Confirm your location

Confirm you location or select from a list of countries in order to get in touch with your local Ottobock market. We will make sure you´re redirected to your selected site in the future so you´ll always be in the right place.

Ngón tay và bàn tay silicone thẩm mỹ

Ngón tay và bàn tay giả bằng silicone

Ngón tay và bàn tay giả bằng silicone

Tỉ mỉ đến từng chi tiết, giúp bạn lấy lại sự tự tinNgón tay giả hay bàn tay giả thẩm mỹ sẽ thay thế cho phần chi thể bị mất. Chức năng chính của tay giả thẩm mỹ chủ yếu là thay thế hình dáng bên ngoài cũng như hỗ trợ một phần nhỏ trong các việc đỡ, giữ đồ vật

Tay giả thẩm mỹ được cung cấp cho các mức độ khác nhau từ đầu ngón, ngón tay, một phần bàn tay đến cả bàn tay.

Mỗi một sản phấm sẽ được thiết kế tùy chỉnh theo yêu cầu về thẩm mỹ của khách hàng ( màu da, gân tay, lông, nếp nhăn,..) để tạo dáng giống tay lành nhất có thể.Ngón tay và bàn tay giả bằng silicone
Advantage
FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,service_fabrication,upper_limb_2,silicone_cover
Material

Material

Vật liệu

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,service_fabrication,upper_limb_2,silicone_cover

linh

Vệ sinh silicone