Potvrďte vašu polohu

Potvrďte vašu polohu alebo ju vyberte zo zoznamu krajín, aby ste mohli kontaktovať váš miestny trh Ottobock. Postaráme sa o to, aby ste boli v budúcnosti presmerovaní na vami zvolenú stránku, aby ste sa vždy dostali na správne miesto.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,ifab_1,ifab_images
FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,ifab_1,ifab_images
FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,ifab_1,ifab_images
iFab

iFab Solutions

Spoločnosť Ottobock, ktorá má vyše 100 rokov skúseností v oblasti ortopedickej techniky, vyvinula inteligentné počítačom riadené technológie, ktoré môžete použiť na implementáciu pri zhotovovaní vybavenia - čisto, efektívne a so zameraním na budúcnosť.

Spoločnosť Ottobock, ktorá má vyše 100 rokov skúseností v oblasti ortopedickej techniky, vyvinula inteligentné počítačom riadené technológie, ktoré môžete použiť na implementáciu pri zhotovovaní vybavenia - čisto, efektívne a so zameraním na budúcnosť.

Zhrnutie

Inteligentné riešenia. Pre vaše procesy.

Spoločnosť Ottobock s vyše 100-ročnými skúsenosťami v oblasti ortopedickej techniky vyvinula inteligentné počítačom podporované technológie, ktoré môžete použiť na implementáciu vášho vybavenia čisto, efektívne a so zameraním na budúcnosť.

Naše digitálne procesné riešenia sú optimálne prispôsobené špecifickým parametrom a požiadavkám príslušnej pomôcky a umožňujú vám najvyššiu mieru prispôsobenia a individuality. Okrem toho pre každé procesné riešenie máme k dispozícii rôzne možnosti objednávania a lehoty dodania modelov.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,ifab_1,ifab_images

TF Dizajn

3D Dizajn

Five people with limb loss and limb difference happily sit on a couch together in front of a white brick wall.

iFab EasyScan

iFab EasyScan umožňuje ľahšie spustenie digitalizácie pracovných postupov v oblasti ortopedickej techniky.

iFab EasyScan umožňuje ľahšie spustenie digitalizácie pracovných postupov v oblasti ortopedickej techniky.

3 výsledkov z celkovo 3

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,ifab_1,ifab_images

iFab služby

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,ifab_1,ifab_images

iFab Produktion

2 výsledkov z celkovo 2