A child with a sports prosthesis plays football in a garden
Vilken idrott passar mig?

Idrott för barn med funktionsvariation

Idrott kan ha stor effekt på den fysiska och mentala utvecklingen. Rörelseglädje genom idrott håller i sig livet ut.

Sammanfattning

I tidig ålder är rörelseerfarenheter särskilt viktiga. Tillsammans med andra i samma ålder är det extra kul och stärker gemenskapen och självförtroendet. Men även barn som är introverta och hellre håller sig för sig själva har goda chanser att utvecklas inom idrott. Oavsett om du väljer individuella idrotter eller lagidrotter så främjar motorisk inlärning både den fysiska och intellektuella utvecklingen. Barn med funktionsvariation bör därför inte avhållas från ansträngning. Föräldrarna behöver tänka igenom alternativen ordentligt och överväga för- och nackdelar med ansvarig vårdpersonal.

Vilka färdigheter har barnet? Vilken idrott tycker barnet är kul? Var finns det särskilda erbjudanden för att bli aktiv? Den ”bästa” motoriska åldern är enligt idrottsvetare tiden fram till 12 års ålder. Men även därefter är det inte för sent att ha glädje av motion och fortsätta med det livet ut.

Hjälp ditt barn att leta efter ett passande idrottsprogram i en förening samt ett stöd vid idrott i skolvardagen för att främja den motoriska och mentala utvecklingen.

Skola

Skolan som idrottsvärld för barn med funktionsvariation

Barn och ungdomar med funktionsvariation behöver uppmuntras till rörelse, spel och idrott i skolvardagen. Det är viktigt att främja barnen individuellt och gemensamt utifrån deras olika förutsättningar på grund av varierande funktionsvariation. Skolorna bör erbjuda idrottsanläggningar och utrustning som är anpassade för funktionsvariationer. Föräldrarna kan tillsammans med idrottsföreningar informera skolorna om hur stor betydelse rörelse, spel och idrott har för barnens personlighetsutveckling. Barn med funktionsvariation behöver delta på skolans vanliga idrottslektioner, idrottstävlingar och evenemang. Om de inte får det rekommenderar vi föräldrarna att agera och genom idrottsorganisationen och skolstyrelsen uppmärksamma vikten av ett inkluderande skolprogram.

Two young athletes are in the four-point star stance on an outdoor track field. One is wearing a sports leg prothesis on the left foot.
Idrottsföreningar

Idrottsföreningar för barn med funktionsvariation

Se i första hand över de lokala idrottsföreningarnas möjligheter så att barnen kan idrotta på fritiden nära bostaden. Många idrottsföreningar erbjuder redan inkluderande aktiviteter och evenemang, så att barn med och utan funktionsvariation kan idrotta tillsammans. Det är en utveckling som främjas mer och mer även inom föreningar. Även om föreningarna inte erbjuder några inkluderande aktiviteter kan det löna sig att tala med föreningen om integration av barn med funktionsvariation.

A young athlete with a prosthetic leg joyfully races along an outdoor track
Försörjning

Hjälpmedelsförsörjning för barn och ungdomar med funktionsvariation

Med ett stort utbud av högklassiga ortopedtekniska hjälpmedel är vårt mål att ge barn med funktionsvariation bästa möjliga stöd för varje utvecklingsnivå. Informera dig om våra barnanpassade hjälpmedel. De främjar rörelse och motorik som en korrekt och stabil kroppshållning, att kunna stå tidigt och gå fysiologiskt. Utan att tumma på säkerheten får ditt barn ny rörelsefrihet och blir mer självständigt i vardagen och på fritiden.

Barn med en protesförsörjning som dessutom vill träna intensivare gynnas även av vår särskilt utvecklade aktivitetsproteskombination. Den består av en aktivitetsprotesknäled för barn och en dynamisk aktivitetsprotesfot, Runner junior, och ger särskilt aktiva barn nya perspektiv för fortsatt idrottande.

Two children take a break from running with water bottles. One is wearing an Ottobock custom-made leg prothesis

Aktivitetsprodukter

Oavsett om du är nybörjare, motionär eller paralympisk guldmedaljvinnare – med våra aktivitetsprodukter vill vi göra dig snabbare, lyckligare och rörligare.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,sportsline