Confirm your location

Confirm you location or select from a list of countries in order to get in touch with your local Ottobock market. We will make sure you´re redirected to your selected site in the future so you´ll always be in the right place.

Chủ sở hữu trang web

Quản lý

Matthias Kittler

Thông tin công ty

Công ty TNHH Otto Bock Việt Nam

  • MST: 0314044858

  • Địa chỉ: Lô D.01, đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM, Việt Nam

  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

    : Số 0314044858 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 04/10/2016, thay đổi lần thứ 7 ngày 02/04/2019.

  • Giấy phép kinh doanh

     

    số 0314044848-KD do Ủy Ban Nhân Dân Tp.HCM cấp lần đầu ngày 05/11/2016