Bekräfta var du befinner dig

Bekräfta var du befinner dig eller välj från en lista med länder för att få kontakt med din lokala Ottobock-marknad. Vi kommer att se till att du framöver skickas vidare till den sida du har valt, så att du alltid är på rätt ställe.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557-B2B,media,services,after_sales_services,maintenance_repair
FirstSpiritExport,OBISCM-1557-B2B,media,services,after_sales_services,maintenance_repair
FirstSpiritExport,OBISCM-1557-B2B,media,services,after_sales_services,maintenance_repair
After Sales Scandinavia

Underhåll och service

Våra certifierade servicetekniker utför obligatoriskt och rekommenderat underhåll och även reparationer vid behov. I medföljande bruksanvisning finns mer information om underhållsintervall för den specifika produkten.

Våra certifierade servicetekniker utför obligatoriskt och rekommenderat underhåll och även reparationer vid behov. I medföljande bruksanvisning finns mer information om underhållsintervall för den specifika produkten.

After Sales Scandinavia

Produktunderhåll

För att undvika reklamationer och ge möjlighet till en oberoende underhållsplanering anger vi för många av våra produkter motsvarande underhållsintervall. På så sätt kan produktens användas optimalt utifrån definierad livslängd.
Vid underhåll kontrolleras produktens alla funktioner utförligt under in- och utgångstestet. Slitdelar och komponenter som har uppnått sin förväntade livslängd byts ut och vid behov utförs uppdateringar av programvara och teknik. Även en rengöring ingår i underhållet. Om våra servicetekniker fastställer att en reparation är nödvändig vid underhåll, ger vi en offert. När offerten godtas kan reparationen utföras i samband med underhållet.
Ottobocks produktspecifika service-garantipaket ger användaren fullständigt skydd genom att bland annat följa föreskrivna underhållsintervall inom utsatt tid. Bruksanvisningen för respektive produkt ger information om underhållsintervall och garanti.
I vanliga fall får du en påminnelse i god tid innan det är dags för underhåll. Kontakta Ottobock kundtjänst för att boka in alla ytterligare steg.

Service

Vid servicetillfället funktionskontrolleras och rengörs produkten i samband med en exakt analys. Berörda delar bedöms och byts ut eller repareras enligt Ottobocks serviceriktlinjer. Därefter kontrollerar vi om garantin täcker ärendet. Om så är fallet, utför våra servicetekniker en reparation. Skulle reklamationen inte omfattas av garantin tar vi fram en offert.