Potwierdź swoją lokalizację

Potwierdź swoją lokalizację lub wybierz z listy krajów, aby skontaktować się z lokalnym sklepem Ottobock. Zadbamy o przekierowanie w przyszłości na wybraną stronę, abyś zawsze był we właściwym miejscu.

Gorset Boston jeans
Gorset Boston jeans
Gorset Boston jeans

Gorset Boston

Znosi lordozę a poprzez oddziaływanie na tłocznie brzuszną korygowane jest istniejące w tym miejscu skrzywienie boczne kręgosłupa.

Znosi lordozę a poprzez oddziaływanie na tłocznie brzuszną korygowane jest istniejące w tym miejscu skrzywienie boczne kręgosłupa.

Wskazania do stosowania gorsetu

Szczyt skrzywienia mieści się w przedziale od Th6 do L3

Wartość skrzywienia mieści się̨ w przedziale od 20° do 40° wg Cobba

Opis działania

Gorset typu Boston jest konstrukcją pełno kontaktową a jego podstawową zasadą jest utrzymanie kręgosłupa w pozycji zgięciowej. Konstrukcja znosi lordozę a poprzez oddziaływanie na tłocznie brzuszną korygowane jest istniejące w tym miejscu skrzywienie boczne kręgosłupa. Dodatkowo gorsety Boston wymuszają niewielkie zgięcie w miednicy (ok. 15°), co wywołuje obniżenie napięcia mięśni biodrowo – lędźwiowych i ułatwia korekcję. Pochyleniu ulega również odcinek lędźwiowy kręgosłupa, dzięki czemu jego środkowa część przemieszcza się do tyłu i lepiej poddaje się działaniu sił bocznych i derotacyjnych. Podobnie jak w gorsetach typu Cheneau w zaopatrzeniu Boston znajdują się strefy odciążenia – umieszczone naprzeciwko strefy ucisku. Daje to możliwość przesunięcia się części korygowanej tułowia.

Podmiot prowadzący reklamę: Otto Bock Polska sp. z o.o. • Producent: Otto Bock Polska sp. z o.o.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.