Bekräfta var du befinner dig

Bekräfta var du befinner dig eller välj från en lista med länder för att få kontakt med din lokala Ottobock-marknad. Vi kommer att se till att du framöver skickas vidare till den sida du har valt, så att du alltid är på rätt ställe.

An amputee trials the Ottobock manufactured bebionic hand while accompanied by an O&P professional
An amputee trials the Ottobock manufactured bebionic hand while accompanied by an O&P professional
An amputee trials the Ottobock manufactured bebionic hand while accompanied by an O&P professional
Leva med amputerad arm

Förberedelser inför din amputation

Du och ditt vårdteam förbereder er för både ett stort medicinskt ingrepp och stora förändringar i din vardag. Lär dig mer om vad du kan förvänta dig och hur du kan förbereda dig.

Du och ditt vårdteam förbereder er för både ett stort medicinskt ingrepp och stora förändringar i din vardag. Lär dig mer om vad du kan förvänta dig och hur du kan förbereda dig.

Sammanfattning

Att förbereda sig inför amputation av hand eller arm

När du står inför en amputation förbereder du dig för en livsförändrande händelse. Du kanske har haft vetskap om att du kan förlora en hand eller arm en tid. Du kanske just har fått reda på det. Oavsett vilket har du enormt mycket att tänka på just nu.

Medan du står inför denna process ska du tänka på att du inte går igenom den ensam. Ditt vårdteam kommer att finnas där vid varje steg för att hjälpa dig att förbereda dig fysiskt och mentalt – för ingreppet, för din återhämtning och för ditt nya liv som amputerad.

Här är några av de ämnen som vårdteamet kommer att diskutera med dig, och som du får mer information om i den här artikeln:

 • Olika typer av amputation ("amputationsnivåer") och vad du bör veta om den operation du står inför

 • Hur man förbereder sig inför en amputation och hur den kan komma att påverka ditt vardagsliv

 • Lär dig mer om ditt nya liv med protes

Vanliga orsaker till amputation

Vanliga orsaker till amputation av arm eller hand

Amputation, att ta bort en kroppsdel, kan vara nödvändigt av flera olika skäl. Din läkare eller kirurg kan ha sagt att du behöver en amputation på grund av en skada, ett medicinskt tillstånd i din hand eller arm eller på grund av ett större hälsoproblem som påverkar din kropp.  

Din läkare eller kirurg beslutar vanligtvis att du behöver en amputation när de hittar ett problem med din hand eller arm som sannolikt inte kommer att läka eller som kan utsätta dig för en risk om kroppsdelen inte avlägsnas. Några vanliga orsaker är:

 • Skador som din kropp inte kan reparera (t.ex. efter en allvarlig olycka)

 • Tillstånd som diabetes som kan hindra sår från att läka

 • Tillstånd som PAD som kan blockera blodflödet till dina lemmar

 • Vissa cancerformer som i muskler eller ben

 • Blodomloppsinfektioner som skadar din kroppsdel

Various Ottobock prosthetic hand users huddle in a circle and stretch their hands in the center
Olika typer av amputation

Olika "amputationsnivåer" som kan ingå i ditt ingrepp

Precis som det finns många skäl till att din arm eller hand måste tas bort finns det olika former av amputationskirurgi som ditt vårdteam kan planera för dig.

Före ingreppet tar de hänsyn till ett antal faktorer som avgör den bästa "amputationsnivån", vilket helt enkelt innebär var och hur din kroppsdel ska avlägsnas. Några av dessa överväganden kan vara följande: 

 • Var din kroppsdel har skadats

 • Källan eller orsaken till skadan

 • Hur mycket av din kvarvarande arm (eller "restled") som kan räddas

 • Vilken plats som läker snabbast och säkrast

Din amputationsnivå kan också vara en viktig faktor för vilka proteser som är mest användbara och praktiska för dig. Under planeringsprocessen kan du och ditt vårdteam tala med en ortopedingenjör som kan hjälpa till att hitta rätt protes för dig baserat på amputation, livsstil och favoritaktiviteter.

Här de olika nivåerna som ditt vårdteam kan välja och några typiska protesalternativ för varje nivå:

Types of amputation

Different “amputation levels” your procedure may involve

Just as there are many reasons your arm or hand may need to be removed, there are different forms of amputation surgery that your care team may plan for you.

Before your procedure they’ll consider a number of factors that determine the best “amputation level,” which simply means where and how your limb will be removed. Some of those considerations can include: 

 • Where your limb has been damaged

 • The source or cause of that damage

 • How much of your remaining arm (or “residual limb”) can be saved

 • The location that will heal most quickly and safely

Your amputation level can also be an important factor in which prosthetic devices will be most valuable and practical for you. During the planning process, you and your care team may talk to a professional prosthetist who can help find the right device for you based on your amputation, lifestyle, and favorite activities.

Here the different levels your care team may select, and some typical prosthetic options for each one:

Förberedelse

Vad du kan förvänta dig före din amputation

Att ta bort en hand eller arm är ett stort medicinskt ingrepp som ditt vårdteam planerar och förbereder så noggrant som möjligt. Här är några av de viktigaste stegen i den processen och några värdefulla sätt att hitta det stöd du behöver när du förbereder dig för din operation.

Om du råkar ut för en olycka eller en plötslig skada kanske du och ditt vårdteam inte har tid att genomföra alla dessa steg. Många av dem – som att prata med andra amputerade och söka stöd för psykisk hälsa – är fortfarande viktiga att tänka på efter ditt ingrepp.

Konsultationer och undersökningar före operationen

När din läkare eller kirurg bestämmer att du behöver amputationskirurgi ger hon eller han dig en detaljerad förklaring av följande:

 • Vilken typ av amputation du behöver och varför.

 • Vad amputationsprocessen kommer att innebära

 • Hur din återhämtningsprocess kommer att se ut

Gör anteckningar och ställ så många frågor som du behöver under dessa diskussioner. Din läkare eller kirurg är där för att hjälpa dig att förstå hela amputationsprocessen, hur den kommer att påverka dig och hur du behöver förbereda dig.

Om du ska genomgå ett planerat amputationsförfarande kommer ditt vårdteam också att genomföra en rad grundliga undersökningar före operationen. Dessa undersökningar kommer att omfatta blodprov, röntgenbilder och tester för att kontrollera styrkan och stabiliteten hos ditt hjärta och dina lungor.

Fysisk förberedelse

Före ingreppet kommer ditt vårdteam också att visa dig några viktiga övningar som du bör börja göra.

Dessa fysiska aktiviteter kan hjälpa dig att stärka dina muskler på ett sätt som gör din återhämtning lättare och mer framgångsrik. Din läkare eller en fysioterapeut i ditt vårdteam kommer att förklara vilka övningar som är viktigast för dig att göra.

De kan också be dig tala med en professionell ortopedingenjör som kan berätta vilka övningar som hjälper dig att förbereda dig för en protes. Denna specialiserade expert kan hjälpa till att förklara vilka proteslösningar som kan vara bäst för dig och hur du ska förbereda dig för att använda en sådan.

Mental förberedelse

När du förbereder dig för en amputationsoperation är det viktigt att du förbereder dig både fysiskt och psykiskt.

Utnyttja tiden före ingreppet för att lugna ner dig och göra dig mentalt redo för en livsförändrande händelse.

Det finns ett antal sätt som du kan göra det på.

Prata med en professionell psykolog: Att diskutera dina rädslor och bekymmer med en utbildad rådgivare kan hjälpa dig att känna dig bättre förberedd inför ditt ingrepp.

Använd en app för psykisk hälsa: Flera evidensbaserade alternativ kan hjälpa dig att hantera och bearbeta den dagliga stressen av ett kommande ingrepp. Se lista med exempel »

Vänta inte med att göra dig mentalt redo för denna svåra process och nya kapitel i ditt liv. Ju tidigare du hittar rätt stöd, desto lättare blir det att övervinna eventuell rädsla, tvivel och ångest som naturligt följer med en livsförändrande händelse. Och desto bättre förberedd är du för en lyckad återhämtning.

Att ta kontakt med andra amputerade personer

När du står inför en amputation finns det ofta inget som kan ersätta att prata med andra människor som har gått igenom samma upplevelse.

Medan du förbereder dig för livet med en skillnad i de övre extremiteterna – eller redan har vant dig vid det – kan du be din vårdpersonal att hjälpa dig att få kontakt med amputerade personer eller stödgrupper för personer som har samma medicinska tillstånd som du. Att prata med människor som har gått igenom det du står inför kan hjälpa dig att bygga upp modet att också lyckas.

Läs mer

Lär dig mer om ditt nya liv med protes

An amputee poses happily
Nästa steg

Rehabilitering vid amputation efter att ha förlorat en hand eller arm

Direkt efter en operationen har din återhämtning och läkningen av stumpen högsta prioritet. Det är en viktig förutsättning för att snabbt kunna börja med rehabiliteringen och försörjas med en protes. Lär dig mer om hur processes fungerar.

Direkt efter en operationen har din återhämtning och läkningen av stumpen högsta prioritet. Det är en viktig förutsättning för att snabbt kunna börja med rehabiliteringen och försörjas med en protes. Lär dig mer om hur processes fungerar.

Ottobock Ambassador Shaholly frames her face with her custom-made bebionic hand
Återhämtning

Lär dig använda en armprotes

En armprotes har stor påverkan på ditt dagliga liv och det krävs mycket träning för att lära sig att använda den. Ta reda på hur du väljer rätt produkt och får ut det mesta av den.

En armprotes har stor påverkan på ditt dagliga liv och det krävs mycket träning för att lära sig att använda den. Ta reda på hur du väljer rätt produkt och får ut det mesta av den.

A diverse group of amputees enjoy each others company while wearing various custom bionic hand products
Gå med nätverket

Utforska bionic-berättelser

Upptäck en verkligt anmärkningsvärd grupp människor! De har samlats för att dela med sig av erfarenheter, inspiration och sina tips och tricks för ett liv med en bionisk hand. Kom och utforska deras inspirerande berättelser – och dela med dig av dina!

Upptäck en verkligt anmärkningsvärd grupp människor! De har samlats för att dela med sig av erfarenheter, inspiration och sina tips och tricks för ett liv med en bionisk hand. Kom och utforska deras inspirerande berättelser – och dela med dig av dina!