Bekräfta var du befinner dig

Bekräfta var du befinner dig eller välj från en lista med länder för att få kontakt med din lokala Ottobock-marknad. Vi kommer att se till att du framöver skickas vidare till den sida du har valt, så att du alltid är på rätt ställe.

Sjukdomsbilder och symtom

Främre knäsmärta

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,orthotics_2,knee_pain
FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,orthotics_2,knee_pain
FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,orthotics_2,knee_pain
Sammanfattning

Orsaker, symtom och behandling

Främre knäsmärta beskrivs generellt som smärta runt knäskålen. Den typiska termen för det är "patellofemoralt smärtsyndrom" (PFPS). "Patellofemoral" syftar på området mellan knäskålen (patella) och lårbenet (lårbenet).

PFPS är ett samlingsbegrepp för olika sjukdomar. Smärtan kan ha flera olika orsaker. Vanliga orsaker är bland annat att knäskålen (patella) flyttar sig från sin plats när benet böjs eller rätas ut eller tendens till dislokation (patella dislokation), även kallat patella lateralisation eller patella subluxation. Knäskålen hoppar då ut ur sin fåra (luxation) och viker av utåt. Detta kan ske till följd av en knäledsskada eller p.g.a. bristfällig muskulär styrning. Även artros i knäskålen kan leda till främre knäsmärta. Majoriteten av PFPS-patienterna är unga, aktiva kvinnor eller tonåringar. Med rätt behandling och passande hjälpmedel kan symtomen ofta lindras avsevärt och avtar i bästa fall till och med helt.

Orsaker

Vad är patellofemoralt smärtsyndrom?

PFSS är ett samlingsbegrepp för olika besvär i den främre delen av knäleden och runt knäskålen. Spektrumet med underliggande orsaker sträcker sig från felställningar som lateralisering av knäskålen till broskskador. Den senare inkluderar även patellakondropati, kondromalaci, och i värsta tänkbara scenario retropatellär artros (artros i knäskålen).

Chondropati är en övergripande term för patologiska förändringar i ledbrosket. Dessa förändringar kan i sin tur utlösas av olika underliggande orsaker av traumatisk, degenerativ eller inflammatorisk natur. Chondromalaci är en degenerativ sjukdom som påverkar ledbrosket. Brosket mjuknar, ofta på grund av överanvändning eller en skada. Detta kan leda till förlust av brosk. Kondropati och kondromalaci kan dock i många fall vändas.

Retropatellär artros hör till de värsta långsiktiga följderna. Den typen förslitningssymtom på knäskålen och knäskålsglidlagret uppkommer ofta i åldersgruppen över 50 år. Patella artros utlöses ofta av en skada, t.ex. om knäskålen är bruten eller ur led, eller efter en korsbandsskada, men även p.g.a. lateralisering av knäskålen.

Felaktiga positioner hos knäskålen såsom högtstående knäskål, lågtstående knäskål och förskjutning utåt kan likaså främja en motsvarande förslitning, exempelvis för svaga lår- eller höftmuskler.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,orthotics_2,knee_pain
Diagnos

Vem drabbas av främre knäsmärta och när?

Mer än var femte person i Tyskland känner av främre knäsmärta minst en gång i livet. Inom idrottsmedicin är patellofemoralt smärtsyndrom p.g.a. lateralisering av knäskålen, patellaluxation eller patellasubluxation en av de vanligaste sjukdomarna i rörelseapparaten och den vanligaste orsaken till knäsmärta i allmänhet. Mycket ofta drabbar det unga kvinnor och flickor som regelbundet utövar fysisk aktivitet. Smärta i främre knäet drabbar mer än dubbelt så många kvinnor som män. Patellofemoralt smärtsyndrom kan dock drabba alla. Orsaken till det är, som tidigare beskrivet, ofta förkortade eller försvagade lårmuskler. Också felställningar hos knäskålen (patella) eller fötterna samt överbelastning kan vara orsaken till det. Experter anser därför att smärtan beror på en kombination av flera faktorer.

Vad händer vid en lateralisering av knäskålen?

Knäskålen (patella) ligger ovanför knäleden och rör sig mest när knät böjs eller benet sträcks ut. Då glider den som på en skena i en speciell fåra på låret. En felställning hos patella eller en överbelastning av leden kan leda till att knäskålen förskjuts åt ena sidan så att irritation uppstår mellan knäskålen och knäleden. I de flesta fallen förskjuter sig patella i lateral riktning, alltså mot utsidan av knäleden. Detta inträffar vanligtvis när benet är böjt i en vinkel mellan 10° och 30°, eftersom knäskålen inte stöds lika starkt av benen i detta område. Den här felstyrningen tar sig slutligen uttryck i smärta och kan på så sätt leda till patellofemoralt smärtsyndrom eller till och med till en patellaluxation. Om knäledens böjningsvinkel är större än 30 grader minskar risken för felaktig styrning, eftersom knäskålen då är fastare förankrad.

Främre knäsmärta uppkommer vanligtvis gradvis och försämras framförallt av yttre belastning som idrott, gå i trappor, långvarigt sittande samt när du böjer knät. I viloläge avtar oftast smärtan. Med rätt behandling kan man förhindra en negativ utveckling. Ibland försvinner besvären i det främre knät också av sig själv.
.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,orthotics_2,knee_pain
Symtom

Symtom vid främre knäsmärta

Symtomen för patellofemoralt smärtsyndrom kan vara rätt så diffusa. Personer som drabbas känner av smärta i hela det främre knäområdet eller bredvid, bakom och under knäskålen. Till en början dyker smärtan vanligtvis bara upp när benet belastas. Men när smärtan i det främre knäet fortgår under en längre period kan den bli kronisk och kännas även när du vilar. Personer som drabbas uppfattar smärtan vanligtvis som stickande, brännande eller dov och koncentrerad till ett ställe, ibland kan smärtan stråla ut till hela det främre knäledsområdet. Främre knäsmärta dyker dock vanligtvis bara upp i ett knä. Det är sällsynt att båda knälederna drabbas. Förutom smärta i det främre området av knät berättar patienter också allt mera om knackande ljud vid belastning, gnisslande eller knäppande ljud samt känslan av instabilitet i knäskålen. Symtomen kan försvinna spontant. Ett fåtal patienter kan dock ha kvar dem i åratal.

Behandling

Övningar för behandling av främre knäsmärta

I många fall förbättras patellofemoralt smärtsyndrom om du vilar knäleden och anpassar din träning. Personer som drabbats bör undvika rörelser och idrotter som löpning och fotboll som belastar knäet för mycket. Lämpliga träningsalternativ vid smärta i främre delen av knät är idrotter som simning, cykling eller yoga. De belastar knälederna mindre och bidrar till att varaktigt stärka musklerna runt knäleden. Ottobock har även utvecklat Patella Move – ett speciellt övningsprogram – för att stödja dem som lider av knäbesvär vid rehabilitering. Programmet bidrar till att reducera smärta, stärka svag muskulatur igen och förbättra muskelkoordinationen. Ett annat alternativ är en fysioterapeutisk behandling som kan öka knäskålens rörlighet och träna lårmusklerna. Starka och flexibla quadricepsmuskler spelar en viktig roll i behandlingen eftersom dessa muskler är viktiga för att stabilisera knäskålen.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,orthotics_2,knee_pain

Behandling som inkluderar idrott och motion är i allmänhet mycket framgångsrik. Besvären försvinner helt hos de flesta patienterna och det är sällan som en operation behövs. Endast vid svåra, långvariga fall och när det specifika problemet inte kan åtgärdas genom vanliga behandlingsmetoder, kan en operation vara nödvändig.
Om dina symtom är mycket svåra och intensiva bör du dock vila knät ett tag. Vid akuta symtom eller inflammation bör du använda en kall kompress och överväga att kontakta en läkare. Läkaren kan känna på ditt knä och ordinera en MRT, en datortomografi eller en röntgenundersökning för att se om du behöver vila leden längre eller om du utan risk kan fortsätta att idrotta och bedöma om din smärta eventuellt orsakas av en annan sjukdom. Om leden är inflammerad kan din läkare ordinera antiinflammatoriska läkemedel som ibuprofen.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,orthotics_2,knee_pain
file-pdf
Broschyr

Patella Move therapy programme

In the special “Patella Move” exercise programme, we have compiled exercises to support the treatment with the Patella Pro brace.
In the special “Patella Move” exercise programme, we have compiled exercises to support the treatment with the Patella Pro brace.

3 resultat av totalt 3

Hjälpmedel

Ortoser vid patellofemoralt smärtsyndrom

En ortos som Patella Pro kan också vara till stöd under behandling av smärta i främre knäet och under vardagliga rutiner. Studier har visat att ortopediska hjälpmedel bidrar till att stabilisera knäleden och kan till och med lindra smärta.

Om du drabbats av patellofemoralt smärtsyndrom på grund av lateralisering eller subluxation av knäskålen, förskjuts knäskålen lättare utåt, särskilt när du böjer benet bara en aning. Ottobock Patella Pro har visat sig vara särskilt framgångsrik. Med hjälp av ett unikt tillvägagångssätt ser den till att knäskålen stannar kvar i patellarännan när du böjer benet.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,orthotics_2,knee_pain

Med hjälp av en omjusteringsmekanism styr Patella Pro knäskålen stabilt i den fysiologiska banan och förhindrar på så sätt att den dras utåt. Genom att centrera knäskålen i spåret fördelas trycket på brosket på ett fysiologiskt sätt över hela ledytan. Processen är helt dynamisk, eftersom patellan (knäskålen) anpassar sig efter varje rörelse.

Om knäleden böjs vidare, hjälper Patella Pro med att föra knäskålen tillbaka till dess naturliga spår i lårbenet tills den kan glida smidigt av sig själv igen. Inom några veckor bör du kunna gå uppför trappor eller utöva sport med betydligt mindre smärta. Om du vill veta mer och vilka fördelar det finns med att använda Patella Pro ortosen så kan du läsa berättelserna från våra unga användare med patellofemoralt smärtsyndrom.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,orthotics_2,knee_pain

2 resultat av totalt 2

Tillbaka till vardagen: 3 steg till en Ottobock-ortos

  1. Läs på om våra ortoser och informera din vårdkontakt vid nästa besök på exempelvis primärvården.
  2. Rådgör med din vårdkontakt om vilken ortos som är bäst lämpad för dina symtom. Du kan få en remiss till ett ortopedtekniskt center för en specialanpassad ortos, eller en rekommendation om att köpa en ortos på egen hand.
  3. Via remiss från din läkare kommer du till ett ortopedtekniskt center. Där kan du få en ortos som anpassas helt efter efter ditt kroppsmått.
Berättelse

Våra patienter berättar om symtom och erfarenheter

Emilys berättelse om Patella Pro

På grund av främre knäsmärta fick Emily redan vid 12 års ålder stå ut med betydande begränsningar under sina vardagsaktiviteter. Som entusiastisk handbolls- och basketspelare kunde hon inte tänka sig att ge upp sin sport. Efter ungefär 6 veckor med Patella Pro på båda knän behöver Emily inte längre sitta på reservbänken.

Lösningar

Ottobock - ortoser och stöd vid främre knäsmärta

De illustrerade produkterna är exempel på behandlingar. Det är många olika faktorer som avgör om en produkt verkligen är lämplig för dig och om du kan dra full nytta av produktens funktionalitet. Viktiga aspekter är bland annat ditt fysiska tillstånd, din kondition och en detaljerad läkarundersökning. Din läkare eller O&P-specialist avgör vilken behandling som är bäst lämpad för dig. Vi är här för att stödja dig.