An amputee with a prosthetic leg faces a group of prosthetic users
Život s amputáciou nohy

Pred amputáciou nohy

Zistite, čo sa stane pred plánovanou amputáciou a ako sa na to môžete pripraviť.

Zhrnutie

Pripravujete sa na plánovanú amputáciu?

Možno už nejaký čas viete, že príde amputácia. Hoci je toto poznanie veľmi skľučujúce, vedzte, že v tejto ťažkej chvíli nie ste sami! Chceme vám pomôcť pripraviť sa na tento krok. Zistite, čo sa deje pri amputácii nohy, kto sa o vás postará a najmä, čo sa stane po operácii!

Konzultácia s lekármi

Spojte sa s odborníkmi!

To, čo mnohí nevedia, a predsa je to dôležité: Len od vás závisí, kto sa o vás bude starať. Váš ošetrovateľský tím tvoria všetci, ktorí sa o vás budú starať pred amputáciou, počas nej aj po nej. Najdôležitejší je však váš ortopedický technik, ktorý prevezme aj celú koordináciu. Je dôležité, aby vás ošetrovali odborníci, ktorí majú s pacientmi po amputácii nohy bohaté skúsenosti. Tu vám poskytneme informácie o tom, čo je úlohou každého z nich aj informácie o priebehu liečby všeobecne. Vďaka zoznamu našich odborníkov budete môcť nadviazať kontakt s tými správnymi odborníkmi a zároveň si pomocou neho budete môcť skontrolovať, či ste zvážili všetky potrebné kroky.

Dôvody amputácie

Najčastejšie príčiny amputácie nohy

Amputácia znamená oddelenie kosti v zdravom tkanive. Keď je časť tela oddelená v kĺbe, označuje sa to aj ako exartikulácia. Amputácia je nevyhnutná vtedy, keď nemožno očakávať zahojenie chorej časti tela a v dôsledku toho je ohrozený život pacienta. Príčinou môžu byť napríklad poruchy prekrvovania, infekcie, úrazy, rakovina alebo vrodená vývojová chyba končatín (dysmélia). V niektorých spomínaných prípadoch je už obyčajne dlhší čas jasné, že bude potrebná amputácia. No niekedy sa amputácia musí vykonať celkom neočakávane, napríklad v dôsledku vážnych zranení po nehode.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,infos_for_amputees
Amputácia pri poruchách prekrvovania

Amputácia pri poruchách prekrvovania

Hlavnou príčinou amputácií v západnom svete sú takzvané arteriálne okluzívne ochorenia. Okrem iných metabolických ochorení, ako cukrovka, je známym a rozšíreným okluzívnym ochorením tepien takzvaná „fajčiarska noha“. Ak dôjde k poruche prekrvovania nohy, znamená to, že nebude správne zásobovaná kyslíkom. Takto postihnutý človek často pociťuje bolesť a bolí ho aj chôdza. Noha alebo chodidlo je chladnejšie, ako iné časti tela a niekedy má modrastý nádych. Tu platí, že k amputácii dolných končatín sa pristúpi len vtedy, ak sa prekrvovanie nohy nebude dať obnoviť inými opatrenami cievnej chirurgie. Aj pri čiastočných amputáciách je cieľom zachovanie zvyšku chodidla alebo nohy.

Amputácia pri syndróme diabetickej nohy

Amputácia pri syndróme diabetickej nohy

Najčastejšou príčinou amputácie chodidla alebo nohy je syndróm diabetickej nohy. Hoci sa čoraz viac ľudí dožíva vysokého veku a cukrovkárov pribúda, počet amputácií sa veľmi nemení. Dôvodom je lepšia starostlivosť a nové možnosti pre postihnutých.

Ochorenie Diabetes mellitus vo všeobecnosti spôsobuje niekoľko navzájom pôsobiacich porúch, ktorých účinok sa tým zosilňuje.

  • Znížené vylučovanie potu spôsobuje, že chodidlá sú suché a popraskané.

  • Ukladanie cukru v nervoch vedie k tomu, že pacient už necíti praskliny a ranky na koži.

  • Rany sa pri cukrovke hoja oveľa ťažšie.

  • Ak sú boľavé miesta opakovane vystavované tlaku, rany sa zväčšujú. Tkanivo sa zapáli a odumrie.

Hrozí aj riziko zápalu chodidla a nohy, pretože v dôsledku cukrovky je narušené prekrvovanie a odumierajú bunky.

Amputácia po úraze

Amputácia po úraze

Počet amputácií po úrazoch, medzi ktoré patria, napríklad pracovné úrazy alebo dopravné nehody, sa v západnom svete výrazne znížil. Dôvodov je viacero, najmä prísnejšie normy v rámci bezpečnosti práce. Pokrok v oblasti intenzívnej medicíny a chirurgie znamená, že nervy, cievy, kosti a mäkké tkanivá končatín sa v mnohých prípadoch po úraze dajú obnoviť a amputácia, ako posledné riešenie, nakoniec nie je vôbec potrebná.

Amputácia v dôsledku nádorového ochorenia

Amputácia v dôsledku nádorového ochorenia

Amputácie v dôsledku rakoviny sú pomerne zriedkavé. Nádory sa však často nachádzajú v blízkosti kolena alebo v oblasti bedra. Približne polovicu prípadov amputácií v bedrovej a panvovej oblasti spôsobujú nádorové ochorenia. Cieľom amputácie je v tomto prípade zachrániť život pacienta tým, že sa zabráni šíreniu rakovinových buniek a ich invázii do iných častí tela.

Amputácia po infekcii

Amputácia po infekcii

Odkedy Louis Pasteur v roku 1877 prvýkrát opísal účinky antibiotík, amputácie spôsobené infekciami sú už veľmi zriedkavé. Vysoké antiseptické štandardy v lekárskej starostlivosti a očkovanie proti tetanu sú ďalšími dôvodmi ich poklesu. Buďte však opatrní aj pri tých najmenších zraneniach! Medzi príznaky zápalu patrí začervenanie, opuch, horúčka a bolesť v okolí rany.

Skontrolujte tiež, či vaša ochrana proti tetanu je ešte aktuálna! Inštitút Roberta Kocha odporúča, aby sa opakované očkovanie vykonávalo každých desať rokov, v prípade rán niekedy aj skôr. V každom prípade kontaktujte svojho lekára.

Amputačná úroveň

Stanoví sa vhodná úroveň amputácie.

Pojem úroveň amputácie opisuje miesto, na ktorom je amputovaná určitá časť tela. Pred operáciou ju stanoví lekár a závisí od dôvodu, pre ktorý sa amputácia vykonáva.

Pri plánovaných zákrokoch by mal byť pri konzultáciách aj ortopedický technik, ktorý vie poradiť, aká úroveň amputácie bude na následné nasadenie protézy najvhodnejšia.

Pretože o vhodnosti protézy okrem iných faktorov rozhoduje aj úroveň amputácie. Od toho závisí, aká protéza bude vhodná, ktoré časti a kĺby vašej nohy bude potrebné nahradiť protézou.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,mobility_after_amputation
Amputácia chodidla

Amputácia chodidla

Poznáme viac ako dvanásť rôznych úrovní amputácie v oblasti chodidla. A to od amputácie prstov na nohe cez amputáciu metatarzálnej kosti až po amputácie v oblasti tarzu.

Na protetické vybavenie týchto častí dolnej končatiny sú najvhodnejšie silikónové protézy.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,infos_for_amputees
Predkolenná (transtibiálna) amputácia

Predkolenná (transtibiálna) amputácia

Pri predkolennej amputácii sa holenná kosť oddelí od lýtkovej.

Na toto protetické vybavenie je potrebné protézové chodidlo, adaptér a prvky, ktoré protézu spájajú s lôžkom.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,infos_for_amputees
Exartikulácia v kolene

Exartikulácia v kolene

Pri exartikulácii kolena sa kolenný kĺb preruší a predkolenná časť nohy sa oddelí. Stehno však zostáva neporušené.

Na toto protetické vybavenie je potrebné protézové chodidlo, kolenný kĺb, adaptéry a prvky, ktoré budú protézu spájať s lôžkom.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,infos_for_amputees
Stehenná (transfemorálna) amputácia

Stehenná (transfemorálna) amputácia

Stehenná kosť sa počas transfemorálnej amputácie rozdelí.

Na toto protetické vybavenie je potrebné protézové chodidlo, kolenný kĺb, adaptér a prvky, ktoré budú protézu spájať s kýpťovým lôžkom.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,infos_for_amputees
Exartikulácia v bedre

Exartikulácia v bedre

Exartikulácia v bedrovom kĺbe znamená amputáciu v oblasti bedrového kĺbu. Po tejto amputácii budete protézu ovládať panvou.

Na toto protetické vybavenie je potrebné protézové chodidlo, kolenný kĺb, bedrový kĺb, adaptér a prvky, ktoré budú protézu spájať s kýpťovým lôžkom.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,infos_for_amputees
Hemipelvektómia

Hemipelvectomía

En una hemipelvectomía se amputa la pierna completa y partes de la pelvis hasta el sacro. En esta amputación, la pelvis asume el control posterior de la prótesis.

Para el tratamiento protésico se necesitan un pie protésico, una articulación de rodilla, una articulación de cadera, un adaptador y elementos de unión al encaje.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,infos_for_amputees
Tím, ktorý vám zabezpečí vybavenie

Títo odborníci sú tu na to, aby sa o vás starali

Vaša starostlivosť pred a po amputácii je v rukách tímu, ktorý sa skladá z rôznych odborníkov. Zostavili sme pre vás zoznam tých, ktorí sa spolupodieľajú na vašej liečbe, aby ste videli, akú úlohu zohrávajú.

Najdôležitejšiu úlohu v tomto tíme má však ortopedický technik. Odporúčame vám, aby ste sa na neho podľa možnosti obrátili ešte pred amputáciou. Náš zoznam vám pomôže nájsť takého odborníka, ktorý už má s prácou s protetickým vybavením amputovaných pacientov veľa skúseností, takže vám určite dobre poradí.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,mobility_after_amputation
Chirurg

Chirurg

Chirurg vám pred amputáciou poradí a následne ju vykoná. V tom lepšom prípade sa s vašim ortopedickým technikom dohodne, ako bude operácia prebiehať. Napríklad chirurg a ortopedický technik môžu spolu vopred prediskutovať vzhľad vášho kýpťa, čo následne uľahčí prispôsobenie protézového lôžka. Po amputácii bude chirurg dohliadať na vaše zotavenie a predpíše vám rehabilitáciu.

Všeobecný lekár a špecialista

Všeobecný lekár a špecialista

Váš všeobecný lekár a špecialista sa o vás zvyčajne starali pred amputáciou, takže o priebehu vášho ochorenia sú informovaní. Ak potrebujete recepty na nové komponenty protézy, alebo na ďalšie rehabilitačné opatrenia, sú vám k dispozícii.

Sociálni pedagógovia a sociálne služby

Sociálni pedagógovia a sociálne služby

V nemocnici sa o vás spravidla bude starať sociálny pracovník alebo iný zamestnanec sociálnej služby. Jeho úlohou bude pomáhať vám vrátiť sa k vášmu každodennému životu. Súčasťou tejto časti terapie sú témy, ako bývanie, vzdelanie, práca, rodina, príjem, či sociálne siete. Ukáže vám, ktoré služby sú dostupné a ako ich môžete využívať. Tieto služby zahŕňajú, napríklad lekárske, špeciálne a liečebné výchovné opatrenia alebo podporu vašej účasti na spoločenskom živote.

Ambulantný ošetrovateľský personál

Ambulantný ošetrovateľský personál

Po amputácii sa o hojenie vašej rany, správne polohovanie a kompresiu kýpťa bude starať ošetrujúci personál a špecialista na hojenie rán. V ideálnom prípade budete v stálom kontakte s lekármi, ortopedickým technikom a terapeutom.

Fyzioterapeuti a ergoterapeuti

Fyzioterapeuti a ergoterapeuti

Fyzioterapeuti a ergoterapeuti vám budú pomáhať v nemocnici, počas rehabilitácie aj v každodennom živote. Ich úlohou je zmobilizovať vás k tomu, aby ste posilňovali a naťahovali svoje svalstvo, pomáhať vám pri nácviku chôdze aj pri zvládaní každodenného života a naďalej ho zlepšovať. V nemocnici sa terapeuti starajú aj o kompresívnu liečbu.

Ortopedický technik

Ortopedický technik

Najdôležitejšiu úlohu bude mať váš ortopedický technik, ktorý vám zhotoví vhodnú protézu a kedykoľvek budete mať nejaké otázky alebo nejasnosti, rád vám poradí. Už pred amputáciou s chirurgom prediskutuje otázku ohľadom budúceho tvaru vášho kýpťa. Pritom vám akiste rád odporúča skúseného terapeuta alebo ortopedického obuvníka a môže vám poskytnúť aj kontakty na iných pacientov po amputácii. Budete sa ho môcť spýtať aj na záležitosti, týkajúce sa prestavby vášho domu alebo bytu, či rekonštrukcie vášho auta. Aj v tomto prípade vám môže poradiť firmy, ktoré tieto práce vykonávajú.

Pri zhotovovaní protézy sa mu môžete zveriť so svojimi potrebami a želaniami a zároveň prediskutujete aj rôzne možnosti týkajúce sa vášho protetického vybavenia. Na základe týchto informácií vyberie na stavbu vašej protézy vhodné komponenty a následne ju pre vás zhotoví aj s lôžkom - presne podľa vašich mier a potrieb. Ortopedický technik vám krátko po amputácii vyšetrí kýpeť a zistí, či je pre vás vhodná privykacia protéza.

Budete sa na neho môcť kedykoľvek obrátiť a odpovie vám na akékoľvek otázky týkajúce sa vašej protézy.

Ortopedický obuvník

Ortopedický obuvník

Okrem protézy možno budete potrebovať aj vhodnú obuv pre vaše zdravé chodidlo. Napríklad, ak trpíte poruchou prekrvovania. Aj ortopedická obuv môže byť pre vás jednou z možností, ak máte čiastočnú amputáciu chodidla, za predpokladu, že nenosíte čiastočnú protézu chodidla. O kontakty požiadajte svojho ortopedického technika.

Ambulantný ošetrovateľský personál

Ambulantný ošetrovateľský personál

V závislosti od vašej rodinnej situácie vám ambulantný ošetrovateľský personál pomôže ohľadom manipulácie s protézou a postará sa aj o kompresiu a mobilizáciu vašich síl, ktoré budete potrebovať na bežné úkony.

Príbuzní a sociálne prostredie

Rodina a sociálne prostredie

Aj vaša rodina vám pri rehabilitácii iste rada pomôže a bude sa vás snažiť vo všetkom podporovať. Ako to prijmete, bude, samozrejme, závisieť od vašej osobnej situácie. Je možné, že vám rodina pomôže pri každodennom zaobchádzaní s protézou aj pri iných každodenných úkonoch.