Стъпала

RS2~50_BСтъпала
Runway
Вид продуктМеханика
Степен на подвижност2, 3
Макс. телесно тегло116 кг
Продуктови детайли
1C68Стъпала
Triton side flex
Вид продуктПротезни стъпала от композитен материал
Степен на подвижност3, 4
Макс. телесно тегло125 кг
Продуктови детайли
1C64Стъпала
Triton Heavy Duty
Вид продуктПротезни стъпала от композитен материал
Степен на подвижност3, 4
Макс. телесно тегло150 кг
Продуктови детайли
1C63Стъпала
Triton Low Profile
Вид продуктПротезни стъпала за лимитирана монтажна височина и частични ампутации
Степен на подвижност3, 4
Макс. телесно тегло150 кг
Продуктови детайли
1C62Стъпала
Triton Harmony
Вид продукт
Степен на подвижност3, 4
Макс. телесно тегло150 кг
Продуктови детайли
1C61Стъпала
Triton Vertical Shock
Вид продуктМеханични протезни стъпала с усукването/ демфиране на удар
Степен на подвижност3, 4
Макс. телесно тегло150 кг
Продуктови детайли
1C60Стъпала
Triton
Вид продуктПротезни стъпала от композитен материал
Степен на подвижност3, 4
Макс. телесно тегло150 кг
Продуктови детайли
1C53Стъпала
Taleo Low Profile
Вид продуктПротезни стъпала за лимитирана монтажна височина и частични ампутации
Степен на подвижност3, 4
Макс. телесно тегло150 кг
Продуктови детайли
1C52Стъпала
Taleo Harmony
Вид продуктМеханични протезни стъпала с усукването/ демфиране на удар
Степен на подвижност3, 4
Макс. телесно тегло150 кг
Продуктови детайли
1C51Стъпала
Taleo Vertical Shock
Вид продуктМеханични протезни стъпала с усукването/ демфиране на удар
Степен на подвижност3, 4
Макс. телесно тегло150 кг
Продуктови детайли
1C50Стъпала
Taleo
Вид продуктПротезни стъпала от композитен материал
Степен на подвижност3, 4
Макс. телесно тегло150 кг
Продуктови детайли
1C40Стъпала
C-Walk
Вид продуктПротезни стъпала с динамично поведение
Степен на подвижност3, 4
Макс. телесно тегло100 кг
Продуктови детайли

12 резултата от общо undefined