Potvrďte vašu polohu

Potvrďte vašu polohu alebo ju vyberte zo zoznamu krajín, aby ste mohli kontaktovať váš miestny trh Ottobock. Postaráme sa o to, aby ste boli v budúcnosti presmerovaní na vami zvolenú stránku, aby ste sa vždy dostali na správne miesto.

Imprint

Vlastník stránky

Otto Bock Slovakia s.r.o.
Röntgenová 26
851 01 Bratislava
Slovenská republika

  • IČO: 36 800 694

  • DIČ: 2022409796

  • IČ DPH: SK2022409796

Konateľ spoločnosti:

Bc. Vladan Princ

Kontakt

Infolinka: +421 915 090 060
E-mail: info@ottobock.sk

Bankové spojenie

Tatra Banka
Číslo účtu: 2620030680/1100
IBAN: SK95 1100 0000 0026 2003 0680
BIC (SWIFT): TATRSKBX

Zodpovedný redaktor

Ľudovít Balco
Marketingové oddelenie

Koncept, design and technická implementácia

DCBI s.r.o.
https://www.sharkani.com

Yodea s.r.o.
https://www.yodea.sk

Technical support

SYCOR GmbH
Heinrich-von-Stephan-Str. 1-5
37073 Göttingen, Germany
Telephone: +49 551 490-0
Telefax: +49 551 490-2000
Website: www.sycor.de
E-mail: info@sycor.de

Autorské práva a ochranné známky tretích strán

Všetky nasledujúce ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov, ako je uvedené nižšie

Apple Inc.
Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a ďalších krajinách. App Store je značka služby spoločnosti Apple Inc. registrovaná v USA a ďalších krajinách

Google LLC
Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC