Potwierdź swoją lokalizację

Potwierdź swoją lokalizację lub wybierz z listy krajów, aby skontaktować się z lokalnym sklepem Ottobock. Zadbamy o przekierowanie w przyszłości na wybraną stronę, abyś zawsze był we właściwym miejscu.

Twoje nowe zaopatrzenie - proteza kończyny, orteza lub wózek inwalidzki.

Dofinansowanie do sprzętu medycznego.

A prosthetic glove touches the tip of the finger of an Ottobock bebionic hand
A prosthetic glove touches the tip of the finger of an Ottobock bebionic hand
A prosthetic glove touches the tip of the finger of an Ottobock bebionic hand
Potrzebujesz wsparcia?

Nie jesteś sam!

Jesteś po amputacji i potrzebna Ci proteza, a może szukasz dobrego wózka inwalidzkiego?

Dobranie odpowiedniego zaopatrzenia - protezy lub wózka, odpowiedniego do Twojego poziomu aktywności nie będzie proste bez odpowiednich środków finansowych.

Możesz skorzystać z różnych programów wsparcia organizowanych przez NFZ, MOPS, GOPS, PCPR lub skorzystać z programu Aktywny Samorząd.

Zachęcamy również do zweryfikowania warunków pozyskiwania funduszy z Funduszu Solidarnościowego, którego celem jest wspieranie osób z niepełnosprawnościami.

An amputee discusses residual limb strengthening techniques with Ottobock professionals
Formularz kontaktowy
Refundacja z NFZ

Refundacja z Narodowego Funduszu Zdrowia

Refundacja na zakup protezy czy wózka, przysługuje każdemu pacjentowi.

Środki możliwe do uzyskania z NFZ trzeba jednak traktować jako częściowe dofinansowanie. Wysokość limitu z reguły nie da Ci możliwości zakupu protezy złożonej z nowoczesnych rozwiązań technologicznych i technicznych.

Podstawą do uzyskania refundacji z NFZ jest wizyta u lekarza rodzinnego (pierwszego kontaktu), który wypisze skierowanie do lekarza specjalisty - chirurga, ortopedy, neurologa lub lekarza rehabilitacji medycznej, czy specjalisty w dziedzinie fizjoterapii.

dof
Dofinansowanie ze środków PFRON

Dofinansowanie ze środków PFRON

Kolejną możliwość uzyskania wsparcia mamy dzięki Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - PFRON.

Środki z tego programu są w dyspozycji MOPS'ów, GOPS'ów oraz PCPR'ów.

W celu ubiegania się o dofinansowanie z przedmiotowych środków, musisz przedstawić dokument potwierdzający stopień Twojej niepełnosprawności, spełniać kryterium dochodowe oraz przedstawić stosowną fakturę proformę na dane zaopatrzenie.

Kryterium dochodowe, czyli - nieprzekraczanie 50% wysokości przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowych i 65% w przypadku osoby samotnej.

Maksymalnie ze środków PFRON możemy uzyskać do 150% wysokości limitu NFZ na dany wyrób medyczny.

Niestety coraz częściej decyzją MOPS. GOPS i PCPR środki te ulegają pomniejszeniu, ale to zależne jest od decyzji lokalnego punktu.

dof
Aktywny Samorząd

Aktywny Samorząd

Dowiedz się więcej o dofinansowaniu w ramach programu Aktywny Samorząd.

1

PFRON

Aktywny Samorząd to program w ramach którego osoby z niepełnosprawnościami mogą ubiegać się o dofinansowanie na zakup sprzętu, w tym także protez. Wniosek należy złożyć za pośrednictwem MOPS, GOPS lub PCPR. Można także skorzystać z elektronicznej platformy SOW, co pozwala ubiegać się o środki bez wychodzenia z domu.

Program prowadzi Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Szczegóły dot. dofinansowań

Szczegółowe informacje dot. możliwości dofinansowania do ortezy, protezy kończyny oraz wózka inwalidzkiego

Dofinansowania do protez kończyn

Kliknij "Dowiedz się więcej" i poznaj najważniejsze informacje dotyczące finansowania protezy kończyny.

C-Leg 4 Plus - Rebecca und Freundin DE-DE

Dofinansowanie do ortez indywidualnych

Jeśli potrzebujesz ortez do wsparcia i stabilizacji swojego ciała, warto wiedzieć, że istnieją możliwości dofinansowania, które mogą pomóc Ci w pokryciu kosztów.ort dofinan

Dofinansowania do wózków inwalidzkich

Zebraliśmy dla Ciebie szczegółowe informacje odnośnie możliwości dofinansowania do wózka inwalidzkiego. Sprawdź jak możesz zdobyć wózek inwalidzki nawet za darmo!

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,mobility_1,complex,wingus

3 Wyniki łącznie 3

Terminy

Terminy składania wniosków

MOPSy, GOPSy oraz PCPRy określają terminy składania i rozpatrywania wniosków w ciągu danego roku oraz decydują o wysokości dofinansowania.

Warto śledzić informacje na lokalnych stronach MOPS i PCPR bądź skontaktować się osobiście z daną placówką, by wiedzieć jakie dokumenty oraz w jakim terminie należy je złożyć, by skorzystać z dofinansowań.

Od marca do końca sierpnia przyjmowane są wnioski o dofinansowanie z programu Aktywny Samorząd. Ze względu na dużą liczbę wniosków składanych na ostatni moment, proponujemy aby wnioski składać w najbliższym dogodnym dla Państwa terminie.

Wnioski o dofinansowanie z NFZ przyjmowane są cały rok.

Projekt bez tytułu (15)
Nasze lokalizacje

Sprawdź gdzie nas znaleźć