Potvrdite svoju lokaciju

Potvrdite svoju lokaciju ili odaberite s popisa zemalja kako biste stupili u kontakt s poduzećem Ottobock na lokalnom tržištu. Pobrinut ćemo se za to da ubuduće budete proslijeđeni na stranicu koju ste odabrali kako biste uvijek bili na pravom mjestu.

Uvjeti sudjelovanja — darivanje “Ottobock brand kampanje”

Uvjeti sudjelovanja - nagradna igra za početak „Kampanje Ottobock robne marke”

1. Organizator

Organizator nagradne igre je Ottobock SE & Co. KGaA (u daljnjem tekstu: organizator), Max-Näder-Straße 15, 37115 Duderstadt.

2. Sudionici

a) Pravo sudjelovanja imaju sve osobe koje su navršile 18 godina i koje dijele vlastita iskustva s korištenjem Ottobock proizvoda riječima, slikama ili video zapisima (vidi odjeljak 3 a). Zaposlenici grupacije Ottobock (u smislu § 15 Zakona o dioničkim društvima (njem. Aktiengesetz, „AktG”) s Ottobock SE & Co. KGaA povezanim društvima) i njihove obitelji isključene su iz sudjelovanja. Svaki sudionik može samo jednom sudjelovati u nagradnoj igri.

Organizator može isključiti pojedince iz sudjelovanja u bilo kojem trenutku ako za to postoje opravdani razlozi poput kršenja uvjeta sudjelovanja, višestrukog sudjelovanja, nedopuštenog utjecaja na nagradnu igru ručnom ili tehničkom manipulacijom, članstvom u udrugi povezanoj s nagradnom igrom ili slično. U takvim slučajevima, dobitak se također može naknadno opozvati i zatražiti.

3. Provedba nagradne igre / Prijenos prava

a) Sudjelovanje u nagradnoj igri je besplatno i neovisno o kupnji robe ili usluge. Preduvjet za sudjelovanje je dijeljenje objave vlastitog iskustva s Ottobock proizvodima u riječima, slikama ili video zapisima pomoću funkcije predviđene za tu svrhu na Ottobock web stranici [ https://www.ottobock.com/i-am-a-mountain ]. Daljnji preduvjet je registracija putem obrasca nagradne igr, pristanak na ove uvjete sudjelovanja i podnošenje tamo formuliranih izjava o zaštiti podataka. Sudionik je odgovoran za točnost navedenih podataka za kontakt, a posebice njegove e-mail i/ili poštanske adrese. Ako nisu svi osobni podaci točni, možete biti isključeni iz nagradne igre. Sudionik također jamči da je samo on zakonski vlasnik svih prava na podatke koje dijeli (riječ, slika ili video) i/ili da je ovlašten raspolagati naknadnim prijenosom prava: Sudionik ovime neopozivo daje tvrtki Ottobock ekskluzivno pravo neograničeno upotrebljavati snimke u tiskanom, digitalnom ili televizijskom izdanju, kao i na internetu, na platformama društvenih medija i na bilo koji drugi način za komercijalno iskorištavanje u neizmijenjenom i modificiranom obliku diljem svijeta (uključujući ali ne ograničavajući se na objavljivanje, prijenos, distribuciju, emitiranje itd.) i trećim stranama dopustiti upotrebu. Primatelji podataka također mogu uključivati tvrtke Ottobock ili prodajne partnere u trećim zemljama u kojima lokalna pravna situacija znači da se ne može jamčiti razina zaštite podataka propisana GDPR-om. Sudionik također daje pravo dodavanja ili izostavljanja imena i/ili pseudonima sudionika ili korištenja drugog naziva slike pri oporabi i uporabi od strane tvrtke Ottobock ili trećih strana.

b) Nagradna igra će se održati od 13 lipnja – 31 prosinca 2023. (krajnji rok za prijave).

c) Nagrade se određuju prema načelu prioriteta (odlučujuć je primitak podijeljenog iskustva u tvrtki Ottobock). Sljedeće nagrade bit će dodijeljene sudionicima do isteka zaliha:

1. - Nagrada: "I am a Mountain" majica

2. – Nagrada: "I am a Mountain" torbice

3. – Nagrada: "I am a Mountain" sweatshirt

d) Obavijest o dobitnicima i slanje nagrada putem e-maila vršit će se od rujna 2023. Ako se dobitnici povratno ne jave u roku od 28 dana, gube pravo na nagradu.

e) Gotovinska isplata, isplata u naravi ili zamjena nagrada nije moguća. Nagrade nisu prenosive. Pobjednici prihvaćaju potrebne promjene u nagradi uzrokovane drugim čimbenicima koji su izvan kontrole tvrtki uključenih u natjecanje.

f) Organizator će pobjednike obavijestiti u tekstualnom obliku u roku od dva tjedna od isteka roka za prijave. Obavijest o dobitku bit će poslana na adresu e-pošte koju je sudionik naveo prilikom prijave. U slučaju nedostavljive obavijesti o dobitku, Ottobock SE & Co. KGaA nije obvezan na daljnje pokušaje.

g) Sudionik ne mora platiti nikakvu naknadu za sudjelovanje u nagradnoj igri. Sudionik mora snositi troškove povezivanja i prijenosa koje ima prema tarifi odabranog pružatelja mobilnih, tj. internetskih usluga.

4. Završne odredbe

a) Mogućnost pravnog postupka je isključena.

b) b) Primjenjuje se zakon Savezne Republike Njemačke, isključujući međunarodno privatno pravo i Konvenciju UN-a o prodaji (CISG) usvojenu u njemačkom pravu.

c) Ako bilo koja od ovih odredbi trenutačno jest ili postane nevažeća, valjanost preostalih odredbi ostat će nepromijenjena.