proteser och fnasig, torr hud kan vara en smärtsam kombination, som gör det mycket svårare för dig att konsekvent bära din protes.

Oparfymerade fuktgivande krämer är ofta ett bra val. Be din läkare om en rekommendation.