Confirmez votre position

Confirmez votre position ou sélectionnez-la à partir d’une liste de pays pour consulter le site Ottobock correspondant à votre pays. Nous veillerons à ce que vous soyez à l’avenir toujours renvoyé vers le site que vous avez sélectionné afin que vous soyez toujours au bon endroit.

Privacy Policy

De Privacy Policy voor bezoekers geldt voor iedereen die de website www.ottobock.nl bezoekt. Ottobock begrijpt dat uw privacy erg belangrijk is en neemt dat heel serieus. Deze Privacy Statement is bedoeld om u uit te leggen hoe wij de informatie die wij via webbezoek op www.ottobock.nl verkrijgen verzamelen, beschermen en gebruiken. Het is bedoeld voor al onze bezoekers uit de Beneluxlanden waar wij operationeel zijn.

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met de voorwaarden in dit Statement. Wij adviseren u de voorwaarden steeds door te nemen voor uw bezoek aan onze website zodat u op de hoogte bent van de laatste versie. Op deze wijze blijft u op de hoogte van de algemene regels die gelden bij gebruik van deze website.1. Beheer

De website www.ottobock.nl staat onder beheer van Otto Bock Benelux BV. De contactgegevens zijn te vinden op www.ottobock.nl. Otto Bock Benelux BV houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens

2. Gegevens van bezoekers

2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan ottobock.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie. Zij worden nooit aan derden verstrekt.

2b Ottobock zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. Ottobock kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken 2c Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.

2d Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Ottobock denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.3. Cookies

3a De website maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Ottobock de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.

3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.4. Vragen

5. Disclaimer

Otto Bock Benelux BV is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

De Privacy Policy voor klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor bezoekers en geldt voor iedereen die de website bezoekt.

1. Gegevens die door de klant verstrekt worden
Ottobock kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

1a Het verwerken van aanvragen.
1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op de aanvraag, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.

1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Ottobock denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.

2. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan Ottobock zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter een uitzondering op deze regel: wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

3. Beveiliging
De gegevens die de klant aan ottobock.nl verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

4. Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Ottobock kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Ottobock.nl voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

Laatst gewijzigd: september 2014