Potvrďte vašu polohu

Potvrďte vašu polohu alebo ju vyberte zo zoznamu krajín, aby ste mohli kontaktovať váš miestny trh Ottobock. Postaráme sa o to, aby ste boli v budúcnosti presmerovaní na vami zvolenú stránku, aby ste sa vždy dostali na správne miesto.

An amputee with a prosthetic leg faces a group of prosthetic users
An amputee with a prosthetic leg faces a group of prosthetic users
An amputee with a prosthetic leg faces a group of prosthetic users
Život s amputáciou nohy

Pred amputáciou nohy

Zistite, čo sa stane pred plánovanou amputáciou a ako sa na to môžete pripraviť.

Zistite, čo sa stane pred plánovanou amputáciou a ako sa na to môžete pripraviť.

Zhrnutie

Pripravujete sa na plánovanú amputáciu?

Možno už nejaký čas viete, že príde amputácia. Hoci je toto poznanie veľmi skľučujúce, vedzte, že v tejto ťažkej chvíli nie ste sami! Chceme vám pomôcť pripraviť sa na tento krok. Zistite, čo sa deje pri amputácii nohy, kto sa o vás postará a najmä, čo sa stane po operácii!

Konzultácia s lekármi

Spojte sa s odborníkmi!

To, čo mnohí nevedia, a predsa je to dôležité: Len od vás závisí, kto sa o vás bude starať. Váš ošetrovateľský tím tvoria všetci, ktorí sa o vás budú starať pred amputáciou, počas nej aj po nej. Najdôležitejší je však váš ortopedický technik, ktorý prevezme aj celú koordináciu. Je dôležité, aby vás ošetrovali odborníci, ktorí majú s pacientmi po amputácii nohy bohaté skúsenosti. Tu vám poskytneme informácie o tom, čo je úlohou každého z nich aj informácie o priebehu liečby všeobecne. Vďaka zoznamu našich odborníkov budete môcť nadviazať kontakt s tými správnymi odborníkmi a zároveň si pomocou neho budete môcť skontrolovať, či ste zvážili všetky potrebné kroky.

Dôvody amputácie

Najčastejšie príčiny amputácie nohy

Amputácia znamená oddelenie kosti v zdravom tkanive. Keď je časť tela oddelená v kĺbe, označuje sa to aj ako exartikulácia. Amputácia je nevyhnutná vtedy, keď nemožno očakávať zahojenie chorej časti tela a v dôsledku toho je ohrozený život pacienta. Príčinou môžu byť napríklad poruchy prekrvovania, infekcie, úrazy, rakovina alebo vrodená vývojová chyba končatín (dysmélia). V niektorých spomínaných prípadoch je už obyčajne dlhší čas jasné, že bude potrebná amputácia. No niekedy sa amputácia musí vykonať celkom neočakávane, napríklad v dôsledku vážnych zranení po nehode.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,infos_for_amputees
Amputačná úroveň

Stanoví sa vhodná úroveň amputácie.

Pojem úroveň amputácie opisuje miesto, na ktorom je amputovaná určitá časť tela. Pred operáciou ju stanoví lekár a závisí od dôvodu, pre ktorý sa amputácia vykonáva.

Pri plánovaných zákrokoch by mal byť pri konzultáciách aj ortopedický technik, ktorý vie poradiť, aká úroveň amputácie bude na následné nasadenie protézy najvhodnejšia.

Pretože o vhodnosti protézy okrem iných faktorov rozhoduje aj úroveň amputácie. Od toho závisí, aká protéza bude vhodná, ktoré časti a kĺby vašej nohy bude potrebné nahradiť protézou.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,mobility_after_amputation
Tím, ktorý vám zabezpečí vybavenie

Títo odborníci sú tu na to, aby sa o vás starali

Vaša starostlivosť pred a po amputácii je v rukách tímu, ktorý sa skladá z rôznych odborníkov. Zostavili sme pre vás zoznam tých, ktorí sa spolupodieľajú na vašej liečbe, aby ste videli, akú úlohu zohrávajú.

Najdôležitejšiu úlohu v tomto tíme má však ortopedický technik. Odporúčame vám, aby ste sa na neho podľa možnosti obrátili ešte pred amputáciou. Náš zoznam vám pomôže nájsť takého odborníka, ktorý už má s prácou s protetickým vybavením amputovaných pacientov veľa skúseností, takže vám určite dobre poradí.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,mobility_after_amputation