FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,ifab_1,ifab_images
iFab

Produkt från iFAB

Utifrån över 100 års erfarenhet av ortopedteknik har Ottobock utvecklat intelligenta datorbaserade arbetsflöden som hjälper dig att realisera rena, effektiva och framtidsorienterade processer för förbättrad försörjning av ortopedtekniska hjälpmedel.

Sammanfattning

Intelligenta lösningar. För ortopedtekniska arbetsprocesser.

Utifrån över 100 års erfarenhet inom ortopedteknik har Ottobock utvecklat intelligenta datorbaserade tekniker som hjälper dig att realisera ortopedteknisk service rent, effektivt och framtidsorienterat.

Våra digitala processlösningar är optimalt anpassade till specifika parametrar och krav för det aktuella hjälpmedlet och möjliggör en optimal passform och individualitet. Dessutom kan du för varje processlösning välja mellan en rad olika beställningsalternativ och leveranstidsmodeller.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,ifab_1,ifab_images

TF Design

TF Design

3D-design

3D-design
Five people with limb loss and limb difference happily sit on a couch together in front of a white brick wall.

iFab EasyScan

iFab EasyScan gör det enkelt att starta med digitalisering av arbetsflöden inom ortopedteknik.

iFab EasyScan
FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,ifab_1,ifab_images

Produkter från Ottobock iFAB

Produkter från iFAB
FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,ifab_1,ifab_images

iFAB produktionsstöd

iFAB produktionsstöd