Diagnoser och symtom

Höftdysplasi

Höftledsdysplasi är en felaktig utveckling eller missbildning i höftleden. En felaktig positionering av höftleden kan också utvecklas, även betecknat höftluxation eller höftledsluxation.

Sammanfattning

Orsaker, symtom och behandling

Höftledsdysplasi syftar på en felaktig utveckling eller anomali i höftleden. En felaktig positionering av höftleden kan också utvecklas. Den medicinska facktermen är höftluxation eller höftledsluxation.

Med en luxation i höften är lårbenshuvudet helt eller delvis förflyttat från höftledsgropen, vilket innebär att huvudet inte längre sitter ordentligt i gropen.
Vid medfödd höftdysplasi är höftleden inte helt formad vid födsel. Flickor drabbas ungefär sex gånger oftare än pojkar.

Orsaker

Orsaker

Det finns flera möjliga orsaker till höftledsdysplasi, där både interna och externa faktorer kan spela roll. En viktig extern faktor som kan orsaka höftledsdysplasi hos spädbarn är otillräckligt utrymme i livmodern. Höftledsdysplasi med höftledsluxation kan utvecklas när lårbenshuvudet förskjuts i höftledsgropen (acetabulum) på grund av barnets begränsade rörelseförmåga och trycker mot kanten av höftledsgropen under en längre tid, vilket gör att den deformeras. Möjliga orsaker till brist på utrymme är bland annat följande:

 • Förstföderska

 • Höftbjudning

 • Liten mängd fostervatten

 • Högt blodtryck hos modern under graviditeten

Symtom

Symtom

Typiska symtom på höftledsdysplasi och höftluxation, som kan vara lindriga eller märkbara:

 • Instabilitet i höftleden

 • Luxation och reducering av lårbenshuvudet

 • Den påverkade höftleden har begränsad abduktion

 • Asymmetriska veck på baksidan av låren

 • Det påverkade benet förefaller kortare

Höftdysplasier och höftluxationer är oftast unilaterala (ca 60 %) men symtomen kan också förekomma på båda sidorna. En första indikation på höftledsdysplasi hos nyfödda är en instabil höftled. Detta korrigerar dock sig självt i 80 procent av alla fall. Ytterligare yttre tryck på lårbenshuvudet (t.ex. att lägga på ny blöja med höftlederna i utsträckt läge) kan leda till en höftluxation.

Diagnos

Diagnos

Om felaktig utveckling misstänks hos spädbarnet efter en kroppsundersökning genomförs en undersökning med ultraljud. Läkaren kan på så sätt bedöma om misstanken om höftdysplasi eller höftluxation är befogad.
En röntgenundersökning utförs sedan endast om en behandling är nödvändig. I syfte att utesluta en nedbrytning av leden (lårbenshuvudsnekros) genomförs en avslutande röntgenundersökning efter behandlingen.

Behandling

Behandling

Behandlingen beror på hur tydliga symtomen är och hur gammalt barnet är när diagnosen ställs. Men allmänt gäller följande: Ju yngre den drabbade är, desto enklare är det att behandla höftdysplasi och höftluxationer framgångsrikt.
I det tidiga stadiet behövs oftast ingen behandling alls, utan höftdysplasin korrigerar sig själv under de första två månaderna. Du kan främja spontanläkning av höftdysplasi genom att linda barnet så att dess höfter är böjda, bära det i en bärsjal och konsekvent undvika alltför tidig sträckning av höften.
Men om höftdysplasin kvarstår efter mer än två till fyra veckors ålder bör en behandlingsskena användas. Din läkare får bedöma och besluta om eventuell komplettering med muskelavspännande fysioterapiövningar. Vid fall av höftledsdysplasi med höftluxation måste lårbenshuvudet återpositioneras i höftledsgropen. Detta kan ske med hjälp av ortoser. Därefter är det nödvändigt att se till att lårbenshuvudet inte hoppar ur gropen igen. Något som också sker med hjälp av ortoser.

Tillbaka till vardagen: 3 steg till en Ottobock-ortos

 1. Här hittar du en översikt över alla ortoser och stöd som kan hjälpa dig. Ta med dig listan till nästa läkarbesök.
 2. Rådgör med din läkare om vilken ortos som är bäst lämpad för dina symtom och ditt tillstånd. Din läkare kan sedan skriva ut ett recept för en passande ortos.
 3. Ta med receptet till ett ortopedtekniskt center. Där kan du få en ny ortos som anpassas helt efter efter ditt kroppsmått.
Lösningar

Ottobocks ortoser och förband vid höftdysplasi

Produkterna som visas är exempel på försörjningar. Om produkten faktiskt passar för dig och om du kan utnyttja alla dess funktioner fullt ut beror på många olika faktorer. Bland annat spelar din fysiska kondition, hälsotillstånd och en detaljerad medicinsk undersökning en stor roll. Din läkare eller ortopedingenjör kommer även att ange vilken produkt som är bäst lämpad för dig. Vi hjälper dig gärna.