Sammanfattning

Gå nya vägar, sätt stopp för gonartrosen

Artros är en folksjukdom: I Tyskland beräknas över 12 miljoner människor vara drabbade av ledsjukdomen. Även unga människor som aktivt utövar idrott.

Oftast drabbar artros knät. Diagnosen kan leda till osäkerhet. Många befarar att de nu kommer att få dras med konstant knäsmärta och behöver ta smärtstillande läkemedel för att kunna röra sig. Drabbade undrar hur länge de kan fortsätta med sina fritidssysselsättningar eller gå i trappor, och när en protesknäled eventuellt kommer att vara oundviklig. Finns det ingen annan möjlighet att hantera smärtan än mediciner, inget alternativ till att undvika eller skjuta upp en operation?

Jo det finns det! Sätt stopp för artrosen. Idag finns det goda möjligheter att leva ett aktivt liv med artros. I många fall kan en ortos bidra till att lindra smärta – och återfå din livskvalitet. Med hjälp av en passande ortos kan en operation ofta undvikas. På de här sidorna får du viktig information om gonartros. Dessutom får du tips som hjälper dig att leva med den här sjukdomen på ett självständigt sätt.

Hjälpmedel vid gonartros

Vid befintlig artros kan ortoser från Ottobock bidra till att lindra smärta och avlasta knälederna.

Sjukdomsbild

Symtom på artros i knäet (gonartros)

Gonartros är en förslitningssjukdom i knäleden. Den är obotlig och leder till fortskridande förändringar i knät. I artrosens inledande skede uppträder ingen eller bara periodvis smärta och begränsad rörlighet. Vid långt framskriden gonartros kan smärta och besvär tillta. De flesta människor utvecklar med åren artros på grund av slitage. Riskfaktorer som fetma, felställning av lederna, brist på motion, överbelastning och felaktig belastning av lederna vid vissa typer av sporter eller skador påskyndar slitaget på lederna och kan också skapa förutsättningar för att artros ska utvecklas hos unga människor.

Artros förändrar leden

Som degenerativ ledsjukdom börjar gonartros vanligtvis med tecken på symtom och/eller små skador i ledbrosket. Med tiden blir broskets yta skrovlig och ojämn. Leden rör sig inte längre friktionsfritt. Den går trögt och kärvar. Den tilltagande friktionen leder till smärtsamma inflammationer i knät och vätska bildas i ledkapseln. Det här tillståndet kallas för aktiverad artros och medför ihållande smärta. Vid långt gången artros tilltar broskskadorna och ledens omkringliggande vävnad drabbas. Benen bildar utväxter (osteofyter) för att stabilisera leden, vilket leder till stelhet. Knäsmärtan återkommer allt oftare och tilltar med tiden.

Sjukdomsförlopp: grader av artros

Gonartros delas in i följande fyra grader:

 1. Artrosgrad
  Ledbrosket har osynliga tecken på slitage. Det är mindre elastiskt än friskt brosk och kan inte längre återhämta sig riktigt efter att ha belastats. Vid hög belastning kan begynnande knäsmärta uppträda.

 2. Artrosgrad
  Broskvävnaden blir tunnare. Broskets yta blir skrovlig och ojämn. Benen börjar bilda utväxter (osteofyter). Knät kan inte belastas lika mycket. I den här artrosgraden kan sjukdomsförloppet effektivt bromsas in med hjälp av övningar och medicinska hjälpmedel som ortoser, samt genom viktminskning.

 3. Artrosgrad
  Brosket har delvis försvunnit så att benen skaver mot varandra på vissa ställen. På röntgenbilder syns utpräglade benutväxter och en minskning av ledspalten. Artrosen orsakar i detta fortskridna stadium betydande svårigheter att röra sig och knäsmärta.

 4. Artrosgrad
  Ledspalten är starkt förminskad och ledbrosket nästintill helt borta. Benskador förekommer ofta. Leden är deformerad och i många fall inflammerad. I det här sista stadiet kan den bästa lösningen vara att operera in en ny led – alltså en konstgjord knäled.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,topic,arthrosis

Artrosens onda cirkel

Patienter med gonartros hamnar ofta i en ond cirkel:
För att avlasta knät rör sig de drabbade allt mindre och föredrar kompenserande hållningar. Att röra sig mindre ger däremot endast kortsiktig smärtlindring. På lång sikt påskyndar brist på rörelse broskslitage och förstärker knäsmärta. Drabbade skonar då vanligtvis sitt knä ännu mer istället för att röra det, och den onda cirkeln sluter sig.
En onaturlig, kompenserande hållning leder därutöver till att andra leder som exempelvis höfterna överbelastas och kan orsaka bestående skada.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,orthotics_2,arthrose___weniger_schmerz__mehr_leben_

Första symtomen på gonartros

Ju tidigare gonartros diagnostiseras och effektivt motverkas, desto bättre är chanserna att kunna kontrollera knäsmärtan, länge bibehålla ledens rörlighet och bromsa in fortskridande förändringar i knäleden.
Om ditt knä återkommande har följande symtom behöver du uppsöka en ortoped:

 • Knäsmärta när du börjar röra dig efter att ha suttit stilla

 • Knäsmärta efter ovan belastning

 • Knäsmärta vid vissa rörelser

 • Stelhet i knät

 • Gnisslande och knakande ljud i knäleden

 • Svullnader och inflammationer i knät

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,orthotics_2,arthrose___weniger_schmerz__mehr_leben_
Diagnos och behandling

Diagnos och behandling vid gonartros

Vid knäsmärta eller begränsad knäfunktion behöver du uppsöka en ortoped.

Diagnos av gonartros

Under samtalet med läkaren är det viktigt att du ingående beskriver dina knäproblem och svarar noggrant på läkarens frågor. Utöver knäsjukdomen kan även annan information om din hälsa ha betydelse för knäsmärtan, till exempel artros i andra leder, skador, infektioner eller kroniska sjukdomar. Under undersökningen kontrollerar läkaren ditt knä och dess funktion. Sedan röntgas ditt knä för att fastställa synliga förändringar. I vissa fall behövs fler undersökningar för att kunna ställa en diagnos. Det kan till exempel vara blod- och ledvätsketester eller andra avbildningstekniker.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,orthotics_2,arthrose___weniger_schmerz__mehr_leben_

Behandling vid gonartros

Det finns generellt tre olika behandlingsmetoder vid gonartros: konservativ (icke-invasiv) behandling, invasiv behandling med befintlig led och invasiv behandling med utbytt led. Vid en invasiv behandling gör läkaren förändringar på knäleden.

Konservativ (icke-invasiv) behandling

Konservativ behandling av gonartros omfattar alla icke-invasiva behandlingsmetoder. Konservativ behandling består av olika moduler.

Till modulerna för en konservativ behandling av gonartros hör:

 • Användning av förband och ortoser

 • Rörelseterapi

 • Särskild gymnastik

 • Lätt till måttlig idrottsaktivitet

 • Goda kostvanor

 • Viktminskning vid övervikt

 • Värme- och kylbehandlingar efter behov

 • Smärtlindrande salvor och geler

 • Smärtstillande och antiinflammatoriska läkemedel

Invasiv behandling med befintlig led

För att lindra inflammation och smärta i knät kan läkaren spruta in läkemedel direkt i leden. Mycket ofta används hyaluronsyra som verksamt ämne. Hyaluronsyra förekommer naturligt i en frisk led. Den förser brosket med näring och fungerar som ett naturligt smörjmedel för leden. Felställningar i benen som leder till artros kan korrigeras genom en kirurgisk omställning av benen (korrigerande osteotomi).

I vissa fall används även endoskopisk teknik för behandling av artros med bibehållen led. Denna metod kallas artroskopi (titthålskirurgi). Eftersom artroskopi endast ger begränsade förbättringar rekommenderas den idag inte längre som ensam behandling av gonartros.

Invasiv behandling med utbytt led

Om konservativ eller invasiv behandling med den befintliga leden inte längre lindrar smärta eller förbättrar knäfunktionen, bör en behandling övervägas där leden byts ut. Den naturliga leden byts då under en operation helt eller delvis ut mot en protes (endoprotes, konstgjord knäled).

Lindra smärta

Ortoser lindrar knäsmärta

Knäortoser eller ortoser för underben och fot som Agilium Freestep avlastar effektivt smärtpunkter i knäleden och kan varaktigt lindra knäsmärta. Detta bekräftas även i studier. Med hjälp av ortoser kan du vid gonartros i många fall sluta behöva smärtstillande läkemedel eller minska doseringen av läkemedel. Du undviker eller minskar därmed biverkningar av läkemedel. Knäortoser eller ortoser för underben och fot ger patienter med gonartros möjlighet att i hög grad röra sig smärtfritt och idrotta. På det här sättet kan den onda cirkeln av smärta, stillasittande och fortskridande försämring av artrosen därmed brytas.

”De flesta av mina patienter är mycket nöjda med den nya ortosen. Över hälften av dem slapp på så sätt en operation.”

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,orthotics_2,arthrose___weniger_schmerz__mehr_leben_
Dr. Stinus

Gå nya vägar med ortoser från Ottobock

Upplev vilka erfarenheter patienter med gonartros har gjort och hur de går nya vägar med ortoser från Ottobock.

Ortoser från Ottobock: lösningar för olika knäproblem

Ottobock har utvecklat ortoser som är särskilt anpassade till olika knäproblem. Här visas en överblick över Ottobocks utbud av ortoser för användare med gonartros. Agilium Select fastställer inom ett par minuter vilken ortos som passar till ditt knäproblem och din livsstil med hjälp av några enkla frågor.

brochure

Osteoarthritis Agilium Line patient magazine

In the patient information you will receive information on the clinical picture of retropatellar arthrosis. Treatment options and the function of the orthosis are also shown.
Filhämtning (PDF 3.45 MB)
Aktiv mot artros

Aktiv mot artros

Gonartros kan inte botas, men du kan effektivt lindra smärta och besvär och höja din livskvalitet avsevärt om du aktivt motverkar artrosen genom goda kostvanor och lämplig motion.

Kostvanor

Se till att äta tillräckligt med frukt och grönsaker, sallad, vegetabilisk olja, nötter och frön. Fisk som makrill, lax och sill innehåller mycket näringsämnen och omega 3-fettsyror som har en inflammationshämmande effekt. Hälsosam fisk får därför gärna ingå i matsedeln två gånger i veckan. Vissa kryddor gör inte bara maten godare, utan är även bra för lederna: Gurkmeja, muskot, kanel och koriander har en antiinflammatorisk effekt och minskar svullnad. Chili och ingefära kan verka smärtlindrande. Kött kan du äta i måttliga mängder, och då helst kött från fågel. Nöt- och griskött bör du helst bara äta sällan. Undvik helst processade färdigprodukter med höga halter av socker och fett och avstå helt från alkohol och nikotin. Vid övervikt avlastar en viktminskning dina leder och bidrar till reducerad knäsmärta. Du känner dig dessutom lättare och i bättre form.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,orthotics_2,arthrose___weniger_schmerz__mehr_leben_

Håll dig i rörelse i vardagen

Regelbunden motion är avgörande för att motverka progressiva förändringar på grund av artros, bibehålla knäfunktionen och lindra smärta. Integrera därför mer rörelse i din vardag. Ta trappan istället för hissen, gå till fots eller cykla vid mindre ärenden istället för att ta bilen och koppla hellre av under en kvällspromenad istället för att titta på TV. På jobbet kan du göra korta gymnastikövningar när du tar paus – du kommer att märka att det både är välgörande för knät och får dig att må bättre.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,orthotics_2,arthrose___weniger_schmerz__mehr_leben_

”För artrospatienter är det absolut nödvändigt att hålla sig i rörelse. Om musklerna inte aktiveras blir leden instabil, har mindre kraft och felställs. Och därför måste rörelse, muskelträning och utjämning av ledbelastande situationer prioriteras för att motverka artros.”

Christian Krone

Idrotter

Utöver vardagsrörelser är utövande av vissa typer av idrott idealiskt för att få kontroll över artrosen. Simning, vattengymnastik, stavgång, cykling och långa promenader är exempel på idrotter som håller knät rörligt och förebygger smärta. De stärker dessutom dina benmuskler och främjar din rörlighet och uthållighet. Som huvudregel gäller: Rör dig mycket utan att överbelasta dig. På så sätt stöttar du dina knäleder och mår generellt bättre, samtidigt som du blir mobilare.
Undvik däremot hellre idrotter som belastar knäleden genom abrupta stopp, snäva svängar eller punktuellt högt tryck. Det gäller de flesta bollsporter, kampsport eller slalomåkning.

Agilium Move

Agilium Move: träning som motverkar gonartros

Få ditt knä i form: Titta på Agilium Move-filmerna med specialövningar för balans, styrka och uthållighet vid artros i knäet. Vårt Agilium Move-program är särskilt utformat för behoven hos patienter med artros. Det hjälper dig att stärka musklerna i benen och runt knäleden, öka stabiliteten i knälederna och därmed bli mer rörlig. Följ med Christian Neureuther, en före detta professionell skidåkare, och rör på dig med Agilium Move!
Observera: Din hälsa är viktig för oss. Var försiktig så att du inte överanstränger dig. Rådgör med din läkare eller fysioterapeut om det är något du är osäker över.

Balansövningar

Det före detta skidproffset Christian Neureuther visar i våra Agilium Move-balansövningar hur du effektivt tränar quadriceps och musklerna som styr knäleden. Med gonartrosövningen stärker du knäts så kallade proprioception (kroppsuppfattning och balans). Det leder till ett bättre samspel mellan dynamiska och stabiliserande muskler vid olika rörelsemönster.

Vanliga frågor

Vanliga frågor om gonartros

Vad är artros?

Vad är artros

Artros är en degenerativ ledsjukdom som är mycket vanligt förekommande: Bara i Tyskland beräknas över 12 miljoner människor vara drabbade, och ca 60 % av dem lider av gonartros. Artros kan orsakas av överbelastning, felställningar eller skador på en eller flera leder. Vid mekanisk fel- och överbelastning slits ledbrosket, vilket så småningom framkallar ledskador. Detta kallas primär artros. Sekundär artros uppstår däremot till följd av andra sjukdomar som ledinflammation (artrit).

Kan jag förhindra att sjukdomen fortskrider i ett tidigt stadium av artros?

Kan jag förhindra att sjukdomen fortskrider i ett tidigt stadium av artros?

Artros är en ledsjukdom som ofta försämras med åren. För att bromsa in sjukdomsförloppet är det viktigt att undvika kraftig övervikt och konsumtion av alkohol och nikotin. Drabbade leder ska inte heller överbelastas. Motion, övningar vid artros och goda kostvanor behöver vara en del av din vardag om du har gonartros. Cykling och simning är exempel på ledskonande aktiviteter som i princip alla kan utföra. Se även till att använda skor med mjuk sula eller stötdämpande inlägg när du går.

Kan artros botas helt?

Kan artros botas helt?

När brosket väl har slitits ner är det omöjligt att återskapa det på naturlig väg. Detta innebär att artros inte kan botas helt och hållet. Ledförslitningen utvecklas successivt och är oåterkallelig. Du kan dock bromsa sjukdomsutvecklingen genom att föra en hälsosam livsstil. Se till att du får tillräckligt med fysisk träning och undvik aktiviteter som kan skada brosket eller som innebär att lederna belastas för mycket under en längre tid.

Vilka möjligheter finns det att behandla artros?

Vilka möjligheter finns det att behandla artros?

Det finns tre olika behandlingsmetoder vid gonartros: (I) konservativ (icke-invasiv) behandling, (II) invasiv behandling med befintlig led och (III) invasiv behandling med utbytt led.
All sorts behandling med befintlig led har som mål att undvika en knäoperation och användning av en konstgjord knäled, samt att reducera symtom och smärta. Till behandlingsmetoderna hör exempelvis fysioterapi eller ortopediska hjälpmedel. Så lindrar ortoser effektivt knäsmärta. De som bär ortoser tar mer sällan smärtstillande läkemedel. Rådgör med din läkare så att din artros kan behandlas på bästa sätt.

Hur hittar jag en lämplig ortos vid artros?

Hur hittar jag en lämplig ortos vid artros?

En läkare eller ett ortopedtekniskt center kan ge dig rådgivning vid val av rätt ortos för din drabbade led. Ortoser från Ottobock finns i en rad ortopedtekniska center. Sök i vår lista efter en återförsäljare i närheten. Våra medarbetare på plats ger dig gärna rådgivning och kan bedöma om möjligheten att prova en ortos. På vår webbplats finns en överblick över ortotiska hjälpmedel från Ottobock. I avsnittet om ortoser kan du läsa mer om vårt sortiment, enskilda modeller och exakt hur ortoser kan hjälpa dig om du har artros i knäet/gonartros.

Måste jag räkna med biverkningar när jag bär en ortos?

Måste jag räkna med biverkningar när jag bär en ortos?

Som många andra medicinska hjälpmedel kan även ortoser medföra milda biverkningar som till exempel irriterad hud. För att förhindra det bör du rådgöra med din läkare angående användningen av en ortos och se till att produkten är exakt anpassad till dig. Förutom passformen spelar även skötseln och rätt hantering av ortosen en viktig roll. Detta bidrar till att minimera hudreaktioner eller liknande symtom.

Kan en ortos vara ett alternativ till att ta smärtstillande läkemedel?

Kan en ortos vara ett alternativ till att ta smärtstillande läkemedel?

Ortoser kan reducera smärta vid en artros och förbättra den drabbades mobilitet. Dessutom stödjer och stabiliserar ortoser knäleden och minskar trycket mot ledbrosket. Därmed kan du effektivt lindra smärta, ofta undvika att ta smärtstillande läkemedel och få högre livskvalitet.

Ersätter en ortos andra åtgärder som ändrade kostvanor eller övningar för att öka rörligheten?

Ersätter en ortos andra åtgärder som ändrade kostvanor eller övningar för att öka rörligheten?

Behandlingen av symtom på artros är mångsidig: Ändrade kostvanor tillför kroppen hälsosamma näringsämnen och minskar kraftig övervikt. Specifik träning stärker musklerna och stabiliserar på så sätt leden. En ortos är ett viktigt komplement till dessa båda åtgärder. Den bidrar till att lindra smärta och ger möjlighet att vänta med en operation.

Vad gör jag om jag redan har en konstgjord knäled?

Vad gör jag om jag redan har en konstgjord knäled?

Ortoser kan bidra till att artrosens sjukdomsförlopp bromsas in. Om ledslitaget är långt framskridet kan en knäoperation vara nödvändig. Leden ersätts då delvis eller helt av en endoprotes (konstgjord knäled). En endoprotes är ett implantat som åtgärdar symtomen på artros, så att den drabbade inte längre är hänvisad till en ortos. Din behandlande läkare informerar dig om hur ett sådant ingrepp går till och vilka risker och biverkningar som finns.

Tillbaka till vardagen: 3 steg till en Ottobock-ortos

 1. Här hittar du en översikt över alla ortoser och stöd som kan hjälpa dig. Ta med dig listan till nästa läkarbesök.
 2. Rådgör med din läkare om vilken ortos som är bäst lämpad för dina symtom och ditt tillstånd. Din läkare kan sedan skriva ut ett recept för en passande ortos.
 3. Ta med receptet till ett ortopedtekniskt center. Där kan du få en ny ortos som anpassas helt efter efter ditt kroppsmått.

Aktiv igen tack vare Agilium: fyra människor berättar om sina liv

Christoph med Agilium Freestep

Christoph har drabbats av gonartros. ”Med Agilium Freestep 3.0 kan jag göra många saker som inte gick förut. Jag kan helt enkelt inte längre föreställa mig en dag utan ortos.”

Bevisad effekt i studier

Använd skonsamma behandlingsalternativ, från kostförändringar till rörelseövningar och ortoser - för att bryta den onda cirkeln av artros så tidigt som möjligt. Kliniska och biomekaniska studier visar på signifikanta och kliniskt relevanta effekter. Se själv!

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,orthotics_2,arthrose___weniger_schmerz__mehr_leben_
Lösningar

Våra produkter vid gonartros

Tack vare Agiliums produktlinje har många nöjda patienter kunnat återuppta sina vanliga vardagsaktiviteter. Läs mer om de individuella ortoserna och hur de hjälper personer med artros i knäet/gonartros.

De visade produkterna utgör behandlingsexempel. Många olika faktorer avgör om en produkt faktiskt är lämplig för dig och om du kan dra full nytta av produktens funktionalitet. Viktiga aspekter är bland annat ditt fysiska tillstånd, din kondition och en detaljerad läkarundersökning. Din läkare eller O&P-specialist bedömer också vilken behandling som är bäst lämpad för dig. Vi finns här för att hjälpa dig.