Aktivní život a sporty

Jaký sport je pro mě vhodný?

Při výběru sportu hraje roli celá řada faktorů. Rozlišujeme týmové sporty a individuální sporty. Sestavili jsme také informace pro rodiče, kteří chtějí pomoci najít vhodný sport pro své dítě.

Shrnutí

V dnešní době mohou i lidé, kteří používají protézy nebo invalidní vozíky, provozovat širokou škálu sportů. Většina sportů pro lidi se zdravotním postižením vychází ze sportů pro lidi bez postižení. Z toho důvodu se mnoho takových sportů hraje stejným způsobem a podle stejných pravidel. Velké množství sportovních klubů dokonce nabízí inkluzivní sportovní programy, do kterých se mohou zapojit lidé bez ohledu na druh postižení.

Ne každá aktivita je samozřejmě vhodná pro každého, ale při výběru sportu hraje omezená pohyblivost stále menší a menší roli. To je částečně způsobeno obrovským technickým pokrokem ve sportovním vybavení. Nemusíte být profesionálním sportovcem, abyste z toho profitovali.

Na následujících stránkách naleznete přehled kolektivních a individuálních sportů i způsoby, jak u dětí s postižením rozvíjet lásku k pohybu prostřednictvím sportu. Bez ohledu na to, zda používáte protézu, invalidní vozík nebo jinou pomůcku, určitě existuje alespoň jeden sport, který bude pro vás ideální a stojí za to ho vyzkoušet!

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,sportsline

Individuální sporty

Lidé, kteří se věnují individuálnímu sportu, mohou trénovat sami nebo ve skupině. Dosažení úspěchu v individuálním sportu vám také přinese větší radost, než když jste součástí týmu.

Individuální sporty
A child with a sports prosthesis plays football in the garden.

Sport pro děti s postižením

Sport může hrát zásadní roli při podpoře fyzického a duševního rozvoje dětí. Zábava a radost z pohybu, kterou zažívají při sportování, jim vydrží na celý život.

Sport pro děti s postižením