Potwierdź swoją lokalizację

Potwierdź swoją lokalizację lub wybierz z listy krajów, aby skontaktować się z lokalnym sklepem Ottobock. Zadbamy o przekierowanie w przyszłości na wybraną stronę, abyś zawsze był we właściwym miejscu.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,mobility_1,complex,wingus

Dofinansowania do wózków inwalidzkich

Dowiedz się więcej o możliwościach dofinansowania jakie możesz otrzymać na wózek elektryczny lub manualny.

Dowiedz się więcej o możliwościach dofinansowania jakie możesz otrzymać na wózek elektryczny lub manualny.

Poszukujesz informacji dotyczącej dofinansowania do wózka inwalidzkiego?

Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje o możliwościach zdobycia środków na zakup wózka inwalidzkiego - manualnego lub elektrycznego.

Refundacja NFZ obejmuje zarówno podstawowe modele wózków ręcznych, modele składane, czy specjalne wózki inwalidzkie dla dorosłych, w tym także wózki elektryczne. 

Zmiany w dofinansowaniach do wózków inwalidzkich w 2023 r.

Zmiany w dofinansowaniach do wózków inwalidzkich w 2023 r.

Najważniejszymi zmianami w Aktywnym samorządzie na rok 2023 są:

  • brak wykluczenia osób w wieku emerytalnym lub nieaktywnych zawodowo (osoby aktywne będą dodatkowo punktowane),

  • zwiększenie kwot dofinansowań - PFRON 17600 zł, NFZ 5000 zł (dodatkowo, jeżeli będzie wymagane specjalne wyposażenie, kwota z PFRON zwiększa się do 27500 zł),

  • zwiększenie kwoty utrzymania sprawności technicznej do 3850 zł.

Podobnie jak w latach ubiegłych, premiowane jest:

  • złożenie wniosku w systemie internetowym SOW,

  • aktywność zawodowa,

  • konsultacja eksperta PFRON,

  • szybsze złożenie wniosku.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557-B2B,media,mobility_solutions,490e163_wingus
Maksymalne progi dofinansowań w 2023 roku:

Maksymalne progi dofinansowań w 2023 roku:

Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym dla osób z niepełnosprawnościami (do 16 roku życia) lub osób ze znaczną niepełnosprawnością i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym: 17.600 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 27.500 zł.

Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym dla osób z niepełnosprawnościami (do 16 roku życia) lub osób ze znaczną niepełnosprawnością: 3.850 zł, z czego na zakup jednego akumulatora nie więcej niż 1.100 zł.

Pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, dla osób z niepełnosprawnościami (do 16 roku życia) lub osób ze znaczną niepełnosprawnością lub z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania: 8.250 zł.


FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,mobility_1,wheelchairs,480f61_2_aa02_c_motus_cv
Skrócenie czasu użytkowania

Możesz skrócić okres użytkowania jeśli:

  • jesteś dorosły/a i zmiany w Twoim stanie fizycznym spowodowały, że wózek przestał w pełni spełniać swoje funkcje, a możliwości jego regulacji zostały wyczerpane,

  • nie skończyłeś/aś 18 lat, a zmiany w Twoim stanie fizycznym w wyniku zabiegów chirurgicznych, w wyniku choroby, rehabilitacji lub rozwoju fizycznego spowodowały, że możliwości regulacji wózka inwalidzkiego wyczerpały się.

Masz pytania? Skontaktuj się bezpośrednio z naszymi przedstawicielami!

Małopolskie, Śląskie, Opolskie, Dolnośląskie i Łódzkie

Kamil Grącki, tel.: +48 661 995 933

Kujawsko-Pomorskie, Wielkopolskie, Pomorskie, Zachodniopomorskie i Lubuskie

Piotr Skrzyński, tel.: +48 605 050 255

Podlaskie, Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie i Mazowieckie

Wojciech Kozakiewicz, tel.: +48 724 904 906

Mazowieckie, Podkarpackie, Lubelskie i Świętokrzyskie

Wojciech Szelejak, tel.: +48 601 730 051Materiały wideo

Zobacz przykłady naszych wózków w praktyce:

Wingus - wózek elektryczny, który z dofinansowaniem możesz mieć nawet za darmo!