Leva med armamputation

Efter en armamputation

Efter en armamputation har din återhämtning och läkningen av stumpen högsta prioritet. Här får du tips om ödembehandling, träning och vård av stumpen.

Sammanfattning

Vad väntar dig efter amputationen?

Direkt efter en operationen har din återhämtning och läkningen av stumpen högsta prioritet. Det är en viktig förutsättning för att snabbt kunna börja med rehabiliteringen och försörjas med en protes.

Genom följande information förbereder du dig på att bära en protes. På så sätt blir det sedan lättare att använda protesen optimalt. Eftersom vi inte kan ta hänsyn till alla enskilda fall, begränsar vi oss nedan till överarmsamputation.

De första behandlingsåtgärderna börjar redan kort efter amputationen. Såret vårdas och förbereds för att kunna bära en protes. När operationssåret har läkt ihop inleds den egentliga protesförsörjningen och rehabiliteringen. Det tar i de flesta fall upp till ett halvår.

Under behandlingen blir din medverkan allt viktigare. Du får stöd av ditt rehabiliteringsteam. Om du märker att några av de nämnda åtgärderna inte utförs hos dig rekommenderar vi att du meddelar det till ditt rehabiliteringsteam. Dina terapeuter kan bedöma om åtgärderna passar till dig.

Läkning och behandling av stumpen

Förbered din stump för protesanvändning

Att din stump läker efter amputationen är själva grunden för den efterföljande protesförsörjningen och därför särskilt viktigt. På sjukhuset övervakar och kontrollerar de behandlande läkarna löpande läkningen, medan den stationära vårdpersonalen sköter den dagliga behandlingen av stumpen. Utöver sårvård får du bland annat ödem- och kompressionsbehandling. Dessutom desensibiliseras huden och dina ärr vårdas.

Ödembehandling

Efter operationen svullnar vanligen stumpens vävnad. Denna svullnad (ödem) är en helt normal reaktion på operationen. Svullnaden går i vanliga fall tillbaka efter ungefär en vecka. Tills stygnen tas bort läggs bara ett löst sårförband. Stumpen får först inte utsättas för tryck.

För att bedöma tillbakagången av svullnaden bör stumpens omkrets mätas regelbundet. Vid mätningen ska alltid samma mätpunkter användas och resultatet antecknas på måttblad. Om det inte görs är resultaten inte jämförbara och det går inte att identifiera om svullnaden avtar.

Korrekt sängläge

Om stumpen förblir svullen under en längre tid kan såret inte läka lika bra, vilket gör att tidpunkten för att börja anpassa en protes skjuts fram. Redan i sjukhussängen behöver du ha rätt sängläge, så att muskler och leder inte förkortas eller stelnar. I början intar brukarna oftast ett bekvämt och smärtfritt läge – av erfarenhet är detta däremot inte alltid det optimala läget. Stumpen behöver fortsättningsvis ligga så sträckt som möjligt. Den får under inga omständigheter ligga upphöjt – exempelvis på en kudde – eftersom musklerna då kan förkortas och stumpen senare kan röras sämre.

Mobilisering

Rör din stump flera gånger om dagen. Du förhindrar därmed att lederna blir mindre rörliga. Tidig mobilisering är viktig för att den aktiverar blodcirkulationen och ger dig bättre balans. Be vårdpersonalen visa dig rörelseövningar som passar till din aktuella situation. Framför allt axelleden måste mobiliseras så tidigt som möjligt, eftersom den annars kan bli stel. Genom en kombination av rätt läge och rätta rörelser kan du förbereda din arm väl på att bära en protes.

Kompressionsbehandling

Tidig kompressionsbehandling

Efter operationen får du ett sårförband som byts ut med jämna mellanrum. Därefter börjar kompressionsbehandlingen, till exempel med ett kompressionsförband. Den behandlande läkaren bestämmer den exakta tidpunkten. Syftet med den här behandlingen är att minska stumpödemet och förbereda stumpen för din senare protes. Kompressionen av stumpen bidrar till att optimera anpassningen till din protes. Dessutom främjar kompressionen blodcirkulationen i stumpen. Det leder till minskad smärta och ärret läker bättre.

Kompressionsförband

Genom kompressionsförbandet kan trycket justeras från dag till dag eller även under dagens lopp. Trycket ska vara högst på stumpänden och minska i kroppens riktning. För att linda förbandet används elastiska binda som fixeras med tejp. Eftersom den här metoden kräver en del övning och erfarenhet, bör antingen förbandet läggas av fackpersonal (bild 3) eller av dig själv när vårdpersonalen har visat rätt lindningsteknik. Stumpen ska inte snöras åt av förbandet. Det får inte göra ont.

An amputee in a blue v-neck t-shirt with their residual limb bandaged

Silikonliners

Silikonliners går däremot snabbt och enkelt att hantera. De finns i olika förtillverkade storlekar. För att skapa ett så heltäckande och jämnt tryck över hela amputationsstället, är det viktigt att ingen luft innesluts vid stumpänden när du tar på dig linern! I början kan det hända att du svettas mer än vanligt i linern. Det kommer att minska efter en viss användningstid. För att undvika hudirritation kan du smörja huden längs kanten med lite Ottobock Derma Prevent. Dessutom är det viktigt att silikonlinern rengörs efter varje användning. Ytterligare information finns i bruksanvisningen för linern.

An amputee wearing a blue v-neck t-shirt and a silicone liner covering their residual limb

Fortsatt kompressionsbehandling

När stumpvolymen varit stabil under en längre tid, alltså när omkretsen av din stump inte längre minskar, kan protesförsörjningen börja. Fram tills dess bör kompressionen fortsätta utan avbrott. Ditt behandlingsteam visar dig och dina anhöriga hur du kan göra det på egen hand.

Two O&P professionals help an above the elbow arm amputee with their residual limb
Träning utan protes

Träning utan protes

Under den här förberedande träningen stärks bålmusklerna, inklusive mage och rygg, den friska armen och benen. Stumpen behöver redan nu integreras i övningarna.

Tänja stumpmusklerna

Redan efter en kort tid tänjs även musklerna och lederna i anslutning till stumpen. Om du har svårt att röra lederna aktivt, kan du även stötta dem passivt med hjälp av en handduk. Det är viktigt att dina leder bibehåller eller återfår maximal rörlighet i alla rörelseriktningar.

Förbättra den friska sidans förmåga

Beroende på om din dominanta eller ickedominanta sida har drabbats, behöver även den friska sidan tränas mer eller mindre intensivt. Finmotorik, skicklighet och kraft tränas. Du behöver framför allt öva på mer utmanande uppgifter som att skriva eller borsta tänderna.

Muskeluppbyggande träning för stumpen

Innan protesförsörjningen är det viktigt att stärka musklerna i stumpen, den friska armen, bålen och benen genom förberedande träning. Utöver maximal rörlighet i dina leder kan du på så sätt även förbättra den friska sidans skicklighet. Det gör dig mer självständig när du ska utföra alla dina vardagsuppgifter.

An orthotic and prosthetic professional teaching an amputee strengthening techniques for their supporting muscles

Muskeluppbyggande träning för bålen

Efter amputation är det särskilt viktigt att du rör din överkropp så mycket som möjligt. Undvik att vrida ryggraden för mycket. Eftersom det saknas motvikt på den ena sidan kan kroppens mittlinje och därmed även ofta ryggradens jämvikt förändras. För att förebygga felställningar och smärta behöver du därför göra ryggstärkande övningar.

A prosthetic hand user stretches their right leg to prepare for a workout
Hud- och ärrskötsel

Hud- och ärrskötsel

Efter att vårdpersonalen och läkarna har skött din stump med sårrengöring och byte av förband och bindor på sjukhuset, vårdar du nu i rehabiliteringsfasen själv din stump, ärret och även din friska arm. Bara genom kontinuerlig, intensiv vård kommer du att kunna bära din protes utan besvär.

Desensibilisera huden

Efter amputationen förekommer det ofta att huden på stumpen är mycket känslig. Det kan åtgärdas på olika sätt. Använd här alltid material som är bekväma för dig och arbeta från stumpänden mot kroppen.

Ta till exempel en mjuk borste eller en piggboll och stryk med den över den känsliga huden eller dutta lätt med den. Det höjer hudens motståndskraft. Du kan även gnugga stumpen med en hårdare handduk eller en tvättlapp.

Hygieniska åtgärder för stumpen är mycket viktiga, som exempelvis att tvätta den varje dag med ljummet vatten och parfymfri, hudvänlig tvål. Ottobocks speciellt framtagna vårdprodukter kan underlätta rengöringen för dig.

An amputee cleans their residual limb

Ärrbehandling

I de flesta fall sluter sig amputationssåret inom de första tre till fyra veckorna och bildar ett ärr. Även om ärret ser ut att ha läkt bra och endast ärrvävnadens färg förändras lätt, tar det betydligt längre tid för att ärret att läka helt. Först efter ungefär 1,5 år har ärret läkt färdigt även på djupet.

Smörj in ditt ärr regelbundet redan från början, eftersom ärrvävnad inte kan återfettas. Använd parfymfri kräm. Intensiv vård är viktig för att ärrvävnaden ska hållas mjuk och rörlig och samtidigt klara belastning. Det är nödvändigt för att kunna bära protesen, eftersom du genom vård kan undvika att det gör ont i stumpen vid rörelser i proteshylsan.