Život s ramennou amputáciou

Pred amputáciou

Informácie o všetkých aspektoch amputácie ramena, napr. príprava, ošetrovanie alebo amputačná úroveň.

Zhrnutie

Pripravujete sa na plánovanú amputáciu?

Možno už nejaký čas viete, že príde amputácia. Hoci toto poznanie je veľmi skľučujúce, vedzte, že v tejto ťažkej chvíli nie ste sami! Váš ošetrujúci tím vám bude pomáhať a bude tu pre vás - pre vaše otázky aj problémy.

Príprava

Čo sa stane pred amputáciou?

Vstupné vyšetrenia

Pred operáciou vás v nemocnici niekoľkokrát dôkladne vyšetria: Tieto vyšetrenia zahŕňajú krvné testy, röntgen pľúc a kontrolu kardiovaskulárnych funkcií.

Rozhovory s lekármi

Pred amputáciou vám príslušní lekári vysvetlia, ako bude operácia prebiehať. Podrobne s vami preberú aj to, čo bude nasledovať po operácii. Pri týchto rozhovoroch budete mať príležitosť opýtať sa na čokoľvek, čo považujete za dôležité. Najlepšie bude, ak si pred rozhovormi napíšete, čo by ste sa chceli lekárov spýtať, aby ste na nič nezabudli. Nebojte sa spýtať na čokoľvek, čomu nerozumiete! Mali by vám to vysvetliť aj niekoľkokrát. Vážne zranenie si však na rozdiel od plánovanej amputácie často vyžaduje okamžitý chirurgický zákrok. Konzultácia s lekárom je v takýchto prípadoch, pochopiteľne, možná až po amputácii.

Cielené prípravy

Ak je to možné, začnite cvičiť ešte pred operáciou, neskôr zistíte, aké je to dôležité, najmä pre rehabilitáciu. Tým si už vopred posilníte svoje svalstvo. Ak začnete s cvičením ešte pred operáciou, po nej to bude vás omnoho ľahšie. Poraďte sa so svojim lekárom a fyzioterapeutom, aké cviky sú pre vás vhodné.

Môže byť pre vás užitočné aj to, ak sa pred amputáciou porozprávate s ortopedickým technikom o tom, aké protézy by boli pre vás vhodné a ktoré určite nie. Tak získate lepšiu predstavu o tom, čo môžete očakávať počas rehabilitácie.

Psychologická starostlivosť

Amputácia bude znamenať taký zásah do vášho života, že na jeho prekonanie budete potrebovať veľkú vnútornú silu. A preto využite túto možnosť a vyhľadajte psychologickú pomoc! S terapeutmi so psychologickým vzdelaním môžete hovoriť o čomkoľvek. Tým súčasne odbremeníte svoju rodinu aj priateľov. Z takýchto rozhovorov budete môcť načerpať mnoho síl, ktoré budete potrebovať, aby ste mohli začať nový život. Čím skôr túto pomoc prijmete, tým lepšie pre vás, lebo k rýchlemu uzdraveniu a opätovnému nadobudnutiu kvality života prispieva aj zvládanie vnútorných bojov a obáv. Amputácia v kombinácii so strachom totiž inak vedie k depresii. A tej sa treba vyhnúť.

Rozhovory s inými pacientmi po amputácii

Okrem toho vám odporúčame, aby ste sa porozprávali aj s ľuďmi, ktorí majú podobnú amputáciu už za sebou alebo majú podobné ochorenie ako vy. Rozhovor s niekým, kto už má amputáciu za sebou, vám určite dodá odvahy – minimálne zistite, že nie ste sami. Je dobré, keď vieme, ako sa v podobnej situácii zachovali iní a aké zmeny (aj pozitívne!) im do života amputácia priniesla. Okrem toho ľudia si medzi sebou často vymieňajú rôzne nápady a triky, napríklad v tom, ako s protézou zaobchádzať.

Ak hľadáte kontakt na iných postihnutých, najlepšie bude, ak sa obrátite na svojho lekára, terapeuta alebo ortopedického technika. Oni vám určite dobre poradia.

Dôvody amputácie

Čo znamená amputácia a prečo sa amputácia robí?

Amputáciou označujeme odrezanie kosti v zdravom tkanive alebo oddelenie časti tela v kĺbe (exartikulácia).

Amputácia je nevyhnutná vtedy, keď nemožno očakávať zahojenie chorej časti tela, v dôsledku čoho je ohrozený život pacienta. Príčinou môžu byť napríklad poruchy prekrvovania, infekcie, úrazy, onkologické ochorenia alebo vrodená vývojová chyba končatín.

Úroveň amputácie

Stanoví sa vhodná úroveň amputácie.

Pojem úroveň amputácie opisuje miesto, na ktorom je amputovaná určitá časť tela. O vhodnej protéze rozhoduje okrem iných faktorov aj úroveň amputácie.

Tú pred operáciou stanoví lekár a závisí od dôvodu amputácie. Plánované zákroky treba zvyčajne konzultovať aj s ortopedickým technikom a vyjasniť si, aká úroveň amputácie bude pre následné protetické vybavenie najvhodnejšia.

Amputácia ruky alebo prstov

Amputácia ruky alebo prstov

O amputácii ruky hovoríme vtedy, keď je potrebné amputovať celú ruku až po zápästie. O amputácii prstov hovoríme vtedy, keď je potrebné odstrániť jeden alebo viac prstov. Všetky zákroky od amputácie prstu až po amputáciu ruky označujeme ako čiastočnú amputáciu ruky.

Protetické vybavenie môže prostredníctvom individuálne zhotovenej protézy prstov alebo čiastočnej protézy ruky obnoviť jej vonkajší vzhľad do najmenších detailov.

An illustration of the human skeleton. The left hand is missing fingers to demonstrate hand/finger amputation.
Exartikulácia v zápästí

Exartikulácia zápästia

Pojem Exartikulácia znamená, že ruka je amputovaná v línii medzi predlaketnými a zápästnými kosťami, takže pohyblivosť zápästného kĺbu zaniká. V tomto prípade na upevnenie protézy častokrát stačí krátke predlaketné protézové lôžko, bez nutnosti obmedzenia flekčných a rotačných pohybov lakťa.


Na zhotovenie protézy pre tento typ amputácie sú potrebné tieto protetické komponenty: protézová dlaň, zápestný adaptér a protézové lôžko. Protézové lôžko je tá časť protézy, ktorá tvorí spojenie medzi protézou a ľudským telom (amputačným kýpťom).

An illustration of the human skeleton. The left hand is missing to portray wrist disarticulation and a hand amputation
Predkolenná amputácia

Predkolenná amputácia

Pri transradiálnej amputácii, teda pri amputácii v oblasti predlaktia, rozlišujeme medzi dlhou, stredne dlhou, krátkou a ultrakrátkou amputáciou predlaktia.

Na protetické vybavenie je potrebná protéza ruky, adaptér a prvky, ktoré protézu spájajú s protézovým lôžkom.

An illustration of the human skeleton. The left hand and partial arm are missing to portray a transradial amputation
Exartikulácia v lakti

Exartikulácia v lakti

Pri exartikulácii v lakti sa lakeť rozdelí, a tým sa oddelí celé predlaktie. Nadlaktie zvyčajne zostáva úplne nedotknuté.

Na protetické vybavenie je potrebná protéza ruky, lakťový kĺb, ako aj adaptéry a spojovacie prvky pre protézové lôžko.

An illustration of the human skeleton. The left forearm and hand are missing to portray an elbow disarticulation
Amputácia nadlaktia

Amputácia v oblasti nadlaktia

Pri transhumerálnej amputácii, t. j. amputácii v oblasti nadlaktia, dochádza k prerušeniu kosti v hornej časti ramena. Rozlišujeme nízku, strednú a vysokú úroveň amputácie v oblasti nadlaktia.

Na protetické vybavenie je potrebná protéza ruky, lakťový kĺb, ako aj adaptéry a spojovacie prvky na protézové lôžko.

An illustration of the human skeleton. The left hand, forearm, and elbow are missing to portray a transhumeral amputation
Exartikulácia v ramene

Exartikulácia v ramene

V prípade ramennej exartikulácie dochádza k amputácii v oblasti ramenného pletenca.

Na zhotovenie protetického vybavenia je potrebná protéza ruky, lakťový kĺb, ramenný kĺb, adaptér a prvky, ktoré protézu spoja s kýpťovým lôžkom.

An illustration of the human skeleton. The left arm is missing to portray an arm amputation and shoulder disarticulation
Amputácia ramenného pletenca

Amputácia ramenného pletenca

V prípade amputácie ramenného pletenca sa amputuje celá ruka a časť ramena až po ramenný pletenec.

Na zhotovenie protetického vybavenia je potrebná protéza ruky, lakťový kĺb, ramenný kĺb, adaptér a prvky, ktoré ju spoja s protézovým lôžkom.

An illustration of the human skeleton. The entire left arm is missing, including the shoulder, to represent a forequarter amputation
Kozmetika

Nenápadný vzhľad

Dobré vedieť: Každá protéza môže byť prekrytá takzvanou protézovou rukavicou tak, aby bola takmer neviditeľná.

A pre všetky stupne amputácie platí: Jednotlivé protézy rúk vyrobené, napr. zo silikónu, môžu obnoviť vonkajší vzhľad a v závislosti od úrovne amputácie majú aj pasívne funkcie. Vyznačujú sa nízkou hmotnosťou a jednoduchým zaobchádzaním.