Potvrďte vašu polohu

Potvrďte vašu polohu alebo ju vyberte zo zoznamu krajín, aby ste mohli kontaktovať váš miestny trh Ottobock. Postaráme sa o to, aby ste boli v budúcnosti presmerovaní na vami zvolenú stránku, aby ste sa vždy dostali na správne miesto.

An amputee with a prosthetic leg faces a group of prosthetic users
An amputee with a prosthetic leg faces a group of prosthetic users
An amputee with a prosthetic leg faces a group of prosthetic users
Amputácia dolných končatín

Pred amputáciou

Zistite, čo sa stane pred plánovanou amputáciou a ako sa môžete pripraviť.

Zistite, čo sa stane pred plánovanou amputáciou a ako sa môžete pripraviť.

Úrovne amputácie

Stanovenie adekvátnej úrovne amputácie

Pojem úroveň amputácie opisuje miesto, kde je časť tela amputovaná. Stanovuje ho lekár pred operáciou a vychádza z dôvodu amputácie.


Ak je operácia plánovaná, váš odborník na ortopedickú protetiku môže byť zahrnutý do konzultácií vopred. Profesionál v oblasti ortopedickej protetiky môže poskytnúť rady týkajúce sa najvhodnejšej úrovne amputácie pre následné nasadenie protézy.


Úroveň amputácie je totiž jedným z faktorov pri určovaní správnej protézy. Stanovuje, ktoré časti a kĺby vašej nohy musia byť nahradené protézou.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,mobility_after_amputation