Bekräfta var du befinner dig

Bekräfta var du befinner dig eller välj från en lista med länder för att få kontakt med din lokala Ottobock-marknad. Vi kommer att se till att du framöver skickas vidare till den sida du har valt, så att du alltid är på rätt ställe.

Sjukdomsbilder och symtom

Förlamning

Förlamning är oförmåga eller nedsatt förmåga att frivilligt röra en eller fler muskler, muskelgrupper eller extremiteter. Ottobock erbjuder ortoser för förlamade med olika sjukdomsbilder.

Sammanfattning

Orsaker, symtom och behandling

En förlamning är en oförmåga eller en nedsatt förmåga att frivilligt röra en eller fler muskler, muskelgrupper eller extremiteter. Man skiljer mellan olika typer av förlamning.

Motoriska förlamningar

Motoriska förlamningar

Vad gäller motoriska förlamningar (förlamningar i rörelseapparaten) skiljer man mellan perifer och central förlamning beroende på hur högt skadan sitter.
Perifer förlamning: Nerven har skadats antingen i delen som sitter utanför ryggmärgen (så kallad delningsskada) eller drabbats av sjukdom, eller också har den skadats där den har sitt ursprung i ryggmärgen (exempelvis vid barnförlamning). Då handlar det om en slapp förlamning. De berörda muskelgrupperna eller extremiteterna uppvisar ingen tonus alls.
Central förlamning: Förlamningen sitter högre, d.v.s. i de långa nervbanorna, i de så kallade pyramidbanorna i ryggmärgen (ryggmärgsförlamning) eller i själva hjärnan (cerebral förlamning), vilket exempelvis är fallet vid stroke. En central förlamning har ofta ett spastiskt förlopp, d.v.s. spänningen (tonus) är förhöjd hos de drabbade musklerna. Beroende på förlamningens utbredning talar man om monoplegi (förlamning i endast en extremitet), paraplegi (förlamning i båda övre eller båda nedre extremiteterna), tetraplegi (förlamning i alla extremiteter) eller hemiplegi (förlamning i ena sidan av kroppen).

Sensoriska förlamningar (känslighetsförlamningar)

Sensoriska förlamningar (känslighetsförlamningar)

Dessa förlamningar utlöses genom sjukdomar som drabbar det perifera eller det centrala nervsystemet. Det innebär ett fullständigt eller delvis bortfall av möjligheten att känna exempelvis kyla, värme, smärta eller beröring.

Andra typer av förlamning

Andra typer av förlamning

Det finns förlamningar som beror på sjukdomar som drabbar själva muskeln (myogen förlamning). I sällsynta fall förekommer även psykiskt betingade förlamningar (psykogena förlamningar).

Tillbaka till vardagen: 3 steg till en Ottobock-ortos

  1. Här hittar du en översikt över alla ortoser och stöd som kan hjälpa dig. Ta med dig listan till nästa läkarbesök.
  2. Rådgör med din läkare om vilken ortos som är bäst lämpad för dina symtom och ditt tillstånd. Din läkare kan sedan skriva ut ett remiss för en passande ortos.
  3. Ta med remissen till ett ortopedtekniskt center. Där kan du få en ny ortos som anpassas helt efter efter ditt kroppsmått.
Lösningar

Ottobocks ortoser och förband vid förlamning

Produkterna som visas är exempel på försörjningar. Om produkten faktiskt passar för dig och om du kan utnyttja alla dess funktioner fullt ut beror på många olika faktorer. Din läkare och din ortopedingenjör beslutar utifrån en detaljerad undersökning (anamnes) tillsammans med dig vilken försörjning som kan passa bäst. Vi hjälper dig gärna med svar på dina frågor.