Potwierdź swoją lokalizację

Potwierdź swoją lokalizację lub wybierz z listy krajów, aby skontaktować się z lokalnym sklepem Ottobock. Zadbamy o przekierowanie w przyszłości na wybraną stronę, abyś zawsze był we właściwym miejscu.

GORSET CHENEAU 3
GORSET CHENEAU 3
GORSET CHENEAU 3

Gorset Cheneau

Gorset stosowany w przypadku lędźwiowych i piersiowych skrzywień kręgosłupa oraz dużej rotacji kręgów lędźwiowych.

Gorset stosowany w przypadku lędźwiowych i piersiowych skrzywień kręgosłupa oraz dużej rotacji kręgów lędźwiowych.

Wskazania do stosowania gorsetu:

Gorset stosuje się w przypadku lędźwiowych i piersiowych skrzywień kręgosłupa oraz dużej rotacji kręgów lędźwiowych. Górny krąg skrzywienia nie powinien przekraczać Th4. Gorsetowanie należy rozpocząć, jeśli kąt skrzywienia wg Cobba przekroczy 20° lub zaobserwuje się szybką progresje skrzywienia w krótkim odstępie czasu.

Opis działania:

Główną ideą jest zastosowanie trójwymiarowej korekcji deformacji kręgosłupa zarówno w płaszczyźnie czołowej (zmniejszając skrzywienie kręgosłupa), poprzecznej (oddziałując na rotację osiową kręgów) oraz strzałkowej, gdzie dochodzi do zaburzenia kifozy oraz lordozy). Siły korekcyjne przyłożone są do dodatnich pól tułowia przy pomocy pelot korekcyjnych. Warunkiem prawidłowego działania tych sił jest umieszczenie w gorsecie przeciwległych obszarów odciążających, które uzyskuje się na etapie modelowania pozytywu przez protetyka/ortotyka wykonującego gorset. Ważną zasadą jest również fakt, iż łączna rozległość miejsc odciążających jest większa od pól nacisku. Gorset dodatkowo wyposażony jest w tzw. ” okienka”. Są to celowe wycięcia w materiale gorsetu w celu kontroli stanu skóry oraz zmniejszenie wagi zaopatrzenia.

Podmiot prowadzący reklamę: Otto Bock Polska sp. z o.o. • Producent: Otto Bock Polska sp. z o.o.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.