Choroby a symptómy

Pretrhnutie krížového väzu

Pretrhnutie krížového väzu býva veľmi častým zranením pri športe. Tu sa dozviete viac o príčinách a možnostiach liečby pretrhnutia krížového väzu.

Find orthopedic center nearbyOrtézy na nohy a kolená
Zhrnutie

Príčiny, symptómy a liečba

Kolenné kĺby sú pre pohyb a lokomóciu kľúčové. Bez nich nie je možné doslova nič. Nielen v bežnom živote, ale aj takmer v každom pohybovom a kontaktnom športe majú kolená mimoriadny význam.

Svaly a väzy aktívne podporujú kĺby v ich úlohe – v oblasti kolena sú to predovšetkým krížové väzy. Pretrhnutie krížového väzu znemožňuje jeho fungovanie a môže viesť k množstvu veľmi nepríjemných symptómov. Tu sa dozviete viac o príčinách a možnostiach liečby pretrhnutia krížového väzu.

Órtesis y correajes de Ottobock (1)

Find orthopedic center nearbySolutions
Čo je to?

Čo je to krížny väz kolena?

Stehno (femur) s predkolením (holennou kosťou) spájajú štyri väzy. Medzi ne patria dva kolaterálne väzy, ktoré stabilizujú kolenný kĺb na vnútornej a vonkajšej strane, ako aj zadné a predné skrížené väzy, ktoré sa nachádzajú vo vnútri kolena. Posledné menované prebiehajú krížom a šikmo cez dutinu kolenného kĺbu. Tejto okolnosti vďačia za svoj názov.

Akú funkciu majú krížne väzy kolena?

Krížne väzy kolena slúžia ako centrálne stabilizátory. Centrujú kĺbové povrchy v kolennom kĺbe a koleno udržiavajú v potrebnej polohe v období kľudu aj pri pôsobení sily a záťaže. Krížne väzy koleno podopierajú a ohýbajú ho, pretože sú v tomto okamihu napnuté. Túto časť extenzie (natiahnutia) preberajú kolaterálne (bočné) väzy a v tomto okamihu sú napnuté. Takto väzy usmerňujú pohyb a zároveň ho obmedzujú vo fyziologicky prirodzenom rozsahu. Koleno chránia pred vybočením a stabilizujú ho aj vtedy, keď okolité svaly ešte nie sú napnuté. Táto prirodzená „pasívna ochrana“ je možná, pretože väzy sú v porovnaní so svalmi relatívne nepružné, a preto stále poskytujú určitú stabilitu.
Predný skrížený väz bráni posunu stehennej kosti cez holennú kosť dopredu. Zadný skrížený väz bráni posunutiu holennej kosti pod stehennú kosť dozadu.

Ruptur des vorderen Kreuzbandes
Ruptur des hinteren Kreuzbandes
Ruptur des Seitenbandes

Čo je krížny väz kolena?

Pretrhnutie krížneho väzu v kolene – tiež známe ako pretrhnutie skríženého väzu – je úplné pretrhnutie jedného alebo oboch krížnych väzov. Ak dôjde k neúplnému natrhnutiu, hovoríme o pretrhnutí skríženého väzu, resp. o čiastočnej ruptúre. Vo väčšine prípadov býva postihnutý predný skrížený väz v kolennom kĺbe, pretože pri mnohých typických nehodách je viac zaťažovaný. Zadný skrížený väz sa roztrhne len asi v desiatich percentách prípadov.

Roztrhnutý predný skrížený väz už nedokáže zabrániť tomu, aby sa stehenná kosť neposunula cez holennú kosť dopredu. Zadný skrížený väz nedokáže zabrániť tomu, aby sa holenná kosť neposunula pod stehennú kosť dozadu. Ak sú vnútorné a vonkajšie kolaterálne väzy v kolene neporušené, aspoň naďalej zabezpečujú určitý stupeň laterálnej stability v kĺbe.

Štatisticky povedané, v Nemecku sa krížový väz roztrhne každých päť až šesť minút. To je približne 100 000 prípadov za rok. 80 percent takýchto úrazov sa stane pri športe.

Príčiny

Čo môže viesť k prasknutiu predného skríženého väzu?

Ak sú väzy vystavené nadmernému namáhaniu, v dôsledku svojej nízkej elasticity sa môžu rýchlo natiahnuť. Krížový väz sa vo všeobecnosti roztrhne vtedy, keď sa prekročí hranica jeho pevnosti. To sa môže stať v mnohých situáciách. Medzi najčastejšie príčiny patria dopravné nehody a úrazy pri kontaktných a pohybových druhoch športu. Zvýšené riziko zvyčajne predstavujú najmä tie druhy športu, pri ktorých dochádza k rýchlym zmenám smeru a rýchlosti pohybu. Predný skrížený väz sa môže pretrhnúť pri skrútení/podvrtnutí kolena (deformácia) a pri jeho pretiahnutí (hyperextenzia), napríklad v dôsledku pádu, kolízie alebo nárazu. Klasickou príčinou je silný náraz kolena o palubnú dosku v aute pri autonehode, príliš intenzívne súboje o loptu pri futbale, dopad na zem po výskoku a pády na lyžiach, pri ktorých sa neuvoľní viazanie a koleno sa v dôsledku silného pákového efektu skrúti. V tomto zozname by sa dalo pokračovať.

K natrhnutiu predného skríženého väzu kolena však môže dôjsť aj v iných bežných situáciách. Potknutie, výron, pád na schodoch, z rebríka alebo zo stoličky, pri renovácii domu alebo vešaní obrazu často stačí na prepätie skríženého väzu, čo môže viesť k jeho natrhnutiu alebo pretrhnutiu.

Symptómy

Aké sú symptómy pretrhnutia skríženého väzu?

Symptómy pretrhnutia skríženého väzu bývajú obyčajne celkom jednoznačné. Obvykle sú to bolesti, opuchy a modriny v oblasti kolenného kĺbu. Koleno sa už nedá celkom narovnať ani zohnúť. V mnohých prípadoch natrhnutie skríženého väzu nebolo rozpoznané okamžite, ale až pri opakovanom zaťažení, keď sa prejavilo neistou chôdzou a nestabilitou kolena – takzvaným kolísavým kolenom. Takýto kĺb sa môže vychýliť aj pri malom zaťažení. Označujeme to ako „fenomén ustupovania“ (vybočenie kolena).

Mnohí postihnutí hovoria, že v okamihu úrazu cítili a počuli jasné prasknutie, či puknutie. Okamžite nasledovali akútne a veľmi silné bolesti vo vnútri kolena. Jedným z bezprostredných symptómov môže byť aj pocit roztrhnutia alebo posunutia – trhnutia - v kolennom kĺbe. V takomto prípade koleno v priebehu niekoľkých hodín opuchne. Súčasne vznikajú neznesiteľné bolesti. Za to môže zvyšujúce sa natiahnutie kĺbového puzdra.

Akútne bolesti často po krátkom čase a období pokoja zmiznú, ale pri opakovanom zaťažení sa znovu vrátia. Obyčajne bývajú zranené aj cievy okolo kĺbu. Hneď na to vznikne modrina, ktorá tiež obmedzuje pohyb kĺbu.

Liečba

Ako sa dá liečiť natrhnutie krížového väzu?

Vhodná liečba je dôležitá na stabilizáciu kolena a prevenciu zvýšeného opotrebovania kĺbov, t. j. artrózy kolena. Na tom sa zhodujú odborníci. Zvýšené opotrebovanie priamo vyplýva z nadmerne voľného pohybu kolenného kĺbu po pretrhnutí krížového väzu. Názory odborníkov sa však líšia v tom, ako ho čo najlepšie liečiť.

Niektorí lekári sa domnievajú, že operácia je zo všeobecného hľadiska najlepšou voľbou. Ortopéd roztrhnutý krížny väz buď zošije, alebo ho nahradí transplantátom endogénnej šľachy zo stehna – takzvanou plastikou krížneho väzu.

Iní lekári, naopak, nepovažujú vždy operáciu za nevyhnutnú. Natrhnutie predného skríženého väzu možno v mnohých prípadoch podľa typu natrhnutia liečiť aj konzervatívne tak, že sa natrvalo zahojí. To sa deje napríklad v prípade, keď synoviálna membrána (akýsi naťahovací tubus, v ktorom prebiehajú krížové väzy) nie je úplne roztrhnutá a natrhnuté konce väzov sú stále v tesnom kontakte.

Okrem toho vďaka špeciálnemu tréningu svalovej sily dokáže v mnohých prípadoch kĺb stabilizovať do takej miery, že vydrží záťaž pri športe, práci aj pri bežných činnostiach. Ak je však kolenný kĺb vystavený nadmernej záťaži, stabilita svalstva môže byť príliš nízka na to, aby dokázala chýbajúci krížový väz celkom vykompenzovať. Vo všeobecnosti platí, že Športovci a mladí ľudia sú operovaní častejšie ako starší pacienti.

Konzervatívna liečba obyčajne zahŕňa aj použitie kolennej ortézy s výstužou, ktorá špecificky obmedzuje pohyblivosť kolena na približne šesť týždňov, aby sa predišlo nesprávnemu zaťaženiu a vychýleniu, ktoré môžu ohroziť úspešnosť liečby. Stabilizačná dlaha sa používa aj po operácii krížneho väzu.

Ako dlho bude trvať hojenie?

Prasknutý krížový väz sa v každom prípade hojí aj niekoľko mesiacov. V prípade, že je potrebná operácia, sa zákrok zvyčajne vykoná dva až štyri týždne po pretrhnutí predného skríženého väzu. Dovtedy sa koleno stabilizuje vhodnou ortézou. Ortéza sa nasadí aj po operácii. Okrem toho bude potrebná rehabilitácia, ktorá potrvá približne štyri mesiace, aby sa transplantát mohol správne zahojiť a zostal dlhodobo stabilný. Implantovanú šľachu si telo premení na väzivo. Pri konzervatívnej liečbe sa rehabilitácia, naopak, začne hneď po tom, čo zranenie ustúpi. Môže to trvať aj niekoľko týždňov. Liečba natrhnutia skríženého väzu teda môže pri oboch liečebných metódach trvať podobne dlho. Rehabilitácia na začiatku pozostáva najmä z fyzioterapie s pasívnym pohybom kolena, ako aj z budovania svalstva a z koordinačných cvičení.

Cvičenie

Rozhodujúce je správne cvičenie

Prof. Dr. Wolf Petersen, hlavný lekár Kliniky ortopédie a úrazovej chirurgie v nemocnici Martina Luthera v Berlíne, to povedal jasne a stručne: „Operácia bez následnej liečby nemôže byť úspešná.“ Pre čo najlepší návrat do každodenného života nie je dôležitá len fyzioterapia. Aj postihnutý musí pre vyliečenie svojho kolena a jeho regeneráciu niečo urobiť. Správne cvičenie v domácom prostredí má pre úspešnosť terapie kľúčový význam, lebo pomáha zmierňovať symptómy.

A práve teraz prichádza na rad cvičebný program Genu Move, ktorý vyvinul lekár. Na liečbu pretrhnutia predného skríženého väzu existuje veľa cvikov, ktoré môžu postihnutí ľudia vykonávať doma a ktoré sú ideálne na budovanie svalstva a podporu následnej liečby. Takto postihnutí pacienti svojou aktívnou účasťou na domácej rehabilitácii prispievajú k zvýšeniu zaťažiteľnosti, pohyblivosti, posilňovaniu a ku koordinácii postihnutej nohy.

2:48

Genu Move - 1. fáza

Bezprostredne po operácii je koleno podráždené. Vyskytujú sa bolesti a opuchy. Cieľom v prvej fáze hojenia (1. a 2. týždeň) je zmierniť a kontrolovať tieto symptómy. Aj tu pacienti začínajú trénovať naťahovaciu schopnosť kolenného kĺbu.

1:59

Ortéza Genu Move - 2. fáza

Schopnosť naťahovať sa, ktorá sa dosiahla v 1. fáze, teraz treba udržať. Preto pokračujte v cvičeniach prvej fázy. Cieľom 2. fázy (3. až 6. týždeň) je ďalšie zlepšenie mobility a svalovej sily, ako aj normalizácia spôsobu chôdze.

3:00

Ortéza Genu Move - 3. fáza

V tretej fáze hojenia (7. až 14. týždeň) by sa mala pohyblivosť zvyšovať dovtedy, kým nebude zodpovedať pohyblivosti zdravej končatiny. Cieľom tejto fázy je znovu získať úplnú pohyblivosť a zvýšiť vytrvalosť, silu a koordináciu.

brochure

Exercises you can do at home – Genu Move

This brochure has muscle-strengthening exercises to do at home after an anterior cruciate ligament tear.
Na stiahnutie (translations.language.sk, PDF 1.65 MB)
FAQs

Často kladené otázky ohľadom roztrhnutého krížového väzu

Ako nájdem správneho špecialistu na kolená?

V ideálnom prípade môžete použiť dôveryhodné zdroje a informácie od priateľov, rodiny alebo známych, aby ste našli vhodného odborníka na operáciu kolena. V opačnom prípade, bohužiaľ, väčšinou neexistuje možnosť obísť to a neurobiť si vlastný prieskum. V prvom rade by ste sa mali dôkladne informovať a získať prehľad o fungovaní a úlohách kolena. Cieľom je, aby ste poznali najdôležitejšie medicínske pojmy a porozumeli správam svojho nálezu.

Ak sú podklady správne, životopisy lekárov si môžete prečítať na stránkach kliniky. Tak získate prehľad o praktických skúsenostiach, oblastiach výskumu a chirurgických prioritách. Nie každá klinika ponúka všetky chirurgické techniky. Aj publikácie, odborné články a absolvované školenia ponúkajú dôležité vodítka na nájdenie správneho špecialistu na kolenné kĺby. Venujte pozornosť aj informáciám o riadení kvality a hygieny v ambulanciách! V prípade potreby každoročne zverejňované zoznamy špecialistov uľahčujú ich predbežný výber pri hľadaní riešenia špeciálnych problémov s kolenami. Zdrojom informácií môžu byť aj rôzne diskusné fóra, sociálne siete a skúsenosti samotných postihnutých. Kvalita informácií sa však môže značne líšiť.

Ak ste už odborníka na koleno našli, osobný dojem získate pri konzultácii s ním. Pred tým, než sa pre nejakého špecialistu na kolená rozhodnete, si môžete získať aj názor druhého, či dokonca tretieho lekára.

Čo môžem urobiť po operácii prasknutého krížového väzu?

Po operácii majú zmysel opatrenia na zníženie opuchu. Napríklad polohovanie so zdvihnutou nohou, ochladzovanie a lymfodrenáž. Často sú potrebné aj lieky proti bolesti, pretože bolesti blokujú svalstvo a takmer znemožňujú pohyb. Mnohé fyzioterapeutické cvičenia známe z rehabilitácie sa dajú využiť aj doma. Napríklad: ľahnite si na pohovku, zdvihnite nohu a pohybujte ňou v tvare rôznych písmen. V každom prípade by ste sa o tom, kedy je správny čas začať s takýmito cvičeniami, mali najskôr poradiť so svojím lekárom. Pacienti by tiež mali počas približne dvoch až štyroch týždňov 30 až 60 minút denne chodiť s barlami. Aj v tomto smere je najlepšie sa podrobne porozprávať so svojim lekárom.

Ako môžem zabrániť trombóze po operácii?

Trombóza je vaskulárne ochorenie alebo porucha obehového systému, pri ktorej sa v cieve vytvorí krvná zrazenina nazývaná trombus (krvná zrazenina). V počiatočných štádiách je trombóza často takmer bez príznakov, no neskôr môže viesť k život ohrozujúcej pľúcnej embólii. Vo všeobecnosti platí, že dlhé sedenie a státie podporuje rozvoj trombózy, a preto sa mu treba podľa možnosti vyhýbať. Aktívne môžete proti trombóze pôsobiť behaním, ležaním a športom, ako aj gymnastickými cvičeniami na chodidlá a nohy, ktoré sa dajú vykonávať aj po operácii. Po konzultácii s lekárom sú antitrombózne injekcie často vhodné ako prevencia v prvých týždňoch po operácii. Pomocou prirodzene sa vyskytujúcej látky heparín injekčné striekačky inhibujú zrážanie krvi. Ak musíte dlho stáť, napríklad pri vykonávaní svojej profesie, mali by ste nosiť pančuchy proti trombóze.

Ako a ako dlho si mám koleno ochladzovať?

Opakovaným a rovnomerným ochladzovaním operovaného kolena možno progresiu opuchu spomaliť a v ideálnom prípade aj znížiť. Aj chlad pomáha zmierniť bolesti. Obzvlášť vhodné sú studené gélové obklady, pretože sa vedia prispôsobiť tvaru kolena a chlad rovnomerne rozložiť na celý jeho povrch. Gélové obklady alebo ľad však neprikladajte priamo na pokožku, ale zabaľte ich do uteráka alebo nepremokavého vrecka. V opačnom prípade by chladiace médium mohlo pokožku poškodiť alebo na nej dokonca spôsobiť omrzliny.

Postihnuté miesto si ochladzujte maximálne päť až desať minút! Potom si urobte aspoň na dve hodiny prestávku. Ak by ste ho ochladzovali príliš dlho alebo príliš intenzívne, telo sa bude pred chladom chrániť tak, že dané miesto prehreje dodatočným prekrvením. To by bolo, samozrejme, kontraproduktívne, pretože koleno v dôsledku silnejšieho prekrvovania zhrubne. Okrem toho, telu vlastné enzýmy, ktoré v kolene spúšťajú proces regenerácie, potrebujú optimálnu pracovnú teplotu – to znamená: ani príliš veľký chlad, ani prílišnú horúčavu. Zápal v kolene je výsledkom regenerácie a prejavuje sa tým, že vytvára teplo. To znamená, že ak budete dané miesto ochladzovať príliš silno a príliš dlho, tak namiesto pomoci sa len oddiali hojenie.

Ako sa dá po operácii dobre vyspať?

Dobrý spánok je pre regeneračné procesy v tele mimoriadne dôležitý a zároveň je rozhodujúcim aspektom hojenia a rekonvalescencie po pretrhnutí krížneho väzu. Kvalitná ortéza pomáha vyhýbať sa nesprávnym pohybom – to platí nielen cez deň, ale najmä v noci, keď niektoré pohyby vedome neovládame. Po dohode s ošetrujúcim lekárom vám k bezbolestnému spánku môže pomôcť aj užívanie liekov proti bolestiam tesne pred spaním. Pacientom sa často uľaví aj pri ochladzovaní postihnutej časti končatiny.

Ako dlho budem po operácii krížneho väzu PN?

V trvaní najmenej dva až tri týždne bezprostredne po pretrhnutí predného skríženého väzu musí byť pacient PN. Stehy sa odstránia asi po dvoch týždňoch. Približne po štyroch až šiestich týždňoch sa práceschopnosť v mnohých prípadoch považuje za obnovenú. Pri fyzicky náročných prácach to trvá dlhšie.

Kedy sa budem môcť sprchovať po operácii krížneho väzu?

Ani na túto otázku neexistuje univerzálna odpoveď. Všetko závisí od konkrétneho prípadu a zvolenej operačnej metódy. Ošetrujúci lekár spravidla pacienta najskôr o všetkom oboznámi. Po artroskopii zostane len niekoľko malých vonkajších raniek, ktoré budú úhľadne zošité. Aseptické rany sa uzavrú asi po 24 hodinách, vďaka čomu sa do nich nedostanú nijaké mikroorganizmy. Takže osprchovať alebo umyť sa čistou vodou z vodovodu obyčajne nie je nijaký problém. Vďaka tomu je možná aj zvýšená hygiena, ktorá prináša pocit pohody. Vodeodolné náplaste (náplaste do kúpeľa a na sprchovanie) spoľahlivo prekryjú drobné rezné ranky. Pacienti sa obyčajne môžu sprchovať už 24 alebo 48 hodín po operácii za predpokladu, že majú ustálený krvný obeh. Ani imunitný systém by nemal byť oslabený.

Po otvorených operáciách je však situácia iná. V takom prípade musí pacient pred sprchovaním zvyčajne počkať, kým sa neodstránia stehy, alebo ranu bezpečne prelepiť (náplasťou alebo špeciálnou fóliou). Ak sa po operácii aplikuje sadra alebo sadrová dlaha, v nijakom prípade sa nesmie namočiť. Postihnutí by si počas prvých šiestich týždňov po operácii krížneho väzu mali odpustiť kúpanie vo vani a plávanie, lebo inak by sa narušila tvorba jazvy.

Kedy sa budem môcť znovu bicyklovať?

Aj tu v podstate platia rovnaké pravidlá ako pri riadení auta: Všetko závisí od vášho zotavenia a od toho, či dokážete bezpečne ovládať bicykel. Informácie o tom vám poskytne váš lekár. Na ergometri budete môcť znova jazdiť približne o šesť až osem týždňov, avšak len za predpokladu, že koleno dokážete dostatočne zohnúť a že je bez príznakov. Cyklistike na rovinatých úsekoch sa budete môcť znovu venovať niekedy už aj po dvoch mesiacoch. Zaťažovanie novej väzivovej štruktúry však nesmie byť príliš veľké: Do troch mesiacov po operácii by ste si mali vyberať len trasy, ktoré nemajú nijaký sklon. Toto sú však len všeobecné pokyny. Vždy je dôležité, aby sa každý prípad starostlivo preskúmal a skoordinoval s nariadeniami ošetrujúceho lekára.

Kedy budem môcť znovu riadiť auto?

Bohužiaľ, nie je možné uviesť všeobecný časový údaj. Závisí to od konkrétneho prípadu a stavu zotavenia. Vodič musí byť schopný bezpečne viesť vozidlo bez toho, aby túto schopnosť obmedzovali následky natrhnutia krížneho väzu. Lekári a poisťovne často odporúčajú šoférovať najskôr štyri až šesť týždňov po operácii krížneho väzu, za predpokladu, že to zaťažiteľnosť kolena dovolí. Preto je najlepšie poradiť sa s ošetrujúcim lekárom skôr, než si znova sadnete za volant a v prípade potreby sa opýtať aj poisťovne.

Akým konkrétnym cvičením možno podporiť doliečovanie?

Chirurgické metódy sú v súčasnosti do značnej miery štandardizované, a dokonca aj profesionálni športovci sa vo všeobecnosti neoperujú lepšie ako „bežní pacienti“. Aj čas procesu hojenia je porovnateľný; jeho dĺžka sa často podceňuje. Aby operované koleno po pretrhnutí krížneho väzu znovu dokázalo uniesť plnú záťaž, dôležitá je najmä dostatočne dlhá rehabilitácia. Dva mesiace povinnej rehabilitácie nestačia.

Po chirurgickej sanácii kolena je obyčajne potrebné minimálne 8-mesačné cvičenie na obnovenie sily v zranenej nohe. V závislosti od pokročilosti rekonvalescencie si po konzultácii s ošetrujúcim lekárom dohodnite vhodné cviky a šport, ako aj izolovaný svalový tréning postihnutej nohy – doma alebo v telocvični. Takýmto tréningom môže byť aj chôdza do kopca alebo cvičenie na stepperi. Tým sa o. i. posilňujú aj sedacie svaly, ktoré tiež významne prispievajú k stabilizácii kolena. Vhodné sú aj drepy na jednej nohe. Uhol kolena by nemal byť väčší ako 60 až 70 stupňov. Státie na špičkách posilňuje lýtkové svaly, ktoré tiež po operácii atrofujú. Keď sa dostatočne zotavíte, zlepšiť pohyblivosť a posilniť vaše koleno vám pomôžu všetky druhy bicyklovania.

Váš pokrok bude dokonca merateľný, pretože si môžete merať obvod stehna. Chýba vám do zdravej nohy už len pár centimetrov? V tom prípade ide aj o nedostatok sily. Ďalším pozitívnym ukazovateľom bude to, keď vám koleno pri zaťažení prestane opúchať. Tí, ktorí systematicky posilňujú bedrové a sedacie svaly a posilňujú stehenné svalstvo (predné aj zadné), sú odolnejší aj v mnohých situáciách klasického pretrhnutia krížnych väzov a v ideálnom prípade sa takejto skúsenosti vyhýbajú.

Ako sa dá predísť natrhnutiu krížového väzu kolena?

Najlepšou prevenciou je cielený svalový tréning. Čím sú svaly silnejšie, tým viac dokážu odľahčiť väzy a stabilizovať kĺby. V ideálnom prípade dobre trénované svaly do určitej miery chránia aj pred prasknutím krížneho väzu pri nehode. Predpokladom, samozrejme je, že svaly sú v rozhodujúcom momente primerane napnuté. Pre športovcov je najlepšie začleniť do svojho zahrievacieho programu aj beh, cvičenia na rovnováhu, ako aj posilňovacie cvičenia na stabilizáciu svalov a cviky zahŕňajúce skákanie.

Ako mám po natrhnutí krížneho väzu znova začať cvičiť?

Vždy to závisí od konkrétneho prípadu a súhlasu ošetrujúceho lekára. Jednoznačné, univerzálne odporúčanie tu neexistuje. Faktom je, že ak sa to obnoví príliš skoro, môžete sa znova zraniť alebo môže zlyhať plastika krížneho väzu. Keď sa rehabilitácia skončí, koleno bude ešte stále veľmi zraniteľné voči novým zraneniam. Vo všeobecnosti platí, že netreba začínať príliš skoro a namáhať sa príliš rýchlo.

Ako mám po natrhnutí krížneho väzu znova začať cvičiť?

Každú fázu treba skoordinovať s nariadeniami ošetrujúceho lekára: Po úspešnej liečbe sú spočiatku vhodné pomalé pohybové cvičenia, ako opatrné bicyklovanie na ergometri. Cyklistike na rovinatých úsekoch sa budete môcť znovu venovať niekedy už aj po dvoch mesiacoch. Do približne tretieho mesiaca by ste sa mali vyhýbať chôdzi do kopca, aby sa nová väzivová štruktúra príliš nezaťažovala. Po štyroch mesiacoch nasleduje prvý opatrný bežecký tréning. Ku kontaktným druhom športu by ste sa nemali vrátiť skôr, ako o šesť mesiacov.

Návrat k bežnému životu. Tri kroky na získanie ortézy Ottobock
 • Tu nájdete prehľad všetkých ortéz a bandáží, ktoré sú pre vás vhodné. Pri ďalšej návšteve lekára si tento zoznam zoberte so sebou.
 • Poraďte sa so svojím lekárom, ktorá z ortéz je pre vaše príznaky najvhodnejšia! Lekár vám následne vystaví recept na správnu ortézu.
 • Choďte s receptom do predajne zdravotníckych potrieb! Tam po perfektnom prispôsobení podľa vašich telesných mier dostanete svoju novú ortézu.
 • Riešenia
  Príbehy

  Pacienti hovoria o svojich ťažkostiach a skúsenostiach

  2:13

  Jessikina skúsenosť s ortézou Genu Arexa

  Jessike sa roztrhol predný krížny väz, keď pri lyžovaní náhle zabrzdila. O pár týždňov sa jej pri nepremyslenom tanečnom pohybe krížny väz úplne roztrhol. Po operácii nosí kolennú ortézu Genu Arexa, vďaka ktorej môže zraneným kolenom opäť kontrolovane hýbať a v kombinácii s cvičebným programom "Genu Move" optimálne napomôcť jeho zahojeniu.

  Príbeh

  Annina skúsenosť s ortézou Genu Arexa

  Anna je vždy náročná – v práci aj pri výchove svojho štvorročného synčeka. Má totiž veľa energie a chce všetko vyskúšať. Anna je navyše vášnivá tanečnica. Potom prišla nehoda na lyžovačke a Anna si roztrhla krížny väz. Vďaka kolennej ortéze Genu Arexa s pevným rámom sa mohla vo veľmi krátkom čase vrátiť do každodenného života. A čoskoro bude môcť opäť tancovať.

  2:17

  Príbeh Júlie o používaní ortézy Xeleton

  Júlia mala nehodu v telocvični s lezeckou stenou a zranila si krížny väz. Po niekoľkých operáciách musela mať spočiatku nohu v imobilizačnej dlahe. Keď potom začala používať kolennú ortézu Xeleton s pevným rámom, noha jej spružnela a jej každodenný život bol oveľa jednoduchší. Dnes Julia používa ortézu vždy, keď chce mať väčšiu istotu, napríklad pri lezené po lezeckej stene alebo pri lyžovaní.

  Riešenia

  Ortézy a bandáže Ottobock pri natrhnutí predného skríženého väzu kolena

  Zobrazené výrobky znázorňujú príklady ortopedicko-protetického vybavenia. Či je výrobok pre vás naozaj vhodný a či by ste jeho funkcie naplno využili, závisí od viacerých faktorov. Okrem iného je rozhodujúca aj vaša fyzická kondícia, zdatnosť a dôkladné lekárske vyšetrenie. Váš lekár alebo ortopedický technik rozhodne aj o tom, aké vybavenie je pre vás najvhodnejšie. Radi vám pomôžeme.

  Kontakt

  Ako Vám môžeme pomôcť?