Potwierdź swoją lokalizację

Potwierdź swoją lokalizację lub wybierz z listy krajów, aby skontaktować się z lokalnym sklepem Ottobock. Zadbamy o przekierowanie w przyszłości na wybraną stronę, abyś zawsze był we właściwym miejscu.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,mobility_1,complex,wingus
FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,mobility_1,complex,wingus
FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,mobility_1,complex,wingus

Dofinansowania do wózków inwalidzkich

Dowiedz się więcej o możliwościach dofinansowania jakie możesz otrzymać na wózek elektryczny lub manualny.

Dowiedz się więcej o możliwościach dofinansowania jakie możesz otrzymać na wózek elektryczny lub manualny.

Poszukujesz informacji dotyczącej dofinansowania do wózka inwalidzkiego?

Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje o możliwościach zdobycia środków na zakup wózka inwalidzkiego - manualnego lub elektrycznego.

Refundacja NFZ obejmuje zarówno podstawowe modele wózków ręcznych, modele składane, czy specjalne wózki inwalidzkie dla dorosłych, w tym także wózki elektryczne. 

Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia

Od stycznia 2024 roku obowiązują nowe kody i limity refundacji NFZ na wózki inwalidzkie, które mają zwiększyć dostępność dla pacjentów i ułatwić refundację:

 • w wykazie pojawiły się nowe pozycje,

 • zmieniły się limity dopłat,

 • wprowadzono całkiem nowe oznaczenia produktów,

 • wyszczególniono lekarzy uprawnionych do ich przepisywania.

Refundacja możliwa jest w przypadku konkretnych typów wózków i obejmuje standardowe modele wózków ręcznych, aluminiowych, modele składane, wózki dziecięce, elektryczne oraz specjalne wózki inwalidzkie dla dorosłych. Wszystkie typy oznaczone są unikalnymi kodami NFZ symbolizującymi daną kategorię. Wysokość dofinansowania do wózka inwalidzkiego zależna jest od typu sprzętu i charakteru schorzenia, stanu zdrowia niepełnosprawnego i stopnia jego samodzielności.Zmiany w zakresie refundacji obejmują nowe typy sprzętu, skorygowaną klasyfikację i kategorie oraz zaktualizowano też przedziały kwotowe i określono nowe limity refundacji na wózki elektryczne dla dorosłych i dzieci.Kompleksowo uregulowano zasady refundacji wózków inwalidzkich, gdzie kategorie zostały szczegółowo opisane, a podział został dokonany zgodnie z typami wózków.  Limit dofinansowania do lekkiego wózka inwalidzkiego z NFZ wynosi obecnie 1700 zł w przypadku dzieci i dorosłych. Lekki wózek inwalidzki z aluminium osobom dorosłym przysługuje raz na 4 lata, a dzieciom – raz na 3 lata. Podniesiono limit finansowania na wózek elektryczny dla dorosłych i dla dzieci do 5000 zł. Wymagane jest także pisemne potwierdzenie trwałego ograniczenia samodzielnego poruszania się. Na zakup wózka z dofinansowaniem NFZ mogą liczyć wszystkie osoby objęte ubezpieczeniem społecznym.

file-pdf
Inne

Kody i limity NFZ do ortez i wózków inwalidzkich

1 Wyniki łącznie 1

Czas użytkowania

Możesz skrócić okres użytkowania jeśli:

 • jesteś dorosły/a i zmiany w Twoim stanie fizycznym spowodowały, że wózek przestał w pełni spełniać swoje funkcje, a możliwości jego regulacji zostały wyczerpane,

 • nie skończyłeś/aś 18 lat, a zmiany w Twoim stanie fizycznym w wyniku zabiegów chirurgicznych, w wyniku choroby, rehabilitacji lub rozwoju fizycznego spowodowały, że możliwości regulacji wózka inwalidzkiego wyczerpały się.

Dofinansowanie z Aktywnego Samorządu

Dofinansowanie z Aktywnego Samorządu

Najważniejszymi zmianami w Aktywnym Samorządzie na rok 2024 są:

 • brak wykluczenia osób w wieku emerytalnym lub nieaktywnych zawodowo (osoby aktywne będą dodatkowo punktowane),

 • zwiększenie kwot dofinansowań - PFRON 17600 zł, NFZ 5000 zł (dodatkowo, jeżeli będzie wymagane specjalne wyposażenie, kwota z PFRON zwiększa się do 27500 zł),

 • zwiększenie kwoty utrzymania sprawności technicznej do 3850 zł.

Podobnie jak w latach ubiegłych, premiowane jest:

 • złożenie wniosku w systemie internetowym SOW,

 • aktywność zawodowa,

 • konsultacja eksperta PFRON,

 • szybsze złożenie wniosku.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557-B2B,media,mobility_solutions,490e163_wingus
Progi dofinansowań (Aktywny Samorząd)

Maksymalne progi dofinansowań w Aktywnym Samorządzie w 2024 roku:

Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym dla osób z niepełnosprawnościami (do 16 roku życia) lub osób ze znaczną niepełnosprawnością i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym: 17.600 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 27.500 zł.

Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym dla osób z niepełnosprawnościami (do 16 roku życia) lub osób ze znaczną niepełnosprawnością: 3.850 zł, z czego na zakup jednego akumulatora nie więcej niż 1.100 zł.

Pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, dla osób z niepełnosprawnościami (do 16 roku życia) lub osób ze znaczną niepełnosprawnością lub z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania: 8.250 zł.


juvo

Masz pytania? Skontaktuj się bezpośrednio z naszymi przedstawicielami!

Małopolskie, Śląskie, Opolskie, Dolnośląskie i Łódzkie

Kamil Grącki, tel.: +48 661 995 933

Kujawsko-Pomorskie, Wielkopolskie, Pomorskie, Zachodniopomorskie i Lubuskie

Piotr Skrzyński, tel.: +48 605 050 255

Podlaskie, Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie i Mazowieckie

Wojciech Kozakiewicz, tel.: +48 724 904 906

Mazowieckie, Podkarpackie, Lubelskie i Świętokrzyskie

Wojciech Szelejak, tel.: +48 601 730 051Materiały wideo

Zobacz przykłady naszych wózków w praktyce:

Wingus - wózek elektryczny, który z dofinansowaniem możesz mieć nawet za darmo!

Terminy

Terminy składania wniosków

MOPSy, GOPSy oraz PCPRy określają terminy składania i rozpatrywania wniosków w ciągu danego roku oraz decydują o wysokości dofinansowania.

Warto śledzić informacje na lokalnych stronach MOPS i PCPR bądź skontaktować się osobiście z daną placówką, by wiedzieć jakie dokumenty oraz w jakim terminie należy je złożyć, by skorzystać z dofinansowań.

Od marca do końca sierpnia przyjmowane są wnioski o dofinansowanie z programu Aktywny Samorząd. Ze względu na dużą liczbę wniosków składanych na ostatni moment, proponujemy aby wnioski składać w najbliższym dogodnym dla Państwa terminie.

Wnioski o dofinansowanie z NFZ przyjmowane są cały rok.

Projekt bez tytułu (15)
Podsumowanie (Aktywny Samorząd)

Aktywny Samorząd w skrócie

1

PFRON

Aktywny Samorząd to program w ramach którego osoby z niepełnosprawnościami mogą ubiegać się o dofinansowanie na zakup sprzętu, w tym także protez. Wniosek należy złożyć za pośrednictwem MOPS, GOPS lub PCPR. Można także skorzystać z elektronicznej platformy SOW, co pozwala ubiegać się o środki bez wychodzenia z domu.

Program prowadzi Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.