Život s ramennou amputáciou

Rehabilitácia po ramennej amputácii

Rana na kýpti sa najprv musí dobre zahojiť. Len čo sa proces hojenia po niekoľkých týždňoch skončí, začne sa rehabilitácia. Zvyčajne trvá až pol roka.

Zhrnutie

Rehabilitácia po ramennej amputácii

Rana na kýpti sa najprv musí dobre zahojiť. Len čo sa proces hojenia po niekoľkých týždňoch skončí, začne sa rehabilitácia. Zvyčajne trvá až pol roka.

Podľa toho, ako rýchlo sa po operácii budete zotavovať, váš ošetrujúci tím rozhodne, kedy budete môcť začať s intenzívnou rehabilitáciou. Počas nej sa budete pripravovať na nosenie protézy. Cieľom rehabilitácie je poskytnúť vám čo najväčšiu mobilitu a nezávislosť, aby ste sa mohli čo najskôr vrátiť k svojmu bežnému životu a žiť ho podľa možnosti čo najlepšie. Úspešnosť rehabilitácie však bude závisieť predovšetkým od toho, ako budete spolupracovať. Veľmi dôležitá pritom bude aj vaša motivácia a sebadôvera.

Myotest

Myotest a tréning s myo-protézou

Moderné ramenné protézy dokážu uchopiť akýkoľvek predmet. Impulzy "Objednávky" na vykonávanie týchto pohybov sa do protézy dostávajú zo svalov na kýpti. Protéza sa ovláda myoelektricky, teda napínaním svalu. Keď na kýpti napnete určitý sval, ruka sa napríklad otvorí.

Aby vám bolo možné urobiť takúto protézu presne na mieru, najskôr musíte podstúpiť takzvaný myotest. Je totiž potrebné zmerať silu impulzov vychádzajúcich z jednotlivých svalov na vašom kýpti, aby sa dalo zistiť, či túto protézu budete vedieť ovládať. Na základe tohto testu a z následného myotréningu zistíme rozsah vašich schopností a spolu určíme typ protézy, ktorá bude pre vás najvhodnejšia. Bez toho protézu nemôžeme zhotoviť.

Cvičenie s protézou

Zaobchádzanie s protézou

Nasadzovanie a snímanie protézy

V závislosti od typu vašej protézy a daností vášho kýpťa, existuje viac spôsobov, ako si ju nasadzovať a snímať. To závisí aj od toho, či máte protézu iba na jednej alebo na oboch končatinách. Počas nácviku používania protézy vám terapeut ukáže, ktorá metóda je pre vás najlepšia.

Pred nasadením protézy si môžete pokožku v oblasti elektród mierne navlhčiť. Tým sa zníži odpor kože a zlepší sa vodivosť medzi svalmi, resp. pokožkou a elektródami, ktoré sú v kýpťovom lôžku. Ak je koža suchá, chvíľu potrvá, kým sa vytvorí dobrý kontakt a protézu budete môcť optimálne ovládať.

Starostlivosť a čistenie

O vašu protézu sa treba starať a čistiť ju každý deň. Zvyšky potu a čiastočky kože odstraňujte tak, že vnútro lôžka vytriete vlhkou handričkou. Podľa pokynov týkajúcich sa starostlivosti čistite aj protézovú rukavicu a skontrolujte, či nie je natrhnutá alebo roztrhnutá. Ak je natrhnutá alebo roztrhnutá, bude sa musieť vymeniť. Ak nosíte kýpťový návlek, starajte sa oň každý deň podľa návodu na používanie.

Nácvik ovládania protézy a opakované cvičenia s ňou

V závislosti od zloženia vašej protézy sa teraz naučíte otvárať a zatvárať ruku, otáčať ju dnu aj von a tiež zohýbať a narovnávať lakeť. Okrem toho si nacvičíte prepínanie medzi rôznymi komponentmi.

Ďalším krokom bude opakované nacvičovanie jednotlivých pohybových sekvencií. Vďaka tomu, že tieto procesy sú maximálne zautomatizované, nemusíte pri každom pohybe myslieť na ovládanie protézy, ale zároveň pritom budete vytrvalejšie napínať svaly.

Na cvičenie sú vhodné, napríklad kolky alebo rôzne Plug-in hry na trénovanie jemnej motoriky a koordinácie. To si vyžaduje cielený nácvik otáčania a uchopovania predmetov protézovou rukou.

Každodenný tréning

Po kontrolnom tréningu a opakovaných cvičeniach budete dobre pripravení na zložitejšie pohybové sekvencie. Každodenný tréning bude prispôsobený vašim osobným potrebám. Cvičenia sa vyberú podľa toho, čo bude pre vás dôležité v bežnom živote a v práci.

Začínať budete jednoduchými činnosťami, ako je napríklad skladanie uteráka a potom postupne prejdete až ku kompletnej príprave jedla. Cvičenia budú zahŕňať aj obliekanie a vyzliekanie, otváranie fľaše a nalievanie nápoja alebo dokonca manipuláciu s kancelárskou technikou na vašom pracovisku. Veľkým krokom k samostatnosti bude aj to, keď budete môcť znova bez pomoci jesť príborom. Budete prekvapení, ako veľmi vám bude vaša protéza pri všetkom nápomocná.

Ďalšie liečebné opatrenia

Nácvik rovnováhy a koordinácie

Keďže amputácia veľmi silno ovplyvňuje rovnováhu, odporúčame vám nácvik rovnováhy a koordinácie. V prípade koordinácie je veľmi dôležité, nacvičiť si koordináciu očí s protézou ruky, pretože odteraz budete ovládať pohyby ruky očami, aby ste vykompenzovali jej nedostatočnú citlivosť po amputácii.

Poradenstvo ohľadom pomôcok

Ak máte so svojou novou protézou pri určitých činnostiach počas rehabilitácie ťažkosti, môžete si v prípade potreby vyskúšať rôzne pomôcky. Váš terapeut dokáže posúdiť, či to má pre vás zmysel.

Pri všetkých pomôckach však takisto, ako vo všetkom, platí, že „menej je niekedy viac“, pretože čím menej pomôcok budete potrebovať, tým samostatnejší budete. Ak doma používate veľa pomôcok, bez nich si mimo svojho domáceho prostredia zrejme neporadíte. V oblasti obojstranných amputácií alebo vysokých úrovní amputácií sú však takéto pomôcky často nevyhnutné.

Voľno-časové aktivity a šport

Vďaka protéze sa vám v rámci voľno-časových aktivít otvoria nové perspektívy. Využite ich, pretože fyzická aktivita bude pre vašu fyzickú kondíciu vždy veľmi užitočná! Spýtajte sa na to svojho terapeuta!