Confirm your location

Confirm you location or select from a list of countries in order to get in touch with your local Ottobock market. We will make sure you´re redirected to your selected site in the future so you´ll always be in the right place.

Điều khoản sử dụng

Chúng tôi đã biên tập tất cả thông tin được trình bày trên website của chúng tôi với sự cẩn trọng thích đáng. Tuy nhiên, chúng tôi không bảo đảm tính chính xác, nguyên vẹn và hợp thời của thông tin.

Việc sử dụng website của chúng tôi tùy thuộc các điều khoản sử dụng sau đây.

Website này được quản lý bởi Otto Bock Healthcare GmbH (sau đây gọi là Ottobock). Chúng tôi có quyền tùy ý thay đổi nội dung website của chúng tôi vào bất kỳ lúc nào và không cần phải báo trước toàn phần hoặc một phần và/hoặc ngừng cung cấp những nội dung đó.

Tất cả mọi nội dung, thông tin, tài liệu, hình ảnh và minh họa được xuất bản trên website này (sau đây gọi là “Nội dung”) là tài sản của Ottobock.

Lưu ý rằng các tài liệu văn bản và hình ảnh sử dụng cũng có thể được bảo vệ bởi luật bản quyền.

Hơn nữa, nhiều sản phẩm của Ottobock cũng được bảo vệ bởi luật về bằng sáng chế, luật về kiểu dáng thiết kế hoặc đại điện cho các quyền sở hữu trí tuệ khác. Nhãn hiệu Ottobock là nhãn hiệu đã được đăng ký. Điều này vẫn đúng thậm chí trong trường hợp những nhãn hiệu này không được gắn với biểu tượng ®.

Việc cấp quyền truy cập vào phần nội dung này không tạo ra bất kỳ quyền lợi nào.

Việc tải phần nội dung chỉ được cho phép nếu như nội dung được cung cấp rõ ràng cho mục đích này.

Nội dung sẽ không được phép sử dụng cho mục đích thương mại, thay đổi, chia sẻ với bên thứ ba, sao chép, phân tán hoặc xuất bản dưới bất kỳ hình thức nào mà không thông qua sự chấp thuận trước bằng văn bản. Nếu bạn muốn sử dụng phần nội dung, vui lòng liên hệ Dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

Các sản phẩm được trình bày và các đề xuất về kết hợp sản phẩm thể hiện những ví dụ về lắp ráp và sự lựa chọn các sản phẩm của Ottobock. Không có tuyên bố nào được đưa ra về bất kỳ mọi sản phẩm khác.

Việc một sản phẩm có thật sự phù hợp với bạn hay không và bạn có khả năng khai thác chức năng của sản phẩm hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Trong số đó, điều kiện thể chất, thể hình và một bài kiểm tra sức khỏe chi tiết là chính yếu. Hãy để nhà cung cấp y tế giải thích với bạn cách điều trị, các chống chỉ định và các nguy hại tiềm ẩn cho bạn một cách chi tiết. Vui lòng đọc phần thông tin sản phẩm và các hướng dẫn sử dụng.