Všeobecné podmienky

Otto Bock Slovakia s.r.o. vlastní a prevádzkuje túto webovú stránku.

Všetky informácie uvedené na tejto stránke boli pripravené s čo najväčšou precíznosťou. Nepreberáme však záruku za správnosť, úplnosť a aktuálnosť uvádzaných informácií.

Pokiaľ úvádzame odkazy na webové stránky tretích strán, dištancujeme sa od obsahu na nich. Tieto stránky nie sú pod našou správou a ich obsah preto nevieme ovplyvniť. Naše odkazy slúžia len ako pomôcka na získanie daľších informácií.