Proces zaopatrzenia protetycznego

Jak dokładnie będzie przebiegać Państwa zaopatrzenie w Centrum Ortopedycznym Ottobock? Poniżej zawarte są szczegółowe informacje czego należy spodziewać się podczas różnych etapów zaopatrzenia.

Pierwsza konsultacja

W celu doboru optymalnego zaopatrzenia w protezę kończyny konieczna jest wizyta Pacjenta w Centrum Ortopedyczym Ottobock. Dokładnie przeprowadzony wywiad oraz badanie Pacjenta pozwolą technikowi prowadzącemu odpowiednio zaplanować cały proces zaopatrzenia w protezę.

Wstępne badanie i wywiad z Pacjentem

Bardzo istotne jest, aby proces zaopatrzenia w protezę ręki lub nogi został rozpoczęty tak wcześnie jak to możliwe. Pozwoli to od samego początku podjąć odpowiednie działania, mające na celu powrót Pacjenta do mobilności z protezą. Gdy zabieg amputacji jest planowany wcześniej warto już wtedy skontaktować się z Centrum Ortopedycznym i zapoznać się z możliwościami zaopatrzenia w protezę.

W przypadku każdej amputacji (urazowej, pochorobowej) lub wady wrodzonej kończyny konsultacja z technikiem ortopedą może rozwiać wiele wątpliwości dotyczących możliwości zaopatrzenia w protezę kończyny górnej lub dolnej. Dlatego warto zgłosić się do Centrum Ortopedycznego tak wcześnie jak to możliwe. Nasi specjaliści odpowiedzą na wszystkie pytania i nakreślą plan przyszłego postępowania. Do zaopatrzenia w protezę kończyny podchodzimy kompleksowo, dlatego cenimy sobie dobrą współpracę z osobami zaangażowanymi w cały proces rehabilitacji: lekarzem, fizjoterapeutą i rodziną Pacjenta. W celu uzyskania wszystkich informacji skontaktuj się z najbliższym Centrum Ortopedycznym Ottobock oraz umów się na spotkanie.Rozmowa z innymi osobami po amputacji

Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu widzimy pozytywny efekt kontaktu pomiędzy osobami po amputacjach kończyn. Rozmawiając z inną osobą, która była w podobnej sytuacji można dowiedzieć się, jak z punktu widzenia Pacjenta wygląda całym proces rehabilitacji po amputacji ręki lub nogi. Ponadto można usłyszeć wiele porad i ciekawostek, które ułatwią powrót do mobilności z protezą każdego dnia. Nasi Pacjenci chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami z innymi osobami po amputacjach, którzy są jeszcze na początku swojej drogi z protezą.

Ocena kikuta amputowanej kończyny

Już w krótkim czasie po przebytej amputacji warto skoncentrować się na pielęgnacji kikuta amputowanej kończyny, aby rana pooperacyjna lepiej się goiła. Odpowiednia pielęgnacja kikuta zmniejszy ryzyko komplikacji oraz pozwoli na szybsze zaopatrzenie w protezę kończyny.

Zarówno długość i kształt kikuta, jak i ilość tkanek miękkich są bardzo istotne podczas doboru i wykonywania protezy ręki lub nogi. Ocena kikuta odgrywa bardzo ważną rolę dla doboru odpowiedniego rodzaju zawieszenia protezy do ciała Pacjenta. Dlatego w czasie wizyty w naszym Centrum Ortopedycznym technik ortopeda przeprowadzi dokładne badanie fizykalne, oceni kondycję kikuta amputowanej kończyny oraz wskaże jakie działania należy podjąć, aby kikut był jak najlepiej przygotowany do zaopatrzenia w protezę kończyny.Rehabilitacja: przygotowanie do protezy

Do zaopatrzenia w pierwszą protezę kończyny należy odpowiednio się przygotować! Odpowiednie przygotowanie Pacjenta oraz kikuta amputowanej kończyny umożliwią rozpoczęcie wykonania protezy oraz ułatwią naukę jej użytkowania.

Redukcja obrzęku kikuta - Terapia kompresyjna

Zaraz po amputacji w kikucie amputowanej kończyny dochodzi do powstania obrzęku - jest to normalna reakcja pooperacyjna. Zazwyczaj opuchlizna powstała w kikucie ustępuje po kilku tygodniach. Aby wspomóc proces redukcji obrzęku i gojenia rany pooperacyjnej w kikucie należy od samego początku podjąć odpowiednie działania. Początkowo, do chwili zabliźnienia rany pooperacyjnej i usunięcia szwów, na kikut zakładany jest lekki opatrunek ochronny. Na tym etapie należy zwrócić szczególną uwagę na pielęgnację rany i skóry kikuta, pozwoli to na szybsze zagojenie się rany oraz rozpoczęcie procesu zaopatrzenia w pierwszą protezę kończyny. Kolejną bardzo ważną kwestią jest redukcja obrzęku - terapia kompresyjna. Do przeprowadzenia terapii kompresyjnej można użyć bandaży kompresyjnych, pończochy kompresyjnej lub specjalnie przeznaczonego do tego celu linera (leja silikonowego). W naszym Centrum Ortopedycznym dowiesz się jakie rozwiązanie będzie dla Ciebie najlepsze.

Odpowiednio przeprowadzona terapia kompresyjna ma działanie zmniejszające obrzęk, a jednocześnie pozwala na uzyskanie odpowiedniego kształtu kikuta. W wielu przypadkach redukcja obrzęku przyczynia się również do lepszego gojenia rany pooperacyjnej oraz zmniejsza dolegliwości bólowe. Wszystkie te działania są istotne dla odpowiedniego dopasowania leja protezy.

Bandażowanie kikuta amputowanej kończyny

Aktualnie najpopularniejszą i najczęściej stosowaną przez Pacjentów metodą terapii kompresyjnej jest bandażowanie kikuta. Do bandażowania należy użyć bandaży kompresyjnych (ilość bandaży zależy od długości i obwodu kikuta), które pozwolą uzyskać odpowiednią siłę ucisku na kikut amputowanej kończyny. Bardzo ważna jest również odpowiednia technika bandażowania kikuta, dlatego warto w tej kwestii zasięgnąć porady doświadczonego personelu naszych Centrów Ortopedycznych. Po dokładnym instruktażu oraz nauce bandażownia czynność tę należy kontynuować w warunkach domowych do momentu uzyskania odpowiedniego kształtu kikuta oraz wykonania protezy.

Odpowiednio przeprowadzane bandażowanie kikuta pozwala optymalnie dozować siłę kompresji każdego dnia oraz przyczyna się uzyskania odpowiedniego kształtu kikuta - co daje możliwość szybszego zaopatrzenia w protezę kończyny.

Zapoznaj się z filmikami przedstawiającymi bandażowanie kikuta po amputacji udowej lub amputacji podudzia. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się ze specjalistami naszego Centrum Ortopedycznego.

Zapobieganie przykurczom w stawach

Od samego początku, jeszcze w łóżku szpitalnym należy zwracać uwagę na odpowiednie pozycje ułożeniowe kikuta amputowanej kończyny. Należy unikać układania kikuta w pozycjach zgięciowych - może to doprowadzić do zesztywnienia stawów i powstania przykurczu. Najczęściej powstającym przykurczem jest przykurcz zgięciowy, który może utrudnić zaopatrzenie w protezę oraz naukę chodu i użytkowania protezy.

Kikut przez większość czasu powinien znajdować się w pozycji neutralnej, która nie spowoduje skrócenia mięśni i zesztywnienia stawów w obrębie kikuta. Warto również tak często jak to możliwe wykonywać ruchy kikutem w każdym kierunku, aby zachować pełną ruchomość.

Indywidualne przygotowanie do zaopatrzenia ortopedycznego - w protezę ręki, protezę nogi lub ortezę kończyny

Nasi Pacjenci mają różne cele i oczekiwania, dlatego do każdego podchodzimy indywidualnie. Dla każdego Pacjenta ważnym krokiem w powrocie do sprawności jest aktywne rozpoczęcie procesu rehabilitacji. Działania mające na celu poprawę mobilności polecamy rozpocząć jak najszybciej po operacji. Pierwszym krokiem w poprawie mobilności będzie nauka samodzielnego przesiadania się z łóżka na wózek inwalidzki, a następnie pionizacja i w miarę możliwości samodzielne wykonywanie codziennych zadań.

W naszym Centrum dowiesz się jakie działania należy podjąć, aby odpowiednio przygotować się do zaopatrzenia w protezę.

Ćwiczenia poprawiające siłę i wytrzymałość

Regularny trening polegający na wykonywaniu ćwiczeń stanowi bardzo ważny element przygotowania do zaopatrzenia w protezę! Mięśnie otaczające kikut amputowanej kończyny muszą być wystarczająco mocne - będą one sterowały protezą. Dodatkowo warto skupić się na ćwiczeniach poprawiających siłę tułowia, rąk i kończyny zachowanej, a także na polepszeniu wytrzymałości. Jeżeli istnieje taka możliwość to warto, aby Pacjent potrafił utrzymać pozycję stojącą jeszcze przed wykonaniem zaopatrzenia.

Ćwiczenia można wykonywać zarówno w pozycjach leżących, siedzących oraz stojących z użyciem dodatkowego sprzętu np. piłek, ciężarków, gum oporowych.

Wybór odpowiedniej protezy

Poniżej dowiesz się czym kieruje się technik z Centrum Ortopedycznego Ottobock dobierając najbardziej optymalne zaopatrzenie w protezę lub ortezę kończyny dla Pacjenta.

Konsultacja

Chcąc dobrać optymalne zaopatrzenie protetyk Centrum Ortopedycznego, który będzie sprawował opiekę nad Pacjentem, weźmie pod uwagę wszystkie istotne kwestie. Zarówno kondycja fizyczna, ogólny stan zdrowia Pacjenta, poziom amputacji oraz oczekiwania w stosunku do protezy muszą zostać wzięte pod uwagę podczas doboru poszczególnych komponentów protezy. Bardzo istotne są cele Pacjenta dotyczące jego planów zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Odpowiednio dobrane i wykonane zaopatrzenie oraz aktywny udział Pacjenta w procesie rehabilitacji pozwolą na powrót do pracy oraz codziennych aktywności.

Głównym celem zaopatrzenia w protezę lub ortezę kończyny jest zawsze przywrócenie Pacjentowi sprawności i niezależności. Zaopatrzenie ortopedyczne ma również na celu zapobieganie powstawaniu zaburzeń postawy wynikających z braku lub urazu kończyny oraz uzyskanie odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa w trakcie użytkowania zaopatrzenia ortopedycznego.

Wykonanie pomiarów

Protetyk dokona pomiarów, które są konieczne do wykonania protezy.

Prawidłowy pomiar kikuta jest bardzo ważny

Dokładne pomiary kikuta pozwolą na wykonanie indywidualnego leja protezy, który umożliwi przymocowanie protezy do ciała Pacjenta. Odpowiednio dopasowany lej protezy pozwoli na dobrą kontrolę ruchów wykonywanych protezą i umożliwi wykorzystanie wszystkich funkcji pozostałych elementów wchodzących w skład protezy. Dobrze dopasowany lej pozwoli nabrać zaufania do protezy ręki lub nogi oraz pozwoli na naukę chodu i wykonywania dotychczasowych czynności dnia codziennego.

W Centrach Ortopedycznych Ottobock stale rozwijamy i udoskonalamy metody wykonywania leja protezowego, aby umożliwić Pacjentom komfortowe poruszanie się na protezie i jej użytkowanie w codziennych sytuacjach.

Wykonanie protezy

Rozpoczynamy wykonanie Twojej protezy, która umożliwi Ci powrót do niezależności.

Indywidualnie dopasowany proces zaopatrzenia

Protetyk przy pomocy odpowiedniej techniki wykona odwzorowanie kikuta, które będzie bazą do stworzenia termoplastycznego leja tymczasowego. Mając na uwadze wszystkie pomiary do wykonanego leja technik przymocuje pozostałe elementy protezy ręki lub nogi.

Nasze Centra Ortopedyczne wyposażone są w nowoczesny sprzęt, który umożliwia odpowiednie wykonanie i ustawienie protezy ręki lub nogi - od protez mechanicznych do zaawansowanych technicznie protez elektronicznych, zwanych również bionicznymi.

Dopasowanie i ustawienie protezy

Na tym etapie technik ortopeda dopasowuje protezę do indywidualnych warunków i potrzeb Pacjenta. Odpowiednie ustawienie protezy ma duży wpływ zarówno na sposób jej użytkowania oraz na łatwość wykonywania poszczególnych ruchów.

Tymczasowa proteza nogi

Zawsze w przypadku pierwszej protezy wykonywanej w naszym Centrum Ortopedycznym konieczne jest wykonanie protezy z lejem tymczasowym - jest to etap przygotowania do protezy z lejem ostatecznym. Lej protezy tymczasowej wykonany jest z materiału termoplastycznego, który umożliwia wprowadzenie drobnych zmian i poprawek. W przypadku odczuwalnych przez Pacjenta zmian obwodu i kształtu kikuta należy bezzwłocznie skontaktować się protetykiem. Dobre dopasowanie leja do kikuta zapewni odpowiedni komfort i bezpieczeństwo w trakcie poruszania się na protezie.

Pozostałe elementy protezy dobierane są zgodnie z aktualnym stopniem mobilności Pacjenta. W przypadku pierwszej protezy warto postawić na elementy dające Pacjentowi odpowiedni poziom wsparcia i bezpieczeństwa.

Lej tymczasowy użytkowany jest do momentu ustabilizowania obwodów oraz uzyskania ostatecznego kształtu kikuta.

Etap użytkowania protezy tymczasowej może wymagać kilku wizyt Pacjenta w Centrum Ortopedycznym - pozwoli to na kontrolę postępów robionych przez Pacjenta i zmian zachodzących w kikucie oraz umożliwi zachowanie odpowiedniego komfortu w trakcie użytkowania protezy.

Ostateczna proteza nogi

Jeśli kikut amputowanej kończyny osiągnie swój ostateczny kształt, a Pacjent zwiększy swoją aktywność z protezą możliwe będzie wykonanie leja ostatecznego. Istnieje kilka rodzajów lejów ostatecznych - Pacjent wraz z technikiem prowadzącym dokonują wyboru optymalnego rozwiązania. Po wykonaniu leja ostatecznego technik mocuje i odpowiednio ustawia pozostałe elementy zgodnie z aktualnymi potrzebami Pacjenta. Na tym etapie możliwe jest również wykonanie pokrycia kosmetycznego protezy, które pozwoli odwzorować naturalny kształt kończyny. Aktualnie istnieje wiele możliwości wykonania indywidualnego pokrycia kosmetycznego dlatego warto o tym porozmawiać ze swoim technikiem prowadzącym.

Rehabilitacja z protezą

W naszym Centrum Ortopedycznym dowiesz się jak bezpiecznie użytkować protezę w codziennych okolicznościach.

Nauka użytkowania protezy

Otrzymanie protezy kończyny w Centrum Ortopedycznym Ottobock zawsze połączone jest z nauką jej użytkowania.

W przypadku protezy ręki Pacjent po okiem specjalistów uczy się jak z niej skorzystać. Ćwiczenia polegające na wykonywaniu czynności dnia codziennego przy pomocy protezy ręki powinny być kontynuowane w warunkach domowych lub pod okiem fizjoterapeuty.

Zaopatrzenie w protezę nogi połączone jest z nauką chodu w naszym Centrum Ortopedycznym. Pacjenci uczą się użytkowania protezy oraz dowiadują się w jaki sposób bezpiecznie poruszać się po różnych powierzchniach, schodach i pochyłym terenie.

W idealnym przypadku, zaraz po otrzymaniu protezy zalecamy rozpocząć intensywną rehabilitację ruchową, która pomoże w poprawie mobilności oraz odzyskaniu niezależności.Pielęgnacja zdrowej zachowanej nogi lub ręki

Gdy amputowana zostaje jedna kończyna to druga musi przejąć wszystkie zadania. Może się to wiązać z nadmiernymi przeciążeniami oraz pojawieniem się dolegliwości bólowych - dlatego zaopatrzenie w protezę kończyny jest tak istotne. Do momentu otrzymania protezy ważna jest odpowiednia pielęgnacja zachowanej kończyny.

Po amputacji nogi należy kontrolować stan zachowanej kończyny. Jeżeli występują na niej drobne rany i podrażnienia kontroluj je, aby nie uległy zainfekowaniu oraz skonsultuj się z lekarzem.

Dodatkowo, w celu unikania zranień nie należy chodzić, stać lub przesiadać się na wózek bez obuwia. Należy używać wygodnych butów oraz bez uciskowych skarpetek, aby krew w kończynie mogła odpowiednio krążyć. Odpowiednia higiena jest również bardzo istotnym punktem pielęgnacji zachowanej kończyny.

Właściwe zakładanie i zdejmowanie protezy

Podczas wykonywania protezy ręki lub nogi w naszym Centrum Ortopedycznym nauczysz się w jaki sposób odpowiednio zakładać oraz zdejmować protezę. Sposób zakładania i zdejmowania protezy zależy od użytego systemu zawieszenia protezy do kikuta amputowanej kończyny. Z pomocą technika wykonującego dla Ciebie protezę nauczysz się samodzielnie wykonywać te czynności.

Nauka siadania i wstawania z protezą nogi

Czynności te wykonujemy w ciągu dnia kilkukrotnie, dlatego tak ważne jest aby wykonywać je prawidłowo. Technika siadania i wstawania w dużej mierze zależny od komponentów wchodzących w skład protezy. Aby zapobiec przeciążeniom zachowanej kończyny użytkownicy protez powinni równomiernie obciążać obie nogi - pozwoli to ochronić zachowaną kończynę przed przeciążeniami.

Siadanie z równomiernym obciążaniem obu nóg jest także możliwe po amputacji na poziomie uda - gdy w skład protezy wchodzi elektroniczny przegub kolanowy C-Leg, Genium lub Kenevo dające optymalne wsparcie.Nauka chodu w protezie

Zawsze czas odbioru protezy nogi wiąże się z nauką chodu. Pacjenci naszych Centrów Ortopedycznych swoje pierwsze kroki w protezie stawiają pod okiem technika, który
koncentruje się na uzyskaniu przez Pacjenta odpowiedniego wzorca chodu. Dzięki pomocy naszych specjalistów oraz regularnemu wykonywaniu zaleconych ćwiczeń chód w protezie będzie stawał się coraz bardziej płynny. Etap ten wymaga od Pacjenta zaangażowania, które na pewno się opłaci.Kontrola dopasowania protezy

Pozostań w stałym kontakcie ze swoim technikiem prowadzącym, pozwoli to na regularną kontrolę dopasowania protezy oraz Twoich postępów.

Wizyta kontrolna

Użytkowanie protezy oraz zmiany zachodzące w ciele Pacjenta czasami wymagają kontroli ustawienia protezy. Proteza kończyny oraz ciało pacjenta powinny być możliwie zintegrowane. Pozwoli to na swobodne posługiwanie się protezą oraz uzyskanie chodu możliwie najbardziej zbliżonego do naturalnego.

Stały kontakt z Centrum Ortopedycznym

Centrum Ortopedyczne Ottobock zapewnia Pacjentom stałą opiekę dotyczącą zaopatrzenia w protezy kończyn dolnych i górnych.

Pozostań w kontakcie z Ottobock

Centra Ortopedyczne Ottobock są stabilnym partnerem dla wszystkich osób zainteresowanych zaopatrzeniem ortopedycznym - protezami kończyn dolnych, protezami kończyn górnych i indywidualnymi ortezami. Dlatego swoją wiedzą i doświadczeniem wspieramy również lekarzy oraz fizjoterapeutów, którzy w swojej pracy spotykają się z tematem amputacji lub wady kończyny. Staramy się zapewnić wszystkim Pacjentom najlepszą jakość usług oraz pomoc we wszystkich kwestach dotyczących indywidualnego zaopatrzenia ortopedycznego.

Kompleksowe podejście Ottobock oraz chęć pomocy Pacjentom w codziennym treningu z protezą doprowadziły do stworzenia darmowej aplikacji "Rehabilitacja po amputacji". Aplikacja wspiera Pacjentów w regularnej poprawie sprawności proponując wiele ćwiczeń dla osób zarówno po amputacji kończyny dolnej, jak i górnej. Pobierz aplikację "Rehabilitacja po amputacji" na swoje urządzenie ( iOS lub Android) i rozpocznij z nami regularny trening!