Leva med armamputation

Före amputationen

Information om armamputation, till exempel förberedelse, behandling och amputationsnivåer.

Sammanfattning

När du förbereder dig på en planerad amputation

Du kanske redan vet sedan en längre tid att en amputation väntar. Även om ingreppet är en omvälvande händelse är du inte ensam i den här svåra livsfasen. Vårdpersonalen kommer att stötta dig och vara öppen för dina frågor och problem.

Förberedelser

Vad händer före en amputation?

Inledande tester

Före operationen kommer du att bli noggrant undersökt flera gånger på sjukhuset. Dessa tester består bland annat av blodanalys, lungröntgen och kontroller av hjärtat och blodcirkulationen.

Rådgivning hos läkare

Före amputationen kommer ansvarig vårdpersonal att förklara för dig vad som händer under operationen. De kommer även att i detalj gå igenom tiden efter amputationen. Vid dessa båda rådgivningstillfällen har du möjlighet att fråga om allt som du tycker är viktig. Förbered dig gärna genom att skriva ner frågor du vill ställa så att du inte glömmer något. Tveka inte att ställa följdfrågor om det är något du inte förstår. Vårdpersonalen är skyldiga att förklara allt du vill veta, även om du ställer samma fråga flera gånger. Till skillnad från planerade amputationer kan svåra skador som orsakats vid en olycka kräva att operationen genomförs snabbt. I sådana fall sker rådgivningen med läkare av förklarliga skäl först efter operationen.

Målmedvetna förberedelser

Om det är möjligt är det bra om du redan före operationen börjar göra de övningar som du sedan behöver för rehabiliteringen. På så sätt kan du stärka dina muskler i förväg. Att träna på sådana rörelser i god tid före operationen kan göra tiden efter amputationen mycket lättare för dig. Fråga din läkare och fysioterapeut vilka övningar som är lämpliga för dig.

En annan sak som kan vara till hjälp är att redan före amputationen prata med en ortopedingenjör för att diskutera vilken slags protes som senare kan passa dig. Detta ger dig en bättre bild av vad du kan förvänta dig under rehabiliteringen.

Psykologiskt stöd

En amputation är en dramatisk livshändelse som kräver stor inre stryka av dig. Utnyttja därför möjligheten att söka psykologiskt stöd. Du får då chansen att diskutera många viktiga ämnen med professionella psykologer, vilket minskar pressen på vänner och familj. Dessa samtal kan även hjälpa dig att samla kraft inför det nya kapitlet i ditt liv. Ju tidigare du söker samtalsstöd, desto bättre, eftersom övervinnandet av mentala konflikter och rädslor också bidrar till snabbare återhämtning och återvunnen livskvalitet. En amputation som är förbunden med rädsla kan leda till depression. Det måste du undvika till varje pris.

Tala med andra som genomgått amputationer

Vi rekommenderar att du tar kontakt med människor som genomgått liknande amputationer eller lider av liknande sjukdomar som du själv. Att tala med någon som redan genomgått en amputation hjälper dig att samla kraft. Du är inte ensam. Det är bra att få höra hur andra hanterar liknande situationer, och få veta vilka förändringar (även positiva) de har upplevt i sina liv. Ofta får du även tips och råd, till exempel om hur du ska använda protesen.

Om du vill komma i kontakt med människor som är i en liknande situation som du själv, är det bäst att fråga din läkare, fysioterapeut eller ortopedingenjör. De vet i regel vart du kan vända dig.

Orsaker till amputationen

Vad betyder termen amputation och varför är det ibland nödvändigt att amputera?

En amputation innebär att ett skelettben skiljs från kroppen i frisk vävnad eller att en kroppsdel skiljs från kroppen i en led (disartikulation).

En sådan amputation är nödvändig när en insjuknad kroppsdel inte förväntas tillfriskna och gör att patientens liv står på spel. Orsakerna kan vara nedsatt blodcirkulation, infektioner, olyckor, cancer eller en medfödd missbildning av extremiteterna.

Amputationsnivå

Lämplig amputationsnivå bestäms

Termen amputationsnivå beskriver det ställe på kroppen där en kroppsdel amputeras. Amputationsnivån används tillsammans med andra faktorer för att välja en passande protes.

Amputationsnivån bestäms av läkaren innan operationen och beror på skadans art. Vid ett planerat ingrepp konsulteras i bästa fall även en ortopedingenjör för att bestämma vilken amputationsnivå som är mest lämplig för den kommande försörjningen med en protes.

Hand-/fingeramputation

Hand-/fingeramputation

Vid en handamputation amputeras hela handen upp till handleden. Vid amputation av ett eller flera fingrar talar man om en fingeramputation. Alla ingrepp mellan finger- och handamputation kallas delhandsamputation.

Som protesförsörjning kan individuella finger- och delhandsproteser återskapa ett naturligt utseende in i minsta detalj.

Handledsdisartikulation

Handledsdisartikulation

Vid disartikulation tas handen bort i den egentliga handleden och handledens rörlighet går förlorad. Oftast kan proteshylsan ändå begränsas till underarmen.

För protesförsörjning behövs en proteshand samt adapter och anslutningselement för proteshylsan. Hylsan är den delen av protesen som utgör förbindelsen till stumpen.

Underarmsamputation

Underarmsamputation

Vid transradial amputation, det vill säga en amputation i underarmsområdet, skiljer man mellan långa, medellånga, korta och ultrakorta underarmsamputationer.

För protesförsörjning behövs en proteshand samt adapter och anslutningselement för proteshylsan.

Armbågsdisartikulation

Armbågsdisartikulation

Vid en armbågsdisartikulation kapas armbågen och därmed underarmen. Överarmen förblir oftast intakt.

För protesförsörjning behövs en proteshand, en armbågsled samt adapter och anslutningselement för proteshylsan.

Överarmsamputation

Överarmsamputation

Vid en överarmsamputation kapas överarmsbenet. Här skiljer man mellan korta, medellånga och långa överarmsamputationer.

För protesförsörjning behövs en proteshand, en armbågsled samt adapter och anslutningselement för proteshylsan.

Axelledsexartikulation

Axelledsexartikulation

Vid en axelledsexartikulation sker amputationen inom axelområdet.

För protesförsörjning behövs en proteshand, en armbågsled, en axelled samt adapter och anslutningselement för proteshylsan.

Skuldergördelamputation

Skuldergördelamputation

Vid en skuldergördelamputation amputeras hela armen och delar av skuldran upp till skuldergördeln.

För protesförsörjning behövs en handprotes, en armbågsled, en axelled samt adapter och anslutningselement för proteshylsan.

Kosmetik

Naturligt utseende

Bra att veta: Varje protes kan förses med en så kallad proteshandske så att den blir svår att skilja från en naturlig hand.

Och för alla amputationsnivåer gäller: Individuella armproteser, till exempel av silikon, kan återskapa ett naturligt utseende och, beroende på amputationsnivå, även uppfylla passiva funktioner. De kännetecknas av en låg vikt och enkel hantering.