Bekräfta var du befinner dig

Bekräfta var du befinner dig eller välj från en lista med länder för att få kontakt med din lokala Ottobock-marknad. Vi kommer att se till att du framöver skickas vidare till den sida du har valt, så att du alltid är på rätt ställe.

Sjukdomsbilder och symtom

Bandinstabilitet i knät

Behandlingen av ligamentinstabilitet i knäet beror på orsaken och svårighetsgraden. Fysioterapi och stabiliserande ortoser kan hjälpa till att lindra smärta och obehag.

Sammanfattning

Orsaker, symtom och behandling

Knäleden består av olika ligament. De stabiliserar leden tillsammans med de muskler som omsluter leden. En motsvarande stabilitet hos ligamenten är en förutsättning för en god rörlighet och stabilisering av leden.

Medfödda eller förvärvade faktorer kan orsaka svaghet i ligamenten (laxitet). Detta leder ofta till instabilitet i lederna. Ett trasigt ligament kan till och med leda till att en led förlorar sin stabilitet helt och hållet.

Orsaker

Orsaker

Knäinstabiliteten beror på medfödd eller förvärvad svaghet i ledbanden, som även kan omfatta andra stabiliserande strukturer (exempelvis ledkapseln, ledbrosk, menisker och muskulära strukturer). Detta kan leda till betydande instabilitet i knäleden.
Knäinstabilitet kännetecknas generellt av antalet drabbade ledbandsstrukturer. Ju fler ledband som drabbats, desto instabilare är knäleden. Om korsbanden har drabbats blir ofta underbenet instabilare genom att det lättare kan förflyttas framåt och bakåt i leden. Vid komplexare knäinstabilitet är orsaken ofta en kombination av drabbade strukturer, exempelvis laxitet i inre korsband, laterala ledband, en slak knäledskapsel och/eller skador i meniskerna.

Symtom

Symtom

Instabilitet i knäet kan orsaka en känsla av upplevd eller verklig instabilitet, smärta och irritation. På lång sikt uppstår ofta en artros, alltså en förstärkt nedbrytning av ledbrosket i leden. Initialt kan instabiliteten yttra sig i form av osäkerhet när man går eller smärta när mer vikt läggs på leden. Kliniska tester kan utesluta eller fastställa en knäinstabilitet.

Diagnos

Diagnos

Om knäinstabilitet bekräftas med kliniska tester genomförs vanligen fler undersökningar vid smärtsam instabilitet med eller utan begränsningar i rörelseförmågan. Det omfattar bland annat jämförande benlängdsmätningar, undersökning av bäckenstatus och ledspecifika undersökningar med bland annat röntgen- och MRT-avbildningar.

Behandling

Behandling

Behandlingen anpassas till instabilitetens orsak och allvarlighetsgrad och kan vara konservativ, d.v.s. utföras utan operationer eller ingrepp. En konservativ behandling utgörs i första hand av fysioterapi och stabiliserande ortoser.

Tillbaka till vardagen: 3 steg till en Ottobock-ortos

  1. Läs på om våra ortoser och informera din vårdkontakt vid nästa besök på exempelvis primärvården.
  2. Rådgör med din vårdkontakt om vilken ortos som är bäst lämpad för dina symtom. Du kan få en remiss till ett ortopedtekniskt center för en specialanpassad ortos, eller en rekommendation om att köpa en ortos på egen hand.
  3. Via remiss från din läkare kommer du till ett ortopedtekniskt center. Där kan du få en ortos som anpassas helt efter efter ditt kroppsmått.
Lösningar

Ottobock ortoser och förband vid bandinstabilitet i knät

Produkterna som visas är exempel på försörjningar. Om produkten faktiskt passar för dig och om du kan utnyttja alla dess funktioner fullt ut beror på många olika faktorer. Bland annat spelar din fysiska kondition, hälsotillstånd och en detaljerad medicinsk undersökning en stor roll. Din läkare eller ortopedingenjör kommer även att ange vilken produkt som är bäst lämpad för dig. Vi hjälper dig gärna.