Potvrďte vašu polohu

Potvrďte vašu polohu alebo ju vyberte zo zoznamu krajín, aby ste mohli kontaktovať váš miestny trh Ottobock. Postaráme sa o to, aby ste boli v budúcnosti presmerovaní na vami zvolenú stránku, aby ste sa vždy dostali na správne miesto.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557-B2B,media,services,after_sales_services,maintenance_repair
FirstSpiritExport,OBISCM-1557-B2B,media,services,after_sales_services,maintenance_repair
FirstSpiritExport,OBISCM-1557-B2B,media,services,after_sales_services,maintenance_repair
Služby

Údržba a opravy

Naši certifikovaní servisní technici vykonávajú povinnú aj odporúčanú údržbu a opravy. Viac informácií o intervaloch údržby nájdete v servisnom preukaze k produktu a v návode na používanie.

Naši certifikovaní servisní technici vykonávajú povinnú aj odporúčanú údržbu a opravy. Viac informácií o intervaloch údržby nájdete v servisnom preukaze k produktu a v návode na používanie.

AF 3 01 o_JA-JP
example academy content(HQ)

Údržba

Na to, aby sme sa vyhli reklamáciám a umožnili vám nezávisle si naplánovať údržbu, pre mnohé naše výrobky určujeme intervaly údržby. Takto možno optimálne využiť predpokladanú životnosť daného výrobku.
Pri údržbe sa dôkladným vstupným a výstupným testom skontrolujú všetky funkcie výrobku. Opotrebované diely a diely, ktoré dosiahli svoju predpokladanú životnosť, sa vymenia a v prípade potreby sa vykonajú softvérové ​​a technické aktualizácie. Súčasťou údržby je aj čistenie. Ak naši odborníci pri údržbe zistia, že je potrebná aj oprava, vypracujeme kalkuláciu nákladov. Ak ju akceptujete, opravu vykonáme v rámci údržby.
Ak si používateľ zakúpil záručný balík, nárok na záruku mu zostáva v plnom rozsahu, okrem iného aj vďaka včasnému využívaniu predpísaných intervalov údržby. Servisný preukaz a návod na používanie pre príslušný výrobok poskytujú informácie o intervaloch údržby a záruke.
Obyčajne od nás dostanete pripomienku nejaký čas pred termínom údržby. Potom, prosím, kontaktujte zákaznícky servis Ottobock a dohodnite si ďalšie kroky.

Oprava

V prípade opravy sa v rámci podrobnej analýzy vykoná test funkčnosti a čistenie výrobku. Dotknuté diely sa vyhodnotia a vymenia alebo opravia v súlade so servisnými pokynmi spoločnosti Ottobock. Potom skontrolujeme, či existuje nárok na záruku. V takom prípade naši servisní technici vykonajú opravu. Ak dôjde k reklamácii mimo záruky alebo záručného listu, vopred vypracujeme kalkuláciu nákladov. Podľa uváženia vlastníka výrobku alebo platiteľa vám výrobok opravia alebo vám ho vrátia nevybavený.