Potvrďte vašu polohu

Potvrďte vašu polohu alebo ju vyberte zo zoznamu krajín, aby ste mohli kontaktovať váš miestny trh Ottobock. Postaráme sa o to, aby ste boli v budúcnosti presmerovaní na vami zvolenú stránku, aby ste sa vždy dostali na správne miesto.

A child with a sports prosthesis plays football in a garden
A child with a sports prosthesis plays football in a garden
A child with a sports prosthesis plays football in a garden
Ktorý šport je pre mňa vhodný?

Šport pre deti so zdravotným postihnutím

Šport môže byť silným impulzom pre fyzický aj duševný vývoj. Radosť z pohybu, ktorú možno zažiť len pri športe, býva obyčajne trvalá.

Šport môže byť silným impulzom pre fyzický aj duševný vývoj. Radosť z pohybu, ktorú možno zažiť len pri športe, býva obyčajne trvalá.

Zhrnutie

Najdôležitejšie je získať pohybové skúsenosti už v detstve. Pri športe s rovesníkmi, s ktorými je zábava... Vtedy sa posilňuje pocit spolupatričnosti aj sebadôvery. No šport dáva možnosť dobrého vývoja aj deťom, ktoré sú introvertné a radšej sa hrajú osamote. Či už v individuálnych alebo tímových športoch, nácvik motoriky podporuje rovnako fyzický aj duševný rozvoj. Rodičia by preto mali dôkladne zvážiť, či by nebolo dobré vynaložiť isté úsilie na to, aby deti so zdravotným postihnutím posmeľovali v ich snažení o normálny život a pohovoriť si o výhodách a nevýhodách športu s odborníkmi a terapeutmi.

Aké schopnosti má dieťa? Aký šport ho baví? Kde možno nájsť nejaké špeciálne ponuky na to, ako byť aktívny? Športoví vedci za najlepší čas na nácvik motoriky považujú vek do dvanásť rokov. Ale ani potom nie je neskoro na radosť z pohybu, ktorá vám vydrží na celý život.

Pomôžte nájsť svojmu dieťaťu vhodný športový program v krúžku alebo pri propagácii športu v rámci každodenného školského života, ktorý podporuje motoriku a duševný rozvoj.

Škola

Škola ako svet športu pre deti so zdravotným postihnutím

Vzdelávanie detí a mládeže so zdravotným znevýhodnením prostredníctvom pohybu, hier a športu by sa malo realizovať v rámci každodennej školskej praxe. Pri individuálnej a kolektívnej podpore je potrebné brať do úvahy rôzne požiadavky detí s ohľadom na ich postihnutie. Školy by mali zabezpečiť, aby športové zariadenia boli vhodné aj pre deti so zdravotným postihnutím a aby boli vybavené športovými potrebami. Rodičia môžu s prípadnou podporou športových klubov oboznamovať školy o dôležitosti pohybu, hier a športu pre osobnostný rozvoj detí. Deti so zdravotným znevýhodnením by sa mali zúčastňovať bežných hodín telesnej výchovy, ako aj školských športových súťaží a športových festivalov. Ak to tak nie je, rodičia by sa mali aktivizovať a prostredníctvom športového klubu a školského úradu upozorniť na relevantnosť inkluzívneho školského programu.

Two young athletes, one a prosthetic-user, on an outdoor track field
Klub

Klubový šport pre deti so zdravotným postihnutím

Možnosti miestnych športových klubov by sa mali využívať na mimoškolské športové aktivity pre deti so zdravotným postihnutím v blízkosti ich domova. Mnohé športové organizácie už ponúkajú športové programy a podujatia, ktorých sa môžu zúčastňovať postihnuté deti aj deti bez postihnutia. Pretože téma sociálnej inklúzie sa čoraz viac preberá aj v športových kluboch. A hoci kluby neponúkajú nijaké inkluzívne športové programy, možno by bolo žiaduce porozprávať sa o integrácii detí so zdravotným postihnutím priamo s trénerom alebo vedúcim klubu.

A young athlete with a prosthetic leg runs on an outdoor track
Vybavenie

Vybavenie vhodné pre deti a mládež so zdravotným postihnutím

Vďaka veľkému výberu kvalitných pomôcok sa snažíme deťom so zdravotným postihnutím poskytovať takú starostlivosť, ktorá je pre ich štádium vývoja najlepšia. Oboznámte sa s rôznymi pomôckami pre deti! Podporujú pohyblivosť a motoriku, teda správne a stabilné držanie tela, stavanie sa na nohy v správnom čase a fyziologickú chôdzu. Vaše dieťa získa pocit voľnosti a väčšiu samostatnosť aj sebaistotu, a to pri bežných činnostiach, aj vo voľnom čase.

Deti s protetickým vybavením, ktoré chcú aj intenzívnejšie trénovať, získajú mnoho aj vďaka našej špeciálnej kombinácii bežnej protézy so športovou protézou. Skladá sa zo športového kolenného kĺbu pre deti a z dynamickej športovej protézy chodidla Runner junior, vďaka ktorej sa najmä aktívnym deťom otvára nová perspektíva športovej budúcnosti.

Two young athletes sit on an outdoor racing track with water bottles

Športové komponenty

Či už ste v športe začiatočník, amatérsky atlét alebo zlatý medailista z paralympijských hier, s našimi výrobkami zo športovej línie môžete byť rýchlejší, šťastnejší a energickejší.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,sportsline