Klinik tablo ve semptomlar

Çapraz bağ yırtılması

FirstSpiritExport,OBISCM-1557-B2B,media,orthetik,50k30
FirstSpiritExport,OBISCM-1557-B2B,media,orthetik,50k30
FirstSpiritExport,OBISCM-1557-B2B,media,orthetik,50k30
Özet

Nedenler, semptomlar ve tedavi

Diz eklemleri hareket ve ilerlemenin kilit noktalarıdır. Onlar olmadan kelimenin tam anlamıyla hiç bir şey yürümez. Sadece gündelik hayatta değil, aksine neredeyse her hareket ve temas spor türünde dizler özel önem taşımaktadır.

Kaslar ve bağlar, eklemleri görevlerinde etkin olarak desteklemektedir, diz kısmında bu özellikle çapraz bağlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Bir çapraz bağ yırtılması, fonksiyonlarını devre dışı bırakır ve böylece bir dizi hoş olmayan semptoma neden olabilir. Çapraz bağ yırtılmalarının nedenleri ve tedavi imkanları hakkında burada daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Ottobock ortezleri ve destekleri

A mother holds one child while holding hands with another as they stroll outside through a field. The mother is wearing the Ottobock's C-Brace.
Nedir?

Çapraz bağ nedir?

Dört bağ, uyluğu (femur) ve baldırı (tibia) birbirine bağlar. Bunlar diz eklemini iç ve dış tarafta sabitleyen iki yan bağ ve ayrıca dizin içinde yer alan arka ve ön çapraz bağlardır. Bunlardan ikincisi, diz eklemi boşluğundan çapraz ve eğik olarak geçer. Bu şekilde de adlandırılırlar.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,orthotics_2,knee_pain

Çapraz bağların fonksiyonları nedir?

Çapraz bağlar merkezi stabilizatör olarak görev görür. Diz eklemindeki eklem yüzeylerini merkezlerler ve dizleri hem dinlenme halinde hem de kuvvet ve yük etkisinde konumda tutarlar. Çapraz bağlar dizleri bükmede, destekler ve yönlendirir; çünkü bu noktada gergin durumda olurlar. Yan bağlar bu kısmı gerdirme sırasında buna göre üstlenir ve bu andan itibaren gerilir. Bağlar bu şekilde hareketi yönlendirir ve aynı zamanda hareket aralığını fizyolojik bir ölçüde sınırda tutar. Bu şekilde de dizi burkulmaya karşı korur ve çevre kaslar henüz gergin olmasa bile stabilize eder. Bu doğal olan "pasif koruma" mümkündür; çünkü bağlar kaslara kıyasla esnek değildir ve bu sebepten dolayı da her zaman belirli bir stabiliteye sahiptir.
Ön çapraz bağ, uyluk kemiğinin kaval kemiği boyunca öne doğru kaymasını önler (ön çekmece olarak tanımlanan). Arka çapraz bağ, kaval kemiğinin uyluk kemiğinin altında geriye doğru kaymasını önler (arka çekmece olarak tanımlanan).

Ruptur des vorderen Kreuzbandes
Ruptur des hinteren Kreuzbandes
Ruptur des Seitenbandes

Bir çapraz bağ yırtılması nedir?

Çapraz bağ rüptürü olarak da isimlendirilen, dizdeki bir çapraz bağ yırtılması, çapraz bağlardan biri veya ikisinin tamamen yırtılmasıdır. Tam olmayan bir yırtık varsa, kısmi çapraz bağ yırtığı veya kısmi çapraz bağ rüptürü söz konusudur. Çoğu durumda diz eklemindeki ön çapraz bağ etkilenir, çünkü çoğu tipik kaza oluşumunda bu daha ağır yük altında kalır. Arka çapraz bağ vakaların sadece yaklaşık yüzde onunda yırtılır.

Yırtılmış bir ön çapraz bağ, uyluk kemiğinin öne doğru baldır üzerine kaymasını artık engelleyemez. Yırtılmış bir arka çapraz bağ, baldırın uyluk altından geriye doğru kaymasını artık engelleyemez. Dizdeki iç ve dış yan bağ sağlam olduğu sürece, en azından bunlar eklemde belli bir yanal stabilite bulunmasını sağlar.

Almanya’da istatistiksel olarak her beş ila altı dakikada, bir çapraz bağ yırtılmaktadır. Bu, yılda yaklaşık 100.000 vakadır. Kazalardan yüzde 80’i spor sırasında gerçekleşir.

Ruptur des vorderen Kreuzbandes
Nedenleri

Bir çapraz bağ yırtılmasına ne sebep olabilir?

Bağlar özellikle esnek olmadığından, çok fazla baskı altında tutulduklarında hızlı bir şekilde gerilebilirler. Bir çapraz bağ, maksimum yırtılma direnci aşıldığında genellikle yırtılır. Buna birçok durum sebep olabilir. Temas ve hareket sporu türlerinde trafik kazaları ve yaralanmalar en yaygın nedenler arasındadır. Hızlı yön ve hız değişiklikleri ile yapılan sporlar genellikle yüksek risk oluşturmaktadır. Bir çapraz bağ, dönme/burkulma (distorsiyon) ve aşırı gerilme (hiperekstansiyon) ile, örneğin düşme, çarpışma veya darbe nedeniyle yırtılabilir. Klasik nedenlere; bir araba kazasında gösterge paneline dizin çarpması, top ile oynanan spor yarışları, bir atlamadan sonra düşme ve dizin güçlü etki nedeniyle büküldüğü kayaklarda meydana gelen düşme sayılabilir. Liste bu doğrultuda devam ettirilebilir.

Ancak günlük hayatta da birçok durumda çapraz bağ yırtılması oluşabilir. Yanlış atılan bir adım, bir burkma, merdivenden veya sandalyeden düşme, boya yaparken veya resim asarken çapraz bağlar üzerine aşırı yükleme için genellikle yeterlidir, bu da yırtılmaya neden olabilir.

Ruptur des hinteren Kreuzbandes
Semptomlar

Çapraz bağ yırtılmasında hangi belirtiler görülür?

Çapraz bağ yırtılmasında semptomlar genellikle belirgin durumdadır. Genellikle diz ekleminde ağrı, şişme ve morarma olur. Diz artık tamamen uzatılamaz ve bükülemez. Bazı çapraz bağ yırtılmaları hemen fark edilemez ve sadece diz bölgesinde güvensiz yürüme ve instabilite nedeniyle tekrar yüklenildiğinde ortaya çıkar, güçsüz diz durumu olarak adlandırılır. Eklem hafif yüklenmede dahi bükülebilir; bu da "Giving-way-Phänomen" olarak tanımlanır.

Etkilenen kişilerin birçoğu kaza anında belirgin bir çatlama hissettiklerini ve/veya bir çatlama veya gıcırtı sesi duyduklarını söylerler. Diz içerisinde akut ve şiddetli bir ağrı takip eder. Aynı zamanda yırtılma veya yer değiştirme hissiyatı diz ekleminde bir oynama acil semptomlar arasında sayılabilir. Diz birkaç saat içinde şişer. Bu da batma şeklinde ağrıya yol açabilir. Buna da eklem kapsülünün artan gerilmesi sorumludur.

Genellikle akut ağrılar kısa bir zaman sonra ve dinlendirme ile kaybolur ancak yeniden yüklenme ile geri gelir. Çoğu zaman da eklem çevresindeki kan damarları da yaralanır. Sonrasında da eklemin hareketini daha da kısıtlayan morarma oluşur.

Ruptur des Seitenbandes
Terapi

Çapraz bağ yırtılması nasıl tedavi edilir?

Dizi stabilize etmek ve dizde aşırı bir eklem aşınması, artrozun önlenmesi için uygun bir tedavi önemlidir. Uzmanlar bu konuda hemfikirdir. Artan aşınma, bir çapraz bağ yırtılmasının oluşturduğu oynama alanı nedeni ile oluşabilir. Ancak bunun en iyi nasıl tedavi edileceği hakkındaki uzman görüşleri birbirinden farklılık göstermektedir.

Hekimlerin bir kısmı, bir ameliyatın prensip olarak en iyi opsiyon olduğu görüşündedir. Bu durumda bir ortopedi uzmanı ya yırtılan bir çapraz bağı birbirine diker veya bunu uyluktan aldığı bedenin kendisine ait bir tendon grefti; bir nevi çapraz bağ plastiği ile değiştirir.

Buna karşılık diğer hekimler, bir ameliyatı her zaman gerekli görmez. Buna göre bir ön çapraz bağ yırtılması; yırtılma tipine göre; birçok durumda yöntemlerle de tedavi edilebilir ve stabil bir şekilde iyileşir. Bu örneğin sinovyal kılıfın (çapraz bağların içinden geçtiği bir tür esneyebilir mukoza zarı hortumu) tamamen parçalanmamış olduğu ve yırtılan bağ uçlarını halen sıkı temas içinde tuttuğu durumda geçerlidir.

Ayrıca birçok durumda eklemin özel kas gücü antrenmanları ile spor, meslek hayatı ve gündelik hayatın gerektirdiği yükleri kaldıracak kadar stabilize edilmesi mümkün olabilmektedir. Ancak diz eklemi büyük yüklere maruz kaldığında, duruma göre kasların stabilitesi, eksik bir çapraz bağı tamamen dengeleyemeyecek kadar düşük olabilir. Genel olarak geçerli olan: Sportif ve genç insanlar, yaşlı hastalara oranla daha fazla ameliyat edilmektedir.

Koruyucu tedavi genelde, hatalı yüklenmeleri ve hatalı duruşları önlemek için, yaklaşık altı hafta boyunca dizin hareketliliğini özellikle kısıtlayan katı bir diz ortezi kullanımını kapsar. Bir çapraz bağ ameliyatı sonrasında da sabitleyici bir ortez kullanılır.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,orthotics_2,genu_arexa_50k18

Tedavi süresi ne kadardır?

Çapraz bağ yırtılmasında iyileşme süresi her durumda birkaç ay sürer. Ameliyat durumunda ise müdahale genellikle çapraz bağ yırtılmasında iki ila dört hafta sonra yapılır. O zamana kadar da diz uygun bir ortez ile stabil hale getirilir. Ameliyattan sonra da ortez kullanılmaktadır. Bunun haricinde transplantın düzgün bir şekilde iyileşmesi ve uzun süre stabil kalması için yaklaşık olarak dört aylık bir rehabilitasyon gereklidir. Bu esnada kullanılan tendon da vücut tarafından bir bağa dönüştürülür. Koruyucu tedavide rehabilitasyon, yaralanma iyileşmeye başladıktan hemen sonra başlar. Bu da birkaç hafta sürebilir. Bu şekilde çapraz bağ yırtılmasının süresi her iki tedavi yönteminde de benzer şekilde olabilir. Rehabilitasyon öncelikle dizin pasif hareketi ile fizyoterapi haricinde kas geliştirme ve koordinasyon egzersizlerini içermektedir.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,orthotics_2,knee_pain
Egzersiz

Doğru egzersizlerin seçimi

Prof. Dr. Kurt Petersen, Berlin Martin Luther Hastanesi'nde Ortopedi ve Travma Cerrahisi Kliniği Başhekimi, konuya dair aşağıdaki açıklamayı yapmaktadır: "Bir ameliyat sonradan tedavi almadan başarılı olamaz." Günlük hayata mümkün olan en iyi şekilde dönmek için sadece fizik tedavi yeterli değildir. İlgili kişiler, dizleri ve iyileşme süreci için iyileşme döneminde aktif olarak bir şeyler yapmalıdır. Evde doğru egzersizler tedavinin başarısında önemli bir rol oynar ve şikayetlerin iyileşmesine katkıda bulunur.

Tam da burada Genu Move tıbbi olarak geliştirilen egzersiz programı, devreye girmektedir. Bir çapraz bağ yırtılmasından sonra evde kas geliştirme eğitimi için ideal olan ve takip tedavisini destekleyen birçok egzersiz sunmaktadır. Bu şekilde de hastalar evde de rehabilitasyona aktif olarak katkıda bulunur ve etkilenen bacağın rahatlamasını, hareketliliğini, gücünü ve koordinasyonunu arttırır.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,orthotics_2,knee_pain
2:48

Genu Move - Evre 1

Diz ameliyatın hemen sonrasında hassas durumdadır. Ağrılar ve şişmeler oluşur. İlk iyileşme evresinde (Hafta 1 ve 2) önemli olan bu semptomları hafifletmek ve kontrol etmektir. Hastalar henüz bu durumda, diz eklemleri için ekstansiyon kabiliyeti antrenmanlarına başlamaktadır.

brochure

Exercises you can do at home – Genu Move

This brochure has muscle-strengthening exercises to do at home after an anterior cruciate ligament tear.
İndirme (PDF 1.65 MB)
SSS

Çapraz bağ yırtılması hakkında sık sorulan sorular

Doğru diz uzmanını nasıl bulabilirim?
FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,orthotics_2,knee_pain

Normalde diz ameliyatınız için uygun bir uzman ile ilgili olarak arkadaşlarınızdan, ailenizden veya tanıdıklarınızdan güvenilir kaynaklara ve referanslara başvurabilirsiniz. Aksi takdirde çoğu zaman kapsamlı bir araştırmayı geçmenin bir yolu yoktur. İlk önce kendinizi yeterince bilgilendirmeli ve dizinizin fonksiyon ve görevleri hakkında genel bilgi edinmelisiniz. Burada amaç ise en önemli tıbbi terimleri bilmeniz ve kendi raporlarınızı anlamanızdır.

Eğer bu varsa klinik sayfalarında doktorların profil sayfalarını okuyabilirsiniz. Bu şekilde klinik deneyimine, araştırma alanları ve cerrahi odak alanları hakkında bir fikir edinebilirsiniz. Her klinikte her ameliyat tekniği sunulmaz. Ayrıca yayınlar, konuya dair makaleler ve tamamlanmış ileri eğitimler de uygun diz uzmanını bulmak için önemli ipuçları vermektedir. Bunların haricinde kliniklerin kalite ve hijyen yönetimi ile ilgili hususlara da dikkat edin. Aynı zamanda her yıl yayınlanan uzman doktor listeleri de özel diz problemleri için seçimi kolaylaştırır. Forumlar, sosyal ağlar ve bu konudan muzdarip olanların deneyimleri de birer bilgi kaynağıdır. Ancak bilgilerin kalitesi büyük oranda değişebilir.

Bir diz uzmanı bulduğunuzda doktor görüşmesinde kişisel bir izlenim edinebilirsiniz. Genellikle bir diz uzmanına karar vermeden önce ikinci veya hatta üçüncü bir tıbbi görüş almak yerinde olur.

Bir çapraz bağ yırtılması ameliyatı sonrasında ne yapabilirim?

Ameliyattan sonra şişliği gideren önlemler başlangıçta faydalıdır. Burada bacağın kaldırılması, soğutma ve lenf drenajı söz konusudur. Çoğunlukla ağrı kesiciler gerekli olur, çünkü ağrılar kasları bloke eder ve hareketleri neredeyse imkansız duruma getirir. Rehabilitasyon alanına giren birçok fizyoterapötik egzersiz evde uygulanabilir. Örneğin: kanepede yatarken bacağınızı kaldırın ve havada harfler yazın. Bu tür egzersizlere en erken ne zaman başlayabileceğinizi mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Ayrıca hastalar yaklaşık iki ila dört hafta boyunca günde 30 ila 60 dakika koltuk değnekleri ile yürümelidir. Bu konuda ayrıntılı şekilde doktorunuza danışmanız en doğrusu olur.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,orthotics_2,knee_pain
Ameliyat sonrası trombozu nasıl önleyebilirim?

Tromboz, bir kan damarında trombüs (kan pıhtısı) adı verilen bir kan pıhtısının oluştuğu bir damar hastalığı veya dolaşım sistemi bozukluğudur. Trombozlar başlangıç evresinde genelde semptomsuz olarak seyretmektedir, ancak sonraki süreçte hayati tehlikeye yol açacak bir pulmoner emboliye neden olabilir. Prensip olarak geçerli olan: Uzun süreli olarak oturmak ve ayakta durmak, tromboz oluşumuna neden olur ve bu nedenle mümkün olduğunca kaçınmak gerekmektedir. Yürüme, uzanma ve spor ile ayaklar ve bacaklar için bir ameliyat sonrasında da yapılabilecek jimnastik alıştırmaları, trombozu aktif olarak önler. Ameliyat sonrası ilk haftalarda doktorunuz ile görüşülerek anti tromboz enjeksiyonları da sıklıkla önleme için uygundur. Enjeksiyonlar, doğal madde Heparin ile kan pıhtılaşmasını önler. Örneğin mesleki nedenlerden dolayı uzun süre durmak zorunda olanlar, tromboz çorapları giymelidir.

Dizi nasıl ve ne kadar süre ile soğutmalıyım?

Ameliyat edilen dizin tekrarlayarak ve düzenli olarak soğutulması ile şişliğin ilerlemesi yavaşlatılabilir ve ideal koşullarda azaltılabilir. Soğuk ayrıca ağrıları azaltmaya yardımcı olur. Jel soğuk kompresler, dize uyum sağladığı ve soğuğu eşit oranda cilt yüzeyine yaydığından oldukça uygundur. Ancak jel kompresleri veya buzu doğrudan cilt üstüne koymak yerine bir havluya sarın veya su geçirmez poşete koyun. Aksi takdirde doğrudan cilt üstüne konulan soğutucu, ciltte hasara veya hatta donmalara neden olabilir.

Maksimum beş ila on dakikaya kadar soğutma yapın. Sonrasında en az iki saat mola verin. Eğer çok uzun veya yoğun biçimde soğutma yaparsanız, vücut kendini soğuğa karşı korur ve bölgeyi ek kan dolaşımı ile ısıtır. Bu tabii ki ters etki yapar, çünkü daha fazla kan dizi şişirir. Ayrıca, dizdeki onarım mekanizmaları gerçekleştiren vücut enzimleri, optimum bir çalışma derecesine ihtiyaç duyar; bunun anlamı: ne çok sıcak, ne çok soğuk. Dizdeki ödem, bu onarım çalışmalarının sonucudur ve sıcaklık oluşumu ile kendini göstermektedir. Bunun anlamı: Çok fazla ve uzun süre soğutma yapanlar, iyileştirmeyi teşvik edeceğine geciktirir.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,orthotics_2,knee_pain
Ameliyattan sonra nasıl iyi uyuyabilirim?

İyi bir uyku vücuttaki onarım süreçleri için son derece önemlidir ve bu nedenle çapraz bağ yırtılmasından sonra iyileşme için çok önemli bir noktadır. Yüksek kaliteli bir ortez yanlış hareketlerden kaçınmaya yardımcı olur bu da gündüzleri ve hareketlerimizin bir kısmını bilinçli olarak koordine edemediğimiz geceleri geçerlidir. Tedavinizi yürüten doktorla görüşerek yatmadan önce ağrı kesici almak da ağrısız bir uykuya yardımcı olabilir. Hastalar aynı zamanda soğuk uygulaması ile de rahatlama elde edebilirler.

Bir çapraz bağ ameliyatından sonra ne kadar süre ile iş görmez durumda olurum?

Doğrudan bir ön çapraz bağ yırtılması sonrasında, en az iki ila üç haftalık iş görmezlik raporu zorunludur. Yaklaşık iki hafta sonrasında ameliyat dikişleri alınmaktadır. Çoğu durumda yaklaşık dört ila altı hafta sonrasında çalışma kabiliyeti yeniden sağlanmış sayılmaktadır. Bedensel mesleklerde süre buna göre daha uzun olmaktadır.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,orthotics_2,knee_pain
Bir çapraz bağ ameliyatından sonra ne zaman duş alabilirim?

Bu soru kalıp olarak cevaplanamaz, kişiye ve ameliyat metoduna bağlıdır. Genelde tedavi eden doktor, hastayı bilgilendirir. Bir artroskopi sonrasında, temiz biçimde dikilen, çok az ve küçük dış yaralar kalır. Aseptik yaralar yaklaşık 24 saat içerisinde kapanır ve böylelikle mikroorganizmalar için de ulaşılmazdır. Bu nedenle sonrasında temiz şebeke suyu ile duş almak veya yıkanmak, çoğunlukla sorun oluşturmaz. Ayrıca hijyeni ve sübjektif rahatlık hissini de arttırır. Su geçirmez yara bantları (duş yara bandı) küçük kesikleri güvenilir biçimde kapatır. Hastalar, kan dolaşımı stabil olduğu sürece, genelde ameliyattan 24 veya 48 saat sonra duş alabilir. Bağışıklık savunmasının da zayıflamamış olması gerekmektedir.

Ancak açık ameliyatlardan sonra durum farklıdır. Bu durumda hastanın, dikişler alınana kadar beklemesi veya duş almak için yarayı güvenli biçimde kapatması (bir yara bandı veya özel folyo yardımıyla) gerekmektedir. Ameliyattan sonra bir alçı veya alçı rayı takılırsa, bu hiçbir koşulda ıslanmamalıdır. Etkilenen kişilerin, yara izi oluşumunu etkilememek için, bir çapraz bağ ameliyatından sonraki ilk altı hafta içerisinde uzun süreli banyo etme veya yüzmeden genel olarak kaçınması gerekmektedir.

Ne zaman yeniden bisiklete binebilirim?

Genel olarak aynı kurallar araba sürmek için de geçerlidir: İyileşme durumuna bağlı olup, bisikleti güvenli bir şekilde kontrol edebilmeniz gerekmektedir. Doktorunuz size bu konu hakkında bilgi verecektir. Genellikle yaklaşık olarak altı ila sekiz hafta sonra diz gerektiği kadar bükülebildiği ve şikayetsiz olduğu sürece bir ergometre üzerinde tekrar bisiklet kullanmak mümkündür. Düz yollarda bisiklet sürmek genellikle yaklaşık olarak iki ay sonra tekrar mümkündür. Burada yeni bağ yapısı üzerindeki yüklenme çok fazla olmamalıdır: Ameliyattan yaklaşık olarak üç ay sonrasına kadar eğimleri olmayan yolları tercih etmelisiniz. Bu belirtilenler sadece kaba değerlerdir. Her zaman için duruma göre dikkatlice incelemek ve tedavi eden doktorun tavsiyesine göre hareket etmek gerekir.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,orthotics_2,knee_pain
Ne zaman tekrar araba kullanabilirim?

Genel olarak geçerli bir zaman bildirimi maalesef mümkün değildir. Kişiye ve kişinin iyileşme durumuna bağlıdır. Sürücünün, çapraz bağ yırtılmasının sonuçlarının yeteneklerini kısıtlamaksızın, aracı güvenle sürecek durumda olması gerekmektedir. Doktorlar sıklıkla, bir çapraz bağ ameliyatından en erken dört ila altı hafta sonra, dizin yüklenme kapasitesinin izin vermesi durumunda yeniden araba kullanmayı tavsiye etmektedir. Dolayısıyla etkilenen kişiler, yeniden direksiyon başına geçmeden önce en iyisi tedavilerini gerçekleştiren doktora danışmalı ve gerektiğinde sigortalarına sormalıdır.

Takip tedavisini hareket/spor ile nasıl destekleyebilirim?

Operasyon yöntemleri günümüzde çoğunlukla standardize edilmiştir ve profesyonel atletler de temelde “normal hastalardan” farklı biçimde ameliyat edilmemektedir. İyileşme süreci de, benzer biçimde uzun sürmektedir; süresi çoğunlukla hafife alınmaktadır. Bir çapraz bağ yırtılmasından sonra ameliyat edilen bir dizin yeniden tamamen yüklenebilecek hale gelebilmesi için, özellikle yeterince uzun bir rehabilitasyon süreci önemlidir. İki aylık zorunlu rehabilitasyon, bunun için yeterli değildir.

Dizin operatif olarak tedavisinden sonra, yaralı bacaktaki gücün yeniden yerine gelebilmesi için, çoğunlukla en az sekiz aylık titiz egzersizlere ihtiyaç duyulacaktır. Tedavi eden doktor ile koordineli olarak, iyileşme gelişimine göre farklı egzersizler ve spor türleri ile etkilenen bacak için evde veya fitness salonunda izole bir kas antrenmanı bunun için uygundur. Bunun için örneğin yokuş yukarı yürümek veya step cihazındaki egzersizler sayılabilir. Bu, diz stabilitesine bariz biçimde katkıda bulunan kalça kaslarını da güçlendirmektedir. Bunun yanı sıra çömelme hareketleri de uygundur. Diz açısının bu durumda 60 ila 70 derecenin üzerinde olmaması gerekmektedir. Parmak uçlarında yükselme de, bir ameliyat sonrasında aynı şekilde azalan baldır kaslarını da güçlendirmektedir. Bisiklet sürme, belirli bir iyileşme durumuna ulaşılmışsa, tüm varyasyonlarda iyi bir hareketlilik ve dizin güçlenmesini sağlar.

Hatta gelişim, doğrudan uyluk çevresi üzerinden ölçülebilir. Sağlam bacağınız daha mı büyük? O halde daha fazla kas için çalışmanız gerekmektedir. Başka bir pozitif gösterge de, dizin artık yüklenme durumunda şişmemesidir. Kalça ve çevresi kaslarını sistematik olarak güçlendiren ve antrenmanla güçlü uyluk kasları (ön ve arka) elde edenler, aynı zamanda birçok klasik çapraz bağ durumunda daha dirençlidir ve ideal koşullarda böyle bir tecrübeden uzak kalırlar.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,orthotics_2,knee_pain
Çapraz bağ yırtılmasını nasıl önleyebilirim?

En iyi önlem, kaslara yönelik bir egzersizdir. Kaslar ne kadar güçlü olursa, bağları o kadar rahatlatabilir ve eklemleri stabilize edebilirler. İdeal olarak iyi çalıştırılmış bir kas, bir kaza durumunda dahi çapraz bağ yırtılmasına karşı belirli bir dereceye kadar korur. Burada koşul ise kasların kritik anda buna göre gergin olmasıdır. Sporcular kasları stabilize etmek için özel koşu, denge, atlama ve kuvvet egzersizlerini en iyi şekilde ısınma programlarına entegre etmektedirler.

Çapraz bağ yırtılmasından sonra ne zaman tekrar spor yapabilirim?

Bu genelde duruma ve tedavi eden doktorun onayına bağlıdır. Burada açık ve genel olarak geçerli olan bir öneri yoktur. Asıl olan: Yeniden başlama eğer çok erken gerçekleşirse yeni bir yaralanma veya çapraz bağ plastiğinin hasar/zarar görmesi meydana gelebilir. Rehabilitasyon bitiminde de diz hala yeni yaralanmalara karşı çok hassastır. Bu sebepten dolayı geçerli olan: Çok erken başlamamalı ve çok hızlı aşırı yüklenmemeli.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,orthotics_2,knee_pain
Çapraz bağ yırtılmasından sonra spora tekrar nasıl başlayabilirim?

Her evrenin tedavi eden doktorla görüşülmesi gerekmektedir: Başarılı tedavi sonrasında öncelikle, ergometre üzerinde temkinli bisiklet sürme gibi yavaş hareket antrenmanları uygundur. Yaklaşık iki ay sonrasında düz mesafede bisiklet sürmeye izin verilir. Yeni bağ yapısını çok fazla zorlamamak için, yaklaşık üçüncü aya kadar rampalardan kaçınmak gerekmektedir. Dört ay sonrasında temkinli koşu antrenmanı takip eder. Temaslı spor türlerine yeniden başlanması en erken altı ay sonrasında gerçekleşmelidir.

Günlük hayata geri dönüş: 3 adımda Ottobock ortezine

  1. Sizin için uygun olabilecek tüm ortez ve destekler hakkındaki bir genel bakışı burada bulabilirsiniz. Bu listeyi bir sonraki doktor randevunuzda yanınızda götürün.
  2. Hangi ortezlerin şikayet tablonuz için en uygun olduğunu doktorunuz ile görüşün. Sonrasında doktorunuz uygun ortez için size bir reçete yazacaktır.
  3. Reçete ile bir sağlık kuruluşuna gidin. Orada, ortezinizi beden ölçülerinize mükemmel biçimde uyarlandıktan sonra teslim alabilirsiniz.
Hikayeler

Hastalar şikayetleri ve tecrübeleri hakkında bilgi veriyor

2:13

Jessica’nın Genu Arexa hikayesi

Jessica’nın ön çapraz bağı, kayak üzerindeki ani bir fren hareketi sonrasında kısmen yırtıldı. Çapraz bağı birkaç hafta sonra, düşüncesizce bir dans hareketinden sonra tamamen yırtıldı. Ameliyat sonrasında, yaralı dizini yeniden kontrollü hareket etmesine ve "Genu Move" antrenman programı yardımıyla iyileşmesini optimum derecede destekleyen, diz ortezi Genu Arexa’yı kullanmaktadır.

Çözümler

Çapraz bağ yırtılmaları için Ottobock ortezleri ve destekleri

Görüntülenen ürünler, destek örneklerini göstermektedir. Bir ürünün sizin için gerçekten uygun olup olmadığı veya sizin bir ürünün fonksiyonalitesini tam olarak kullanıp kullanamayacağınız, bir çok farklı faktöre bağlıdır. Önemli olanlar arasında fiziksel durumunuz, zindeliğiniz ve ayrıntılı tıbbi muayene belirleyicidir. Hekiminiz veya ortopedi teknisyeniniz hangi desteğin sizin için en uyun olduğuna da karar verir. Sizi memnuniyetle destekliyoruz.