Potwierdź swoją lokalizację

Potwierdź swoją lokalizację lub wybierz z listy krajów, aby skontaktować się z lokalnym sklepem Ottobock. Zadbamy o przekierowanie w przyszłości na wybraną stronę, abyś zawsze był we właściwym miejscu.

Dofinansowanie do protezy kończyny? To możliwe.

4627535--169-col(4629440) en
4627535--169-col(4629440) en
4627535--169-col(4629440) en

Dobra proteza, a jakość życia

Nie jest tajemnicą, że życie bez kończyny dolnej czy górnej jest uciążliwe.

Protezy kończyn produkowane i oferowane przez firmę Ottobock są nr 1 na rynku. Nowoczesne technologie i materiały wykorzystane w produkcji zapewniają funkcjonalność i trwałość protezy, a przede wszystkim umożliwiają powrót do mobilności.

Wróć do sprawności.

Formularz kontaktowy
Na co możesz liczyć

Dowiedz się jakie finansowanie możesz uzyskać


Na wstępie drogi po dofinansowanie należy starać się o pozyskanie wsparcia przysługującego z NFZ, MOPS/GOPS lub PCPR lub z programu Aktywny Samorząd. Pieniądze z tych źródeł nie będą wystarczające na pokrycie całkowitego kosztu wykonania protezy, ale stanowią bazę, w drodze po dofinansowanie.

Kolejną opcją i zarazem najbardziej wszechstronną w możliwościach zebrania środków jest zbiórka na portalach internetowych.

Należy pamiętać także o fundacjach, które mogą bardzo pomóc w uzyskaniu odpowiednich pieniędzy na sfinansowanie protezy.

Kenevo kept Michael moving through his rehabilitation
Etapy

Poznaj etapy drogi po dofinansowanie

Pierwszym etapem jest wizyta i diagnoza u lekarza specjalisty, który wystawi zlecenie na wykonanie protezy pod Twoje indywidualne potrzeby.

Niezależnie od wieku lecz z kryterium dochodowym - możliwe dofinansowanie, które przyznaje MOPS / GOPS lub PCPR wynosi maksymalnie 150% wysokości dofinansowania NFZ.

Jesteś aktywny zawodowo lub proteza zapewni Tobie tą aktywność?

Czytaj dalej, program Aktywny samorząd jest dla Ciebie!

Child with Ottobock prosthesis in physical education
Aktywny Samorząd

Aktywny Samorząd - program aktywizacji zawodowej

Program Aktywny Samorząd powstał z myślą o osobach w wieku produkcyjnym, które stawiają na samodzielność. Do programu mogą przystąpić również osoby, które przekroczyły wiek aktywności zawodowej, warunkiem jest jednak posiadanie zatrudnienia.

Program prowadzą ośrodki MOPS, GOPS oraz PCPR, a sam program finansuje PFRON.

Wniosek złóż bezpośrednio u realizatorów programu, w miejscowości Twojego zamieszkania lub też przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia – SOW. Tutaj potrzebne jest jednak posiadanie podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Nabór wniosków trwa do 31 sierpnia 2023 r., jednak jeżeli złożysz dokumenty w pierwszym półroczu jak i przez Internet - otrzymasz dodatkowe punkty preferencyjne.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,lower_limb_1,prothesenfuss_taleo_1c50
Dofinansowanie MOPS, GOPS i PCPR

Dofinansowanie MOPS, GOPS i PCPR ze środków NFZ

Wysokość dofinansowania do zakupu protezy kończyny dolnej uzależniona jest od poziomu amputacji kończyny. Dofinansowanie do zakupu protezy i leja przysługuje jednorazowo po wystąpieniu amputacji lub każdorazowo po zabiegu powtórnej amputacji. Standardowe dofinansowanie do zakupu protezy oraz leja ostatecznego przysługuje raz na 3 lata. Jednak przy znacznym stopniu niepełnosprawności nie obowiązują okres użytkowania wyrobów medycznych w NFZ. Wówczas można wnioskować o dofinansowanie protezy częściej.

Eine weiblich gelesene Prothesenträgerin geht spazieren. Im Hintergrund ist eine Allee aus Bäumen.
Protezy Ottobock w praktyce

Zobacz jak prezentuje się proteza Ottobock w codziennych sytuacjach

Wyrażaj siebie. Zawsze.

Leon - nasz mały pacjent, ogromny wulkan energii.

2 Wyniki łącznie 2