Потвърдете своето местоположение

Потвърдете своето местоположение или изберете от списъка с държави, за да се свържете с местния пазар на Ottobock. Ние ще се погрижим за това в бъдеще да бъдете пренасочвани към избраната от Вас страница, за да сте винаги на правилното място.

Условия за ползване

С необходимата грижа сме събрали цялата информация, представена на нашия уебсайт. Въпреки това, не поемаме отговорност за точността, целостта и навременността на тази нформация.

Използването на уебсайта ни е предмет на следните условия за ползване.

Този уебсайт се управлява от Ottobock SE & Co. KGaA (наричан по-долу Ottobock). Запазваме си правото да променяме съдържанието на нашия уебсайт по собствена преценка и без предупреждение по всяко време, изцяло или частично, и/или да реустановим работата на уебсайта.

Съдържанието, информацията, документите, изображенията и илюстрациите, убликувани на този уебсайт (наричани по-долу „съдържание“), са собственост на Ottobock.

Имайте предвид, че използваните текстове и изображения също могат да са обект на вторски права.

Много продукти на Ottobock са допълнително защитени от патентно право, права върху дизайна или други видове право на интелектуалната собственост. Референтните номера на Ottobock са регистрирани търговски марки. Това важи дори за случаите, в които тези знаци не са идентифицирани със символа ®.

С предоставянето на достъп до съдържанието не се придобиват никакви права от акъвто и да е вид. Изтеглянето на съдържание се разрешава само в случаите, когато е зрично предоставено за тази цел.

Съдържанието не може да се използва с търговска цел, да се променя, споделя с трети трани, да се дублира, разпространява или публикува под каквато и да е форма без редварително писмено съгласие. Свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти, ко искате да използвате съдържанието или някаква част от него.

Показаните продукти и препоръките за продуктови комбинации представляват римери за лечение и селекция от продукти на Ottobock. Не се правят изявления за други родукти.

Много различни фактори определят дали даден продукт наистина е подходящ за вас и дали сте в състояние да се възползвате напълно от функционалността на продукта. сновните аспекти включват вашето физическо и здравословно състояние, както и одробен медицински преглед. Нека вашият доставчик на медицински изделия ви азясни подробно лечението, противопоказанията и потенциалните рискове. Прочетете нформацията за продукта и инструкциите за употреба.