FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,service_fabrication,lower_limb_2,silikon_vorfussprothesen
Život s amputáciou

Život s amputáciou prednožia

Čo sa deje pred amputáciou prednožia? A čo po nej? Ako vyzerá môj každodenný život s protézou prednožia? Vaše odpovede už tu na vás čakajú.

Zhrnutie

Amputácia priehlavku - čo teraz?

Každý, kto musí riešiť amputáciu priehlavku, je často bezmocný zoči-voči tejto závažnej téme a hľadá faktické informácie. Zasiahnutý človek má ohľadom amputácie a života po nej množstvo otázok.

Ak vám musia amputovať časť chodidla, nezostanete bez pomoci. Uvedomte si, prosím, že váš život bude stáť za to aj po čiastočnej amputácii nohy. Aj vy sám, ako zasiahnutý človek, môžete urobiť veľa pre to, aby ste sa udržali v duševnej a fyzickej rovnováhe. Jednou z možností dlhodobého protetického vybavenia je protéza priehlavku.

Ukážeme vám, aké funkcie má protéza priehlavku, pre koho je vhodná, ako ju možno získať a dostanete aj tipy na to, ako žiť svoj každodenný život s touto protézou.

Prečo mi musia byť amputované časti chodidla?

Amputácia sa vykonáva len vtedy, ak je to z dlhodobého hľadiska jediná šanca na udržanie zdravia. Často je nevyhnutná vtedy, keď prekrvovanie v postihnutej oblasti chodidla nestačí zásobovať tkanivové bunky dostatočným množstvom kyslíka, ako je to v prípade syndrómu diabetickej nohy. Ďalšou, častou, príčinou amputácií sú úrazy, pri ktorých sa chodidlo nedá obnoviť. Aj keď to možno znie zvláštne, amputácie prednožia sú v takýchto prípadoch jedinou šancou, ako znova chodiť.

Príčiny

Najčastejšie príčiny

Ani ako zasiahnutí zdravotným znevýhodnením nie ste sami: V Nemecku sa každoročne vykoná 30 000 až 40 000 amputácií, väčšina z nich sa týka chodidla. Najčastejšou príčinou amputácie chodidla je cukrovka, konkrétne syndróm diabetickej nohy a vážne úrazy, napríklad v práci alebo v cestnej premávke. Aj takzvané "arteriálne okluzívne choroby", známejšie ako "fajčiarska noha", sú stále veľmi dôležité.

Počet a dôvody arteriálnych okluzívnych chorôb už roky vôbec neklesajú. Dôvod: So zvyšujúcim sa vekom čoraz viac ľudí dostáva diabetes mellitus. No keďže aj starostlivosť je čoraz lepšia, počet amputácií nepribúda. Viac ako 20 000 amputácií sa v Nemecku týka syndrómu diabetickej nohy.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,infos_for_amputees
Amputácia pri syndróme diabetickej nohy
Amputatie bij diabetisch voetsyndroom

Amputácia pri syndróme diabetickej nohy

Najčastejšou príčinou amputácie chodidla je syndróm diabetickej nohy. Ochorenie Diabetes mellitus spôsobuje niekoľko navzájom pôsobiacich porúch, ktorých účinok sa tým zosilňuje:

 • Znížená produkcia potu spôsobuje suché a popraskané chodidlá

 • Ukladanie cukru v nervoch vedie k tomu, že pacient už necíti praskliny a rany

 • Rany sa pri diabetes mellitus hoja oveľa ťažšie

 • Ak sú boľavé miesta opakovane vystavované tlaku, rany sa zväčšujú, tkanivo sa zapáli a odumiera

 • Hrozí aj riziko zápalu chodidla, pretože je narušené prekrvovanie a v dôsledku cukrovky odumierajú bunky

Ako sa vyhnúť amputácii pri syndróme diabetickej nohy?

Ako sa vyhnúť amputácii pri syndróme diabetickej nohy?

Syndróm diabetickej nohy nemusí nevyhnutne viesť k amputácii. Čím skôr sa rozpozná, tým ľahšie sa jej dá vyhnúť, alebo ju aspoň oddialiť. Predpokladom je však, že toto nebezpečenstvo budete brať vážne a disciplinovane sa s ním vysporiadate.

 • Dávajte si na svoje nohy veľký pozor!

 • Aspoň raz za mesiac si prehmatajte a pomocou zrkadla skontrolujte celé chodidlo, či nie je zranené!

 • Absolvujte pravidelné prehliadky a požiadajte svojho lekára, aby vám veľmi dôkladne prezrel obe chodidlá! (Nie všetci všeobecní lekári si toto nebezpečenstvo uvedomujú).

 • Kúpte si správnu obuv (nie tesnú, s miestom na prsty, ale nie „zdravotnú obuv“!) a používajte špeciálne ortopedické vložky pre diabetikov!

 • Chodievajte na pedikúru (aj keď vám ju zdravotná poisťovňa nepreplatí) a nechajte si ukázať, ako sa treba o nohy starať, aby ste to zvládli aj sami.

 • Starajte sa o suchú pokožku na nohách používaním mastných krémov alebo krémov z obsahom urey!

 • Ak spozorujete čo len najmenšie známky prasklín alebo raniek, choďte k špecialistovi, no najlepšie bude, keď navštívite ambulanciu, ktorá sa špecializuje na syndróm diabetickej nohy! Nečakajte, až vám prst sčernie, alebo kým vám začne zapáchať topánka! Medzi prvé príznaky patrí: suchá koža, prasklinky, znížená citlivosť chodidla, kŕče v lýtku, plesňové infekcie, mozole a teplé nohy.

 • Ak vám už bol diagnostikovaný syndróm diabetickej nohy, každý deň si nohy prezerajte!

 • Ak máte syndróm diabetickej nohy, opýtajte sa odborníkov na možnosti špeciálnej úpravy obuvi, na ochrannú obuv, obuv na mieru alebo ortézy na odľahčenie chodidla.

 • Nech vám rany ošetruje iba špecialista na cukrovku alebo hojenie rán!

* (Pracovná skupina na vývoj diagnostických a terapeutických odporúčaní pre syndróm diabetickej nohy pre prax všeobecného lekára: Manuálne vyšetrenie diabetickej nohy, Emsdetten 2001, predhovor Prof. Dr. med. Maximilian Spraul, str. 3)

Amputácia pri poruchách prekrvovania

Amputácia pri poruchách prekrvovania

Fajčiari alebo ľudia s inými metabolickými ochoreniami môžu mať podobnú skúsenosť, ako cukrovkári (s Diabetes mellitus). Ak dôjde k poruche prekrvovania nohy, nebude správne zásobovaná kyslíkom. Takto zasiahnutý človek často pociťuje bolesť a bolí ho aj samotná chôdza.

Pre všetkých platí, že k amputácii v oblasti chodidla dochádza len vtedy, ak sa už jednotlivé oblasti nedajú zachrániť a musia sa odstrániť, aby sa zachoval zvyšok chodidla alebo nohy. Potom bude šanca, že chodidlo budete môcť znovu zaťažovať. No niekedy sa dá amputácii včasnými opatreniami vyhnúť.

Amputácia

Ako prebieha amputácia prednožia?

Základným predpokladom úspešnej amputácie prednožia je spolupráca chirurgov, internistov, chiropraktikov, fyzioterapeutov a ortopedických technikov. Pretože to najdôležitejšie pre váš neskorší život bude možnosť znovu sa postaviť a chodiť najlepšie, ako len budete môcť.

Dnes sa amputácie robia v duchu zásady „len toľko, koľko je nevyhnutné, ale podľa možnosti čo najmenej“. V celkovej anestézii vám chirurg z končatiny uberie len toľko, koľko bude nevyhnutné, avšak tak, aby sa čo najviac zachovala vaša mobilita. Lekár rozreže kožu, odstráni choré tkanivo a kosť, vytvaruje kýpeť a potom uzavrie ranu. Čím viac zdravého tkaniva sa zachová, tým lepšie.

Chirurg vás uvidí iba pri predoperačnej konzultácii, na ktorej vám vysvetlí priebeh amputácie vášho prednožia. Váš príbeh teda bude poznať len v skratke a nebude môcť celkom ovplyvniť to, čo nastane po operácii. V období po amputácii prednožia sa o vás bude starať váš praktický lekár alebo špecialista. Po určitom čase sa k nemu pridá aj ortopedický technik, ktorý vám neskôr zhotoví pomôcku. V spolupráci s nimi sa teda rozhodnete, aká úroveň amputácie bude vo vašom prípade najlepšia. Druh amputácie má obrovský vplyv na to, čo a koľko budete môcť s nohou robiť po zákroku. Najdôležitejšou úlohou chirurga je vykonať amputáciu tak, aby ste aj potom mohli robiť čo najviac.

Dnes už nie je problém v tom, ako, ale kde má chirurg začať a ako vytvarovať kýpeť. Tento bod je veľmi dôležitý, pretože kýpeť musí byť následne odolný a nesmú sa na ňom tvoriť odery. S týmto zámerom chirurg kosť „vypodloží“ svalmi a nechá na nej dostatok kože na to, aby mohol ranu zašiť tak, aby nebola napnutá. Jazva by mala byť podľa možnosti na zadnej strane chodidla, aby nebola zaťažovaná a netvorili sa na nej odery.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,prosthetics_life_with_forefoot_amputation,prosthetics_life_with_forefoot_amputation_images

Aké úrovne amputácie existujú?

V ideálnom prípade stačí amputácia palca na nohe. Chirurg sa
v každom prípade pokúša úplne zachovať metatarzálnu kosť. Keď sa však nedá
zachrániť hlavička palca na nohe, treba aspoň čiastočne odstrániť aj záprstnú
kosť patriacu k palcu. Lekári to opisujú ako „lúč“. Strata lúča už má veľký
vplyv na schopnosť stáť a chodiť. Bez protézy to vedie k nesprávnym polohám.

Ak už bola postihnutá celá stredná časť chodidla, chirurg
musí odstrániť všetky predpriehlavkové kosti. Aby sa predišlo rozdielnym dĺžkam
kostí, je vytvorený zaoblený reziduálny uzáver končatiny. To uľahčuje následné
pripevnenie čiastočnej protézy chodidla na mieru.

Aj keď sú postihnuté predné priehlavkové kosti alebo vlastne
celý priehlavok, chirurg by mal vytvoriť zaoblený uzáver, ktorý uľahčí
nasadenie protézy.

Členkový kĺb je vo všetkých týchto prípadoch zachovaný. S na mieru vyrobenou čiastočnou protézou chodidla je chodidlo spravidla opäť schopné uniesť potrebnú hnostnosť. Môžete bezpečne stáť a chodiť. Ak je amputovaný aj členok, ale nie koleno, ide o transtibiálnu amputáciu. Transfemorálna amputácia je vtedy, keď je postihnuté aj koleno.

O úrovni amputácie spravidla rozhoduje ortopéd a chirurg
vykonávajúci operáciu. Vzhľadom na vašu dlhodobú liečbu má však zmysel zapojiť
O&P profesionála už pred amputáciou.

Následky

Aké bude mať pre mňa amputácia prednožia následky?

Buďme k sebe úprimní: Po amputácii vám nebude dobre. Túto stratu však musíte oželieť, aj keď možno dostane zabrať aj vaše sebavedomie. Budete sa musieť naučiť so svojím telom zaobchádzať inak ako doteraz.

Po amputácii prednožia bude plocha, na ktorej budete môcť stáť, celkom iná. Bude vám chýbať tá časť chodidla, ktorú potrebujete na chôdzu. Chôdza a státie budú pre vás spočiatku ťažké. Z opatrnosti budete s amputovaným kýpťom došľapovať s menšou silou. Dá sa očakávať, že budete mať tendenciu zaujať nesprávne držanie tela, aby ste to vykompenzovali. O to dôležitejšie je, aby ste sa o pomôckach informovali včas. Tieto pomôcky vám pomôžu, aby ste mohli opäť vykonávať obvyklé pohyby.

Dokonca sa možno budete hanbiť a bude pre vás ťažké ukázať sa s amputovaným chodidlom na verejnosti. Protézy vám pomôžu rýchlejšie si zvyknúť na novú situáciu. Protéza prednožia poskytne vášmu členku voľnosť pohybu. Táto voľnosť vám umožní, aby vaše pohyby vyzerali čo najprirodzenejšie.

Vašou najväčšou úlohou bude možno dôverovať ľuďom a zvyknúť si na nový pocit zo svojho tela. No vedzte, že na sebavedomie máte x dôvodov! Kto môže tvrdiť, že zvládol to, čo si musel zvládnuť ty?

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,prosthetics_life_with_forefoot_amputation,prosthetics_life_with_forefoot_amputation_images

Čo sa bude diať počas prvých týždňov po amputácii?

Do života sa začnete vracať takmer okamžite po amputácii prednožia. Aby ste mohli čoskoro znovu chodiť, bicyklovať alebo šoférovať, musí sa vám zahojiť rana a budete si musieť znova vybudovať svaly. To si bude vyžadovať veľa síl a trpezlivosti. Prvé týždne rozhodujúcim spôsobom ovplyvnia to, ako budete môcť s amputáciou neskôr žiť.

Po amputácii budete musieť niekoľko dní ležať, lebo chodidlo sa nesmie zaťažovať. Okolo vašej postele sa určite rýchlo zhromaždí celá armáda malých pomocníkov, ktorí vám budú pomáhať. A pomaly sa začne rehabilitácia. Nikto vám vopred nepovie, ako dlho sa bude rana hojiť ani kedy budete môcť opäť chodiť, šoférovať a chodiť do práce. Každý lekár vám však zo skúsenosti povie, že čím aktívnejšie sa budete zapájať a čím pozitívnejšie budete naladení, tým väčšie pokroky budete robiť.

Hojenie rany je však prioritou číslo jeden. Kým sa bude rana hojiť, fyzioterapeut bude s vami robiť pohybové cvičenia, aby vám neatrofovalo svalstvo a aby boli vaše kĺby aj napriek dlhej nečinnosti stále pohyblivé. Neskôr bude s vami nacvičovať náhradné pohyby a trénovať kýpťové svalstvo, aby ste s protézou mohli chodiť bez väčších problémov.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,prosthetics_life_with_forefoot_amputation,prosthetics_life_with_forefoot_amputation_images

Rehabilitácia: „Ťažko na cvičišti, ľahko v boji!“

Fyzioterapeut bude mať ešte jednu dôležitú úlohu: bude s vami nacvičovať vaše vnímanie kýpťa. Kýpeť je pre váš organizmus niečím úplne novým, preto mozog nedokáže spracovať správy, ktoré doň vysielajú nervy. Pre vaše zdravie však bude najdôležitejšie to, aby ste mali v chodidle čo najlepšiu citlivosť.

Len čo sa rana celkom zahojí a budete môcť kýpeť zaťažovať, nastúpi protéza, na ktorú si budete pomaly zvykať.

Pravdepodobne dostanete špeciálnu obuv, takzvanú prechodnú obuv na odľahčenie prednožia. V nej budete môcť chodiť bez toho, aby ste ranu príliš zaťažovali. Počas rehabilitácie bude dosť času aj na ergoterapiu: prostredníctvom nej zlepšíte svoju obratnosť a nacvičíte si pohyby používané pri každodenných aj pracovných činnostiach. Ergoterapeut vám bude pomáhať lepšie zvládať každý deň vášho života.

Súčasťou ergoterapie bude aj nácvik chôdze, poradenstvo profesionálneho kauča, psychológa a v prípade potreby aj rodinných pomocníkov. V rámci poradenstva pôjde aj o otázky týkajúce sa vášho predchádzajúceho životného štýlu: Stravujete sa zdravo? Fajčíte? Kto sa dokáže vyrovnať s amputáciou, ten dokáže aj prestať fajčiť. Chcete sa staviť?

Je to rovnako dôležité, ako všetci títo odborníci: Najdôležitejšia je však vaša spolupráca.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,prosthetics_life_with_forefoot_amputation,prosthetics_life_with_forefoot_amputation_images

Čo treba vedieť o hojení rán?

Po amputácii prednožia budete musieť najskôr ležať so zdvihnutým chodidlom, aby krv mohla prúdiť späť do srdca. V dôsledku operácie sa v rane nahromadí krv a tkanivový mok, ktoré sa pomaly musia odvádzať von z tela.

Pri odvádzaní týchto tekutín z tela veľmi pomáha elastický obväz. Dokáže totiž vyvinúť rovnomerný tlak na ranu bez toho, aby ju poškodil. Každý deň sa kontroluje, či sa rana nezapálila a či je dobre prekrvená a zároveň sa vymieňa obväz. Preto odborný personál proces hojenia rany neustále sleduje.

Obväzy majú ešte jednu dôležitú úlohu: Kýpeť musia vyformovať do takého tvaru, aby ho neskôr bolo možné znova zaťažovať. Obväz by vám preto mal vymieňať len odborný personál. Prosím, uvedomte si, že amputácia prednožia je veľká operácia. Máte vážnu ranu. Úplné uzdravenie môže trvať niekoľko týždňov alebo aj mesiacov. Pri hojení rany sa môže vyskytnúť porucha, ktorá sa často vyskytuje najmä u pacientov, ktorým bola zistená cukrovka (diabetes mellitus). Práve pri cukrovke je prekážkou hojenia rán a súčasne príčinou amputácie syndróm diabetickej nohy. Čas je v tejto fáze liečby vašou najdôležitejšou devízou.

Vybavenie

Aké možnosti ortopedicko-protetického vybavenia existujú?

V prípade menších amputácií môže stačiť individuálne vytvarovaná vložka. No tá neslúži na znovuzískanie stratenej funkčnosti chodidla, ale v prípade drobného zákroku môže stačiť aj stabilizačná vložka.

Silikónová protéza prednožia vášmu členkovému kĺbu poskytne voľnosť pohybu a tvar prispôsobený vašim individuálnym potrebám. Protézu prednožia zhotovenú zo silikónu ortopedický technik individuálne prispôsobí vášmu kýpťu. Bude vám sedieť „ako uliata“. Členok však zostane voľný. Pohyblivé bude celé vaše chodidlo. Váš pohyb po čiastočnej amputácii chodidla bude pôsobiť prirodzenejšie. Súčasné štúdie naznačujú, že pri tejto protéze je svalstvo oveľa aktívnejšie, ako v iných protézach. Vďaka „flexibilnému“ materiálu budete schopní s touto protézou prejsť aj dlhšie vzdialenosti a budete môcť s ňou nosiť bežnú obuv.

Niektorí lekári a ortopedickí technici odporúčajú topánky na mieru od ortopedického obuvníka. Veľmi pozorne si však preverte, či je to pre vás naozaj tá najlepšia voľba. Nielenže je to vizuálne nápadné, ale môže to znamenať aj ťažkosti, pretože členok je v nej pevne fixovaný. Chôdza s protézou v bežnej obuvi nevyzerá dobre a okrem toho pre vás môže byť aj menej pohodlná.

Ortopedická vnútorná topánka, ktorú zhotoví ortopedický obuvník, nebudí takú pozornosť. Aj keď je v tomto prípade taktiež fixovaná horná časť členkového kĺbu. Nebudete však s ňou môcť nosiť bežnú konfekčnú obuv.

Jednoznačným plusom protézy Bellmann od ortopedického technika je jej pohyblivosť. Pomocou punčochy vkĺznete do protézy, ktorá bude zhotovená z viacerých vrstiev peny. V tejto protéze je horná časť členku voľná. Ďalšou výhodou je jej ľahkosť a tvar, ktorý vám umožní nosiť aj konfekčnú obuv. Protézu Bellmann však nemožno opticky zladiť s druhým chodidlom. Vyzerá nápadne - ako protéza. Okrem toho materiál, z ktorého sa zhotovuje, sa pomerne rýchlo opotrebováva. Po dvoch rokoch budete potrebovať novú protézu a punčocha vám bude trením vytvárať odery, čo nikto nemá rád.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,prosthetics_life_with_forefoot_amputation,prosthetics_life_with_forefoot_amputation_images
FAQ

Často kladené otázky o protéze prednožia

Čo je protéza prednožia?

Čo je protéza prednožia?

Protéza prednožia nahrádza funkcie a vzhľad chýbajúcich častí vášho chodidla. Pomôže vám pri bežných úkonoch, zvýši aktivitu vášho svalstva, vďaka nej sa zlepší prietok krvi v nohe a vaše chodidlo bude znova vyzerať ako normálne.

Podľa vášho zdravého chodidla sa dá vzhľad silikónovej protézy prednožia vypracovať do najmenšieho detailu. Kýpťové lôžko chodidlovej protézy sa dokonale prispôsobí vášmu kýpťu. Tým sa v porovnaní s inými protézami optimalizuje jeho tvar, čo na jednej strane udržiava chodidlo veľmi stabilné a na druhej strane sa tým záťaž chôdze rovnomerne rozdelí na celú plochu chodidla. S protézou prednožia môžete používať akúkoľvek bežnú obuv.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,prosthetics_life_with_forefoot_amputation,prosthetics_life_with_forefoot_amputation_images
Z čoho sa skladá protéza prednožia?

Z čoho sa skladá protéza prednožia?

Ako materiál na protézy prednožia používame lekársky vysoko kvalitný silikón (HTV silikón). Veľkou výhodou tohto silikónu je, že ju vieme vytvarovať s rôznym stupňom pevnosti a tvrdosti na rôzne časti chodidla, takže každá časť protézy prednožia môže dokonale spĺňať svoju funkciu: bude pevná tam, kde chodidlo robí odval a mäkšia tam, kde bude zaťažovaný kýpeť.

Je mimoriadne šetrná k pokožke: silikón je priedušný, takže môže unikať pot. Neobsahuje zmäkčovadlá, nie je porézny a je bez chuti a zápachu. Okrem toho je tento materiál vo všeobecnosti príjemný na pokožku.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,living_with_finger_amputation
Pre koho je vhodná protéza prednožia?

Pre koho je vhodná protéza prednožia?

Prispôsobenie a nosenie protézy prednožia má zmysel len vtedy, ak sú splnené nasledujúce podmienky:

 • Ak je amputačná rana úplne zahojená.

 • Ak je členok zaťažiteľný.

 • Ak je zaťažiteľný aj kýpeť.

 • Ak sa objem kýpťa nemení.

Silikónové protézy dnes možno použiť takmer vo všetkých prípadoch amputácie prednožia. Ak je však kýpeť silne opuchnutý, protéza sa musí vylúčiť. V takom prípade sa kýpťu nedá optimálne prispôsobiť a spôsobuje mu silný tlak. Takéto prípady sú však veľmi zriedkavé.

Ako dobre budem môcť s protézou prednožia chodiť?

Ako dobre budem môcť s protézou prednožia chodiť?

Protéza prednožia je dobrou náhradou strateného chodidla už len preto, že opäť ponúka celú plochu na nášľap a odval. Vďaka tomu pri chôdzi cítite sebaistotu. Keďže protéza sa pri chôdzi flexibilne prispôsobuje, celé telo sa pohybuje tak, ako sa má. Nerobíte nijaké kompenzačné pohyby, ale svaly zaťažujete úplne prirodzene. O tom, ako skvele to funguje, sa presvedčíte, keď začnete s protézou chodiť naboso. Každý druhý používateľ tejto protézy, ktorého sme sa na ňu spýtali, povedal, že s ňou prejde pešo aj viac ako päť kilometrov.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,prosthetics_life_with_forefoot_amputation,prosthetics_life_with_forefoot_amputation_images
Ako sa mám starať o protézu prednožia?

Ako sa mám starať o protézu prednožia?

Na čistenie protézy prednožia je najlepšia vlažná voda a mydlo. Ak si budete prednožie umývať každý deň, uvidíte, akú radosť vám to prinesie. Opláchnuť, vysušiť a je to!

Ak sa vám protéza prednožia zašpiní, jednoducho ju ponorte do vody z vodovodu a niekoľko minút ju povarte. To je všetko, čo potrebujete vedieť. Dodržiavajte to a starajte sa o svoju silikónovú protézu prednožia tak, aby vám dlho vydržala!

Nepotrebujete na to nijaké rozpúšťadlá ani iné chemikálie. Rozpúšťadlá ani chemikálie v nijakom prípade nepoužívajte! Prenikajú nielen do silikónu, ale tým, že pri nosení sa uvoľňujú, vnikajú aj do pokožky.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,prosthetics_life_with_forefoot_amputation,prosthetics_life_with_forefoot_amputation_images
Ako získam protézu prednožia?

Ako získam protézu prednožia?

V prvom rade sa o možnosti protézy prednožia poraďte so svojím lekárom. Pomôže vám aj so zdravotnou poisťovňou a v prípade potreby poskytne ortopedickému technikovi dôležité informácie o vašich špeciálnych potrebách. Zdravotné poisťovne väčšinou uhrádzajú náklady len za funkčný model, pri kozmeticky zložitejších modeloch je obyčajne potrebný doplatok poistenca.

Vyhľadajte si predajňu zdravotníckych potrieb, ktorá má s protézami prednožia skúsenosti. Certifikovaní partneri spoločnosti Ottobock majú potrebné technické vybavenie, sú špeciálne vyškolení a majú potrebné osvedčenia spoločnosti Ottobock. (Ak vo vašom okolí neviete o žiadnom z našich partnerov, môžete kontaktovať priamo nás.)

Ortopedický technik odoberie presné miery vášho chodidla, urobí si jeho fotografie aj sadrový odliatok. Na základe tohto odliatku vám zhotovíme skúšobnú protézu, ktorú budete nosiť štyri až šesť týždňov. Počas tejto doby ortopedický technik protézu vylepšuje. Bude to potrebné, pretože s privykacou protézou budete môcť znovu chodiť a pri pohybe vám spevnie svalstvo. Okrem toho sa, samozrejme, budete musieť s protézou najskôr oboznámiť.

Napokon aj v partnerskej výdajni zdravotníckych potrieb vám iste radi pomôžu pri výbere vhodného odtieňa protézy podľa vašej pokožky. Údaje a všetky opravy sa pošlú spoločnosti Ottobock. Všetky informácie sa následne použijú na zhotovenie definitívnej protézy prednožia, ktorá vám umožní viesť takmer normálny život.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,prosthetics_life_with_forefoot_amputation,prosthetics_life_with_forefoot_amputation_images
Kontakt

Ako Vám môžeme pomôcť?