Bekräfta var du befinner dig

Bekräfta var du befinner dig eller välj från en lista med länder för att få kontakt med din lokala Ottobock-marknad. Vi kommer att se till att du framöver skickas vidare till den sida du har valt, så att du alltid är på rätt ställe.

Diagnoser och symtom

Höftdysplasi

Höftledsdysplasi är en felaktig utveckling eller missbildning i höftleden. En felaktig positionering av höftleden kan också utvecklas, även betecknat höftluxation eller höftledsluxation.

Sammanfattning

Orsaker, symtom och behandling

Höftledsdysplasi syftar på en felaktig utveckling eller anomali i höftleden. En felaktig positionering av höftleden kan också utvecklas. Den medicinska facktermen är höftluxation eller höftledsluxation.

Med en luxation i höften är lårbenshuvudet helt eller delvis förflyttat från höftledsgropen, vilket innebär att huvudet inte längre sitter ordentligt i gropen.
Vid medfödd höftdysplasi är höftleden inte helt formad vid födsel. Flickor drabbas ungefär sex gånger oftare än pojkar.

Orsaker

Orsaker

Det finns flera möjliga orsaker till höftledsdysplasi, där både interna och externa faktorer kan spela roll.
En viktig extern faktor som kan orsaka höftledsdysplasi hos spädbarn är otillräckligt utrymme i livmodern. Höftdysplasi med höftluxation kan utvecklas när lårbenshuvudet förskjuts i acetabulum på grund av barnets begränsade förmåga att röra sig och trycker mot kanten av acetabulum under en längre tid, vilket gör att det blir deformerat.

Möjliga orsaker till brist på utrymme är bland annat följande:

 • Förstföderska

 • Höftbjudning

 • Liten mängd fostervatten

 • Högt blodtryck hos modern under graviditeten

Symtom

Symtom

Typiska symtom på höftledsdysplasi och höftluxation, som kan vara lindriga eller märkbara:

 • Instabilitet i höftleden

 • Luxation och reducering av lårbenshuvudet

 • Begränsad abduktion av den drabbade höftleden.

 • Asymmetriska veck på baksidan av låren

 • Uppenbar förkortning av det drabbade benet.

Höftdysplasier och höftluxationer är oftast unilaterala (ca 60 %) men symtomen kan också förekomma på båda sidorna. En första indikation på höftledsdysplasi hos nyfödda är en instabil höftled. Detta korrigerar dock sig självt i 80 procent av alla fall. Ytterligare yttre tryck på lårbenshuvudet (t.ex. att lägga på ny blöja med höftlederna i utsträckt läge) kan leda till en höftluxation.

Diagnos

Diagnos

Om felaktig utveckling misstänks hos spädbarnet efter en fysisk undersökning genomförs en undersökning med ultraljud. Detta gör det möjligt för läkaren att bedöma om misstanken om höftledsdysplasi eller höftluxation är riktig.
En röntgenundersökning utförs sedan endast om en behandling är nödvändig. I syfte att utesluta en nedbrytning av leden (lårbenshuvudsnekros) genomförs en avslutande röntgenundersökning efter behandlingen.

Behandling

Behandling

Behandlingen beror på hur tydliga symtomen är och hur gammalt barnet är när diagnosen ställs. Men allmänt gäller följande: Ju yngre den drabbade är, desto enklare är det att behandla höftdysplasi och höftluxationer framgångsrikt.
I det tidiga stadiet behövs oftast ingen behandling alls, utan höftdysplasin korrigerar sig själv under de första två månaderna. Du kan främja spontanläkning av höftdysplasi genom att linda barnet så att dess höfter är böjda, bära det i en bärsjal och konsekvent undvika alltför tidig sträckning av höften.
Men om höftdysplasin kvarstår efter mer än två till fyra veckors ålder bör en behandlingsskena användas. Din läkare får bedöma och besluta om eventuell komplettering med muskelavspännande fysioterapiövningar. Vid fall av höftledsdysplasi med höftluxation måste lårbenshuvudet återpositioneras i höftledsgropen. Detta kan ske med hjälp av ortoser. Därefter är det nödvändigt att se till att lårbenshuvudet inte hoppar ur gropen igen. Något som också sker med hjälp av ortoser.

Tillbaka till vardagen: 3 steg till en Ottobock-ortos

 1. Läs på om våra ortoser och informera din vårdkontakt vid nästa besök på exempelvis primärvården.
 2. Rådgör med din vårdkontakt om vilken ortos som är bäst lämpad för dina symtom. Du kan få en remiss till ett ortopedtekniskt center för en specialanpassad ortos, eller en rekommendation om att köpa en ortos på egen hand.
 3. Via remiss från din läkare kommer du till ett ortopedtekniskt center. Där kan du få en ortos som anpassas helt efter efter ditt kroppsmått.
Lösningar

Ottobock - ortoser och stöd vid höftdysplasi

Produkterna som visas är exempel på försörjningar. Om produkten faktiskt passar för dig och om du kan utnyttja alla dess funktioner fullt ut beror på många olika faktorer. Bland annat spelar din fysiska kondition, hälsotillstånd och en detaljerad medicinsk undersökning en stor roll. Din läkare eller ortopedingenjör kommer även att ange vilken produkt som är bäst lämpad för dig. Vi hjälper dig gärna.

De illustrerade produkterna är exempel på behandlingar. Många olika faktorer avgör om en produkt verkligen är lämplig för dig och om du kan utnyttja produktens funktionalitet fullt ut. Viktiga aspekter är bland annat ditt fysiska tillstånd, din kondition och en detaljerad läkarundersökning. Din läkare eller O&P-specialist får avgöra vilken behandling som är bäst lämpad för dig. Vi är här för att stödja dig.