Potvrďte vašu polohu

Potvrďte vašu polohu alebo ju vyberte zo zoznamu krajín, aby ste mohli kontaktovať váš miestny trh Ottobock. Postaráme sa o to, aby ste boli v budúcnosti presmerovaní na vami zvolenú stránku, aby ste sa vždy dostali na správne miesto.

Podmienky používania

Všetky informácie uvedené na našej webovej stránke sme zostavili s náležitou starostlivosťou. Napriek tomu nepreberáme nijakú zodpovednosť za správnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií.

Na používanie našich webových stránok sa vzťahujú nasledujúce podmienky používania.

Túto webovú stránku prevádzkuje spoločnosť Ottobock SE & KGaA (ďalej len Ottobock). Vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia úplne alebo čiastočne zmeniť obsah našej webovej stránky a/alebo kedykoľvek prerušiť jej prevádzku bez predchádzajúceho upozornenia.

Obsah informácií, dokumenty, obrázky a ilustrácie zverejnené na tejto webovej stránke (ďalej len "obsah") sú majetkom spoločnosti Ottobock.

Upozorňujeme, že použité textové a obrazové materiály môžu byť chránené aj autorským právom.

Mnohé výrobky spoločnosti Ottobock majú aj ochranu v zmysle autorských práv podľa patentového zákona, zákona o dizajne alebo iných práv týkajúcich sa duševného vlastníctva. Štítky spoločnosti Ottobock sú chránené zákonom o ochranných známkach. To platí aj v prípade, že tieto značky nie sú označené symbolom®.

Udelením prístupu k tomuto obsahu nezískavate nijaké práva.

Sťahovanie obsahu je povolené len vtedy, ak sa výslovne ponúka na tento účel.

Nesmiete používať, upravovať, prenášať na tretie strany, reprodukovať, distribuovať alebo sprístupňovať verejnosti nijaký obsah v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu ich na poskytnutie. Ak by ste chceli použiť obsah, kontaktujte náš zákaznícky servis.

Zobrazené produkty a odporúčania na kombinácie jednotlivých produktov predstavujú príklady ortopedického alebo ortotického vybavenia a výber produktov spoločnosti Ottobock. Pre ostatné produkty nie je uvedené nijaké vyhlásenie.

Či je výrobok pre vás naozaj vhodný a či by ste jeho funkcie naplno využili, závisí od viacerých faktorov. Okrem iného je rozhodujúca aj vaša fyzická kondícia, zdatnosť a dôkladné lekárske vyšetrenie. Informujte sa vo svojej predajni zdravotníckych potrieb o liečbe, kontraindikáciách a možných rizikách. Prečítajte si informácie o produkte a návod na používanie.