Sjukdomsbilder och symtom

Förlamning

Förlamning är oförmåga eller nedsatt förmåga att frivilligt röra en eller fler muskler, muskelgrupper eller extremiteter. Ottobock erbjuder ortoser för förlamade med olika sjukdomsbilder.

Sammanfattning

Orsaker, symtom och behandling

En förlamning är en oförmåga eller en nedsatt förmåga att frivilligt röra en eller fler muskler, muskelgrupper eller extremiteter. Man skiljer mellan olika typer av förlamning.

Lösningar

Ortoser och förband från Ottobock

Sedan över 100 år utvecklar Ottobock tillsammans med andra specialister funktionella ortopediska hjälpmedel. Vårt mål är att lindra rörelsesmärta och -begränsning, korrigera felställningar och stödja läkningen effektivt. Framför allt ortoser och förband används framgångsrikt för detta. De stödjer läkningen av skadade band, leder eller ben. Dessutom kan de bibehålla funktionen i extremiteter även vid permanent funktionshinder och lindra smärta.

Ortopediska hjälpmedel som förband och ortoser rekommenderas utöver den behandling din behandlande läkare ordinerar, eftersom de är mycket effektiva. Även vid förlamningar används ortoser framgångsrikt för stabilisering och immobilisering av drabbade leder och extremiteter. Ortoser som FreeWalk från Ottobock används vid förlamning, till exempel i underbenet eller hela benet. Dessa ortoser tillverkas individuellt av ortopedingenjörer och är optimalt anpassade för permanent försörjning av människor som lider av en fullständig eller ofullständig förlamning av ett eller båda benen. Med hjälp av sådana ortoser kan människor trots funktionshinder återfå maximal rörelseförmåga.

Ottobock utvecklar nya produkter i nära samarbete med erkända ortopedingenjörer, läkare och terapeuter. För att göra det så enkelt och praktiskt som möjligt att använda ortoser och förband, lägger vi inte bara stor vikt vid att våra produkter är hållbara, utan prioriterar även hudvänliga material, hög bärkomfort och praktisk hantering. Det perfekta samspelet mellan innovation och funktionalitet ger produkter med enastående effekt vid funktionsnedsättningar i rörelseapparaten. Det bekräftar även en rad vetenskapliga studier.

I Ottobocks över 100-åriga företagshistoria har människors ökade mobilitet alltid stått i centrum. Alla våra produkter är inriktade på att människor med funktionsnedsättningar ska kunna få tillbaka sin rörelsefrihet, stöd för att bibehålla funktioner, avlastning och kännbar smärtlindring. Därför ska du inte tveka när du har besvär, utan informera dig utförligt om möjligheter till försörjning med Ottobock-ortoser och få tillbaka din livskvalitet.

Motoriska förlamningar

Motoriska förlamningar

Vad gäller motoriska förlamningar (förlamningar i rörelseapparaten) skiljer man mellan perifer och central förlamning beroende på hur högt skadan sitter.
Perifer förlamning: Nerven har skadats antingen i delen som sitter utanför ryggmärgen (så kallad delningsskada) eller drabbats av sjukdom, eller också har den skadats där den har sitt ursprung i ryggmärgen (exempelvis vid barnförlamning). Då handlar det om en slapp förlamning. De berörda muskelgrupperna eller extremiteterna uppvisar ingen tonus alls.
Central förlamning: Förlamningen sitter högre, d.v.s. i de långa nervbanorna, i de så kallade pyramidbanorna i ryggmärgen (ryggmärgsförlamning) eller i själva hjärnan (cerebral förlamning), vilket exempelvis är fallet vid stroke. En central förlamning har ofta ett spastiskt förlopp, d.v.s. spänningen (tonus) är förhöjd hos de drabbade musklerna. Beroende på förlamningens utbredning talar man om monoplegi (förlamning i endast en extremitet), paraplegi (förlamning i båda övre eller båda nedre extremiteterna), tetraplegi (förlamning i alla extremiteter) eller hemiplegi (förlamning i ena sidan av kroppen).

Sensoriska förlamningar (känslighetsförlamningar)

Sensoriska förlamningar (känslighetsförlamningar)

Dessa förlamningar utlöses genom sjukdomar som drabbar det perifera eller det centrala nervsystemet. Det innebär ett fullständigt eller delvis bortfall av möjligheten att känna exempelvis kyla, värme, smärta eller beröring.

Andra typer av förlamning

Andra typer av förlamning

Det finns förlamningar som beror på sjukdomar som drabbar själva muskeln (myogen förlamning). I sällsynta fall förekommer även psykiskt betingade förlamningar (psykogena förlamningar).

Tillbaka till vardagen: 3 steg till en Ottobock-ortos

  1. Här hittar du en översikt över alla ortoser och stöd som kan hjälpa dig. Ta med dig listan till nästa läkarbesök.
  2. Rådgör med din läkare om vilken ortos som är bäst lämpad för dina symtom och ditt tillstånd. Din läkare kan sedan skriva ut ett recept för en passande ortos.
  3. Ta med receptet till ett ortopedtekniskt center. Där kan du få en ny ortos som anpassas helt efter efter ditt kroppsmått.
Lösningar

Ottobocks ortoser och förband vid förlamning

Produkterna som visas är exempel på försörjningar. Om produkten faktiskt passar för dig och om du kan utnyttja alla dess funktioner fullt ut beror på många olika faktorer. Din läkare och din ortopedingenjör beslutar utifrån en detaljerad undersökning (anamnes) tillsammans med dig vilken försörjning som kan passa bäst. Vi hjälper dig gärna med svar på dina frågor.