Bekräfta var du befinner dig

Bekräfta var du befinner dig eller välj från en lista med länder för att få kontakt med din lokala Ottobock-marknad. Vi kommer att se till att du framöver skickas vidare till den sida du har valt, så att du alltid är på rätt ställe.

Sjukdomsbilder och symtom

Handledsbesvär

Det finns många möjliga orsaker till besvär i handleden. Ortoser med starkt stabiliserande effekt är individuellt anpassade till sjukdomsbilden och skyddar, stödjer och lindrar smärta.

Sammanfattning

Orsaker, symtom och behandling

Det finns många möjliga orsaker till besvär i handledsområdet. Smärta kan stråla från handen till armen eller vice versa.

I allmänhet gäller att dessa besvär oftast är förknippade med betydande begränsningar i vardagslivet, eftersom handen uppfyller en nödvändig funktion i de flesta dagliga aktiviteter.

Indikationer

Indikationer

Artros

Vid förslitning i handleden (artros) har brosket på ledytorna nötts ner. Gradvis uppstår då skador på brosket – så småningom även på benet – med smärtsamma deformationer och ökad stelhet i handleden. Orsakerna kan vara överansträngning av handleden, felaktig handledsställning eller skador (trauman). Följande symtom kan uppstå:

 • Stela leder, framför allt på morgonen

 • Svullna leder

 • Smärta vid både rörelse och vila

 • Kraftförlust

 • Knakande leder

 • Förhöjd temperatur

 • Lokal trycksmärta

Reumatoid artrit

Reumatoid artrit är en autoimmun sjukdom vars orsaker ännu är okända. Man vet att upp till 2 % av alla i Europa lider av det, och att det drabbar tre gånger fler kvinnor än män. Vid sjukdomen uppstår inflammationer i flera olika leder, bland annat i handleden. I nästa steg drabbas även ledernas insidor så att inflammationen sprids till ben, brosk och ledband. Reumatoid artrit förekommer vanligen i skov. Perioderna mellan skoven kännetecknas vanligen av minskad smärta. Under ett skov – som kan pågå i flera veckor eller månader – svullnar handleden, blir varm och får ofta en rodnad. Många drabbas också av stelhet på morgonen i leden, begränsad rörelseförmåga och allmänna symtom som är mer eller mindre tydliga.

Överansträngning

Vid överansträngning uppstår ofta en irritation i handleden. Överbelastning av leden är en av de vanligaste orsakerna. Det manifesteras som rodnad, svullnad och smärta vid rörelse men även i vila. I vissa fall uppstår till och med senskideinflammation.

Senskideinflammation

Inflammation i senor och senskidor är mycket vanliga och drabbar nästan hela befolkningen. Den vanligaste orsaken är kronisk eller akut överbelastning på grund av monotona rörelser och små skador (mikrotrauman). Drabbade personer har flöjande symtom:

 • Trycksmärta längs senor och muskler

 • Förhöjd temperatur, svullnad och rodnad

 • Belastningssmärta

 • Större tjocklek hos den drabbade senan

Instabilitet

Instabilitetskänsla i handleden drabbar ofta kvinnor mellan 20 och 40 år som följd av försvagade ledband eller överbelastningar. Instabilitetskänsla kan innebära smärta när handleden belastas, som strålar ut i underarmen. Det är också vanligt med knakande ljud i samband med handledsrörelser.

Karpaltunnelsyndrom

Karpaltunnelsyndrom betyder att nerverna vid handen kläms fast. Sjukdomen beror på en förträngning av den så kallade karpaltunneln. På grund av en svullnad i vävnaden, exempelvis på grund av inflammationer eller överbelastning, blir nerverna i karpaltunneln inklämda. Primärt drabbas mediannerven (nervus medianus).
Typiskt för sjukdomsbilden är att smärtorna är starkare särskilt på natten. I sjukdomens senare förlopp uppstår en permanent domningskänsla som särskilt drabbar tummen, pekfingret och långfingret. Ofta blir rörelserna mer svårkontrollerade, och patientens greppstyrka minskar samtidigt som en känsla av kraftlöshet i handen uppstår, ofta i musklerna i tummens bas. I 80 % av fallen är äldre kvinnor drabbade.

Stukning

Vid handledsstukningar översträcks ledbanden och ledkapslarna. De beror ofta på indirekt kraftpåverkan, exempelvis om personen faller på sin utsträckta hand. Det leder till svullnad, smärta vid rörelse, blodutgjutning i vissa fall, funktionsbegränsning och minskad kraft.

Diagnos

Diagnos

Vid läkarundersökning undersöks handleden med avseende på svullnad, deformation, gripkraft och rörlighet. Även smärtans intensitet diskuteras. Beroende på enskilda fall kan följande test- och behandlingsmetoder användas:

 • Röntgenbildtagning

 • Datortomografi

 • Benvävnadsskanning

 • Kärnspinntomografi

 • Titthålsoperation

 • Artroskopi

 • Nervtester

Therapie

Therapie

Die Therapie richtet sich nach der Ursache der Handgelenksbeschwerden. In vielen Fällen reicht es, die Hand eine Weile zu kühlen oder sehr ruhig zu halten und jegliche Bewegungen zu vermeiden. In manchen Fällen kann es jedoch auch erforderlich sein, die betroffene Hand zu operieren. Orthesen und Bandagen können zur Linderung der Beschwerden und zur Förderung der Heilung beitragen.

Tillbaka till vardagen: 3 steg till en Ottobock-ortos

 1. Läs på om våra ortoser och informera din vårdkontakt vid nästa besök på exempelvis primärvården.
 2. Rådgör med din vårdkontakt om vilken ortos som är bäst lämpad för dina symtom. Du kan få en remiss till ett ortopedtekniskt center för en specialanpassad ortos, eller en rekommendation om att köpa en ortos på egen hand.
 3. Via remiss från din läkare kommer du till ett ortopedtekniskt center. Där kan du få en ortos som anpassas helt efter efter ditt kroppsmått.