Potwierdź swoją lokalizację

Potwierdź swoją lokalizację lub wybierz z listy krajów, aby skontaktować się z lokalnym sklepem Ottobock. Zadbamy o przekierowanie w przyszłości na wybraną stronę, abyś zawsze był we właściwym miejscu.

Ottobock Ambassador Shaholly frames her face with her custom-made bebionic hand
Ottobock Ambassador Shaholly frames her face with her custom-made bebionic hand
Ottobock Ambassador Shaholly frames her face with her custom-made bebionic hand
Život s ramennou amputáciou

Rehabilitácia po ramennej amputácii

Rana na kýpti sa najprv musí dobre zahojiť. Len čo sa proces hojenia po niekoľkých týždňoch skončí, začne sa rehabilitácia. Zvyčajne trvá až pol roka.

Rana na kýpti sa najprv musí dobre zahojiť. Len čo sa proces hojenia po niekoľkých týždňoch skončí, začne sa rehabilitácia. Zvyčajne trvá až pol roka.

Zhrnutie

Rehabilitácia po ramennej amputácii

Rana na kýpti sa najprv musí dobre zahojiť. Len čo sa proces hojenia po niekoľkých týždňoch skončí, začne sa rehabilitácia. Zvyčajne trvá až pol roka.

Podľa toho, ako rýchlo sa po operácii budete zotavovať, váš ošetrujúci tím rozhodne, kedy budete môcť začať s intenzívnou rehabilitáciou. Počas nej sa budete pripravovať na nosenie protézy. Cieľom rehabilitácie je poskytnúť vám čo najväčšiu mobilitu a nezávislosť, aby ste sa mohli čo najskôr vrátiť k svojmu bežnému životu a žiť ho podľa možnosti čo najlepšie. Úspešnosť rehabilitácie však bude závisieť predovšetkým od toho, ako budete spolupracovať. Veľmi dôležitá pritom bude aj vaša motivácia a sebadôvera.

Myotest

Myotest a tréning s myo-protézou

Once you’ve chosen a device, your prosthetist will start working on one of the most important parts of your prosthetic arm: the socket that connects the device to your residual limb. 

Your socket will be carefully customized just for you, using detailed measurements and models of your residual limb. This helps ensure your prosthetic will be comfortable, easy to move, and stay securely connected to your arm. 

The customization process may require a couple of visits to your prosthetist’s office. But once it’s finished, your prosthetic should feel like you can easily wear it all day long.

Moderné ramenné protézy dokážu uchopiť akýkoľvek predmet. Impulzy "Objednávky" na vykonávanie týchto pohybov sa do protézy dostávajú zo svalov na kýpti. Protéza sa ovláda myoelektricky, teda napínaním svalu. Keď na kýpti napnete určitý sval, ruka sa napríklad otvorí.

Aby vám bolo možné urobiť takúto protézu presne na mieru, najskôr musíte podstúpiť takzvaný myotest. Je totiž potrebné zmerať silu impulzov vychádzajúcich z jednotlivých svalov na vašom kýpti, aby sa dalo zistiť, či túto protézu budete vedieť ovládať. Na základe tohto testu a z následného myotréningu zistíme rozsah vašich schopností a spolu určíme typ protézy, ktorá bude pre vás najvhodnejšia. Bez toho protézu nemôžeme zhotoviť.

An amputee discusses residual limb strengthening techniques with Ottobock professionals
Cvičenie s protézou

Zaobchádzanie s protézou

Once your prosthesis is complete and ready to wear, your prosthetist will show you how to start using it. This training will usually focus on mastering basic movements, key grips, and everyday tasks you need to know how to manage. 

Once you’re home, though, the real learning process starts.

Nasadzovanie a snímanie protézy

V závislosti od typu vašej protézy a daností vášho kýpťa, existuje viac spôsobov, ako si ju nasadzovať a snímať. To závisí aj od toho, či máte protézu iba na jednej alebo na oboch končatinách. Počas nácviku používania protézy vám terapeut ukáže, ktorá metóda je pre vás najlepšia.

Pred nasadením protézy si môžete pokožku v oblasti elektród mierne navlhčiť. Tým sa zníži odpor kože a zlepší sa vodivosť medzi svalmi, resp. pokožkou a elektródami, ktoré sú v kýpťovom lôžku. Ak je koža suchá, chvíľu potrvá, kým sa vytvorí dobrý kontakt a protézu budete môcť optimálne ovládať.

An Ottobock professional assists an amputee with skill-building techniques with a custom bionic hand

Starostlivosť a čistenie

Once you’ve confidently mastered basic movements and simple tasks, you’ll be ready for more complex movements and activities. Take the same smart approach: practice every single day, but always give yourself breaks to rest and reset between tries.

Here are a few good activities that can help you practice combining a few simple skills: 

  • Folding towels or laundry

  • Getting dressed or undressed

  • Opening bottles, jars, or other containers

  • Using a knife and fork

When you first try out these more complicated activities, keep in mind that losing a hand or arm will also affect your balance and coordination. Your prosthetic arm won’t give you the same instinctive feedback about where it is, what it’s doing, and where it may guide the rest of your body. Practicing hand-eye coordination with your device is an important part of learning how to use it safely and successfully.  

As you develop your skills, talk to your prosthetist about ways you can train yourself to “feel” what your prosthetic is doing as you use it.

O vašu protézu sa treba starať a čistiť ju každý deň. Zvyšky potu a čiastočky kože odstraňujte tak, že vnútro lôžka vytriete vlhkou handričkou. Podľa pokynov týkajúcich sa starostlivosti čistite aj protézovú rukavicu a skontrolujte, či nie je natrhnutá alebo roztrhnutá. Ak je natrhnutá alebo roztrhnutá, bude sa musieť vymeniť. Ak nosíte kýpťový návlek, starajte sa oň každý deň podľa návodu na používanie.

A prosthetic user grasps a banana with their human hand and peels it with their custom-made Ottobock Michelangelo hand

Nácvik ovládania protézy a opakované cvičenia s ňou

The skills you need for these steps will be different depending on: 

  • The type of prosthetic you choose

  • The shape and size of your residual limb

  • Whether you’ve lost one or both upper limbs

Your prosthetist will give you detailed training on the best way for you to put on or take off your device(s). Make sure you feel comfortable and confident with these steps before you head home with your prosthetic!

If you decide to use a myoelectric device, make sure you slightly moisten the skin of your residual limb where it comes in contact with the electrodes in your socket. This will make it easier for nerve signals to travel from your muscles to the motors that power your device. If your skin is dry when you put on your prosthetic, it may take a moment before you have full control again.

V závislosti od zloženia vašej protézy sa teraz naučíte otvárať a zatvárať ruku, otáčať ju dnu aj von a tiež zohýbať a narovnávať lakeť. Okrem toho si nacvičíte prepínanie medzi rôznymi komponentmi.

Ďalším krokom bude opakované nacvičovanie jednotlivých pohybových sekvencií. Vďaka tomu, že tieto procesy sú maximálne zautomatizované, nemusíte pri každom pohybe myslieť na ovládanie protézy, ale zároveň pritom budete vytrvalejšie napínať svaly.

Na cvičenie sú vhodné, napríklad kolky alebo rôzne Plug-in hry na trénovanie jemnej motoriky a koordinácie. To si vyžaduje cielený nácvik otáčania a uchopovania predmetov protézovou rukou.

A prosthetic glove touches the tip of the finger of an Ottobock bebionic hand

Každodenný tréning

Just like your natural hand, your prosthetic arm works hard every day – so it needs the same kind of consistent daily cleaning.  

A few important things to remember:

  • Regularly wipe the inner socket with a damp cloth to remove any remaining perspiration and skin particles. 

  • If you use a prosthetic glove, regularly clean it according to the care instructions and check it for cracks. If you find any, the glove may need to be replaced. 

  • If you wear a liner, clean it daily according to the instructions for use.

Po kontrolnom tréningu a opakovaných cvičeniach budete dobre pripravení na zložitejšie pohybové sekvencie. Každodenný tréning bude prispôsobený vašim osobným potrebám. Cvičenia sa vyberú podľa toho, čo bude pre vás dôležité v bežnom živote a v práci.

Začínať budete jednoduchými činnosťami, ako je napríklad skladanie uteráka a potom postupne prejdete až ku kompletnej príprave jedla. Cvičenia budú zahŕňať aj obliekanie a vyzliekanie, otváranie fľaše a nalievanie nápoja alebo dokonca manipuláciu s kancelárskou technikou na vašom pracovisku. Veľkým krokom k samostatnosti bude aj to, keď budete môcť znova bez pomoci jesť príborom. Budete prekvapení, ako veľmi vám bude vaša protéza pri všetkom nápomocná.

An Ottobock professional discusses prosthetic cleaning and care techniques
Ďalšie liečebné opatrenia

Nácvik rovnováhy a koordinácie

Keďže amputácia veľmi silno ovplyvňuje rovnováhu, odporúčame vám nácvik rovnováhy a koordinácie. V prípade koordinácie je veľmi dôležité, nacvičiť si koordináciu očí s protézou ruky, pretože odteraz budete ovládať pohyby ruky očami, aby ste vykompenzovali jej nedostatočnú citlivosť po amputácii.

Poradenstvo ohľadom pomôcok

Ak máte so svojou novou protézou pri určitých činnostiach počas rehabilitácie ťažkosti, môžete si v prípade potreby vyskúšať rôzne pomôcky. Váš terapeut dokáže posúdiť, či to má pre vás zmysel.

Pri všetkých pomôckach však takisto, ako vo všetkom, platí, že „menej je niekedy viac“, pretože čím menej pomôcok budete potrebovať, tým samostatnejší budete. Ak doma používate veľa pomôcok, bez nich si mimo svojho domáceho prostredia zrejme neporadíte. V oblasti obojstranných amputácií alebo vysokých úrovní amputácií sú však takéto pomôcky často nevyhnutné.

Voľno-časové aktivity a šport

Vďaka protéze sa vám v rámci voľno-časových aktivít otvoria nové perspektívy. Využite ich, pretože fyzická aktivita bude pre vašu fyzickú kondíciu vždy veľmi užitočná! Spýtajte sa na to svojho terapeuta!