Potwierdź swoją lokalizację

Potwierdź swoją lokalizację lub wybierz z listy krajów, aby skontaktować się z lokalnym sklepem Ottobock. Zadbamy o przekierowanie w przyszłości na wybraną stronę, abyś zawsze był we właściwym miejscu.

Dofinansowanie do ortez indywidualnych

stage
stage
Dofinansowanie

Możliwości dofinansowania z NFZ

Dofinansowania do ortez Narodowy Fundusz Zdrowia udziela do limitów ustalonych przez Ministra Zdrowia.

By starać się o dofinansowanie, lekarz specjalista musi wystawić zlecenie na wykonanie potrzebnego zaopatrzenia. Zgodnie z prawem, wsparcie finansowe do danego wyrobu ortopedycznego możesz uzyskać raz na 3 lata (lub nawet raz na rok). W niektórych przypadkach dofinansowanie na kolejną ortezę, możesz uzyskać bez limitów czasowych.

Dla wyrobów ortopedycznych wielkość udziału NFZ w refundacji wynosi od 70% (dorośli) i do 100% (dzieci) maksymalnego limitu dofinansowania. Brakujące pieniądze musimy wyłożyć osobiście - w tej sytuacji można skorzystać z pomocy fundacji.

Na zakup ortezy z dofinansowanie NFZ mogą liczyć wszystkie osoby objęte ubezpieczeniem społecznym.

Przykładowo na ortezę stawu biodrowego typu HKAFO możesz uzyskać 2500 zł.

ort nfz

Finansowanie ze środków PFRON

Kolejną możliwość otrzymania dofinansowania daje PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki z tego funduszu rozdysponowane są poprzez Twoje lokalne instytucje - MOPSy, GOPSy i PCPRy.

O dofinansowanie możesz ubiegać się w sytuacji, w której:

  1. Twój dochód nie przekracza 50% (65% os. samotne) wysokości średniego wynagrodzenia (na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym ),

  2. Posiadasz zaświadczenie od lekarza specjalisty na konkretny sprzęt.

W ramach programu możesz uzyskać finansowanie w wysokości:

  • do 100% środków własnych wyznaczonego w limicie NFZ,

  • do 150% sumy kwoty limitu NFZ, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.Terminy

Kiedy złożyć wnioski o dofinansowanie

O dofinansowanie z PFRON i NFZ możesz ubiegać się przez cały rok, gdy tylko zdarzy się taka potrzeba.

Twój lekarz udzieli Ci wszystkich niezbędnych informacji oraz podpowie gdzie i kiedy złożyć wnioski by uzyskać dofinansowanie. Te informacje uzyskasz także w oddziałach Ottobock w całej Polsce.

Wszystkie wizyty i konsultacje są darmowe, zapraszamy!

terminy
Formularz