FirstSpiritExport,OBISCM-1557-B2B,media,services,after_sales_services,warranty
Support

Garanti och villkor

Utöver föreskrivna lokala garantier och villkor erbjuder Ottobock utökad service- och garantipaket för valda produkter, med möjlighet till förlängning.

Våra produktspecifika garantipaket förutsätter regelbundet underhåll. Det höjer säkerheten och dina kunder blir nöjdare. I tillhörande garantibroschyr och på servicekortet anges vilka underhållsintervall som gäller för vilka garantipaket.

Förlänga garantin

Våra garantipaket kan väljas för olika giltighetstider och kan även förlängas under löptiden. I den produktspecifika garantibroschyren får du mer information.