Potwierdź swoją lokalizację

Potwierdź swoją lokalizację lub wybierz z listy krajów, aby skontaktować się z lokalnym sklepem Ottobock. Zadbamy o przekierowanie w przyszłości na wybraną stronę, abyś zawsze był we właściwym miejscu.

Limity i Kody NFZ

Nowe limity i kody NFZ - Protetyka

Limity i Kody NFZ
Limity i Kody NFZ
Limity i Kody NFZ

Od 1 stycznia 2024 roku obowiązuje nowe Rozporządzenie dotyczące limitów refundacji protez kończyn dolnych i górnych. Oprócz samej wysokości refundacji, wprowadzone zostały pewne pojęcia, które chcielibyśmy Państwu objaśnić, by prawidłowo interpretować nowe przepisy.

Nowe limity NFZ wprowadzają istotne zmiany dla pacjentów, którzy korzystają z zaopatrzenia ortopedycznego. Zmiany te pozwalają na lepsze dopasowanie produktów do potrzeb pacjentów oraz na lepszą współpracę interdyscyplinarną lekarza, fizjoterapeuty i ortotyka. Wszystko to ma na celu właściwe zaopatrzenie pacjenta oraz dobór wyrobu medycznego adekwatnego do oczekiwanych rezultatów klinicznych i terapeutycznych.

  • Do wykazu refundowanego zaopatrzenia ortopedycznego wprowadzone zostały nowe produkty.

  • Wzrosły limity finansowania, które są bliższe realiom rynkowym i faktycznym cenom wykonywania zaopatrzenia.

  • Uszczegółowiono limity poprzez wprowadzenie podgrup w istotnych pozycjach,  co pozwala na dokładniejsze dopasowanie wyrobu do potrzeb pacjenta.Poziomy mobilności

Klasyfikacja poziomu mobilności - kończyna dolna

l1

Poziom mobilności 1

Definicja według Rozporządzenia
Użytkownik protezy porusza się po płaskiej powierzchni w pomieszczeniach za pomocą kul, laski lub chodzika. Nie jest w stanie poruszać się bez przyrządów pomocniczych.

Definicja według Rozporządzenia
Użytkownik protezy porusza się po płaskiej powierzchni w pomieszczeniach za pomocą kul, laski lub chodzika. Nie jest w stanie poruszać się bez przyrządów pomocniczych.

Cel terapeutyczny
Przywrócenie zdolności pacjenta do stania i ograniczonej mobilności w pomieszczeniach.

l2

Poziom mobilności 2

Definicja według Rozporządzenia
Użytkownik protezy porusza się w sposób ograniczony na zewnątrz pomieszczeń.

Definicja według Rozporządzenia
Użytkownik protezy porusza się w sposób ograniczony na zewnątrz pomieszczeń.

Cel terapeutyczny
Przywrócenie zdolności pacjenta do stania i nieograniczonej mobilności w pomieszczeniach oraz do ograniczonej mobilności poza pomieszczeniami.

l3

Poziom mobilności 3

Definicja według Rozporządzenia
Użytkownik protezy porusza się bez ograniczeń w pomieszczeniach i w terenie.

Definicja według Rozporządzenia
Użytkownik protezy porusza się bez ograniczeń w pomieszczeniach i w terenie.

Cel terapeutyczny
Przywrócenie zdolności pacjenta do stania, chodzenia i poruszania się bez żadnego ograniczenia w pomieszczeniach i z nieznacznymi ograniczeniami poza pomieszczeniami.

l4

Poziom mobilności 4

Definicja według Rozporządzenia
Użytkownik protezy porusza się bez ograniczeń w pomieszczeniach i w terenie. Ma on dodatkowe wymagania co do aktywności i dynamiki protezy ze względu na dużą aktywność ruchową i występujące przeciążenia.

Definicja według Rozporządzenia
Użytkownik protezy porusza się bez ograniczeń w pomieszczeniach i w terenie. Ma on dodatkowe wymagania co do aktywności i dynamiki protezy ze względu na dużą aktywność ruchową i występujące przeciążenia.

Cel terapeutyczny
Przywrócenie zdolności pacjenta do stania, chodzenia i poruszania się w pomieszczeniach oraz poza pomieszczeniami bez żadnych ograniczeń.

4 Wyniki łącznie 4

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Ważna informacja

Okres użytkowania wyrobu medycznego może ulec skróceniu:*

1) u osób dorosłych w przypadkach zmian w stanie fizycznym powodujących konieczność skrócenia okresu użytkowania wyrobu medycznego, a możliwości regulacji tego wyrobu zostały wyczerpane,


2) u dzieci do 18. roku życia, gdy możliwości regulacji wyrobu zostały wyczerpane, a wystąpiły zmiany w stanie fizycznym w wyniku:
a) zabiegów chirurgicznych lub jednostek chorobowych powodujących konieczność skrócenia okresu użytkowania wyrobu medycznego,
b) rehabilitacji,
c) rozwoju fizycznego – przy czym wniosek o skrócenie okresu użytkowania wyrobu medycznego wystawiony przez osobę uprawnioną do wystawienia zlecenia, musi zawierać szczegółowe uzasadnienie medyczne zgodne z kryteriami przyznawania tego wyrobu.


* Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2023 r. Poz. 2461).

Limity i kody NFZ

Wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Grupa A – Wyroby medyczne wykonywane na zamówienie po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie stopy

Kod NFZ

Nazwa wyrobu medycznego
wg NFZ

Wysokość limitu

Okres użytkowania

Limit cen napraw

A.01.01

Protezowa wkładka do buta
uzupełniająca stopę

300 zł

raz na 2 lata

0 zł

A.01.02

Protezowa wkładka do buta
uzupełniająca stopę
wspomagająca propulsję

600 zł

raz na 2 lata

0 zł

A.02.01

Proteza uzupełniająca stopę

8000 zł

raz na 2 lata

0 zł

A.03.01

Proteza ostateczna w obrębie stawu
skokowego z kikutem oporowym z
wkładką przy mobilności
na poziomie 1 lub 2

4000 zł

raz na 3 lata

1300 zł

A.03.02

Proteza ostateczna w obrębie stawu
skokowego z kikutem oporowym
ze stopą przy mobilności
na poziomie 2 lub 3

7500 zł

raz na 3 lata

2500 zł

A.03.03

Proteza ostateczna w obrębie stawu
skokowego z kikutem oporowym
ze stopą przy mobilności
na poziomie 3 lub 4

10 000 zł

raz na 3 lata

3300 zł

Grupa B – Protezy kończyn dolnych wykonywane na zamówienie, po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju w obrębie podudzia

B.01.01

Proteza tymczasowa podudzia przy
mobilności na poziomie 1 lub 2

4000 zł

jednorazowo przed
zaopatrzenie
w protezę ostateczną

0 zł

B.01.02

Proteza tymczasowa podudzia przy
mobilności na poziomie 2 lub 3

6000 zł

jednorazowo przed
zaopatrzenie
w protezę ostateczną

0 zł

B.02.01

Proteza ostateczna skorupowa podudzia

5500 zł

raz na 3 lata

1800 zł

B.03.01

Proteza ostateczna modularna podudzia przy
mobilności na poziomie 1 lub 2

5000 zł

raz na 3 lata

1600 zł

B.03.02

Proteza ostateczna modularna podudzia przy
mobilności na poziomie 2 lub 3

7000 zł

raz na 3 lata

2300 zł

B.03.03

Proteza ostateczna modularna podudzia przy
mobilności na poziomie 3 lub 4

15 000 zł dzieci do ukończenia
18. roku życia (kod NFZ B.03.03.01)

raz na 3 lata

5000 zł dzieci do ukończenia
18. roku życia

B.03.03

Proteza ostateczna modularna podudzia przy
mobilności na poziomie 3 lub 4

10 000 zł dorośli (kod NFZ
B.03.03.00)

raz na 3 lata

3300 zł dorośli

B.04.01

Wymiana leja w protezie tymczasowej podudzia

2000 zł

raz w okresie użytkowania
protezy, potwierdzone wskazaniami
medycznymi

0 zł

B.05.01

Wymiana leja w protezie ostatecznej podudzia

2500 zł

raz na 3 lata, potwierdzone
wskazaniami medycznymi

0 zł

B.06.01

Protezowe wyrównanie
skrócenia kończyny dolnej w obrębie podudzia

7000 zł

raz na 3 lata, u dorosłych przy
skróceniu powyżej 9 cm, jeżeli
nie można wyrównać obuwiem
ortopedycznym

2300 zł

B.07.01

Wymiana linera w protezie tymczasowej lub
ostatecznej podudzia

1500 zł

raz na rok

0 zł

Grupa C – Protezy kończyn dolnych wykonywane na zamówienie, po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju w obrębie uda

C.01.01

Proteza tymczasowa w obrębie uda przy
mobilności na poziomie 1 lub 2

5000 zł

jednorazowo przed
zaopatrzeniem
w protezę ostateczną

0 zł

C.01.02

Proteza tymczasowa w obrębie uda przy
mobilności na poziomie 2 lub 3

8000 zł

jednorazowo przed
zaopatrzenie
w protezę ostateczną

0 zł

C.01.03

Proteza tymczasowa w obrębie uda przy
mobilności na poziomie 3 lub 4

10 000 zł dzieci do ukończenia
18. roku życia (kod NFZ C.01.03.01)

jednorazowo przed
zaopatrzenie
w protezę ostateczną

0 zł

C.01.03

Proteza tymczasowa w obrębie uda przy
mobilności na poziomie 3 lub 4

8000 zł dorośli (kod NFZ C.01.03.00)

jednorazowo przed
zaopatrzenie
w protezę ostateczną

0 zł

C.02.01

Proteza ostateczna skorupowa w obrębie uda

5500 zł

raz na 3 lata

1800 zł

C.03.01

Proteza ostateczna modularna w obrębie uda przy
mobilności na poziomie 1 lub 2

9000 zł

raz na 3 lata

3000 zł

C.03.02

Proteza ostateczna modularna w obrębie uda przy
mobilności na poziomie 2 lub 3

14 000 zł

raz na 3 lata

4600 zł

C.03.03

Proteza ostateczna modularna w obrębie uda przy
mobilności na poziomie 3 lub 4

30 000 zł dzieci do ukończenia
18. roku życia (kod NFZ C.03.03.01)

raz na 3 lata

10 000 zł dzieci do
ukończenia 18. roku życia

C.03.03

Proteza ostateczna modularna w obrębie uda przy
mobilności na poziomie 3 lub 4

20 000 zł dorośli (kod NFZ
C.03.03.00)

raz na 3 lata

6600 zł dorośli

C.04.01

Protezowe wyrównanie skrócenia kończyny dolnej
w obrębie uda

15 000 zł

raz na 3 lata

5000 zł

C.05.01

Wymiana leja w protezie tymczasowej uda

2000 zł

raz w okresie użytkowania
protezy, potwierdzone
wskazaniami medycznymi

0 zł

C.06.01

Wymiana leja w protezie ostatecznej uda

3500 zł

raz na 3 lata, potwierdzone
wskazaniami medycznymi

0 zł

C.07.01

Wymiana linera w protezie tymczasowej lub
ostatecznej uda

2500 zł

raz na rok

0 zł

Grupa D – Protezy kończyn dolnych wykonywane na zamówienie, po amputacji lub po wyłuszczeniu w stawie biodrowym, lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju kończyny

D.01.01

Proteza ostateczna modularna po wyłuszczeniu
w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem przy
mobilności na poziomie 1 lub 2

14 000 zł

raz na 3 lata

4600 zł

D.01.02

Proteza ostateczna modularna po wyłuszczeniu w
stawie biodrowym lub z krótkim kikutem przy
mobilności na poziomie 2 lub 3

30 000 zł

raz na 3 lata

10 000 zł

D.01.03

Proteza ostateczna modularna po wyłuszczeniu w
stawie biodrowym lub z krótkim kikutem przy
mobilności na poziomie 3 lub 4

35 000 zł

raz na 3 lata

11 600 zł

D.02.01

Wymiana kosza biodrowego po wyłuszczeniu
w stawie biodrowym przy mobilności na poziomie 1-4

4000 zł

raz w okresie użytkowania,
potwierdzone wskazaniami
medycznymi

0 zł

Grupa E – Protezy kończyn górnych wykonywane na zamówienie, po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju w obrębie ręki

E.01.01

Proteza bierna kosmetyczna
w obrębie ręki

12 500 zł

raz na 3 lata

0 zł

Grupa F – Protezy kończyn górnych wykonywane na zamówienie, po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju w obrębie przedramienia lub ramienia, lub całej kończyny górnej

F.01.01

Proteza bierna kosmetyczna w obrębie
przedramienia

4500 zł

raz na 3 lata

0 zł

F.02.01

Proteza bierna robocza z końcówką roboczą
w obrębie przedramienia

7500 zł

raz na 3 lata

2500 zł

F.03.01

Proteza czynna w obrębie przedramienia

15 000 zł dzieci do ukończenia
18. roku życia (kod NFZ F.03.01.01)

raz na 3 lata

7500 zł dzieci do
ukończenia 18. roku życia

F.03.01

Proteza czynna w obrębie przedramienia

10 000 zł dorośli (kod NFZ F.03.01.00)

raz na 3 lata

5000 zł dorośli

F.04.01

Proteza bierna kosmetyczna w obrębie ramienia

7500 zł

raz na 3 lata

2500 zł

F.05.01

Proteza bierna robocza z końcówką roboczą
w obrębie ramienia

10 000 zł

raz na 3 lata

3300 zł

F.06.01

Proteza czynna z końcówką roboczą w obrębie
ramienia z łokciem mechanicznym

12 500 zł proteza
czynna mechaniczna

raz na 3 lata

4100 zł proteza czynna
mechaniczna

F.06.01

Proteza czynna z końcówką roboczą w obrębie
ramienia z łokciem mechanicznym

20 000 zł inne protezy czynne dzieci
do ukończenia 18. roku życia
(kod NFZ F.06.01.01)

raz na 3 lata

6600 zł inne protezy czynne
dzieci do ukończenia
18. roku życia

F.06.01

Proteza czynna z końcówką roboczą w obrębie
ramienia z łokciem mechanicznym

15 000 zł inne protezy czynne dorośli
(kod NFZ F.06.01.00)

raz na 3 lata

5000 zł inne protezy
czynne dorośli

F.07.01

Proteza bierna kosmetyczna całej kończyny górnej
po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego

10 000 zł

raz na 3 lata

3300 zł

F.08.01

Proteza bierna robocza z końcówką roboczą całej
kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie
stawu barkowego

12 000 zł

raz na 3 lata

4000 zł

F.09.01

Proteza czynna z końcówką roboczą całej
kończyny górnej po
wyłuszczeniu
w obrębie stawu barkowego

14 000 zł proteza
czynna mechaniczna

raz na 3 lata

4600 zł proteza czynna
mechaniczna

F.09.01

Proteza czynna z końcówką roboczą całej
kończyny górnej po
wyłuszczeniu
w obrębie stawu barkowego

20 000 zł inne protezy czynne dzieci
do ukończenia 18. roku życia
(kod NFZ F.09.01.01)

raz na 3 lata

6600 zł inne protezy czynne
dzieci do ukończenia 18.
roku życia

F.09.01

Proteza czynna z końcówką roboczą całej
kończyny górnej po
wyłuszczeniu
w obrębie stawu barkowego

15 000 zł inne protezy czynne dorośli
(kod NFZ F.09.01.00)

raz na 3 lata

5000 zł inne protezy
czynne dorośli

F.10.01

Rękawica kosmetyczna

1500 zł

raz na rok

0 zł

F.11.01

Ręka bierna kosmetyczna

1700 zł

raz na rok

0 zł

F.12.01

Końcówka chwytna bierna robocza

3000 zł

raz na rok

0 zł

F.13.01

Liner przedramienia lub
ramienia

2500 zł

raz na rok

0 zł

F.14.01

Wymiana leja w protezie przedramienia lub
ramienia

4000 zł

raz na 3 lata, potwierdzone
wskazaniami medycznymi

0 zł

F.15.01

Wymiana kapy barkowej
w całej protezie kończyny górnej

4500 zł

raz na 3 lata, potwierdzone
wskazaniami medycznymi

0 zł

F.16.01

Wymiana zawieszenia protezy czynnej
przedramienia

1000 zł

raz na rok

0 zł

F.17.01

Wymiana zawieszenia protezy czynnej ramienia

2000 zł

raz na rok

0 zł

Do pobrania
Inne

Wykaz kodow i limitow NFZ PROTETYKA

1 Wyniki łącznie 1