Ottobock India
Amputácia dolných končatín

Pred amputáciou

Zistite, čo sa stane pred plánovanou amputáciou a ako sa môžete pripraviť.

Úrovne amputácie

Stanovenie adekvátnej úrovne amputácie

Pojem úroveň amputácie opisuje miesto, kde je časť tela amputovaná. Stanovuje ho lekár pred operáciou a vychádza z dôvodu amputácie.


Ak je operácia plánovaná, váš odborník na ortopedickú protetiku môže byť zahrnutý do konzultácií vopred. Profesionál v oblasti ortopedickej protetiky môže poskytnúť rady týkajúce sa najvhodnejšej úrovne amputácie pre následné nasadenie protézy.


Úroveň amputácie je totiž jedným z faktorov pri určovaní správnej protézy. Stanovuje, ktoré časti a kĺby vašej nohy musia byť nahradené protézou.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,mobility_after_amputation
Amputácia chodidla

Amputácia chodidla

V oblasti chodidla je viac ako dvanásť rôznych úrovní amputácie. Pohybujú sa od amputácie prstov cez amputáciu strednej časti chodidla až po amputácie v oblasti priehlavku.


Túto amputáciu je možné vybaviť silikónovou protézou.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,infos_for_amputees
Amputácia pod kolenom

Amputácia pod kolenom

Pri transtibiálnej amputácii sa oddelia holenná a lýtková kosť.


Na protetickú zostavu je potrebné protetické chodidlo, adaptéry a spojovacie prvky k protetickému lôžku.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,infos_for_amputees
Amputácia v kolene

Amputácia v kolene

K exartikulácii kolena dochádza vtedy, keď je kolenný kĺb prerezaný, čím sa preruší dolná časť nohy. Celé stehno je zachované.


Na protetickú zostavu sú potrebné protetické chodidlo, kolenný kĺb, adaptéry a spojovacie prvky k protetickému lôžku.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,infos_for_amputees
Amputácia nad kolenom

Amputácia nad kolenom

Pri transfemorálnej amputácii sa oddelí femur (stehenná kosť).


Na protetickú zostavu sú potrebné protetické chodidlo, kolenný kĺb, adaptéry a spojovacie prvky k protetickému lôžku.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,infos_for_amputees
Amputácia celej nohy

Amputácia v bedrovom kĺbe

Pri exartikulácii bedrového kĺbu sa amputácia vykonáva v oblasti bedrového kĺbu. Pri tejto amputácii budete neskôr panvou ovládať protézu.


Na protetickú zostavu sú potrebné protetické chodidlo, kolenný kĺb, bedrový kĺb, adaptéry a spojovacie prvky k uchyteniu protézy.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,infos_for_amputees
Kontakt

Ako Vám môžeme pomôcť?