Potvrďte vašu polohu

Potvrďte vašu polohu alebo ju vyberte zo zoznamu krajín, aby ste mohli kontaktovať váš miestny trh Ottobock. Postaráme sa o to, aby ste boli v budúcnosti presmerovaní na vami zvolenú stránku, aby ste sa vždy dostali na správne miesto.

Zhrnutie

Príčiny, symptómy a liečba

Kolenné kĺby sú pre pohyb a lokomóciu kľúčové. Bez nich nie je možné doslova nič. Nielen v bežnom živote, ale aj takmer v každom pohybovom a kontaktnom športe majú kolená mimoriadny význam.

Svaly a väzy aktívne podporujú kĺby v ich úlohe – v oblasti kolena sú to predovšetkým krížové väzy. Pretrhnutie krížového väzu znemožňuje jeho fungovanie a môže viesť k množstvu veľmi nepríjemných symptómov. Tu sa dozviete viac o príčinách a možnostiach liečby pretrhnutia krížového väzu.

Órtesis y correajes de Ottobock (1)

Čo je to?

Čo je to krížny väz kolena?

Stehno (femur) s predkolením (holennou kosťou) spájajú štyri väzy. Medzi ne patria dva kolaterálne väzy, ktoré stabilizujú kolenný kĺb na vnútornej a vonkajšej strane, ako aj zadné a predné skrížené väzy, ktoré sa nachádzajú vo vnútri kolena. Posledné menované prebiehajú krížom a šikmo cez dutinu kolenného kĺbu. Tejto okolnosti vďačia za svoj názov.

Čo je krížny väz kolena?

Pretrhnutie krížneho väzu v kolene – tiež známe ako pretrhnutie skríženého väzu – je úplné pretrhnutie jedného alebo oboch krížnych väzov. Ak dôjde k neúplnému natrhnutiu, hovoríme o pretrhnutí skríženého väzu, resp. o čiastočnej ruptúre. Vo väčšine prípadov býva postihnutý predný skrížený väz v kolennom kĺbe, pretože pri mnohých typických nehodách je viac zaťažovaný. Zadný skrížený väz sa roztrhne len asi v desiatich percentách prípadov.

Roztrhnutý predný skrížený väz už nedokáže zabrániť tomu, aby sa stehenná kosť neposunula cez holennú kosť dopredu. Zadný skrížený väz nedokáže zabrániť tomu, aby sa holenná kosť neposunula pod stehennú kosť dozadu. Ak sú vnútorné a vonkajšie kolaterálne väzy v kolene neporušené, aspoň naďalej zabezpečujú určitý stupeň laterálnej stability v kĺbe.

Štatisticky povedané, v Nemecku sa krížový väz roztrhne každých päť až šesť minút. To je približne 100 000 prípadov za rok. 80 percent takýchto úrazov sa stane pri športe.

Príčiny

Čo môže viesť k prasknutiu predného skríženého väzu?

Ak sú väzy vystavené nadmernému namáhaniu, v dôsledku svojej nízkej elasticity sa môžu rýchlo natiahnuť. Krížový väz sa vo všeobecnosti roztrhne vtedy, keď sa prekročí hranica jeho pevnosti. To sa môže stať v mnohých situáciách. Medzi najčastejšie príčiny patria dopravné nehody a úrazy pri kontaktných a pohybových druhoch športu. Zvýšené riziko zvyčajne predstavujú najmä tie druhy športu, pri ktorých dochádza k rýchlym zmenám smeru a rýchlosti pohybu. Predný skrížený väz sa môže pretrhnúť pri skrútení/podvrtnutí kolena (deformácia) a pri jeho pretiahnutí (hyperextenzia), napríklad v dôsledku pádu, kolízie alebo nárazu. Klasickou príčinou je silný náraz kolena o palubnú dosku v aute pri autonehode, príliš intenzívne súboje o loptu pri futbale, dopad na zem po výskoku a pády na lyžiach, pri ktorých sa neuvoľní viazanie a koleno sa v dôsledku silného pákového efektu skrúti. V tomto zozname by sa dalo pokračovať.

K natrhnutiu predného skríženého väzu kolena však môže dôjsť aj v iných bežných situáciách. Potknutie, výron, pád na schodoch, z rebríka alebo zo stoličky, pri renovácii domu alebo vešaní obrazu často stačí na prepätie skríženého väzu, čo môže viesť k jeho natrhnutiu alebo pretrhnutiu.

Symptómy

Aké sú symptómy pretrhnutia skríženého väzu?

Symptómy pretrhnutia skríženého väzu bývajú obyčajne celkom jednoznačné. Obvykle sú to bolesti, opuchy a modriny v oblasti kolenného kĺbu. Koleno sa už nedá celkom narovnať ani zohnúť. V mnohých prípadoch natrhnutie skríženého väzu nebolo rozpoznané okamžite, ale až pri opakovanom zaťažení, keď sa prejavilo neistou chôdzou a nestabilitou kolena – takzvaným kolísavým kolenom. Takýto kĺb sa môže vychýliť aj pri malom zaťažení. Označujeme to ako „fenomén ustupovania“ (vybočenie kolena).

Mnohí postihnutí hovoria, že v okamihu úrazu cítili a počuli jasné prasknutie, či puknutie. Okamžite nasledovali akútne a veľmi silné bolesti vo vnútri kolena. Jedným z bezprostredných symptómov môže byť aj pocit roztrhnutia alebo posunutia – trhnutia - v kolennom kĺbe. V takomto prípade koleno v priebehu niekoľkých hodín opuchne. Súčasne vznikajú neznesiteľné bolesti. Za to môže zvyšujúce sa natiahnutie kĺbového puzdra.

Akútne bolesti často po krátkom čase a období pokoja zmiznú, ale pri opakovanom zaťažení sa znovu vrátia. Obyčajne bývajú zranené aj cievy okolo kĺbu. Hneď na to vznikne modrina, ktorá tiež obmedzuje pohyb kĺbu.

Liečba

Ako sa dá liečiť natrhnutie krížového väzu?

Vhodná liečba je dôležitá na stabilizáciu kolena a prevenciu zvýšeného opotrebovania kĺbov, t. j. artrózy kolena. Na tom sa zhodujú odborníci. Zvýšené opotrebovanie priamo vyplýva z nadmerne voľného pohybu kolenného kĺbu po pretrhnutí krížového väzu. Názory odborníkov sa však líšia v tom, ako ho čo najlepšie liečiť.

Niektorí lekári sa domnievajú, že operácia je zo všeobecného hľadiska najlepšou voľbou. Ortopéd roztrhnutý krížny väz buď zošije, alebo ho nahradí transplantátom endogénnej šľachy zo stehna – takzvanou plastikou krížneho väzu.

Iní lekári, naopak, nepovažujú vždy operáciu za nevyhnutnú. Natrhnutie predného skríženého väzu možno v mnohých prípadoch podľa typu natrhnutia liečiť aj konzervatívne tak, že sa natrvalo zahojí. To sa deje napríklad v prípade, keď synoviálna membrána (akýsi naťahovací tubus, v ktorom prebiehajú krížové väzy) nie je úplne roztrhnutá a natrhnuté konce väzov sú stále v tesnom kontakte.

Okrem toho vďaka špeciálnemu tréningu svalovej sily dokáže v mnohých prípadoch kĺb stabilizovať do takej miery, že vydrží záťaž pri športe, práci aj pri bežných činnostiach. Ak je však kolenný kĺb vystavený nadmernej záťaži, stabilita svalstva môže byť príliš nízka na to, aby dokázala chýbajúci krížový väz celkom vykompenzovať. Vo všeobecnosti platí, že Športovci a mladí ľudia sú operovaní častejšie ako starší pacienti.

Konzervatívna liečba obyčajne zahŕňa aj použitie kolennej ortézy s výstužou, ktorá špecificky obmedzuje pohyblivosť kolena na približne šesť týždňov, aby sa predišlo nesprávnemu zaťaženiu a vychýleniu, ktoré môžu ohroziť úspešnosť liečby. Stabilizačná dlaha sa používa aj po operácii krížneho väzu.

Ako dlho bude trvať hojenie?

Prasknutý krížový väz sa v každom prípade hojí aj niekoľko mesiacov. V prípade, že je potrebná operácia, sa zákrok zvyčajne vykoná dva až štyri týždne po pretrhnutí predného skríženého väzu. Dovtedy sa koleno stabilizuje vhodnou ortézou. Ortéza sa nasadí aj po operácii. Okrem toho bude potrebná rehabilitácia, ktorá potrvá približne štyri mesiace, aby sa transplantát mohol správne zahojiť a zostal dlhodobo stabilný. Implantovanú šľachu si telo premení na väzivo. Pri konzervatívnej liečbe sa rehabilitácia, naopak, začne hneď po tom, čo zranenie ustúpi. Môže to trvať aj niekoľko týždňov. Liečba natrhnutia skríženého väzu teda môže pri oboch liečebných metódach trvať podobne dlho. Rehabilitácia na začiatku pozostáva najmä z fyzioterapie s pasívnym pohybom kolena, ako aj z budovania svalstva a z koordinačných cvičení.

Cvičenie

Rozhodujúce je správne cvičenie

Prof. Dr. Wolf Petersen, hlavný lekár Kliniky ortopédie a úrazovej chirurgie v nemocnici Martina Luthera v Berlíne, to povedal jasne a stručne: „Operácia bez následnej liečby nemôže byť úspešná.“ Pre čo najlepší návrat do každodenného života nie je dôležitá len fyzioterapia. Aj postihnutý musí pre vyliečenie svojho kolena a jeho regeneráciu niečo urobiť. Správne cvičenie v domácom prostredí má pre úspešnosť terapie kľúčový význam, lebo pomáha zmierňovať symptómy.

A práve teraz prichádza na rad cvičebný program Genu Move, ktorý vyvinul lekár. Na liečbu pretrhnutia predného skríženého väzu existuje veľa cvikov, ktoré môžu postihnutí ľudia vykonávať doma a ktoré sú ideálne na budovanie svalstva a podporu následnej liečby. Takto postihnutí pacienti svojou aktívnou účasťou na domácej rehabilitácii prispievajú k zvýšeniu zaťažiteľnosti, pohyblivosti, posilňovaniu a ku koordinácii postihnutej nohy.

2:48

Genu Move - 1. fáza

Bezprostredne po operácii je koleno podráždené. Vyskytujú sa bolesti a opuchy. Cieľom v prvej fáze hojenia (1. a 2. týždeň) je zmierniť a kontrolovať tieto symptómy. Aj tu pacienti začínajú trénovať naťahovaciu schopnosť kolenného kĺbu.

Brožúra

Exercises you can do at home — Genu Move

This brochure has muscle-strengthening exercises to do at home after an anterior cruciate ligament tear.
This brochure has muscle-strengthening exercises to do at home after an anterior cruciate ligament tear.

1 výsledkov z celkovo 1

Príbehy

Pacienti hovoria o svojich ťažkostiach a skúsenostiach

2:13

Jessikina skúsenosť s ortézou Genu Arexa

Jessike sa roztrhol predný krížny väz, keď pri lyžovaní náhle zabrzdila. O pár týždňov sa jej pri nepremyslenom tanečnom pohybe krížny väz úplne roztrhol. Po operácii nosí kolennú ortézu Genu Arexa, vďaka ktorej môže zraneným kolenom opäť kontrolovane hýbať a v kombinácii s cvičebným programom "Genu Move" optimálne napomôcť jeho zahojeniu.

Riešenia

Ortézy a bandáže Ottobock pri natrhnutí predného skríženého väzu kolena

Zobrazené výrobky znázorňujú príklady ortopedicko-protetického vybavenia. Či je výrobok pre vás naozaj vhodný a či by ste jeho funkcie naplno využili, závisí od viacerých faktorov. Okrem iného je rozhodujúca aj vaša fyzická kondícia, zdatnosť a dôkladné lekárske vyšetrenie. Váš lekár alebo ortopedický technik rozhodne aj o tom, aké vybavenie je pre vás najvhodnejšie. Radi vám pomôžeme.