Bekräfta var du befinner dig

Bekräfta var du befinner dig eller välj från en lista med länder för att få kontakt med din lokala Ottobock-marknad. Vi kommer att se till att du framöver skickas vidare till den sida du har valt, så att du alltid är på rätt ställe.

Sjukdomsbilder och symtom

Axelinstabilitet

Det finns många möjliga orsaker till axelinstabilitet. Fysioterapi och ortoser är viktiga för en framgångsrik behandling.

Sammanfattning

Orsaker, symtom och behandling

Axelleden är en av tre äkta leder i rotatorkuffen. Det är en muskelstyrd och mycket rörlig led. Olika faktorer kan leda till instabilitet runt axeln.

Orsaker

Orsaker

En axel kan bli instabil av olika skäl. I vissa fall utlöses instabiliteten i axelleden av kraftigt uttänjda kapselledband eller störningar i muskelfunktionerna. I andra fall finns traumatiska och postoperativa orsaker.
Axelinstabiliteten drabbar ofta leden mellan överarmen och skulderbladet (glenohumeralleden). Men i allvarliga fall kan hela rotatorkuffen med alla tre äkta leder och de två oäkta lederna vara drabbad.
Instabilitet kan leda till luxation. Överarmsbenets ledhuvud ligger då inte som den ska i sin ledpanna i skulderbladet.

Symtom

Symtom

Ett av huvudsymtomen vid akut axelluxation, som exempelvis kan bero på alltför svaga kapselband, är en smärtsam begränsning av rörelseomfånget i axeln. Smärta kan också uppstå spontant eller vid rörelse, och axelns form förändras med en inbuktning på acromion. I många fall har kärlen och nerverna i rotatorkuffen skadats, vilket leder till nedsatt blodcirkulation och obehagskänslor i armen.

Diagnos

Diagnos

Axelinstabiliteten fastställs av en ortoped efter en detaljerad anamnes och en noggrann undersökning. Bildtagningar med röntgen, DT (datortomografi) och MRT (magnetresonanstomografi) ger mer detaljerad information om axelns status. Samtidigt kan eventuella muskelskador fastställas eller uteslutas.

Behandling

Behandling

Instabila axlar behandlas mycket individuellt, men i regel genom konservativ behandling och fysioterapi. Särskild vikt läggs på att stabilisera musklerna i hela rotatorkuffen. Regelbundet används ortoser så att inte läkningen försenas genom okontrollerade rörelser.
Om det inte bara rör sig om slappa ledband utan även om följdskador, så behövs ofta en operation med efterföljande rehabilitering och immobilisering av det opererade området i 3 till 12 veckor. Med hjälp av anpassad fysioterapi, lymfdränage och rörelsebehandling är målet en återställning av det ursprungliga tillståndet. Även då kan ortoser stabilisera leden och förhindra onödig smärta.

Tillbaka till vardagen: 3 steg till en Ottobock-ortos

  1. Läs på om våra ortoser och informera din vårdkontakt vid nästa besök på exempelvis primärvården.
  2. Rådgör med din vårdkontakt om vilken ortos som är bäst lämpad för dina symtom. Du kan få en remiss till ett ortopedtekniskt center för en specialanpassad ortos, eller en rekommendation om att köpa en ortos på egen hand.
  3. Via remiss från din läkare kommer du till ett ortopedtekniskt center. Där kan du få en ortos som anpassas helt efter efter ditt kroppsmått.