FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,living_with_finger_amputation
Leva med amputation

Leva med finger- eller delhandsamputation

Vad händer före en fingeramputation? Och vad händer efteråt? Hur ser mitt liv ut med en protes? Här får du svar på dessa och många andra frågor som drabbade ställer sig.

Sammanfattning

Finger-/delhandsamputation – vad händer sen?

Våra händer har både sensoriska, motoriska och sociala funktioner. De är konstant synliga och fungerar som ett visitkort vid det första intrycket: Är händerna rena? Är fingernaglarna välskötta? När vi hälsar på varandra skakar vi ofta hand. När vi ingått ett avtal bekräftar vi det genom ett handslag. Hur hanterar jag min armamputation i sådana situationer?

Idag kan amputerade extremiteter ersättas med en proteshand- och finger. Proteserna tillverkas av silikon och ser mycket naturtrogna ut. I vardagen lägger omgivningen till en början ofta inte alls märke till en proteshand- eller finger av silikon.

Orsaker

Orsaker till amputation

Varför behövs en finger- eller handamputation?

Varför behövs en finger- eller handamputation?

Läkare försöker alltid undvika finger- eller handamputationer. Tack vare framsteg inom kirurgin är det allt oftare möjligt att i stor utsträckning bibehålla fingrar och händer med deras funktioner. Vid svåra sjukdomar eller skador kan det ändå vara nödvändigt att utföra amputationer för att du på lång sikt ska kunna hålla dig frisk.

Den vanligaste orsaken till fingeramputationer är olyckor (trauman). Olyckorna kan inträffa både i arbetsvardagen och på fritiden, exempelvis när ett hantverk utförs eller i samband med idrott. Olyckor som skäl till amputationer kan förekomma i alla åldersgrupper. En annan orsak kan vara medfödda missbildningar (dysmeli). Missbildningar kan bero på en gendefekt eller yttre faktorer som infektioner eller som en biverkning av läkemedel (exempelvis substansen talidomid som i Sverige såldes under namnet Neurosedyn).

Replantation – inte alltid möjlig

Replantation – inte alltid möjlig

I vissa fall kan kapade fingrar och händer sys fast igen (replantation). En replantation är alltid en svår operation. Särskilt handkirurgi är ett mycket komplext ingrepp. Replantation förutsätter att den kapade kroppsdelen anländer till kirurgen i ett så oförändrat skick som möjligt.

Den kapade extremiteten ska skyddas mot fukt. Packa den

1. torrt i sterila kompresser

2. sedan i en vattentät förslutningsbar plastpåse

För att kyla extremiteten under transport ska den förslutna påsen med extremiteten läggas i en blandning av is och vatten. Kroppsdelen får inte komma i direktkontakt med vatten eller is.

Amputationsnivå

Vilka typer av amputationer finns det?

Med våra händer kan vi utföra mångsidiga och komplexa rörelser. Varje dag använder vi våra fingrar och händer inom en rad olika områden.

Din kirurg kommer att göra allt för att bibehålla så mycket som möjligt av din hand. Hand- och fingeramputationer utförs på olika nivåer, så kallade amputationsnivåer.

Skadans omfattning är avgörande för amputationsnivån. Om hela handen ända upp till handleden måste amputeras, kallas det handamputation. Om ett eller flera fingrar måste tas bort, kallas det fingeramputation. Alla ingrepp mellan finger- och handamputation kallas delhandsamputation.

Den nya handen

Inom den moderna ortopedtekniken finns det möjligheter att försörja handen med en hand-, delhands- eller fingerprotes efter en amputation.

Hur din hand- eller fingerprotes ser ut beror på amputationsnivån: Om stumpen är längre än 2 cm vid en fingeramputation, är vanligtvis en försörjning med en fingerprotes av silikon möjlig. Om stumpen är kortare än så eller en del av handen saknas, används en delhandsprotes av silikon.

Antalet amputerade fingrar är för övrigt inte avgörande vid valet mellan en fingerprotes eller en delhandsprotes.

Vilka funktioner som är möjliga igen med en protes – och hur din hand kommer att se ut efter en amputation – går inte att säga generellt. Varje stumpsituation är mycket individuell. Frågor om detta kan endast besvaras vid en individuell rådgivning och i testfasen för en protesförsörjning.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,living_with_finger_amputation
Efter amputationen

Vad händer efter en amputation?

Direkt efter amputationen inleds den fortsatta behandlingen. Såret måste läka och stumpen formas.

Under den postoperativa försörjningen av stumpen ser fackpersonalen till att tryckförbanden byts regelbundet. Målet är att snabbt avlägsna det blod och den vävnadsvätska som samlats vid såret för att minska stumpvolymen. För att dessutom komprimera stumpen så mycket som möjligt, appliceras ett lätt tryck med hjälp av tryckförband. Om stumpen sedan ska försörjas med en silikonprotes rekommenderar vi att redan här använda kompressionshjälpmedel av silikon.

Det går inte att generellt säga hur lång tid det i slutändan tar tills såret är läkt. Tidsåtgången för sårläkningen varierar stort och påverkas även av faktorer som följdsjukdomar (till exempel diabetes) eller nikotinkonsumtion.

Protesen

Vad kan jag utföra med en proteshand- eller finger?

Vad kan jag göra med hjälp av en proteshand- eller finger?

Protesen stödjer dig att i så stor utsträckning som möjligt återfå de färdigheter som gått förlorade i samband med amputationen. Du kan hålla och greppa passivt igen: Med hjälp av din protes kan du även hålla emot befintliga fingrar eller tummen. På så sätt undviks ensidiga belastningar och balanserade rörelsemönster underlättas. Genom att återställa hela din handflata utökas även användningsområdet för din amputerade hand.

mer

När du återvunnit dessa funktioner får du tillbaka din säkerhet och självständighet. Därtill kommer den estetiska vinsten: Protesens naturliga utseende gör att du gynnas av en helt självklar integrering i den sociala vardagen – varje dag på nytt.

Vad din proteslösning kan prestera i detalj beror framför allt på funktionsmöjligheterna i den kvarvarande handstumpen. Silikonprotesen styrs nämligen via din stump. Genom hylsans individuella tillverkning säkerställs ett säkert grepp som möjliggör exakta rörelser.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,living_with_finger_amputation

Vilka fördelar har en finger-/delhandsprotes av silikon?

Din silikonprotes uppfyller många tekniska och sociala funktioner. Fördelar med en silikonprotes:

  • Säker fixering

  • Hög bärkomfort

  • Tunna hylskanter

  • Skonsam mot huden

  • Anatomiskt korrekt form

  • Estetiskt utseende

  • Enkel hantering

  • Lätt skötsel

Proteshylsan ger säker fixering och hög bärkomfort. Hylsan utgör förbindelsen mellan din stump och protesen. Din stump förses med en individuellt tillverkad hylsa. Hylsan utgör en fast, direkt förbindelse mellan din stump och protesen med hjälp av vakuum. Fingerprotesen sitter säkert på stumpen i varje position och vid varje grepprörelse.

Samtidigt uppnås en mycket hög bärkomfort för den individuella hylsan genom att använda olika materialhårdhet. Det är framför allt en fördel för användare med komplicerade stumpområden – till exempel när huden på stumpen är särskilt känslig eller stumpänden är benig.

Även om det kanske låter konstigt så är det estetiska utseendet i sig redan en funktion: En hand vars utseende du kan identifiera dig med gömmer du inte i byxfickan. Eftersom protesen är anatomisk korrekt och efterliknar din hands form och färg mycket naturtroget kan du möta andra människor mer avkopplat, vilket underlättar integreringen i den offentliga och yrkesrelaterade vardagen.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,living_with_finger_amputation
Vanliga frågor

Vanliga frågor för proteshand-/finger