Потвърдете своето местоположение

Потвърдете своето местоположение или изберете от списъка с държави, за да се свържете с местния пазар на Ottobock. Ние ще се погрижим за това в бъдеще да бъдете пренасочвани към избраната от Вас страница, за да сте винаги на правилното място.

Декларация за поверителност на данните

Ние помагаме на хората да запазят или възвърнат мобилността си от 1919 г. насам. Дигитализирането на лечебния процес за нас означава да защитим и вашата свобода на движение в дигиталния свят. Поради тази причина за нас е важно да ви уведомим какви лични данни събираме, по какъв начин ги използваме и какви са вашите опции.

Отговорник

Ottobock SE & Co. KGaA
Макс-Недер щрасе 15, 37115 Дудерщат, Германия

Длъжностно лице за защита на личните данни
Длъжностно лице за защита на личните данни на юридическото лице: Бьорн Холанд

В Отобок също е назначено глобално длъжностно лице за защита на личните данни: Бьорн Холанд

Можете да се свържете със служба „Глобална защита на поверителност на личните данни“ конфиденциално, чрез формата за контакти.


Използване на нашия уебсайт


Гарантиране на сигурността на уебсайта
В случай че посетите нашия уебсайт, уебсървърът временно събира следната нформация за показване на тази информация за уебсайта и магазините в т. нар. сървърни лог файлове:

 • Обработвани категории лични данни;

 • Тип и версия на браузъра;

 • Използвана операционна система;

 • Препращащ URL адрес

 • Стринг на интернет навигатор

 • Хост наименование на компютъра, от който се осъществява достъп,

 • Време на сървърната заявка; и

 • IP адрес на интернет протокол.

Цели:

Сигурната и функционална експлоатация на уебсайта са важни за Отобок. Съхранените данни се използват по-конкретно за целите на сигурност на данните, с цел защита срещу опити за атака срещу нашите уеб сървъри. Запазваме си правото да извършим статистическо оценяване на анонимни записи на данни.

Правно основание:

Тези данни се обработват на основание на чл. 6, ал. 1 от
ОРЗД: Ние имаме легитимен интерес да гарантираме сигурност на данни и безпроблемна експлоатация.

Периоди за съхранение или критерии за определяне: Данните ще бъдат заличени най-късно след 180 дни.


Формуляр за контакти или осъществяване на контакт

Тъй като не всички въпроси могат да получат незабавен и краен отговор  чрез бясненията в нашия уебсайт, бихме желали да Ви предоставим възможността да изпратите своите съображения директно на експертите от Отобок. С тази цел ние предлагаме различни канали за контакт в нашия уебсайт.

В случай че се свържете с нас, ние обработваме следните категории лични данни, например:

 • Информация за контакти

 • Собствено име, фамилно име

 • Адрес (частен, работен или делови адрес, клиентски номер)

 • Имейл адрес и

 • Телефон

 • Специфична информация по темата

 • Област „Медицина“

 • Вашите отношения с Отобок (напр. заинтересовано лице, потребител, магазин за медицински изделия и т.н.)

 • Съдържание на Вашето запитване

 • Специфична информация за запитването

Задължителните данни във формите за контакт, които са абсолютно необходими за отговор на Вашето запитване, са обозначени със звездичка*.

Цели:

Да се гарантира, че Вашето запитване се обработва бързо и изцяло в съответствие със стандартите за качество на Отобок. Това включва записване, разпределение и обработване на запитването от съответните отдели на дружеството.

Правно основание:

Данните се обработват на основание на чл. 6, ал. 1, буква f от ОРЗД: Ние имаме легитимен интерес от обработване на Вашите данни с цел обработване на Вашето заявление.

Ако използвате формуляра за контакт, за да заявите интерес за закупуване на нашите продукти и услуги, това е запитване, свързано с договора, основано на чл. 6, ал. 1, буква b от ОРЗД.

Ако предоставяте специални категории лични данни в контекста на Вашето запитване, напр. здравни данни, обработването се основава на чл. 9, ал. 2, буква h от ОРЗД (грижи или лечение в сектора на здравеопазването).

Периоди за съхранение или критерии за определяне:

В случай че ни изпратите искане за контакт, ние ще съхраняваме тези данни за срока на обработването на Вашето искане. Възможно е да се наложи допълнително съхранение, в зависимост от отделни задължения за съхранение във връзка с Вашето запитване.

Събития – регистрация и присъствие

Този документ обяснява какви лични данни изискваме от Вас да предоставяте при регистрация за или присъствие на едно от нашите събития, а също така и начина, по който обработваме Вашите лични данни. За съжаление не можем да обработим Вашата регистрация ако не ни предоставите данните, които ние сме обозначили като задължителни.

Категории обработвани лични данни:
Например ние обработваме следните категории лични данниза тази цел:

 • Кога се регистрирате чрез използването на формата за контакт

 • Вашите данни за контакт

 • Име

 • Компания / Институция

 • Държава

 • Имейл адрес

 • Друго съдържание на Вашето запитване

 • Въпроси свързани с Вашето запитване

 • Ние използваме звездичка*, за да укажем задължителните полета във формите за контакти. Без тази информация не можем да обработим Вашата регистрация.

 • Допълнителна информация при присъствие на събития (особено онлайн събития)

 • Вашите потребителски данни и в случаите, в които е приложимо, Вашата профилна снимка

 • Данни за използване

 • Чат съобщения

Цели:

Позволява Ви да се регистрирате за и да присъствате на събитие (напр. изпращане на Вашите данни за вход или други актуализации преди събитието; навигация на представянията; предоставяне на технологична рамка за Вашето присъствие и участие; предоставяне на обобщения и друга информация, свързана със събитието, след събитието).

Правно основание:

Личните данни, които се изисква да представите когато се регистрирате и присъствате на събитие, ще бъдат обработвани съгласно чл. 6, ал.1 b от ОРЗД.

Срокове на съхранение / критерии за действие:

Ние заличаваме Вашите данни, когато вече нямаме нужда от тях, за да Ви регистрираме за нашето събитие или за да Ви позволим да присъствате на нашето събитие, при условие че от нас по закон се изисква да съхраняваме Вашите лични данни (по-конкретно в случай че се прилагат нормативни или договорни периоди за съхранение; периодите за съхранение продължават 10 години след събитието).

Промоционални материали / Информационен бюлетин

Ако се интересувате от новините в областта на медицинските изделия или в нашите продукти и услуги – по-конкретно иновации и интересни кампании и акции, ровеждани от Отобок, можете да дадете съгласието си да получавате реклами и по-конкретно да получите нашия информационен бюлетин.

За да Ви изпратим най-подходящата информация в заявените промоционални материали, ние обработваме следните категории лични данни, например

 • Технология за информационен бюлетин

 • Мета данни (напр. идентификатор на устройство, адрес на интернет протокол.)

 • Данни за използване (напр. време за достъп, интереси)

 • Информация за контакт

 • Име

 • имейл адрес

 • Професионална позиция (наименование на длъжност)/ принадлежност към дружество (наименование на дружество)

 • Пощенски адрес или контакт по телефона

 • Информация, която е специфична за интересите

 • Избор на продуктовия раздел, за който бихте желали да получавате информация (напр. протезиране, ортотика и човешка подвижност)

 • Вашите отношения с Отобок (заинтересовано лице, потребител, магазин за медицински изделия и т.н.)

 • Томболи

 • Проучвания

 • Покани за изложения

 • Клинични проучвания/оценявания/тестови изпитвания

 • Коментар

Дата и информация в такива форми за заявка, които са абсолютно необходими, са обозначени със звездичка*.

Цели:

Гарантиране на надлежното предоставяне на промоционални
материали и осъществяване на контакт с Вас. Ние използваме тези данни, за да
проверим точността на Вашия имейл адрес и за да се гарантира, че промоционалния
материал е специално подготвен с информация, която е подходяща за Вас.

Правно основание:

Данните ще бъдат обработвани изключително на основание на Вашето съгласие: Обработването се основава на чл. 6, ал. 1 a от ОРЗД.

В случаите, в които са обработвани данни, обработването се основава на чл. 9, ал. 2 a от ОРЗД (съгласие за специални категории лични данни).

Ако обработваме Вашите данни, за да спазим законовите задължения, това обработване на данни се основава на чл. 6, ал. 1 c от ОРЗД.

Оттегляне на Вашето съгласие:

Имате правото да оттеглите съгласието си по всяко време. Имате правото да оттеглите съгласието си чрез неформално уведомление по имейл, изпратен до адрес: info@ottobock.com. Можете да оттеглите съгласието си за получаване на информационни бюлетини директно чрез съответстващата функция „прекратяване на абонамент“ в информационния бюлетин. Моля да вземете предвид, че това не оказват влияние върху допустимото обработване на лични данни, което е било осъществено до момента на оттеглянето на съгласието.

Периоди за съхранение или критерии за определяне:

Веднага щом данните вече не се изискват за нашите цели или след като сте оттеглили своето съгласие и не съществува друго право основание за тяхното съхранение, данните ще бъдат заличени. Ако е така, ние ще заличим данните в случаите, в които другото правно основание вече не е приложимо.


Чат в реално време

Ако използвате чат функциите на нашите страници, информацията се предава до отдел обслужване на клиенти при започването на чата. 

В случай че използвате чат в реално време, който се предлага на уебсайта, ние обработваме следните данни:

 • Информация относно връзката

 • Версия за навигатор,

 • Операционна система,

 • IP адрес,

 • Информация, която е специфична за чат функцията

 • Избор на темата за помощ

 • Информация относно наличността на чат услугата

 • Наличност на партньори за чат

 • Съдържание на чат

 • Извън горепосочените данни не се събират други лични данни, освен ако не предоставите тази информация доброволно в рамките на чата.

 • Цели:

 • Възможност за директен обмен на данни с нашите делови партньори и клиенти.

Правно основание:

Данните ще бъдат обработвани изключително на основание на Вашето съгласие. Обработването се основава на чл. 6, ал. 1 a от ОРЗД.

В случаите, в които са обработвани данни, обработването се основава на чл. 9, ал. 2 a от ОРЗД (съгласие за специални категории лични данни).

Оттегляне на Вашето съгласие:

Имате правото да оттеглите съгласието си по всяко време. Можете да упражните правото си чрез изпращане на неофициален имейл на адрес info@ottobock.com. Моля да вземете предвид, че това не оказват влияние върху допустимото обработване на лични данни, което е било осъществено до момента на оттеглянето.

Периоди за съхранение или критерии за определяне:

Ние съхраняваме комуникацията по време на обработването
или до оттеглянето на Вашето съгласие. Ако се изисква допълнително съхранение,
това зависи от отделни задължения за съхранение във връзка с нашия общностен
чат.

Портал за работа

Вие можете да използвате нашият портал за работа изцяло за информационни цели. Освен това можете да се регистрирате в нашия портал за работа, за да кандидатствате за свободни позиции в дружествена група Отобок и да се възползвате от услуги с удължен срок.

Не се осъществява автоматично вземане на решение.

Ако използвате нашия портал за работа, ние обработваме следните данни:   

 • основни данни, напр. собствено и фамилно име

 • адрес и данни за контакт, както и 

 • образование, квалификация и данни от професионална автобиография, както и в специални случаи

 • информация относно специалните категории лични данни, като например съществуващо тежко увреждане.

Цели:

Ние обработваме Вашите лични данни, които ни предоставяте, за да обработим Вашето заявление. Следователно ние обработваме Вашите лични данни като част от латформата за подбор на служители, за да намерим подходящи кандидати за свободни позиции. За да използвате нашия портал за работа, трябва да създадете профил на кандидат. Това Ви позволява да кандидатствате за специфични позиции и да разрешите уведомления относно подходящи отворени позиции, които съвпадат с Вашите критерии за търсене („Известие за работа“).

В случаите, в които сте дали своето съгласие да разгледаме Вашата кандидатура във ръзка с други позиции в дружествената група на Отобок, ние можем да искаме от Вас добрение да продължим да бъдем в контакт с Вас за по-дълъг период от време „Подбор на таланти“).

Предоставянето на Вашите лични данни не се изисква нито по закон, нито по договор. Ако желаете да кандидатствате за специфична позиция чрез нашия портал за работа, предоставянето на Вашите лични данни е необходимо, за да може Отобок да вземе решение относно Вашето заявление – ако е приложимо също и Вашето назначение. Използването на посочените по-горе функционалности или по-долу („Уведомление за работа“, „Подбор на таланти“) е доброволно, но предоставянето на Вашите данни е задължително.

Правно основание:

В контекста на Вашето специфично заявление, ние обработваме Вашите данни, за да вземем решение относно сключването на трудов договор. Правното основание за това е чл. 6 (1) (b) от ОРЗД. Ние обработваме всякаква информация относно Ваше ъществуващо тежко увреждане на основание на чл. 9 (2) (b) от ОРЗД.

Ако създадете профил на кандидат в портала за работа за създаването на уведомление за работа или ние Ви поканим да участвате в Подбор на таланти или в случаите, в които ние споделим Вашето заявление с другите дружества от дружествената група на Отобок, или в случаите, в които Вие доброволно ни предоставите допълнителни лични данни, ние обработваме Вашите лични данни в този контекст на основание на Вашето предишно съгласие (чл. 6 (1) (a) от ОРЗД). Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, което влиза в сила за бъдещ период. Можете да се свържете със служба Глобална защита на поверителност на личните данни конфиденциално чрез форма за контакти или да контролирате настройките си самостоятелно в профила на кандидата.

Кой получава данните от Вашето заявление?

В рамките на Отобок, достъпът до Вашите лични данни се предоставя на принципа на необходимост за тяхното получаване и за да се вземат решения относно сключването на трудов договор или за обработването на Вашия профил като кандидат за електронен подбор на персонал (напр. човешки ресурси, членове на работен съвет, ръководители на отдел).

При създаването на Вашия кандидатски профил, Вие можете да активирате видимостта на Вашия профил за специалисти за подбор на персонал и ръководители на отдели в дружества от дружествена група Отобок във Вашата държава или за специалисти за подбор на персонал и ръководители на отдели за всички дружества в дружествена група Отобок. Имате право по-късно да активирате или да ограничавате видимостта на Вашия профил на кандидат. Ако дадете съгласието си Вашия профил да бъде предоставен на специалисти за подбор на персонал от други дружества от групата на Отобок, това може да позволи на дружества извън ЕС (т.нар. трети държави) да получи достъп до данните във Вашия профил. В тези случаи, Отобок гарантира, че тези ружества поддържат подходящо равнище на защита на личните данни. Допълнителна информация относно това и информация относно подходящи мерки за сигурност могат да бъдат заявени от Длъжностното лице за защита на личните данни.

Колко дълго съхраняваме данните от Вашето заявление?

Имате право по всяко време да променяте и заличавате Вашите данни самостоятелно в рамките на Вашия кандидатски профил в Портала за работа. Ние обаче си запазваме правото да съхраняваме данните по специфично заявление за отказ в максимален срок от 6 месеца след получаването на този отказ, с цел запазване на доказателства. Ако не влезете в профила си за период от 6 месеца след като попълните последното си приложение, Вашите данни / профил на кандидат ще бъдат автоматично заличени.

Ако сте ни предоставили Вашето позволение за участие в Подбор на таланти, Вашите данни / профил на кандидат ще бъдат заличени след една година.

В случаите, в които ние обработваме Вашите данни на основание на съгласие, Вашите данни ще бъдат заличени самостоятелно след оттеглянето на Вашето съгласие.

Активно търсене

За целите на подбор, ние активно търсим социални мрежи, форуми или други свободни налични източници в интернет за профили на интересни кандидати.

Обикновено се свързваме с кандидатите чрез функцията за директно съобщение в съответната мрежа. Ние предлагаме на тези кандидати възможността да направят лична консултация, в която ние представяме Отобок като работодател, както и съответните свободни позиции. Впоследствие кандидатите могат да вземат решение дали биха желали да кандидатстват за една от позициите чрез Портала за работа или линк за работа, предоставен от нас. Алтернативно, кандидатите могат да продължат да бъдат в контакт с нас във връзка с възможности за кариери чрез този комуникационен канал, отделно от подаване на конкретно заявление. С цел осъществяване на тези бъдещи контакти, ние ще попитаме кандидата за предварителното му/ѝ съгласие.

Не се осъществява автоматично вземане на решение.

Следните данни ще бъдат обработвани в хода на активното търсене:

В контекста на това активно търсене на кандидати, ние обработваме единствено данни, които очевидно са направени обществено достояние от самите лица (данни за име, данни за профил, данни за контакт, ако са приложими).

Цел:

Подбор на персонал

На какви правни основания обработваме Вашите лични данни?

Търсенето за профили на интересни кандидати и началния контакт се осъществява на основание на договор за потребители със социалната мрежа или на основание на нашите легитимни интереси при подбор на нови таланти за Отобок. Правното основание за това е чл. 6 (1) (b) и (f) от ОРЗД.

Кой получава Вашите данни?

В рамките на Отобок, достъпът до Вашите лични данни се предоставя на принципа на необходимост за тяхното познаване, с цел оказване на подкрепа за вземане на решения относно предлагане на трудов договор или за обработването на Вашия профил като кандидат за електронен подбор (напр. човешки ресурси, работен съвет, представител за служители с тежки увреждания, ръководители за подбор на персонал).

Колко време съхраняваме Вашите данни?

В случаите, в които кандидатите не съответстват на нашата покана за кандидатстване за вакантна позиция или за продължаване на контакт с нас, личните данни на кандидатите ще бъдат заличени от нас след най-късно 4 месеца.

Кога и как споделяме информация с трети лица

Интегриране на плъгини за социални медии

Нашите уеб страници включват бутони за социални мрежи, с помощта на които Вие можете да информирате останалите относно дигиталното присъствие и предложенията на Отобок.

Ние сме интегрирали следните социални мрежи чрез плъгин:

Фейсбук („Бутон за харесване“).

Обработвани категории лични данни:

Ако дадете съгласието си за използването на плъгини за социалните
медии, ще бъдат обработвани следните данни:

 • IP адрес,

 • информация за браузера,

 • операционна система,

 • връзка с предишен уебсайт (адрес на URL),

 • текущ URL,

 • разделителна способност на екран и

 • инсталирани плъгини на браузъра (напр. Adobe Flash Player).

Цели:

Да предостави пълно интернет присъствие и логическо свързване на интернет сайтовете.

Правно основание:

Активацията на плъгина или връзката се основава на Вашето изрично съгласие по чл. 6, ал. 1, т. a. от ОРЗД.

Информация относно използването на бисквитки и други технологии

За да гарантираме, че нашите уебсайтове работят сигурно и надлежно и да Ви предложим подходящите продукти и услуги, ние използваме бисквитки и други технологии на нашите уебсайтове. Тук можете да намерите допълнителна информация и можете да промените или оттеглите Вашите настройки за съгласие по всяко време.

Връзки с уебсайтове на трети лица

В нашите уебсайтове, ние използваме хипервръзки за уебсайтове на трети страни. С кликване на хипервръзката ще бъдете насочени към този външен уебсайт. Обработването на Вашите данни в тези уебсайтове е отговорност на доставчика на този уебсайт.

Вашите права


Вие имате правото:

a) да изисквате потвърждение относно това дали обработваме личните данни, които Ви засягат. В този случай Вие имате правото за достъп до информация относно това обработване (чл. 15 от ОРЗД).

b) да изисквате отстраняването или допълването на неточни или непълни данни (чл. 16 от ОРЗД);

c) да оттеглите дадено съгласие по всяко време, което влиза в сила за бъдещ период (чл. 7, ал. 3 от ОРЗД);

d) при определени случаи (чл. 17 от ОРЗД) да изисквате заличаването на данните;

e) при определени условия, да заявите ограничението на обработването; (чл. 18 от ОРЗД);

f) при определени условия, право за преносимост на данните, т.е. Вие можете да получите личните данни, които сте ни предоставили, в структуриран, общ и машинно-четим формат, или предаването им на друг администратор (чл. 20 от ОРЗД);

g) да подавате жалба до надзорен орган (чл. 77 от ОРЗД).

Право на възражение (чл. 21 от ОРЗД)

Вие имате правото да подадете възражение по всяко време и по причини, които са възникнали от Вашата конкретна ситуация, за обработването на Вашите лични данни, свързани с Вас (чл. 6 I, т. f от ОРЗД). Това се прилага спрямо профилиране на основание на тези условия. Ние вече не обработваме личните данни, освен ако можем да демонстрираме убедителни легитимни основания за обработване, които надхвърлят Вашите интереси, права и свободи или че обработването служи за утвърждаване, упражняване или защита срещу правните претенции.

В случаите, в които личните данни биват обработени за целите на директния маркетинг, Вие имате правото да отправите възражение по всяко време за обработването на лични данни, които засягат Вас, за целите на този маркетинг, включително профилиране, доколкото това е свързано с директния маркетинг. Ако възразите на обработването за целите на директния маркетинг, Вашите лични данни вече няма да бъдат обработвани за тези цели.

С кого споделяме информация

С обработващи лични данни – дружества, на които Отобок възлага обработването на данни в рамките на законово предвидената мрежа (чл. 28 от ОРЗД – доставчик на услуги). В този случай Отобок носи отговорност за защитата на Вашите лични данни. Нашите обработващи лични данни са внимателно подбрани, спазват нашите нструкции и ние редовно им правим проверки. Ние възлагаме за изпълнение работа само на обработващи лични данни, които предложат достатъчно гаранции, че подходящи технически и организационни мерки са взети по такъв начин, че обработването се извършва съгласно изискванията на ОРЗД и гарантира защитата на Вашите права.

На юридическите лица, които предоставят услуги за Вас на своя собствена отговорност или във връзка с договор на Отобок. Това се случва, ако възложите услуги за изпълнение от частни агенции, ако дадете съгласие за тези интегрирани услуги или ако интегрираме частни агенции поради разрешение по закон. Ако в хода на обработването, ние оповестим Вашите данни на трети лица, пренесем ги на тези лица или по друг начин им дадем достъп до тези данни, това ще бъде осъществено изключително на база на посочените юридически основания.

Правителствените агенции, на които можем да трансферираме определени данни поради законови задължения.

Пренасяне на лични данни до държави извън ЕС и ЕИП

Ние имаме правото да предаваме Вашите данни на лица, чиито адрес на управление се намира извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство. В такъв случай ние гарантираме преди предаването, че извън изключителните случаи, позволени по закон, съществува или адекватно равнище на защита на личните данни от страна на получателя (напр. чрез решение за адекватност от страна на Европейската комисия, чрез подходящи защитни средства, като например договора на т.нар. стандартни договорни клаузи на ЕС на Европейската комисия с получателя), или е получено Вашето изрично съгласие. Информация относно подходящи защитни средства може да бъде получена от Глобалното длъжностно лице за поверителност на данните.

Промени в тази Политика за поверителност на личните данни

Ние ще ревизираме това уведомление за поверителност на личните данни когато бъдат направени промени по този уебсайт или други причини, които го изискват. Винаги можете да намерите най-актуалната версия на този уебсайт.


Дата на декларацията: 30.11.2021 г.