Potwierdź swoją lokalizację

Potwierdź swoją lokalizację lub wybierz z listy krajów, aby skontaktować się z lokalnym sklepem Ottobock. Zadbamy o przekierowanie w przyszłości na wybraną stronę, abyś zawsze był we właściwym miejscu.

Jak, kiedy i gdzie uzyskać

dofinansowanie do Twojego zaopatrzenia.

Nowe limity NFZ
Nowe limity NFZ
Nowe limity NFZ
Dofinansowanie z NFZ

Zmiany w limitach NFZ już od 1 stycznia 2024

Od 1 stycznia 2024 roku obowiązuje nowe rozporządzenie dotyczące limitów
refundacji protez kończyn dolnych i górnych, ortez, gorsetów i obuwia ortopedycznego oraz wózków inwalidzkich. Oprócz samej wysokości refundacji, wprowadzone zostały pewne pojęcia, które chcielibyśmy Państwu objaśnić, by prawidłowo interpretować nowe
przepisy.

Modyfikacje limitów na wyroby protetyczne, ortotyczne oraz wózki inwalidzkie mają na celu poszerzenie pacjentom dostępności do tych wyrobów - obejmując nowe pozycje i dostosowując limity do rzeczywistości rynkowej. Propozycje te wynikają z potrzeb zgłaszanych przez pacjentów, lekarzy i organizacje pacjenckie, a ich celem jest zwiększenie dostępności do tych wyrobów medycznych oraz precyzyjne określenie obowiązujących przepisów, eliminując tym samym ewentualne problemy interpretacyjne.

Zaproponowane zmiany obejmują rewizję limitów i opisów dotyczących protez kończyn, ortez, gorsetów oraz obuwia ortopedycznego na zamówienie. Zmiany te wynikają z postępu technologicznego oraz konieczności uwzględnienia cen wyrobów medycznych. Limity zostały określone na podstawie danych rynkowych oraz możliwości uzyskania dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będącego źródłem dofinansowania dla osób z niepełnosprawnością.Zmiany w limitach NFZ już od 1 stycznia 2024
Dofinansowanie ze środków PFRON

Aktywny Samorząd

Program Aktywny Samorząd to inicjatywa PFRON mająca na celu wsparcie osób z niepełnosprawnościami. Program oferuje dofinansowanie m.in. do zakupu protez kończyn oraz elektrycznych wózków inwalidzkich.

Nabór wniosków w programie zaczyna się 1 marca i trwa do 31 sierpnia.

Wniosek możesz złożyć online lub osobiście w placówkach MOPS, GOPS oraz PCPR.

Więcej informacji po kliknięciu przycisku Dowiedz się więcej.

A diverse group of amputees enjoy each others company while wearing various custom bionic hand products
Inne możliwości

Inne możliwości otrzymania dofinansowania

Przechodząc dalej dowiesz się o innych możliwościach otrzymania dofinansowania do Twojego zaopatrzenia.