iFab Solutions

3D-design – en helhetslösning för CAD CAM

3D-design hjälper dig att komma igång på en ny, digital nivå inom ortopedteknisk service. Med den intelligenta och helhetsinriktade CAD-processlösningen digitaliseras dina processer och ortopediska hjälpmedel kan sedan tillverkas enkelt, snabbt och rent – utan ytterligare årliga licens- eller följdkostnader.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,ifab_1,ifab_images
Sammanfattning

Digital patientförsörjning för alla användningsområden

Med 3D-design får du ett omfattande paket med 3D-skanner och CAD-programvara och framför allt värdefull support – utan ytterligare årliga licens- eller följdkostnader.

Men ett system är bara så bra som dess användare. Därför är Ottobock särskilt angeläget om att inte bara ge dig en förstklassig produkt, utan även omfattande hjälp med att förstå hur den hanteras och används din vardag.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,ifab_1,ifab_images

Digitalisering

Med den handhållna 3D-skannern mäter du det kroppsområde som ska avbildas hela vägen runt, medan du kan följa ditt skanningsresultat i realtid på bildskärmen.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,ifab_1,ifab_images

Modellering

Med hjälp av en CAD-programvara som utvecklats särskilt för ortopedtekniska arbetsprocesser bearbetar du din skannade modell. Du kan även ångra bearbetningssteg och spåra ändringar.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,ifab_1,ifab_images

Produktion

Färdigmodellerade data överför du till Ottobock iFab där en fullskalig avbild av den bearbetade skanningen fräses ut i skummaterial. Inom området protes kan du även beställa testhylsa med tillhörande proteskomponenter.

Fördelar

Översikt över fördelar

Kostnader

Kostnader

 • Minskad lagring av gipsmodeller

 • Mindre tidskrävande tack vare skanningsmetod och datorstödd modellering

 • Effektiv orderhantering

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,ifab_1,ifab_images
Kvalitet

Kvalitet

 • Möjlighet att visa ändringar i modelleringsprocessen

 • Tillverkning med hjälp av standardiserade tillverkningsmetoder

 • Reproducerbarhet

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,ifab_1,ifab_images
Dokumentation

Dokumentation

 • Hantering av brukardata

 • Enkel åtkomst till försörjningshistorik

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,ifab_1,ifab_images
Fördelar för brukaren

Fördelar för brukaren

 • Ren och mobil datainsamling

 • Mindre tidskrävande

 • Försörjning av ortopedtekniskt hjälpmedel genom den senaste tekniken

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,ifab_1,ifab_images
Produkter

Ortosprodukter

Positiv huvudmodell

 • Skummodell av bubbelfritt hårdskum med en densitet på alternativt 60 kg/m³, 100 kg/m³ eller 200 kg/m³

Protesprodukter

Positiv TT-modell

 • Skummodell av bubbelfritt hårdskum med en densitet på 120 kg/m³

 • Tål kortvarigt temperaturer på upp till 120 °C

 • Lämpad för vakuumformning

Ytterligare digitala lösningar från iFAB