Potwierdź swoją lokalizację

Potwierdź swoją lokalizację lub wybierz z listy krajów, aby skontaktować się z lokalnym sklepem Ottobock. Zadbamy o przekierowanie w przyszłości na wybraną stronę, abyś zawsze był we właściwym miejscu.

Dofinansowanie do protezy kończyny? To możliwe.

4627535--169-col(4629440) en
4627535--169-col(4629440) en
4627535--169-col(4629440) en

Dobra proteza, a jakość życia

Nie jest tajemnicą, że życie bez kończyny dolnej czy górnej jest uciążliwe.

Protezy kończyn produkowane i oferowane przez firmę Ottobock są nr 1 na rynku. Nowoczesne technologie i materiały wykorzystane w produkcji zapewniają funkcjonalność i trwałość protezy, a przede wszystkim umożliwiają powrót do mobilności.

Wróć do sprawności.

Formularz kontaktowy
Aktywny Samorząd

Aktywny Samorząd - program aktywizacji zawodowej

Program Aktywny Samorząd powstał z myślą o osobach w wieku produkcyjnym, które stawiają na samodzielność. Do programu mogą przystąpić również osoby, które przekroczyły wiek aktywności zawodowej, warunkiem jest jednak posiadanie zatrudnienia.

Program prowadzą ośrodki MOPS, GOPS oraz PCPR, a sam program finansuje PFRON.

Wniosek złóż bezpośrednio u realizatorów programu, w miejscowości Twojego zamieszkania lub też przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia – SOW. Tutaj potrzebne jest jednak posiadanie podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Nabór wniosków trwa do 31 sierpnia 2023 r., jednak jeżeli złożysz dokumenty w pierwszym półroczu jak i przez Internet - otrzymasz dodatkowe punkty preferencyjne.

Dofinansowanie zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, Kwota dofinansowania dla protezy na III poziomie jakości, po amputacji:

  • w zakresie ręki – 13.200 zł,

  • przedramienia – 28.600 zł,

  • ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym 33.000 zł,

  • na poziomie stopy lub podudzia – 19.800 zł,

  • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 27.500 zł,

  • uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 33.000 zł.

Z możliwością zwiększenia w wyjątkowych przypadkach kwoty dofinansowania przez realizatora programu do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż do trzykrotności kwot wskazanych powyżej.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,lower_limb_1,prothesenfuss_taleo_1c50

Jakie finansowanie możesz uzyskać

Na wstępie drogi po dofinansowanie należy starać się o pozyskanie wsparcia przysługującego z NFZ, MOPS/GOPS lub PCPR lub z programu Aktywny Samorząd. Pieniądze z tych źródeł nie będą wystarczające na pokrycie całkowitego kosztu wykonania protezy, ale stanowią bazę, w drodze po dofinansowanie.

Kolejną opcją i zarazem najbardziej wszechstronną w możliwościach zebrania środków jest zbiórka na portalach internetowych.

Należy pamiętać także o fundacjach, które mogą bardzo pomóc w uzyskaniu odpowiednich pieniędzy na sfinansowanie protezy.

Kenevo kept Michael moving through his rehabilitation
Dofinansowanie MOPS, GOPS i PCPR

Dofinansowanie MOPS, GOPS i PCPR ze środków NFZ

Wysokość dofinansowania do zakupu protezy kończyny dolnej uzależniona jest od poziomu amputacji kończyny. Dofinansowanie do zakupu protezy i leja przysługuje jednorazowo po wystąpieniu amputacji lub każdorazowo po zabiegu powtórnej amputacji. Standardowe dofinansowanie do zakupu protezy oraz leja ostatecznego przysługuje raz na 3 lata. Jednak przy znacznym stopniu niepełnosprawności nie obowiązują okres użytkowania wyrobów medycznych w NFZ. Wówczas można wnioskować o dofinansowanie protezy częściej.

Eine weiblich gelesene Prothesenträgerin geht spazieren. Im Hintergrund ist eine Allee aus Bäumen.
Etapy

Poznaj etapy drogi po dofinansowanie

Pierwszym etapem jest wizyta i diagnoza u lekarza specjalisty, który wystawi zlecenie na wykonanie protezy pod Twoje indywidualne potrzeby.

Niezależnie od wieku lecz z kryterium dochodowym - możliwe dofinansowanie, które przyznaje MOPS / GOPS lub PCPR wynosi maksymalnie 150% wysokości dofinansowania NFZ.

Jesteś aktywny zawodowo lub proteza zapewni Tobie tą aktywność?

Czytaj dalej, program Aktywny samorząd jest dla Ciebie!

Child with Ottobock prosthesis in physical education
Protezy Ottobock w praktyce

Zobacz jak prezentuje się proteza Ottobock w codziennych sytuacjach

Wyrażaj siebie. Zawsze.

Leon - nasz mały pacjent, ogromny wulkan energii.

2 Wyniki łącznie 2