Potwierdź swoją lokalizację

Potwierdź swoją lokalizację lub wybierz z listy krajów, aby skontaktować się z lokalnym sklepem Ottobock. Zadbamy o przekierowanie w przyszłości na wybraną stronę, abyś zawsze był we właściwym miejscu.

Od 1 stycznia 2024

Nowe limity i kody NFZ

Nowe limity NFZ
Nowe limity NFZ
Nowe limity NFZ
Nowe limity NFZ

Zmiany w limitach NFZ już od 1 stycznia 2024

Od 1 stycznia 2024 roku obowiązuje nowe rozporządzenie dotyczące limitów
refundacji protez kończyn dolnych i górnych, ortez, gorsetów i obuwia ortopedycznego oraz wózków inwalidzkich. Oprócz samej wysokości refundacji, wprowadzone zostały pewne pojęcia, które chcielibyśmy Państwu objaśnić, by prawidłowo interpretować nowe
przepisy.

Modyfikacje limitów na wyroby protetyczne, ortotyczne oraz wózki inwalidzkie mają na celu poszerzenie pacjentom dostępności do tych wyrobów - obejmując nowe pozycje i dostosowując limity do rzeczywistości rynkowej. Propozycje te wynikają z potrzeb zgłaszanych przez pacjentów, lekarzy i organizacje pacjenckie, a ich celem jest zwiększenie dostępności do tych wyrobów medycznych oraz precyzyjne określenie obowiązujących przepisów, eliminując tym samym ewentualne problemy interpretacyjne.

Zaproponowane zmiany obejmują rewizję limitów i opisów dotyczących protez kończyn, ortez, gorsetów oraz obuwia ortopedycznego na zamówienie. Zmiany te wynikają z postępu technologicznego oraz konieczności uwzględnienia cen wyrobów medycznych. Limity zostały określone na podstawie danych rynkowych oraz możliwości uzyskania dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będącego źródłem dofinansowania dla osób z niepełnosprawnością.Zmiany w limitach NFZ już od 1 stycznia 2024

Ważna informacja

Okres użytkowania wyrobu medycznego może ulec skróceniu:*

1) u osób dorosłych w przypadkach zmian w stanie fizycznym powodujących konieczność skrócenia okresu użytkowania wyrobu medycznego, a możliwości regulacji tego wyrobu zostały wyczerpane,


2) u dzieci do 18. roku życia, gdy możliwości regulacji wyrobu zostały wyczerpane, a wystąpiły zmiany w stanie fizycznym w wyniku:
a) zabiegów chirurgicznych lub jednostek chorobowych powodujących konieczność skrócenia okresu użytkowania wyrobu medycznego,
b) rehabilitacji,
c) rozwoju fizycznego – przy czym wniosek o skrócenie okresu użytkowania wyrobu medycznego wystawiony przez osobę uprawnioną do wystawienia zlecenia, musi zawierać szczegółowe uzasadnienie medyczne zgodne z kryteriami przyznawania tego wyrobu.


* Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2023 r. Poz. 2461).

Inne

Limity i kody NFZ - Ortotyka i Wózki inwalidzkie

Inne

Wykaz kodow i limitow NFZ PROTETYKA

2 Wyniki łącznie 2