Erősítse meg a tartózkodási helyét

Erősítse meg a tartózkodási helyét, vagy válasszon az országok listájából, hogy kapcsolatba lépjen a helyi Ottobock piaccal. Gondoskodunk arról, hogy a jövőben a kiválasztott oldalra irányítsuk át, hogy Ön mindig eljuthasson a kívánt helyre.

Adatkezelési irányelvek

1919 óta segítünk az embereknek megtartani vagy visszaszerezni a szabad mozgás képességét. Fontosnak tartjuk, hogy a mozgásszabadságot digitális térben is megőrizzük. Engedje meg, hogy tájékoztassuk , milyen személyes adatokat gyűjtünk, hogyan használjuk fel azokat.

Az Ottobock sikere nemcsak az Ottobock leányvállalatai, munkatársai, ügyfelei és páciensei közötti információáramlás globális hálózatba szerveződésén múlik, hanem mindenekelőtt a személyes adatok megbízható és biztonságos kezelésén is.

Adatkezelő

Ottobock SE & Co. KGaA
Max-Näder-Straße 15, 37115 Duderstadt, Németország

Otto Bock Hungaria Kft.
1135 Budapest, Tatai u. 74.

Adatvédelmi tisztviselő

A jogi személy adatvédelmi tisztviselője: Bjoern Holland/ Kis Sándor
Az Ottobock globális adatvédelmi tisztviselőt is kinevezett: Bjoern Holland

A globális adatvédelmi irodával a Kontaktformular veheti fel bizalmasan a kapcsolatot.

Weboldalunk használata

A weboldal biztonságos rendelkezésre bocsátása

Ha meglátogatja weboldalunkat, a webkiszolgáló ideiglenesen a következő információkat gyűjti a weboldal lejátszása céljából, amelyeket az úgynevezett kiszolgálónapló fájlokban tárol: Kezelt adatkategóriák:

• böngésző típusa és a böngésző verziója,
• használt operációs rendszer,
• hivatkozó URL,
• böngésző karakterlánca,
• hozzáférést indító számítógép gazdaneve,
• kiszolgálói kérés időpontja és
• IP-cím

Célok: Az Ottobock érdekében áll a weboldal biztonságos és funkcionális működése. A naplózott adatokat elsősorban adatbiztonsági célokra használjuk fel, hogy megvédjük a webkiszolgálóinkat a támadási kísérletek ellen. Fenntartjuk a jogot az anonimizált adatrekordok statisztikai kiértékelésére.

Jogalap: Ezeknek az adatoknak a kezelése a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontján alapul: Jogos érdekünk az adatbiztonság és a zavartalan működés biztosítása.

Tárolási időszakok, ill. azok megállapításának kritériumai: Az adatokat legkésőbb 180 nap elteltével töröljük.

Kapcsolatfelvételi űrlap vagy kapcsolatfelvétel

Előfordulhat, hogy a weboldalunkon található információk nem bizonyulnak elegendőnek, vagy újabb kérdéseket vetnek fel, ezért lehetőséget kínálunk, hogy kérdéseit közvetlenül az Ottobock szakembereihez intézhesse. Erre a célra különféle kapcsolattartási csatornákat kínálunk weboldalunkon. Amikor kapcsolatba lép velünk, például a következő adatkategóriákat kezeljük:
Kapcsolattartási adatok
o keresztnév, vezetéknév
o cím (magán, praxis- vagy üzleti cím)
o e-mail cím
o telefonszám
A kapcsolati űrlapon a kötelezően megadandó adatokat, amelyek feltétlenül szükségesek a kérése megválaszolásához, csillaggal (*) jelöljük.

Célok: Annak biztosítása, hogy érdeklődését gyorsan feldolgozzuk az Ottobock minőségi előírásaival összhangban. Ez magában foglalja az érdeklődés rögzítését, kiosztását és az érintett vállalati részlegek által történő feldolgozását.
Jogalap: Az adatoknak a kezelése az GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontján alapul: Jogos érdekünk, hogy ezeket az adatokat az Ön kérésének feldolgozása céljából kezeljük.
Ha Ön a kapcsolatfelvételi űrlap útján jelzi érdeklődését termékeink és szolgáltatásaink megvásárlása iránt, akkor ez egy szerződés szempontjából releváns érdeklődés a GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) alpontja alapján.
Ha kérésével összefüggésben különleges kategóriákba tartozó személyes adatait, pl. egészségügyi adatait is megadja, akkor az adatkezelés a GDPR 9. cikk 2. bekezdés h) alpontján alapul (ellátás vagy kezelés az egészségügyi szektorban).
Tárolási időszakok, ill. azok megállapításának kritériumai: Abban az esetben, ha kapcsolatfelvételi kérelmet küld nekünk, ezeket az adatokat a feldolgozás időtartama alatt tároljuk. Az, hogy szükség van-e további tárolásra, az Ön érdeklődésével kapcsolatos külön tárolási kötelezettségektől függ.

Rendezvények – jelentkezés és lebonyolítás

Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni arról, milyen személyes adatokat gyűjtünk a rendezvényeinkre történő jelentkezésével kapcsolatban, továbbá arról, hogy hogyan kezeljük ezeket az adatokat. A kötelező adatok megadása nélkül sajnos nem tudjuk figyelembe venni a jelentkezését. Kezelt adatkategóriák: Ehhez például a személyes adatok következő kategóriáit kezeljük:
A kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül történő jelentkezés esetén
Kapcsolattartási adatok
o név
o cég/ intézmény neve
o ország
o e-mail-cím

A kapcsolatfelvételi űrlapokon a jelentkezéshez feltétlenül szükséges adatokat csillaggal (*) jelöljük.
A lebonyolítás keretében (különösen az online rendezvények esetében) a következő adatokat is kezeljük
• felhasználói adatok és adott esetben profilkép
• használati adatok
• chatüzenetek

Célok: A rendezvényre való jelentkezés és annak lebonyolítása (beleértve a betárcsázási adatok, valamint egyéb rendezvényhírek előzetes megküldését, az előadások irányítását, az Ön részvételének műszaki szempontból történő lehetővé tételét, az összefoglalók és egyéb rendezvényhez kapcsolódó tájékoztatás utólagos rendelkezésre bocsátását).
Jogalap: A rendezvényre való jelentkezésével és a rendezvény lebonyolításával kapcsolatos személyes adatainak kezelése az GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján történik.
Tárolási időszakok, ill. azok megállapításának kritériumai: Az adatokat akkor töröljük, ha már nincs szükségünk rájuk a jelentkezés és a rendezvényeink lebonyolításának céljából, továbbá semmilyen más jogalap, különösen törvény vagy szerződés által előírt megőrzési határidő nem áll fenn (általában a rendezvény végétől számított 10 év).

Mikor és hogyan osztunk meg adatokat harmadik féllel

Közösségi média bővítményeinek integrálása

Weboldalaink a közösségi média hálózatoktól származó gombokat tartalmaznak, amelyek segítségével Ön tájékoztathat másokat az Ottobock digitális jelenlétről.
A következő közösségi oldalak bővítményeit integráltuk:
• Facebook („Tetszik” gomb).

Kezelt adatkategóriák:
Ha beleegyezik a közösségi média bővítmények használatába, a következő adatokat kezeljük:
• IP-cím,
• böngészővel kapcsolatos információk,
• operációs rendszer,
• előző webhelyre történő látogatás (hivatkozó URL),
• jelenlegi URL,
• képernyőfelbontás és
• telepített böngésző bővítmények (pl. Adobe Flash Player).

Célok: A lehető legátfogóbb internetes jelenlét és az internetes oldalak logikus összekapcsolásának biztosítása.
Jogalap: A bővítmény, illetve a hivatkozás aktiválásához a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szolgál alapul.

Tájékoztatás a sütik és egyéb technológiák használatáról

Azért, hogy weboldalaink biztonságosan és megfelelően működjenek, továbbá releváns termékeket és szolgáltatásokat kínálhassunk Önnek, sütiket és más technológiákat használunk weboldalainkon. Itt talál további információkat, valamint módosíthatja vagy visszavonhatja hozzájárulásait.

Harmadik fél weboldalaira mutató hiperhivatkozások
Weboldalainkon harmadik fél webhelyére mutató hiperlinkeket használunk. Csak a hiperlinkre kattintva kerül át a harmadik fél weboldalára. Az Ön adatainak ezen weboldalakon történő kezeléséért a harmadik fél felelős.

Az Ön jogai

Ön jogosult arra, hogy
a) visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon (GDPR 15. cikke).
b) személyes adatai helyesbítését, és adott esetben a hiányos személyes adatok kiegészítését kérje (GDPR 16. cikke);
c) hogy a megadott hozzájárulását jövőbeli hatállyal bármikor visszavonja (GDPR 7. cikkének (3) bekezdése);
d) bizonyos esetekben (GDPR 17. cikke) az adatok törlését kérje;
e) bizony előfeltételek esetén a kezelés korlátozását kérje (GDPR 18. cikke);
f) bizonyos előfeltételek esetén érvényesítse az adathordozhatósághoz való jogát, azaz az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott adatokat strukturált, széles körben használt és géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá egy másik adatkezelőnek továbbítsa (GDPR 20. cikke);
g) panaszt tegyen valamelyik felügyeleti hatóságnál (GDPR 77. cikke).
Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikke)
Önnek bármikor jogában áll, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatokat e célból az Adatkezelő nem kezeli.


Kivel osztjuk meg az adatokat?

Adatfeldolgozókkal, vagyis olyan vállalkozásokkal, amelyeknek az Ottobock megbízást ad az adatok törvényes keretek között történő feldolgozására (GDPR 28. cikk – szolgáltató). Ebben az esetben továbbra is az Ottobock felelős az Ön adatainak védelméért. Feldolgozóinkat gondosan választjuk ki, kötelesek betartani az utasításainkat, és rendszeresen ellenőrizzük őket. Csak olyan feldolgozókat bízunk meg, akik kellő garanciákat vállalnak megfelelő technikai és szervezési intézkedések megtételére oly módon, hogy az adatkezelés a GDPR követelményeinek megfelelően történjen, és garantálják az Ön jogainak védelmét. Magánvállalkozásokkal, amelyek saját felelősségükre vagy egy Ottobock szerződéssel kapcsolatban szolgáltatásokat nyújtanak Önnek. Mindazonáltal, ha az adatkezelés során mi az Ön adatait harmadik féllel közöljük, átadjuk azokat nekik, vagy más módon hozzáférést biztosítunk számukra az adatokhoz, akkor ez szintén kizárólag az említett jogalapok egyikén fog alapulni. Kormányzati szervekkel, amelyeknek jogi kötelezettség alapján bizonyos adatokat továbbítunk.

Adatfeldolgozók megnevezése:


Nemzeti Egészségbiztosítási Adatkezelő (NEAK) 1139 Budapest, Váci út 73/A. Az Egészségbiztosítási Alap kezelése, a nyilvántartások vezetésével, a pénzügyi elszámolásokkal és az adatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos állami feladatok.
Ottobock SE & Co. KGaA 37115 Duderstadt, Max-Näder-Str. 15. Cégközpont
Pohlig Austria GmbH & Co. KG 120 Wien, Altmannsdorfer St. 89. Protetikai ellátás
NEUROFOCUS Kft. 1112 Budapest, Kérő u. 16. X/64. Szakorvosi ellátás
Dr. Komporály Éva E.V. 2600 Vác, Attila utca 28. Szakorvosi ellátás
Magyar Posta Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. Postacsomagok, levelek továbbítása
DPD Hungária Kft. 1134 Budapest, Váci út 33. 2. em. Futárszolgálat
Ortopédtechnikai alvállalkozók
Számítástechnikai alvállalkozók

Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint élhet a fentiekben felsorolt jogaival az alábbi elérhetőségeken:
Otto Bock Hungaria Kft.
1135 Budapest,
Tatai út 74.
Telefon: +36 1 451 1020
Email: info@ottobock.hu

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége az Otto Bock Hungária Kft-nél:
Kis Sándor, mobil: +36 30 571 9826, e-mail cím: sandor.kis@ottobock.com
Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők az Otto Bock Hungaria Kft. munkatársai is az info@ottobock.hu e-mail címen.
Adatvédelmi hatósági eljárás: Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Személyes adatok továbbítása EU-n és EGT-n kívüli országokba


Adatait olyan szervezeteknek továbbíthatjuk, amelyek székhelye az Európai Unión vagy az Európai Gazdasági Térségen kívül található. Ennek során az átadás előtt biztosítani fogjuk, hogy a jogszabály által megengedett kivételes esetek kivételével a címzett oldalán megfelelő szintű adatvédelem álljon fenn (pl. az Európai Bizottság megfelelőségi határozata révén, vagy megfelelő biztosítékok révén, például az Európai Bizottság úgynevezett EU általános szerződési feltételeinek elfogadása a címzettel), vagy megszerezzük az Ön kifejezett hozzájárulását. A megfelelő biztosítékokkal kapcsolatos információk a globális adatvédelmi tisztviselőtől szerezhetők be.


A jelen adatvédelmi nyilatkozat változásai


A jelen adatvédelmi közleményt felül fogjuk vizsgálni, ha ezen a weboldalon bármilyen változás történik, vagy ha más olyan dolog/esemény merül fel, amely ezt megköveteli. Az aktuális verziót mindig ezen a weboldalon találja meg.


A nyilatkozat kelte: 2021.11.30.