Potwierdź swoją lokalizację

Potwierdź swoją lokalizację lub wybierz z listy krajów, aby skontaktować się z lokalnym sklepem Ottobock. Zadbamy o przekierowanie w przyszłości na wybraną stronę, abyś zawsze był we właściwym miejscu.

Limity i kody NFZ

Nowe limity i kody NFZ - Ortotyka

mati
mati
mati

Nowe limity NFZ wprowadzają istotne zmiany dla pacjentów, którzy korzystają z zaopatrzenia ortopedycznego. Zmiany te pozwalają na lepsze dopasowanie produktów do potrzeb pacjentów oraz na lepszą współpracę interdyscyplinarną lekarza, fizjoterapeuty i ortotyka. Wszystko to ma na celu właściwe zaopatrzenie pacjenta oraz dobór wyrobu medycznego adekwatnego do oczekiwanych rezultatów klinicznych i terapeutycznych.

  • Do wykazu refundowanego zaopatrzenia ortopedycznego wprowadzone zostały nowe produkty.

  • Wzrosły limity finansowania, które są bliższe realiom rynkowym i faktycznym cenom wykonywania zaopatrzenia.

  • Uszczegółowiono limity poprzez wprowadzenie podgrup w istotnych pozycjach,  co pozwala na dokładniejsze dopasowanie wyrobu do potrzeb pacjenta.

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Kody NFZ

Indywidualne zaopatrzenie ortotyczne (ortezy i gorsety ortopedyczne)

GRUPA G – ORTEZY KOŃCZYN DOLNYCH WYKONYWANE NA ZAMÓWIENIE

Kod NFZ

Nazwa wyrobu medycznego wg NFZ

Wysokość limitu

Okres użytkowania

Limit cen napraw

G.01.01

Orteza obejmująca goleń i stopę typu AFO bez
przegubów

1000 zł

raz na 3 lata

330 zł

G.01.02

Orteza obejmująca goleń i stopę typu AFO
z przegubami

2200 zł

raz na 3 lata

730 zł

G.02.01

Orteza CROW na stopę Charcot-a
lub po częściowej amputacji stopy

2000 zł

raz na 3 lata

660 zł

G.03.01

Orteza korygująca zaburzenia osiowe
w płaszczyźnie czołowej typu DAFO lub SMO,
lub pierścieniowa

1250 zł

raz na 3 lata

410 zł

G.03.02

Orteza korygująca zaburzenia osiowe
w płaszczyźnie czołowej typu DAFO z AFO

1500 zł

raz na 3 lata

500 zł

G.03.03

Orteza GRAFO bez przegubów

1750 zł

raz na 3 lata

580 zł

G.03.04

Orteza GRAFO z przegubami

2500 zł

raz na 3 lata

830 zł

G.04.01

Orteza z ujęciem uda, goleni i stopy typu KAFO
bez przegubów

2000 zł

raz na 3 lata

660 zł

G.04.02

Orteza z ujęciem uda, goleni i stopy typu KAFO
z przegubami wolnymi, z blokadą i wspomaganiem
wyprostu lub zgięcia w stawie kolanowym

5000 zł

raz na 3 lata

1660 zł

G.04.03

Orteza z ujęciem uda, goleni i stopy typu KAFO
z bezpieczną lub aktywnie kontrolowaną
fazą
podporu i wymachu

15 000 zł

raz na 3 lata

5000 zł

G.05.01

Orteza stabilizująca HKAFO obejmująca obręcz
biodrową, udo, goleń i stopę bez przegubów

5000 zł

raz na 3 lata

1660 zł

G.05.02

Orteza stabilizująca HKAFO obejmująca obręcz
biodrową, udo, goleń i stopę z przegubami

10 000 zł

raz na 3 lata

3300 zł

G.05.03

Orteza multifunkcyjna HKAFO obejmująca obręcz
biodrową, uda, golenie i stopy z przegubami
posiadająca dodatkową funkcję korekcji lub
redresji, lub wspomagania lokomocji

15 000 zł

raz na 3 lata

5000 zł

G.06.01

Orteza odciążająca kończynę dolną

1500 zł

raz na 3 lata

500 zł

G.07.01

Orteza reciprokalna (wspomagająca sprzężony
ruch naprzemienny) typu RGO

20 000 zł

raz na 3 lata

6660 zł

GRUPA I – ORTEZY KOŃCZYN GÓRNYCH WYKONYWANE NA ZAMÓWIENIE

I.01.01

Orteza na rękę i przedramię typu WHO bez
przegubów

750 zł

raz na 3 lata

250 zł

I.01.02

Orteza na rękę i przedramię typu WHO
z przegubami

1500 zł

raz na 3 lata

500 zł

I.02.01

Orteza na przedramię i ramię z ujęciem
ręki typu EWHO z przegubami

2250 zł

raz na 3 lata

750 zł

GRUPA K – GORSETY I ORTEZY GŁOWY WYKONYWANE NA ZAMÓWIENIE

K.01.01

Gorset zapewniający niepełne odciążenie
i stabilizację, z wyłączeniem gorsetu typu
Jewetta

1000 zł

raz na 6 miesięcy, dorośli raz na 3 lata

300 zł

K.01.02

Gorset odciążająco-stabilizujący, z wyłączeniem
gorsetu typu Jewetta

1750 zł

dorośli raz na 3 lata

580 zł

K.02.01

Kamizelka stabilizująca kompresyjna typu SPIO

2000 zł

raz na 3 lata

0 zł

K.03.01

Gorset korekcyjny do leczenia skolioz lub kyfoz
z domodelowaniem według wskazań medycznych
w trakcie jego użytkowania

2800 zł

dzieci do ukończenia 18. roku życia
nie częściej niż raz na 6 miesięcy

930 zł

K.04.01

Orteza tułowia lędźwiowo-krzyżowa

1500 zł

raz na 3 lata

500 zł

K.05.01

Orteza korekcyjna głowy wykonana na podstawie
skanowania 3D wraz z domodelowaniem według
wskazań medycznych w trakcie jej użytkowania

5000 zł

jednorazowo

0 zł

Indywidualne zaopatrzenie w obuwie ortopedyczne

GRUPA M – OBUWIE ORTOPEDYCZNE

Kod NFZ

Nazwa wyrobu medycznego wg NFZ

Wysokość limitu

Okres użytkowania

Zaopatrzenie ottobock

M.01.01

But na stopę o różnym zniekształceniu
wykonywany na zamówienie

700 zł

raz na 6 miesięcy, w przypadku
osób dorosłych liczba butów
podlegających refundacji nie może
przekroczyć 2 sztuk w przedziale
kolejnych 24 miesięcy kalendarzowych

230 zł

M.02.01

But wyrównujący skrócenie kończyny dolnej
wykonywany na zamówienie

600 zł w przypadku skrócenia do 10 cm

raz na 6 miesięcy, w przypadku
osób dorosłych liczba butów
podlegających refundacji nie może
przekroczyć 2 sztuk w przedziale
kolejnych 24 miesięcy kalendarzowych

250 zł

M.02.01

But wyrównujący skrócenie kończyny dolnej
wykonywany na zamówienie

1000 zł w przypadku skrócenia
powyżej 10 cm

raz na 6 miesięcy, w przypadku
osób dorosłych liczba butów
podlegających refundacji nie może
przekroczyć 2 sztuk w przedziale
kolejnych 24 miesięcy kalendarzowych

250 zł

M.03.01

But przy amputacji w obrębie stopy wykonywany
na zamówienie

500 zł

raz na 6 miesięcy, w przypadku
osób dorosłych liczba butów
podlegających refundacji nie może
przekroczyć 2 sztuk w przedziale
kolejnych 24 miesięcy kalendarzowych

160 zł

M.04.01

But do ortezy obejmującej stopę wykonywany na
zamówienie lub produkowany seryjnie

500 zł but wykonywany na zamówienie

raz na 6 miesięcy, w przypadku
osób dorosłych liczba butów
podlegających refundacji nie może
przekroczyć 2 sztuk w przedziale
kolejnych 24 miesięcy kalendarzowych

150 zł

M.04.01

But do ortezy obejmującej stopę wykonywany na
zamówienie lub produkowany seryjnie

400 zł but produkowany seryjnie

raz na 6 miesięcy, w przypadku
osób dorosłych liczba butów
podlegających refundacji nie może
przekroczyć 2 sztuk w przedziale
kolejnych 24 miesięcy kalendarzowych

150 zł

M.05.01

But do pary przy zaopatrzeniu jednoczesnym
na chorą stopę wykonywany na zamówienie lub
produkowany seryjnie

300 zł but wykonywany na zamówienie

raz na 6 miesięcy

130 zł

M.05.01

But do pary przy zaopatrzeniu jednoczesnym
na chorą stopę wykonywany na zamówienie lub
produkowany seryjnie

200 zł but produkowany seryjnie

raz na 6 miesięcy

130 zł

M.06.01

Wkładki ortopedyczne na zamówienie wraz
z badaniem rozmieszczenia nacisków na
podeszwowej stronie stóp, zarówno w warunkach
statycznych jak i dynamicznych

250 zł za parę

raz w roku

0 zł

Ortezy seryjne

GRUPA H. ORTEZY KOŃCZYN DOLNYCH PRODUKOWANE SERYJNIE

Kod NFZ

Nazwa wyrobu medycznego wg NFZ

Wysokość limitu

Okres użytkowania

Zaopatrzenie ottobock

H.01.01

Orteza stabilizująca staw skokowy

200 zł

raz na 3 lata

50S3 Orteza aktywna stawu skokowego Malleo Sprint
50S9 Malleo Direxa Stirrup
50S8 Ankle Orthosis Malleo TriStep
50S20 Malleo Immobil Night Splint

H.01.02

Orteza sztywna na goleń i stopę z komorą
pneumatyczną stabilizującą urazy w okolicy
śródstopia

300 zł

raz na 3 lata

50S12 Malleo Immobil Air Walker High
50S14 Malleo Immobil Air Walker Low

H.01.03

Orteza sztywna na goleń i stopę z minimum
dwiema komorami pneumatycznymi
pozycjonującymi staw skokowy

350 zł

raz na 3 lata

50S23 Infinity Air Walker Low
50S19 Infinity Air Walker High

H.02.01

Orteza na opadającą stopę z usztywnieniem
grzbietowym, stabilizująca i podtrzymująca
stopę od strony grzbietowej

250 zł

raz na 3 lata

28U70 GoOn

H.02.02

Orteza typu łuska na opadającą stopę
wykonana z materiałów termoplastycznych,
obejmująca min. ¾ długości stopy,
podtrzymująca stopę od strony podeszwowej

250 zł

raz na 3 lata

28U90 Orteza na goleń i stopę
28U80 Malleo Neurexa
28U50 Malleo Neurexa Pro

H.02.03

Dynamiczna orteza typu łuska na opadającą
stopę obejmująca podudzie od strony
przedniej lub tylnej, wykonana z włókna
węglowego lub szklanego, obejmująca
minimum ¾ długości stopy, podtrzymująca
stopę od strony podeszwowej

1 100 zł

raz na 3 lata

28U22 Walk On Flex
28U23 Walk On Trimable
28U24 Walk On Reaction
28U25 Walk On Reaction Junior
28U33 Walk On Lateral / Lateral Junior
28U34 Walk On Reaction Lateral / Lateral Junior

H.03.01

Orteza stawu kolanowego z zawiasami

250 zł

raz na 3 lata

8353 Genu Direxa Open
8356 Genu Direxa

H.03.02

Orteza stawu kolanowego z ruchomym
stawem kolanowym z regulacją kąta zgięcia

350 zł

raz na 3 lata

8359 Genu Direxa Stable
8368 Genu Direxa Stable Wraparound
50K90 Agilium Softfit
8165 Genu Neurexa

H.03.03

Orteza pooperacyjna (ROM) stawu
kolanowego z regulacją zakresu ruchomości
zgięcia i wyprostu, obejmująca co najmniej
¾ długości kończyny dolnej

500 zł

raz na 3 lata

8065 Orteza stawu kolanowego Genu Immobil Vario
8066 Genu Immobil Vario T

H.03.04

Orteza funkcjonalna stawu kolanowego
o konstrukcji ramowej z zachowaniem ruchu
zgięcia i wyprostu z regulacją

1 000 zł

raz na 3 lata

50K13 Knee Orthosis Genu Arexa

H.03.05

Orteza odciążająca staw kolanowy typu OA

1 000 zł

raz na 3 lata

50K324 Agilium Reactive
50K90 Agilium Softfit

H.04.01

Tutor unieruchamiający stawu kolanowego

150 zł

raz na 3 lata

8060 Genu Immobil

H.05.01

Orteza stawu biodrowego ograniczająca
odwodzenie lub przywodzenie w stawie
biodrowym

1 000 zł

raz na 3 lata

28L100 Cosa Junior
28L101 Cosa Active

H.08.01

Orteza odwodząca do leczenia rozwojowej
dysplazji stawu biodrowego

150 zł

według wskazań
medycznych dla
dzieci do ukończenia
2. roku życia

28L10 Orteza - szyny biodrowe dla dysplazji stawu biodrowego

GRUPA J. ORTEZY KOŃCZYN GÓRNYCH PRODUKOWANE SERYJNIE

J.01.01

Orteza ręki stabilizująca lub korygująca,
z wyłączeniem aparatu Stacka i Capenera

160 zł

raz na 3 lata

50P22 Rhizo Arexa

J.02.01

Orteza na rękę i przedramię

200 zł

raz na 3 lata

50P10 Orteza do unieruchomienia nadgarstka Manu Immobil
50P11 Hand Positioning Orthosis Manu Immobil Long
50P20 Manu Arexa
50P21 Manu Arexa Pollex
28P30 Manu Neurexa plus
50P50 Manu Junior
50P51 Manu Junior Pollex
4058 Manu ComforT Stable
4142 Manu 3D
4146 Manu 3D Pollex

J.03.01

Orteza stawu łokciowego

200 zł

raz na 3 lata

50A3 Orteza stawu łokciowego Epi Forsa Plus

J.05.01

Orteza na ramię i bark, z wyłączeniem
temblaków i ortez typu „Dessault”

250 zł

raz na 3 lata

5055 Acro Comfort
5065 Omo Neurexa Plus

J.07.01

Orteza odwodząca stawu barkowego

400 zł

raz na 3 lata

50A9 Omo Immobil Sling Abduction

J.07.02

Orteza odwodząca stawu barkowego
z regulacją kąta odwiedzenia w zakresie
minimum 60° oraz możliwością ustawienia
kąta rotacji

600 zł

raz na 3 lata

50A10 Shoulder Orthosis Omo Immobil

GRUPA L. GORSETY I ORTEZY ORTOPEDYCZNE TUŁOWIA I SZYI PRODUKOWANE SERYJNIE

L.02.01

Pas stabilizujący odcinek
lędźwiowo - krzyżowy lub miednicę

100 zł

raz na 3 lata

50R236 Smartspine SI Support

L.03.01

Orteza lędźwiowo-krzyżowa ze stalkami lub
fiszbinami typu sznurówka zapewniająca
odciążenie niepełne

200 zł

raz na 3 lata

50R50 Lumbar Orthosis Lumbo Direxa
50R51 Lumbar Orthosis Lumbo Direxa Women
50R54 Lumbar Orthosis Lumbo Direxa Stable
50R40 Lumbar Orthosis Lumbo Carezza

L.03.02

Orteza lędźwiowo-krzyżowo-piersiowa,
ze stalkami lub fiszbinami typu sznurówka
zapewniająca odciążenie niepełne

300 zł

raz na 3 lata

50R235 Smartspine LSO standard
50R52 Lumbar Orthosis Lumbo Direxa High
6005 Dorso Direxa Basic
28R140N Dorso Arexa
50R300 Dyneva
50R301 Dyneva Light

L.03.03

Orteza lędźwiowo-krzyżowo-piersiowa,
ze stalkami lub fiszbinami typu
sznurówka z systemem mocowań wokół
ramion zapewniająca odciążenie niepełne

400 zł

raz na 3 lata

50R231 Smartspine Extension Brace
50R59 Thoracolumbar Orthosis Dorso Direxa Posture

L.05.02

Kołnierz sztywny

80 zł

raz na 3 lata

50C91 Smartspine Universal Collar

Do pobrania
file-pdf
Inne

Limity i kody NFZ - Ortotyka i Wózki inwalidzkie

1 Wyniki łącznie 1